ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΚΑΣΙΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.83
0
0
2.83
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.02
0
0
1.02
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.067
0
0
9.067
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1996
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
ΤΖΩΡΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.846
0
0
2.846
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1990
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1993
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
0
0
0
0
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.51
0
0
1.51
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.25
0
0
1.25
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2000
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25
ΚΟΥΜΠΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.08
0
0
1.08
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/04/1978
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
ΣΤΡΑΒΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.05
0
0
1.05
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1995
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.05
ΓΟΥΒΕΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
0.32
0
0
0.32
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2003
8.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
41.944
0
0
41.944
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.177
8.467
9.633
9.533
9.133
0
ΣΥΛΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
39.168
0
0
39.168
12
30.034
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.367
2.434
0
9.633
9.133
0
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
32.655
0
0
32.655
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1989
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.655
0
0
0
0
0
8.233
9.633
9.133
0
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
28.433
0
0
28.433
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/2001
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.667
9.133
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
28.233
0
0
28.233
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/1999
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.5
9.1
0
ΝΤΙΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
27.967
0
0
27.967
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
9.633
9.133
0
ΜΠΕΓΓΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
26.599
0
0
26.599
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1991
6.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
3.063
0
0
9.133
6.803
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
23.111
0
0
23.111
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
17/07/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
8.967
0
0
3.254
2.957
0
ΛΟΥΣΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
17.833
0
0
17.833
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2003
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.067
ΜΑΡΑΓΓΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
14.903
5.14
6.52
3.243
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/2002
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.243
0
0
ΤΑΤΣΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
12.645
0
0
12.645
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2001
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.511
9.133
0
ΓΑΚΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
12.013
0
0
12.013
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
29/03/2001
5.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
2.38
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.811
0
0
11.811
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
2.611
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.783
0
0
11.783
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.806
3.84
2.789
0
1.349
0
0
ΤΖΙΜΠΟΥΚΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.461
0
0
11.461
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.094
3.99
4.377
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.447
0
0
11.447
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
8.687
0
ΔΑΛΛΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
11.376
1.06
0
10.316
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
8.3
1.17
ΖΩΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.667
0
0
10.667
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/03/2001
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
2.167
0
0
0
ΔΡΕΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
10.52
0
0
10.52
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
2.22
ΤΡΥΠΗΝΙΩΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
9.567
0
0
9.567
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2001
7.04
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΚΤΑΠΟΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8.933
0
0
8.933
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
8
0
0
8
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.65
0
0
7.65
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.71
ΚΩΦΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.58
0
0
7.58
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
3.65
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.53
0
0
7.53
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.65
ΘΕΡΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
7.24
0
0
7.24
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1993
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.55
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.19
0
0
7.19
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2001
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.62
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
7.05
0
0
7.05
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2002
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3.43
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.914
0
0
6.914
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2000
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.611
4.303
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.884
0
0
6.884
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.684
ΞΟΠΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.76
0
0
6.76
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
5.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.76
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.76
0
0
6.76
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.76
ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.486
0
0
6.486
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
6.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.126
3.36
ΚΟΝΤΟΡΟΥΔΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.45
0
0
6.45
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
0
3.59
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.2
0
0
6.2
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2002
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.6
ΣΑΓΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.18
0
0
6.18
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.5
ΚΙΝΤΣΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.16
0
0
6.16
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1978
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.16
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
6.088
0
0.705
5.383
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2000
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.803
0
3.58
ΚΑΙΤΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
6
0
0
6
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
ΠΑΓΚΑΡΛΙΩΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.98
0
0
5.98
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
5.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.55
ΣΤΑΜΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.74
0
0
5.74
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
2.2
ΣΙΜΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.58
0
0
5.58
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
3.54
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.49
0
0
5.49
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
1.74
ΤΑΠΛΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.49
0
0
5.49
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
0
3.58
ΤΣΙΑΚΠΙΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.4
0
0
5.4
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2002
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.56
ΤΕΡΠΕΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
5.23
0
0
5.23
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
3.09
ΜΠΡΙΛΑΚΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΦΡΑΓΚΙΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
5.09
0
0
5.09
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
3.46
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
4.846
0
0
4.846
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.846
ΖΩΓΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.725
0
1.645
3.08
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
8.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
0
0
0
ΣΚΡΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.55
0
0
4.55
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.55
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.484
0
0
4.484
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
4.324
ΣΟΦΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.48
0
0
4.48
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1999
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.48
ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.38
0
0
4.38
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/1999
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
3.68
ΒΕΡΓΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
4.31
0
0
4.31
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
3.49
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.94
0
0
3.94
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2002
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
0.88
ΣΚΡΕΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.9
0
0
3.9
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.88
0
0
3.88
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/2005
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΛΑΜΠΟΥΡΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.86
0
0
3.86
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
1.76
ΠΑΛΙΟΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.86
0
0
3.86
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1999
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
0
ΑΛΤΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.86
0
0
3.86
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.859
0
0
3.859
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2004
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.859
ΣΙΝΙΓΑΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.833
0
0
3.833
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/1996
6.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
ΠΙΠΠΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.76
0
0
3.76
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.7
0
0
3.7
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
ΤΣΕΚΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.68
0
0
3.68
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/1997
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
ΖΕΡΒΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.68
0
0
3.68
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
ΤΣΑΚΟΥMΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.67
0
0
3.67
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.66
0
0
3.66
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.63
0
0
3.63
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/2002
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
ΤΟΣΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.62
0
0
3.62
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
5.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
ΚΡΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.62
0
0
3.62
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
ΚΑΝΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.61
0
0
3.61
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.61
ΠΑΠΑΜΗΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.61
0
0
3.61
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/2003
6.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.61
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.61
0
0
3.61
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.61
ΤΖΙΑΛΛΗΛΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.609
0
0
3.609
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2001
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.609
0
0
0
ΠΡΟΒΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.6
0
0
3.6
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/2004
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.59
0
0
3.59
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2001
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.59
ΡΗΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.59
0
0
3.59
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.59
ΤΕΝΕΔΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.586
0
0
3.586
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
3.266
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.58
0
0
3.58
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1999
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
2.38
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.58
0
0
3.58
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
ΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.57
0
0
3.57
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1997
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.57
0
0
3.57
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2000
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.57
0
0
3.57
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΤΣΑΠΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.57
0
0
3.57
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/2003
6.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΑΣΚΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.57
0
0
3.57
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/2003
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΚΟΡΔΩΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.56
0
0
3.56
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ
ΒΑΪΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.55
0
0
3.55
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.55
ΠΑΣΣΑΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.55
0
0
3.55
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.55
ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.54
0
0
3.54
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1999
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.54
0
0
3.54
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.54
0
0
3.54
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2003
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
ΣΑΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.54
0
0
3.54
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.54
0
0
3.54
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.53
0
0
3.53
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
ΣΤΕΦΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.53
0
0
3.53
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.526
0
0
3.526
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2003
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.526
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.52
0
0
3.52
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1999
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.52
0
0
3.52
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
ΠΑΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.514
0
0
3.514
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
6.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.514
ΒΙΣΒΑΡΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.5
0
0
3.5
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/2003
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.5
0
0
3.5
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
ΔΑΓΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.49
0
0
3.49
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2005
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
ΡΙΖΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.48
0
0
3.48
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
ΑΠΕΛΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.48
0
0
3.48
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
5.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
ΚΟΦΦΑ
ΘΕΜΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.48
0
0
3.48
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.46
0
0
3.46
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1999
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.46
0
0
3.46
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
ΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.46
0
0
3.46
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
ΚΑΛΟΡΙΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.46
0
0
3.46
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
ΡΑΦΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.453
0
0
3.453
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2001
5.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.323
0
2.13
ΜΙΝΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.45
0
0
3.45
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.45
0
0
3.45
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2004
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ
NIKH
EMMANOYHΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.45
0
0
3.45
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
ΤΖΙΩΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.45
0
0
3.45
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.44
0
0
3.44
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
0
ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.44
0
0
3.44
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
0
ΛΩΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.44
0
0
3.44
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.44
0
0
3.44
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.44
0
0
3.44
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.43
0
0
3.43
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
ΜΠΕΝΕΤΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.43
0
0
3.43
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
ΑΛΕΒΥΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.43
0
0
3.43
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
ΡΟΥΜΠΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.43
0
0
3.43
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
8.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
ΚΑΡΑΜΠΟΥΝΑΡΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.42
0
0
3.42
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/2004
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.42
0
0
3.42
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
ΡΙΖΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.42
0
0
3.42
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/08/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
ΠΑΠΠΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.42
0
0
3.42
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
ΜΠΑΛΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.41
0
0
3.41
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2002
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.41
0
0
3.41
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
6.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
ΤΖΗΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.41
0
0
3.41
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
ΖΟΥΜΠΑΔΕΛΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.41
0
0
3.41
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.4
0
0
3.4
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΣΧΙΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.4
0
0
3.4
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.4
0
0
3.4
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2004
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΓΚΟΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΑΣΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.4
0
0
3.4
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.4
0
0
3.4
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2004
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.4
0
0
3.4
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/01/2005
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΜΙΧΟΚ
ΚΑΜΕΛΙΑ
ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.39
0
0
3.39
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.38
0
0
3.38
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.38
0
0
3.38
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2004
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
ΡΟΥΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.38
0
0
3.38
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
ΝΤΕΛΛΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.38
0
0
3.38
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
ΖΑΓΚΑΒΙΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.38
0
0
3.38
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
ΣΚΑΠΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.38
0
0
3.38
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
ΑΝΔΡΩΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.37
0
0
3.37
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
ΠΑΛΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.37
0
0
3.37
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2005
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.366
0
0
3.366
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/2002
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.366
ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚΙΔΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.36
0
0
3.36
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΒΑΓΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.36
0
0
3.36
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ
ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.36
0
0
3.36
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΑΝΔΡΙΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.35
0
0
3.35
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.35
0
0
3.35
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/08/2004
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.35
0
0
3.35
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
7.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.34
0
0
3.34
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΤΣΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.34
0
0
3.34
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΖΙΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.34
0
0
3.34
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΒΡΑΣΙΔΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.333
0
0
3.333
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.333
0
0
3.333
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
5.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.33
0
0
3.33
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.33
0
0
3.33
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2001
5.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.32
0
0
3.32
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.32
0
0
3.32
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΧΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.32
0
0
3.32
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΣΤΑΤΗΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.32
0
0
3.32
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.31
0
0
3.31
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/2004
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
ΦΕΡΦΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.3
0
0
3.3
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.29
0
0
3.29
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2004
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.29
0
0
3.29
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2004
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΚΟΚΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.29
0
0
3.29
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.29
0
0
3.29
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2005
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
ΒΛΑΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.28
0
0
3.28
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
5.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΤΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.28
0
0
3.28
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.28
0
0
3.28
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΖΑΧΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.27
0
0
3.27
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΚΕΠΕΝΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.27
0
0
3.27
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2005
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.26
0
0
3.26
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
ΝΤΟΥΣΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.25
0
0
3.25
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
ΚΟΥΒΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.25
0
0
3.25
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.246
0
0
3.246
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
8.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0
0.914
0
0
ΚΑΠΕΡΩΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.24
0
0
3.24
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
2.44
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.24
0
0
3.24
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.24
0
0
3.24
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΓΕΡΟΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.24
0
0
3.24
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/2005
6.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΚΟΛΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.24
0
0
3.24
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2005
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.229
0
0
3.229
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
0
0
0
ΓΟΥΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.22
0
0
3.22
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
1.98
ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.22
0
0
3.22
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
2.98
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.22
0
0
3.22
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2005
5.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.21
0
0
3.21
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.21
0
0
3.21
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/08/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.2
0
0
3.2
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΤΣΑΧΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.19
0
0
3.19
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
ΜΙΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.19
0
0
3.19
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/2005
5.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.19
ΜΑΡΓΑΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.18
0
0
3.18
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1996
6.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
ΜΑΡΚΑΤΖΙΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.18
0
0
3.18
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
ΒΡΕΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.18
0
0
3.18
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.171
0
0
3.171
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/08/2004
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.15
0
0
3.15
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.15
0
0
3.15
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2005
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.14
0
0
3.14
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.14
0
0
3.14
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
0
ΤΡΑΝΤΑΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.13
0
0
3.13
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
ΣΙΝΤΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.13
0
0
3.13
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
0
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.12
0
0
3.12
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.117
0
0
3.117
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.117
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.111
0
0
3.111
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2001
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.111
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.11
0
0
3.11
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2004
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.11
0
0
3.11
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.11
0
0
3.11
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
ΧΟΧΟΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.1
0
0
3.1
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1999
6.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.1
0
0
3.1
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2002
7.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
2.94
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.1
0
0
3.1
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/08/2005
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.09
0
0
3.09
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
1.14
ΣΠΥΛΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.08
0
0
3.08
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/06/1987
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.08
0
0
3.08
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.08
0
0
3.08
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
ΖΗΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.08
0
0
3.08
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
8.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
ΧΑΝΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.08
0
0
3.08
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
5.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.08
0
0
3.08
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/2005
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.07
0
0
3.07
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.06
0
0
3.06
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
0
ΚΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.05
0
0
3.05
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
ΣΚΟΤΙΔΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.04
0
0
3.04
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2002
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
ΚΑΚΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.03
0
0
3.03
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
ΤΡΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.03
0
0
3.03
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/2005
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
ΛΑΣΔΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.02
0
0
3.02
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
ΚΟΥΡΚΟΥΒΕΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.01
0
0
3.01
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2000
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
ΜΠΟΥΛΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
3.01
0
0
3.01
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3.01
0
0
3.01
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2005
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3
0
0
3
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/2003
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ΤΟΠΟΥΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
3
0
0
3
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ΤΣΙΡΜΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.99
0
0
2.99
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1995
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
ΚΑΝΔΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.99
0
0
2.99
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
ΜΥΡΜΗΓΚΑΚΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.99
0
0
2.99
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
ΒΛΑΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.97
0
0
2.97
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
ΑΜΙΛΗΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.97
0
0
2.97
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2005
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
ΖΑΠΑΡΤΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.95
0
0
2.95
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.95
0
0
2.95
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
ΓΑΛΑΝΗ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.95
0
0
2.95
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
ΒΕΡΜΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.94
0
0
2.94
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.94
0
0
2.94
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΝΑΣΤΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.94
0
0
2.94
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2004
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΚΑΤΑΓΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΖΩΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.93
0
0
2.93
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
ΔΟΛΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.93
0
0
2.93
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2004
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.93
0
0
2.93
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2005
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
ΝΤΕΛΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.92
0
0
2.92
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.903
0
0
2.903
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/2000
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0
0
0
0
ΞΕΡΟΜΕΡΙΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.9
0
0
2.9
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
ΤΕΛΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.899
0
0
2.899
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.899
ΓΚΙΟΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.899
0
0
2.899
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
5.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.899
ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.88
0
0
2.88
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
5.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΑΓΓΕΛΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.88
0
0
2.88
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
ΣΥΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.87
0
0
2.87
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
ΡΙΖΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.85
0
0
2.85
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2004
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.84
0
0
2.84
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
ΤΣΑΤΣΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.82
0
0
2.82
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΣΙΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.82
0
0
2.82
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.82
0
0
2.82
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.81
0
0
2.81
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2005
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.2
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΤΣΙΜΠΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/02/2004
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΤΡΟΧΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΠΛΙΟΣΚΑΣ
ΒΑΪΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.8
0
0
2.8
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2005
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
ΧΑΛΙΚΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.79
0
0
2.79
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.79
0
0
2.79
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.78
0
0
2.78
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
ΚΑΠΕΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.78
0
0
2.78
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
ΣΑΡΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.78
0
0
2.78
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
ΤΣΕΤΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.78
0
0
2.78
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/02/2005
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
ΛΙΒΕΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.77
0
0
2.77
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.77
0
0
2.77
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/2004
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
ΚΟΥΦΙΔΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.77
0
0
2.77
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
ΠΡΙΓΚΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.77
0
0
2.77
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
ΤΡΙΠΟΛΙΤΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.76
0
0
2.76
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.76
0
0
2.76
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΚΩΦΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.76
0
0
2.76
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.76
0
0
2.76
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΔΗΜΑΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.76
0
0
2.76
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.29
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΣΚΛΑΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.76
0
0
2.76
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/2004
6.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΚΟΝΤΟΖΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.76
0
0
2.76
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΓΙΑΓΚΟΥΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.76
0
0
2.76
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2005
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.756
0
0
2.756
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.756
ΑΛΕΜΠΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.754
0
0
2.754
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
ΜΟΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.75
0
0
2.75
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
ΤΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.75
0
0
2.75
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/2005
6.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.74
0
0
2.74
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1991
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΧΑΣΑΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.74
0
0
2.74
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2002
6.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΤΣΙΡΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.74
0
0
2.74
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2003
6.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΜΠΡΑΒΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.74
0
0
2.74
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΡΕΠΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.74
0
0
2.74
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/04/2005
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.74
0
0
2.74
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/2005
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.73
0
0
2.73
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2005
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.73
ΒΑΝΤΣΙΟΥΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.72
0
0
2.72
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
ΚΟΣΙΒΑ
ΒΑΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.71
0
0
2.71
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2005
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.709
0
0
2.709
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
0
0
0
ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.7
0
0
2.7
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.7
0
0
2.7
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΣΕΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.7
0
0
2.7
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.7
0
0
2.7
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΛΙΑΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.69
0
0
2.69
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
ΦΩΤΑΚΕΛΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.68
0
0
2.68
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2002
6.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.68
0
0
2.68
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2002
5.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.65
0
0
2.65
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.65
0
0
2.65
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.64
0
0
2.64
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.64
0
0
2.64
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2005
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.64
0
0
2.64
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.64
0
0
2.64
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2005
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΧΗΡΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.63
0
0
2.63
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
ΚΟΛΟΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.63
0
0
2.63
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2004
6.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
ΜΠΟΥΤΕΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΩΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.63
0
0
2.63
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.626
0
0
2.626
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2005
6.61
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.626
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.62
0
0
2.62
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΕΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.62
0
0
2.62
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.61
0
0
2.61
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1996
6.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
ΧΑΤΖΗΝΤΑΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.61
0
0
2.61
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
ΠΙΝΕΤΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.61
0
0
2.61
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.6
0
0
2.6
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΙΑ
ΜΙΧΑΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.6
0
0
2.6
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
ΤΣΑΜΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.59
0
0
2.59
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2003
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
ΒΛΑΧΑΒΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.58
0
0
2.58
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
0
ΜΠΑΤΣΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.574
0
0
2.574
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2004
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.574
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.56
0
0
2.56
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2003
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.54
0
0
2.54
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΒΩΤΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.54
0
0
2.54
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.54
0
0
2.54
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΣΠΥΡΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.54
0
0
2.54
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
6.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΑΔΑΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.52
0
0
2.52
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2000
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΚΑΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.52
0
0
2.52
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/2003
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.516
0
0
2.516
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
0
2.39
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.51
0
0
2.51
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
ΤΣΑΝΤΑΛΗ
ΔΟΜΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.51
0
0
2.51
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
ΚΟΚΚΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.5
0
0
2.5
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1997
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
ΠΑΠΠΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.5
0
0
2.5
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
15/02/2001
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.5
0
0
2.5
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
ΤΗΛΕΜΗ
ΜΑΙΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.5
0
0
2.5
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
1.08
ΛΙΑΤΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.49
0
0
2.49
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/2004
5.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
ΚΟΥΤΣΟΜΗΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.49
0
0
2.49
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2005
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.47
0
0
2.47
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.43
0
0
2.43
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.42
0
0
2.42
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.417
0
0
2.417
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.417
ΤΙΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.4
0
0
2.4
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΣΙΑΚΑΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.4
0
0
2.4
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.4
0
0
2.4
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2005
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΜΠΡΟΥΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.39
0
0
2.39
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
ΣΑΛΤΙΕΛ
ΒΑΛΕΡΗ-ΝΙΝΑ
ΔΑΡΙΟ-ΔΑΒΙΔ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.38
0
0
2.38
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΤΣΙΤΣΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.38
0
0
2.38
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/2004
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΒΡΟΧΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.38
0
0
2.38
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2004
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.38
0
0
2.38
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/2005
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.36
0
0
2.36
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
ΒΑΖΑΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.36
0
0
2.36
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2004
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.34
0
0
2.34
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/2002
6.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.34
0
0
2.34
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΚΩΤΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.33
0
0
2.33
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.33
0
0
2.33
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
8.47
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.32
0
0
2.32
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/11/1997
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΜΠΟΥΤΖΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.32
0
0
2.32
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.32
0
0
2.32
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/06/2003
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΚΑΛΤΣΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.32
0
0
2.32
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/2003
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΚΟΥΖΙΩΚΑ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.32
0
0
2.32
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.317
0
0
2.317
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.317
0
0
ΛΙΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.313
0
0
2.313
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.313
ΓΚΑΡΑΦΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.31
0
0
2.31
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
8.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
ΚΑΓΙΑ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.31
0
0
2.31
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
ΚΑΖΑΝΤΖΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.306
0
0
2.306
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
8.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
0
0
ΜΕΤΣΙΟΥ
ΑΙΓΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.3
0
0
2.3
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
8.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.3
0
0
2.3
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2004
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΒΟΥΤΣΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.3
0
0
2.3
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.3
0
0
2.3
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/08/2004
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.3
0
0
2.3
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2005
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
ΣΑΛΟΥΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.297
0
0
2.297
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/2005
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
ΛΑΛΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.286
0
0
2.286
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2004
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
ΖΑΦΕΙΡΔΟΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.28
0
0
2.28
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1997
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.28
0
0
2.28
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/12/2003
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.28
0
0
2.28
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2004
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΜΙΧΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΝΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.28
0
0
2.28
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2004
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.28
0
0
2.28
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
0
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.27
0
0
2.27
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.263
0
0
2.263
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2000
6.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
ΚΟΥΜΑΔΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.26
0
0
2.26
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2001
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.25
0
0
2.25
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
0
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.25
0
0
2.25
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
6.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.25
0
0
2.25
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.24
0
0
2.24
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.22
0
0
2.22
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΜΑΓΓΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.22
0
0
2.22
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.22
0
0
2.22
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/03/2005
6.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΣΑΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.206
0
0
2.206
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/04/1999
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.2
0
0
2.2
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.2
0
0
2.2
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.2
0
0
2.2
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΣΚΟΡΙΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.2
0
0
2.2
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/2004
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΜΠΑΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.2
0
0
2.2
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
5.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
0
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.2
0
0
2.2
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2005
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
ΚΟΥΤΙΒΑ
ΞΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.19
0
0
2.19
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
ΚΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.19
0
0
2.19
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
6.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
ΚΑΡΑΚΕΡΕΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.183
0
0
2.183
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.18
0
0
2.18
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/2000
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
ΚΟΜΠΟΥΡΑ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.18
0
0
2.18
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
09/09/2003
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.17
0
0
2.17
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
ΡΗΓΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.17
0
0
2.17
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
8.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.16
0
0
2.16
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.16
0
0
2.16
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.16
0
0
2.16
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2005
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.16
0
0
2.16
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2005
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΚΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.15
0
0
2.15
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2001
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.14
0
0
2.14
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/2004
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.14
0
0
2.14
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΓΚΙΡΕΤΛΗ
ΙΛΧΑΝ
ΧΙΛΜΗ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.14
0
0
2.14
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
5.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.14
0
0
2.14
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0
ΜΑΡΟΥΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.14
0
0
2.14
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.14
0
0
2.14
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΝΙΑΝΙΟΥΡΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.13
0
0
2.13
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
5.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.12
0
0
2.12
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1997
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.12
0
0
2.12
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
6.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΒΑΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.11
0
0
2.11
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
7.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
ΚΤΕΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.091
0
0
2.091
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2000
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
ΚΑΖΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.08
0
0
2.08
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
5.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΠΑΡΤΑΛΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.08
0
0
2.08
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/2004
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΞΗΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.08
0
0
2.08
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΡΟΚΙΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.054
0
0
2.054
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/2002
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.054
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.05
0
0
2.05
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
5.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.04
0
0
2.04
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
0
ΣΠΗΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2.04
0
0
2.04
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2005
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
2.03
0
0
2.03
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
ΓΚΑΡΜΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
2
0
0
2
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
6.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.99
0
0
1.99
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
ΦΥΣΙΚΟΥΔΗ
ΖΩΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.95
0
0
1.95
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.94
0
0
1.94
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2000
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.94
0
0
1.94
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
0
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.93
0
0
1.93
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.92
0
0
1.92
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2001
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΚΑΤΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.92
0
0
1.92
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.9
0
0
1.9
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
ΛΑΧΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.89
0
0
1.89
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ19
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
1.88
0
0
1.88
451
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
5.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΚΟΥΤΖΑΓΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι.
1.86
0
0
1.86
452
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2005
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0