ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.327
0
0
11.327
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
4.037
4
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
72.433
0
0
72.433
2
54.833
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
8.9
9.133
9
9
10
8.667
8.933
ΦΙΔΕΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
41.175
0
0
41.175
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.537
4.286
5.143
6.823
4.446
0
8.583
7.357
ΑΛΑΤΣΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
37.806
0
0
37.806
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.469
2.651
4.783
4.103
3.78
5.78
6.18
6.346
ΔΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
36.963
0
0
36.963
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1997
8.05
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4.057
4.309
0.823
7.533
6.417
2.074
3.76
3.99
ΜΕΝΤΙΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
35.69
0
0
35.69
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1998
6.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.017
6.783
8.029
3.84
3.091
3.16
3.85
1.92
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.911
0
0
26.911
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
4.366
2.046
6.154
4.349
4.08
4.18
ΒΟΓΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.219
0
0
26.219
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.288
8.411
2.794
5.12
3.606
ΜΠΑΡΟΥΝΗ
ΦΩΤΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.434
0
0
24.434
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
0.914
0
0
1.94
1.79
4.481
4.79
4.81
4.12
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΚΟΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.731
0
0
22.731
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/1997
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.069
3.19
7.363
7.11
ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.891
0
0
21.891
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
4.16
5.523
6.16
4.06
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.449
0
0
20.449
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.79
5.25
4.606
5.423
ΛΑΖΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.41
0
0
19.41
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.88
4.22
4.38
3.53
ΤΖΑΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.319
0
0
19.319
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
0
3.299
4.25
4.54
4.08
ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.8
0
0
18.8
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
6.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
1.62
4.68
3.19
4
3.84
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.696
0
0
18.696
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
2.64
5.003
2.5
6.963
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.596
0
0
18.596
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4.29
5.311
5.834
ΒΑΡΔΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.551
0
0
18.551
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
1.897
1.506
5.83
2.68
4.01
ΜΠΟΕΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.547
0
0
18.547
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
3.06
3.35
3.86
5.991
ΧΟΤΖΑΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.33
0
0
18.33
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
6.07
5.85
3.72
ΤΑΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.894
0
0
17.894
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
2.69
6.581
6.523
ΝΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.661
0
0
17.661
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.149
3.063
4.477
2.716
3.257
0
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.28
0
0
17.28
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
6.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
2.98
4.17
4.11
4.16
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.444
0
0
16.444
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1997
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
4.849
3.669
4.907
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.383
0
0
16.383
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
4.06
4.06
5.303
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΤΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.157
0
0
16.157
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
8.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.791
4.476
5.83
3.06
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.891
0
0
15.891
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.631
3.63
3.33
3.22
ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.38
0
0
15.38
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1998
8.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4.1
4.06
4.06
ΜΠΑΖΩΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.343
0
0
15.343
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
0
3.5
3.81
ΤΣΙΑΒΕ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.33
0
0
15.33
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.06
4.05
4.17
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.324
0
0
15.324
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.34
4.253
4.731
ΣΙΩΜΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.31
0
0
15.31
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
5.19
3.24
3.84
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.29
0
0
15.29
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
1.36
2.576
3.34
2.68
4.1
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.25
0
0
15.25
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.86
4.05
4.12
ΒΙΔΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.14
0
0
15.14
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1998
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.98
4.04
4.17
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.11
0
0
15.11
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.96
4.08
4.15
ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.074
0
0
15.074
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.92
4.05
6.064
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.07
0
0
15.07
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
4.01
4.03
4.15
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.062
0
0
15.062
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.4
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
0.64
3.06
0
0
ΜΕΞΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15
0
0
15
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1983
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.98
8.16
0
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.96
0
0
14.96
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
6.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.96
4.04
4.02
ΣΚΟΥΡΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.86
0
0
14.86
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
4.43
4
3.91
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΘΩΜΑΪΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.85
0
0
14.85
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1999
6.88
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.73
4.01
4.06
ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.837
0
0
14.837
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.96
2.73
4.03
4.02
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.82
0
0
14.82
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.81
4.03
4.03
ΜΑΝΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.81
0
0
14.81
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1998
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.85
3.95
4.07
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.76
0
0
14.76
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.96
3.77
4.05
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.76
0
0
14.76
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
4.44
3.96
4.11
ΜΗΤΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.71
0
0
14.71
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.65
4.09
3.86
ΜΗΤΣΟΥΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.68
0
0
14.68
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.95
3.95
4.08
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.67
0
0
14.67
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2002
6.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.97
4.03
4.01
ΛΑΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.57
0
0
14.57
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
3.96
4.03
4.11
ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.43
0
0
14.43
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.53
4.08
3.85
ΚΙΡΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.41
0
0
14.41
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.93
3.99
4
ΣΤΕΦΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.38
0
0
14.38
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.39
4.09
3.85
ΘΕΟΦΙΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.35
0
0
14.35
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
5.29
3.92
1.91
ΝΟΥΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.27
0
0
14.27
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.97
4.04
3.28
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.26
0
0
14.26
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
3.86
4.02
3.73
ΤΖΑΛΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.15
0
0
14.15
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.7
4.01
4.04
ΚΟΝΤΟΑΓΓΕΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.124
0
0
14.124
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.94
3.75
3.26
3.26
ΒΑΛΑΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.059
0
0
14.059
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.1
3.72
4.06
3.99
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.027
0
0
14.027
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
4.057
3.32
3.58
ΚΑΣΩΤΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.96
0
0
13.96
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
3.7
3.86
3.85
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.95
0
0
13.95
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
4.03
3.64
3.2
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.94
0
0
13.94
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.82
3.83
3.25
ΛΙΔΩΡΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.94
0
0
13.94
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.6
3.94
4.02
ΚΟΤΖΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.92
0
0
13.92
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.07
3.97
4.02
ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.84
0
0
13.84
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
3.91
4.07
3.73
ΜΠΑΡΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.81
0
0
13.81
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.78
4.17
3.52
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.79
0
0
13.79
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
7.11
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.88
3.74
3.83
ΚΟΤΙΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.76
0
0
13.76
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
4.44
3.96
3.75
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.707
0
0
13.707
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
1.28
0
2.6
4
4.09
ΣΑΒΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.69
0
0
13.69
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
4.01
3.99
4.07
ΣΟΦΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.59
0
0
13.59
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.88
4.08
4.03
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.55
0
0
13.55
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1997
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.64
4.02
4.09
ΜΗΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.53
0
0
13.53
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
6.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.33
3.28
3.8
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.52
0
0
13.52
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.93
4.02
2.71
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.47
0
0
13.47
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3.69
4.26
4.06
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.44
0
0
13.44
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.7
4.07
4.03
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.44
0
0
13.44
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
5.75
3.78
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.36
0
0
13.36
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
2.71
3.96
3.98
ΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.36
0
0
13.36
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.21
3.96
3.68
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.33
0
0
13.33
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.58
2.94
3.76
ΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.33
0
0
13.33
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2002
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.83
3.12
3.82
ΧΑΙΜΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.33
0
0
13.33
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
7.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.23
4.01
4.03
ΒΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.26
0
0
13.26
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.7
4
4.07
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΡΕΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.24
0
0
13.24
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.64
3.62
2.96
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.23
0
0
13.23
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
2.62
3.91
3.74
ΚΟΥΣΤΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.18
0
0
13.18
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1999
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
4.03
3.95
2.02
ΠΛΑΤΙΩΤΗ
ΣΜΑΡΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.17
0
0
13.17
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
2.61
3.91
3.56
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.143
0
0
13.143
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
6.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.52
3.3
3.64
3.86
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.12
0
0
13.12
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
4.6
3.93
1.97
ΨΑΘΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.08
0
0
13.08
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.38
3.93
2.6
ΨΑΡΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.06
0
0
13.06
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2000
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
4
3.26
2.26
ΛΑΚΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.941
0
0
12.941
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1995
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.95
2.56
2.76
4.1
ΠΑΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΑΛΕΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.85
0
0
12.85
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.79
3.88
3.12
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.84
0
0
12.84
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.79
4.02
1.96
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.8
0
0
12.8
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2000
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.99
3.98
1.59
ΜΑΡΣΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΑΡΙΟ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.75
0
0
12.75
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1999
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
3.84
2.56
3.32
ΜΥΛΩΝΑ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.71
0
0
12.71
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1996
7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.83
2.44
3.12
ΚΟΤΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.67
0
0
12.67
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
8.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
2.67
3.99
4.03
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.62
0
0
12.62
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3.77
4.02
3.83
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.583
0
0
12.583
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
7.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
3.11
3.33
3.64
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΜΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.58
0
0
12.58
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.02
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.52
3.8
3.2
ΡΕΣΒΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.44
0
0
12.44
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
6.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.83
2.31
3.02
ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.42
0
0
12.42
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.64
5.19
3.63
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.41
0
0
12.41
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
5.83
3.16
ΚΡΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.36
0
0
12.36
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.3
2.24
3.7
ΤΟΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.3
0
0
12.3
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
3.9
4.07
2.74
ΜΠΟΛΟΜΥΤΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.236
0
0
12.236
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.236
5.2
3.8
0
ΛΑΜΠΙΔΩΝΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.2
0
0
12.2
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
8.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
2.58
2.65
4.09
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.2
0
0
12.2
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
2.6
3.91
2.58
ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.16
0
0
12.16
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.66
3.92
2.58
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.1
0
0
12.1
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.05
4.03
4.02
ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.06
0
0
12.06
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
3.91
4.04
3.85
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.88
0
0
11.88
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
1.44
2.5
2.97
1.94
ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.86
0
0
11.86
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.34
3.9
3.62
ΠΑΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.82
0
0
11.82
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
6.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.02
3.04
2.56
ΣΙΜΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.79
0
0
11.79
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.99
3.94
ΚΑΣΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.79
0
0
11.79
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.96
4.05
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΕΝΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.75
0
0
11.75
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.5
3.24
3.07
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.72
0
0
11.72
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.79
3.99
4.08
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.65
0
0
11.65
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
4.08
3.78
ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.63
0
0
11.63
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
3.8
3.19
3.84
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.63
0
0
11.63
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.67
3.94
1.9
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΙΜΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.6
0
0
11.6
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.92
2.64
2
ΚΟΨΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.52
0
0
11.52
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
8.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.91
3.95
ΧΕΤΖΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.52
0
0
11.52
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
5.27
3.72
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.49
0
0
11.49
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
2.72
3.26
3.71
ΚΑΚΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.48
0
0
11.48
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.12
3.06
2.42
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.34
0
0
11.34
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2001
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.9
2.44
3.16
ΠΑΝΤΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.34
0
0
11.34
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.66
3.8
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.33
0
0
11.33
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.92
2.44
3.13
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.29
0
0
11.29
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.96
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
3.2
0
4.04
0
ΠΑΤΣΟΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.28
0
0
11.28
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
8.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.31
3.39
3.92
ΠΡΕΝΤΖΙΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.27
0
0
11.27
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.36
3.97
ΝΤΑΝΤΑΜΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.22
0
0
11.22
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.83
3.53
ΤΕΛΗ
ΑΓΑΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.15
0
0
11.15
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.42
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.4
4.03
ΓΚΟΥΜΛΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.14
0
0
11.14
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
3.89
3.8
ΜΗΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.13
0
0
11.13
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
4.436
4.334
0
ΧΑΝΤΖΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.09
0
0
11.09
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.63
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
4.05
3.87
ΠΗΞΑΡΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.08
0
0
11.08
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
5.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.88
3.36
ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.07
0
0
11.07
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
7.64
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.98
3.89
ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.06
0
0
11.06
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.47
3
4.05
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.06
0
0
11.06
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4
3.9
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.05
0
0
11.05
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
8.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.86
3.42
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.97
0
0
10.97
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/11/1998
6.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.99
1.68
2.17
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.95
0
0
10.95
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
6.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
2.54
2.65
2.62
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.91
0
0
10.91
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
1.59
2.6
3.93
ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.9
0
0
10.9
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.92
3.8
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.88
0
0
10.88
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
7.33
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
7.6
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.82
0
0
10.82
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
3.51
3.38
ΖΑΝΤΑΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.81
0
0
10.81
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
8.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.91
3.08
ΤΣΙΤΡΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.78
0
0
10.78
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
8.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.94
3.72
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.71
0
0
10.71
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.62
3.93
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.61
0
0
10.61
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2001
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
2.94
3.8
0.82
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.6
0
0
10.6
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.38
3.34
ΤΖΩΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.58
0
0
10.58
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.85
3.65
0
ΠΑΛΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.57
0
0
10.57
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
4.15
3.83
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.57
0
0
10.57
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
4.09
3.87
ΖΗΒΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.56
0
0
10.56
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.17
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.93
3.46
ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΟΡΔΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.52
0
0
10.52
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
6.79
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
4.07
3.86
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.48
0
0
10.48
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.07
3.83
ΠΑΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.477
0
0
10.477
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1996
6.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
1.029
2.149
1.074
0
2.02
2.72
0
ΜΠΕΛΙΚΑΙΔΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.46
0
0
10.46
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
7.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.01
3.87
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.42
0
0
10.42
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.44
3.07
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.41
0
0
10.41
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1998
6.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.46
3.13
2.66
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.274
0
0
10.274
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
4.844
3.57
ΣΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.22
0
0
10.22
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.53
3.77
ΓΑΓΡΙΝΑ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.2
0
0
10.2
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
3.99
3.82
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.19
0
0
10.19
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.56
3.3
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΛΙΑΝ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.18
0
0
10.18
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.44
3.7
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.18
0
0
10.18
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
2.52
3.81
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.11
0
0
10.11
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
4.04
3.67
ΒΑΛΣΑΜΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.09
0
0
10.09
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.1
3.28
3.25
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.09
0
0
10.09
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
4.43
0.39
2.94
ΜΑΤΡΑΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.03
0
0
10.03
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.12
3.04
ΡΙΖΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.02
0
0
10.02
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.91
3.63
ΜΑΜΜΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.02
0
0
10.02
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.81
3.63
ΣΙΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.01
0
0
10.01
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
3.66
3.54
1.33
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΛΑΒΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.01
0
0
10.01
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.86
3.61
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.97
0
0
9.97
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
2.74
3.23
0.92
ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.92
0
0
9.92
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
2.95
3.16
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.92
0
0
9.92
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.36
4.05
ΠΡΕΠΟΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.869
0
0
9.869
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
5.357
1.42
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.86
0
0
9.86
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.73
3.88
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.82
0
0
9.82
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.82
2.88
ΣΑΜΑΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.73
0
0
9.73
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
3.87
3.54
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.6
0
0
9.6
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.93
3.01
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.58
0
0
9.58
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
3.26
2.59
3.33
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.45
0
0
9.45
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
2.7
2.8
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.33
0
0
9.33
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.54
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.74
3.65
0
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.26
0
0
9.26
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.26
3.44
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.23
0
0
9.23
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.27
3.14
0
ΚΑΠΕΛΛΑ
ΕΛΠΙΣ
ΑΝΑΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.19
0
0
9.19
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.68
3.81
ΚΩΣΤΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.14
0
0
9.14
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.51
3.72
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.12
0
0
9.12
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.69
2.62
ΚΑΤΡΙΒΕ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.06
0
0
9.06
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1995
8.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
1.32
1.65
2.83
ΜΟΥΡΣΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.05
0
0
9.05
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
2.55
3.28
ΜΠΛΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.01
0
0
9.01
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
2.94
3.42
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.96
0
0
8.96
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2002
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.56
3.8
ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.95
0
0
8.95
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
2.58
3.49
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.93
0
0
8.93
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
8.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
2.01
3.04
2.82
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.9
0
0
8.9
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.73
3.93
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.87
0
0
8.87
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.61
3.78
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.8
0
0
8.8
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.13
3.11
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.79
0
0
8.79
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.83
3.24
ΜΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.74
0
0
8.74
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.88
1.74
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.65
0
0
8.65
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.55
2.57
ΚΙΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.64
0
0
8.64
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.67
2.85
ΜΑΝΔΡΑΓΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.63
0
0
8.63
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1997
6.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.32
1.9
0.11
ΒΑΣΔΕΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.63
0
0
8.63
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.99
2.7
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.55
0
0
8.55
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
2.64
3.47
ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.44
0
0
8.44
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.58
3.38
ΚΟΚΚΟΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.43
0
0
8.43
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
2.56
2.71
1.78
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.33
0
0
8.33
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.23
1.89
ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.27
0
0
8.27
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
2.63
2.82
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.2
0
0
8.2
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.86
2.48
0
ΥΦΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.18
0
0
8.18
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/2002
7.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.86
2.68
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.019
0
0
8.019
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1997
6.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.449
2.55
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.934
0
0
7.934
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2002
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
5.554
0.68
ΒΟΓΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.92
0
0
7.92
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.96
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.88
0
0
7.88
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
8.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
2.64
0.6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.87
0
0
7.87
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
3.28
1.88
ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.863
0
0
7.863
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.283
2.58
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.74
0
0
7.74
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.82
ΡΟΒΒΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.62
0
0
7.62
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
3.13
2.67
ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.6
0
0
7.6
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
6.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
4.3
ΡΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.579
0
0
7.579
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2002
6.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.479
0.79
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.56
0
0
7.56
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
3.82
2.66
ΓΚΟΥΖΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.55
0
0
7.55
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.57
1.98
0
ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.546
0
0
7.546
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
2.3
0
2
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.53
0
0
7.53
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.91
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
1.69
3.15
1.79
ΚΟΛΟΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.52
0
0
7.52
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.82
ΜΙΣΟΠΟΛΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.51
0
0
7.51
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.09
2.94
ΛΙΤΣΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.41
0
0
7.41
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.65
2.93
ΣΚΟΡΔΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.36
0
0
7.36
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
3.26
ΣΠΑΘΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.33
0
0
7.33
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.47
3.86
0
ΤΣΑΓΚΑΡΛΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.3
0
0
7.3
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1.22
3.02
2.06
ΡΟΥΚΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.3
0
0
7.3
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
2.68
2.65
ΠΟΥΡΕΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.3
0
0
7.3
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.97
0
3.54
2.79
ΛΙΟΥΡΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.3
0
0
7.3
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
3.56
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.28
0
0
7.28
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
2.65
2.28
ΚΑΛΦΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.28
0
0
7.28
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.38
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.27
0
0
7.27
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.39
ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.18
0
0
7.18
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.4
ΓΑΚΗ
ΜΑΡΓΙΟΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.137
0
0
7.137
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1997
6.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
0
0
0
0
2.31
3.97
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.137
0
0
7.137
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.357
ΤΣΑΜΑΔΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.136
0
0
7.136
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
8.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
3.84
1.89
ΛΑΓΑΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.07
0
0
7.07
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.18
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.99
0
0
6.99
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
3.09
2.15
ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.97
0
0
6.97
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
4.11
ΦΟΥΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.95
0
0
6.95
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.2
3.19
NTEMIΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.89
0
0
6.89
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.23
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΛΕΑΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.86
0
0
6.86
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.1
1.32
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.85
0
0
6.85
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
1.65
1.96
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.83
0
0
6.83
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.57
0
1.74
ΤΣΑΚΩΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.79
0
0
6.79
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.67
1.64
0
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.76
0
0
6.76
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
2.57
1.87
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.76
0
0
6.76
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
3.11
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.66
0
0
6.66
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
2.2
0.98
ΦΑΒΒΑΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.65
0
0
6.65
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.06
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.68
2.14
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.65
0
0
6.65
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
4.11
ΜΠΙΡΠΙΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.64
0
0
6.64
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
2.7
ΠΑΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.62
0
0
6.62
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
4.06
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.61
0
0
6.61
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.68
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.58
0
0
6.58
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.22
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
4.03
ΚΟΤΣΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.54
0
0
6.54
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
3.16
ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.52
0
0
6.52
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.48
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
2.87
1.44
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.52
0
0
6.52
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
8.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.52
ΛΟΥΒΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.36
0
0
6.36
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.21
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
1.27
2.17
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.33
0
0
6.33
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
8.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
3.74
0
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.33
0
0
6.33
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
6.86
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.37
ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.32
0
0
6.32
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
8.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2.64
ΒΑΓΕΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.29
0
0
6.29
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.42
2.31
0
ΤΖΟΥΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.29
0
0
6.29
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
1.26
1.63
2.64
ΜΠΑΣΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.28
0
0
6.28
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
2.4
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.22
0
0
6.22
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.1
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.19
0
0
6.19
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.13
0
ΛΑΛΑ
ΦΡΥΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.11
0
0
6.11
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.81
2.67
0
2.63
ΨΗΜΜΕΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.09
0
0
6.09
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1999
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.89
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6
0
0
6
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.96
ΒΑΘΡΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.96
0
0
5.96
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.39
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.96
ΛΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.9
0
0
5.9
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
7.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.58
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΦΥΔΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.89
0
0
5.89
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.98
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.82
0
0
5.82
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.56
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
1.2
2.72
ΠΡΕΚΑΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.77
0
0
5.77
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.53
ΠΑΤΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.76
0
0
5.76
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.96
ΒΙΤΑΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.75
0
0
5.75
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2000
8.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
0
2.29
ΤΣΙΡΟΖΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.75
0
0
5.75
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.89
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.91
ΧΕΡΚΕΛΕΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.67
0
0
5.67
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
2.34
2.17
ΠΕΤΡΟΥΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.66
0
0
5.66
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
3.2
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.58
0
0
5.58
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
2.17
1.43
ΣΑΚΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.57
0
0
5.57
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.34
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
3.24
ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ
ΑΓΑΘΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.55
0
0
5.55
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
2.39
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.52
0
0
5.52
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2003
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
1.74
ΑΝΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.45
0
0
5.45
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
2.72
1.93
ΤΟΜΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.39
0
0
5.39
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
1.48
0
ΦΑΡΜΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.24
0
0
5.24
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
8.45
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
1.94
ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.14
0
0
5.14
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
2.06
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.11
0
0
5.11
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
6.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3.65
ΡΑΣΣΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.07
0
0
5.07
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1999
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
2.52
0
0
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.05
0
0
5.05
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.15
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
1.45
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.85
0
0
4.85
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.28
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
1.82
1.84
ΚΕΦΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.84
0
0
4.84
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
1.96
1.05
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.84
0
0
4.84
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2003
7.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
2.31
ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.81
0
0
4.81
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
0
0
2.07
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.81
0
0
4.81
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.41
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.526
0
0
4.526
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1995
7.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
0
0
0
0
0
0
2.56
0
ΚΑΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.5
0
0
4.5
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
6.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
2.62
ΡΟΥΜΠΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.48
0
0
4.48
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
4.1
ΤΑΡΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.43
0
0
4.43
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
7.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
2.47
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.34
0
0
4.34
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
1.04
ΤΣΟΥΜΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.32
0
0
4.32
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
2.04
ΤΖΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.26
0
0
4.26
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
1.52
ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.16
0
0
4.16
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
8.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
1.33
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.01
0
0
4.01
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.59
ΚΟΥΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.85
0
0
3.85
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
0
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.78
0
0
3.78
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
0
ΠΕΤΡΑΚΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.75
0
0
3.75
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
8.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
1.86
ΠΑΖΒΑΝΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.69
0
0
3.69
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.32
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
1.74
0
ΚΑΡΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.68
0
0
3.68
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
8.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.05
2.63
ΒΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΙΜΟΘΕΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.67
0
0
3.67
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
0
ΔΟΥΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.62
0
0
3.62
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
7.04
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
0
ΠΟΡΑΒΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.54
0
0
3.54
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2004
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.53
0
0
3.53
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
6.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.23
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.37
0
0
3.37
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.96
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.51
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.33
0
0
3.33
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
0
ΔΡΟΥΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.323
0
0
3.323
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2004
7.1
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.943
2.38
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.32
0
0
3.32
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.31
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
1.86
ΕΥΤΥΧΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.3
0
0
3.3
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
8.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.26
0
0
3.26
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
0.67
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.24
0
0
3.24
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
2.92
ΜΑΤΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.21
0
0
3.21
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
8.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
ΚΑΛΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΝΘΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.18
0
0
3.18
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
0
ΤΣΑΟΥΣΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.17
0
0
3.17
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.12
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
1.41
ΨΑΡΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.05
0
0
3.05
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
0.4
0
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.01
0
0
3.01
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.94
0
0
2.94
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.26
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΟΥΚ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.83
0
0
2.83
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
6.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
0
0
0
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ
ΜΥΡΤΩ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.82
0
0
2.82
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.82
0
0
2.82
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2002
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
ΜΠΟΥΚΛΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.82
0
0
2.82
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.19
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
ΚΑΡΠΑΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.78
0
0
2.78
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.51
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
1.26
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.76
0
0
2.76
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
0
ΤΣΙΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.67
0
0
2.67
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.03
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
0
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.59
0
0
2.59
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.84
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
0
ΚΑΤΣΟΥΝΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.52
0
0
2.52
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.47
0
0
2.47
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.27
ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.4
0
0
2.4
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.18
0
0
2.18
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
6.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.45
0
1.06
0.67
ΝΤΑΒΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.18
0
0
2.18
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
ΓΚΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.17
0
0
2.17
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.72
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
ΚΑΡΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.1
0
0
2.1
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
8.27
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.05
0
0
2.05
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
7.81
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.02
0
0
2.02
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
ΤΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.91
0
0
1.91
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
8.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
0
ΓΙΑΓΚΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.9
0
0
1.9
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.9
0
0
1.9
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.82
0
0
1.82
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
6.94
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.78
0
0
1.78
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2003
6.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
0.36
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.78
0
0
1.78
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.44
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.69
0
0
1.69
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
8.77
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.68
0
0
1.68
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΣΤΑΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.62
0
0
1.62
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.99
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΔΑΒΙΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.6
0
0
1.6
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΣΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.58
0
0
1.58
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2003
6.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
0
ΜΠΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.56
0
0
1.56
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.18
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.27
0
0
1.27
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.26
0
0
1.26
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
0
ΚΑΠΩΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.24
0
0
1.24
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
0
0
ΦΛΩΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.23
0
0
1.23
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
8.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
0
ΧΑΛΚΙΔΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.2
0
0
1.2
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.48
ΚΟΥΒΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.12
0
0
1.12
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.92
0
0
0.92
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
8.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
0.46
ΛΙΑΠΤΣΗ
ΑΝΕΤΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.62
0
0
0.62
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.36
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.6
0
0
0.6
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.87
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0
ΧΟΛΕΒΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.56
0
0
0.56
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.07
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.52
0
0
0.52
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
6.46
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
ΦΙΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.46
0
0
0.46
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.95
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
0
ΜΑΣΤΟΡΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.44
0
0
0.44
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2003
6.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
0
ΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.59
0
0
10.59
382
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
4.59
2.58
0
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.58
0
0
6.58
383
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.65
3.11
0