ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.057
0
0
8.057
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
1.623
0
3.611
ΠΕΤΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.58
0
0
1.58
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
0
0
0
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.633
0
0
8.633
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΠΑΠΑΙΩΑΚΕΙΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.914
0
0
31.914
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.126
7.891
5.88
3.051
6.967
ΛΕΦΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.183
0
0
18.183
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
2.926
5.617
8
2.771
ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.004
0
0
18.004
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
8.187
8.4
ΤΡΙΓΚΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.334
0
0
4.334
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
1.554
1.47
0.7
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.731
0
0
2.731
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.122
0
0
43.122
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1999
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.125
7.52
4.457
5.52
7.933
8.567
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.18
0
0
39.18
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.067
5.88
7.867
8.6
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.908
0
0
37.908
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.063
8
4.589
7.7
2.623
ΠΑΡΤΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.5
0
0
36.5
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1999
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
1.749
6.034
9.067
7.933
8.7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.491
0
0
31.491
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.514
6.274
0
5.88
2.423
8.4
ΤΣΟΜΑΚΟΥ
ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.64
0
0
29.64
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1996
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.126
4.297
8.9
8.7
0
0
3.377
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.274
0
0
29.274
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1988
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.811
7.783
8.771
5.909
0
0
ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.817
0
0
27.817
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/1990
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.76
5.457
7.967
8.633
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.904
0
0
25.904
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1994
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.349
5.977
7.967
3.611
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.173
0
0
23.173
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.343
4.217
5.269
4.65
0
3.694
ΧΑΛΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.962
0
0
22.962
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.751
4.049
1.429
8.733
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.942
0
0
21.942
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.509
7.867
8.567
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.83
0
0
21.83
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.47
8.21
5.15
ΖΕΡΒΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.356
0
0
21.356
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/01/1998
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.503
8.47
8.383
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΡΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.18
0
0
21.18
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1981
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
3.063
1.623
3.337
2.651
0
0
0
2.86
0
0
4.217
ΓΑΝΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.753
0
0
20.753
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0
0
0
0
0
0
2.58
2.99
6.25
ΖΑΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.324
0
0
19.324
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
0
3.569
8.16
5.573
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.046
0
0
19.046
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.857
6.143
0
0
0
0
5.309
2.737
0
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.886
0
0
17.886
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
0
0
0
4.834
0
1.76
4.549
3.097
2.617
0
0
ΓΚΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.3
0
0
17.3
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.933
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.147
0
0
17.147
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.15
8.177
2.82
ΧΟΛΕΒΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.07
0
0
17.07
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.949
3.954
0
0
8.167
ΠΕΝΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.88
0
0
16.88
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.28
8.6
ΦΛΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.753
0
0
16.753
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.287
8.467
ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.677
0
0
16.677
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.11
8.567
ΤΣΑΓΓΑΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.633
0
0
16.633
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.567
ΚΟΥΔΟΥΝΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.533
0
0
16.533
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1995
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.467
ΤΟΓΙΑ
ΑΛΚΗΣΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.533
0
0
16.533
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.633
ΒΟΣΚΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.533
0
0
16.533
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
8.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
8.567
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.533
0
0
16.533
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
8.567
ΝΤΟΥΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.526
0
0
16.526
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
0
5.72
3.057
5.486
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.5
0
0
16.5
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.633
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.433
0
0
16.433
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.567
ΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.2
0
0
16.2
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.467
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.065
0
0
16.065
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
4.949
7.933
2.84
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.048
0
0
16.048
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2003
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8.048
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.933
0
0
15.933
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
8.01
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.811
4.781
6.34
ΓΑΛΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.911
0
0
15.911
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1997
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
7.371
2
3.374
0
ΜΠΕΝΕΚΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.294
0
0
15.294
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1998
9.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
4.203
4.891
4.8
ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.626
0
0
14.626
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
6.046
6.12
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.551
0
0
14.551
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
4.8
3.84
0
3.466
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΕΚΤΩΡ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.353
0
0
14.353
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.993
6.36
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.01
0
0
14.01
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.443
8.567
ΚΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.694
0
0
13.694
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.874
4.13
3.69
0
ΠΕΛΛΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.355
0
0
13.355
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
7.867
3.717
ΤΣΙΜΠΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.084
0
0
13.084
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2003
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.151
6.933
ΖΗΔΡΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.688
0
0
12.688
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.406
3.229
4.053
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.42
0
0
12.42
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.42
4
ΚΑΣΑΡΤΖΗ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.042
0
0
12.042
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.409
8.633
ΜΕΡΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.926
0
0
11.926
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.811
3.286
3.829
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.7
0
0
11.7
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.823
3.494
2.383
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.58
0
0
11.58
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.04
3.54
ΚΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.558
0
0
11.558
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
3.691
ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.53
0
0
11.53
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2000
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
2.55
3.38
2.68
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.497
0
0
11.497
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
3.53
ΖΟΥΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΥΙΔ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.291
0
0
11.291
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.991
6.3
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.24
0
0
11.24
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
5.28
5.343
0
0
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.231
0
0
11.231
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
3.531
ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.16
0
0
11.16
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
4.28
4.27
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.067
0
0
11.067
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2004
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.147
2.92
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.82
0
0
10.82
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
8.22
0
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.443
0
0
10.443
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.766
2.683
2.994
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.32
0
0
10.32
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/2004
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
8.43
ΧΑΤΖΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.87
0
0
9.87
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.45
2.42
1.9
ΠΑΠΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.867
0
0
9.867
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2004
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
8.567
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.667
0
0
9.667
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
8.467
ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.571
0
0
9.571
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0
8.6
ΧΛΩΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.543
0
0
9.543
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
8.313
ΠΛΑΣΤΑΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΡΙΖΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.46
0
0
9.46
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.24
1.22
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.375
0
0
9.375
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
1.509
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.86
0
0
8.86
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.55
3.29
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.749
0
0
8.749
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
0.629
2.22
2.64
ΖΑΡΚΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.633
0
0
8.633
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΚΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.633
0
0
8.633
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.633
0
0
8.633
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΡΟΥΠΑΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.633
0
0
8.633
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΜΟΥΤΣΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.6
0
0
8.6
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2005
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΤΖΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.6
0
0
8.6
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2005
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΝΑΤΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1998
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΝΤΑΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΝΑΤΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.51
0
0
8.51
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/2004
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
8.167
0
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.469
0
0
8.469
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.631
4.837
ΒΛΑΧΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.4
0
0
8.4
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.4
0
0
8.4
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΜΑΚΡΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.36
0
0
8.36
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/1986
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
6.017
0
0
ΦΑΣΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.323
0
0
8.323
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.323
0
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΝΝΙΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.233
0
0
8.233
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.233
0
0
8.233
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
ΤΑΣΚΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.167
0
0
8.167
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.119
0
0
8.119
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
6.85
ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8
0
0
8
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/01/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.741
0
0
7.741
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
5.01
ΔΑΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.56
0
0
7.56
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.811
0
3.749
ΛΙΑΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.49
0
0
7.49
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
6.05
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/Ν
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.451
0
0
7.451
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.934
3.214
ΠΙΤΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.009
0
0
7.009
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.089
2.16
1.76
ΛΑΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.926
0
0
6.926
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.869
0
2.057
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.69
0
0
6.69
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2004
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
2.84
ΚΩΣΤΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.634
0
0
6.634
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
0
4.52
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ
ΝΑΔΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.491
0
0
6.491
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
0
3.36
ΛΑΪΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.357
0
0
6.357
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
3.26
ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΚΕΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.35
0
0
6.35
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.35
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.229
0
0
6.229
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.229
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.99
0
0
5.99
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/1999
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
1.37
1.22
2.32
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΪΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.789
0
0
5.789
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.789
0
0
ΓΑΡΔΙΚΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.759
0
0
5.759
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0.89
2.509
1.76
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.564
0
0
5.564
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
3.141
0
ΖΙΟΥΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.474
0
0
5.474
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/2002
9.13
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
2.96
0
ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.411
0
0
5.411
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.411
0
0
ΚΟΥΡΙΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.41
0
0
5.41
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1995
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
1.79
2.26
ΛΙΑΡΔΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.29
0
0
5.29
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
0.76
2.83
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.25
0
0
5.25
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
2.88
ΜΠΟΝΔΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.24
0
0
5.24
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/01/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.24
ΚΟΡΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΡΙΚ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.226
0
0
5.226
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
2.8
2.22
0
ΜΕΙΜΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.021
0
0
5.021
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
2.53
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.973
0
0
4.973
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
4.773
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.97
0
0
4.97
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/2004
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
2.92
ΜΠΑΡΤΖΟΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΗΣΤΡΑΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.869
0
0
4.869
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/01/1996
9.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.869
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.783
0
0
4.783
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
2.92
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.71
0
0
4.71
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
0
2.94
ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.61
0
0
4.61
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
1.83
1.62
ΧΕΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.521
0
0
4.521
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.521
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.51
0
0
4.51
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
2.23
ΠΑΡΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.48
0
0
4.48
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2003
8.37
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.48
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.26
0
0
4.26
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
2.2
0
ΒΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.131
0
0
4.131
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.131
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.034
0
0
4.034
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
3.086
0
0
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.977
0
0
3.977
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
9.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
2.354
ΒΕΝΕΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.921
0
0
3.921
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0
0
2.95
ΝΑΟΥΜ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.89
0
0
3.89
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/01/2001
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
0
2.1
ΚΥΡΙΑΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.809
0
0
3.809
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.809
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.74
0
0
3.74
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2005
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
3.66
ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.69
0
0
3.69
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.669
0
0
3.669
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.623
0
0
3.623
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1988
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
ΠΑΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.617
0
0
3.617
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.617
ΚΑΥΧΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.58
0
0
3.58
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
1.66
0
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.58
0
0
3.58
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
ΚΟΥΤΣΟΘΑΝΑΣΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.537
0
0
3.537
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.537
ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.531
0
0
3.531
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.531
0
0
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.51
0
0
3.51
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
ΝΤΑΦΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.5
0
0
3.5
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2005
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
ΠΡΙΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.49
0
0
3.49
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
ΣΙΑΤΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.48
0
0
3.48
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
ΓΚΑΣΠΑΡΙΑΝ
ΑΝΝΑ
ΣΑΡΚΙΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.451
0
0
3.451
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2005
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
ΓΙΟΒΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.429
0
0
3.429
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.4
0
0
3.4
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΝΑΟΥΜΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.386
0
0
3.386
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2004
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.386
ΦΩΚΙΤΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ-ΛΗΔΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.38
0
0
3.38
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
0
0
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ
ΒΙΒΕΤΑ-ΑΚΡΙΒΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.36
0
0
3.36
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.36
0
0
3.36
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2004
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
0
ΤΣΙΝΤΖΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.34
0
0
3.34
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.337
0
0
3.337
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.33
0
0
3.33
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2005
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΚΟΥΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.31
0
0
3.31
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.3
0
0
3.3
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2005
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΜΑΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.274
0
0
3.274
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ
ΙΟΥΛΙΑ-ΙΟΥΛΙΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.27
0
0
3.27
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
ΑΝΔΡΕΑΔΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.24
0
0
3.24
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1997
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΑΧΤΣΗΒΑΣΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.23
0
0
3.23
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2005
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.22
0
0
3.22
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
ΚΑΡΥΔΗ
ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.21
0
0
3.21
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2005
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
ΜΠΑΛΤΑΣΗ
ΔΑΝΑΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.21
0
0
3.21
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2006
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
ΣΟΡΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.2
0
0
3.2
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.166
0
0
3.166
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/01/1994
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.97
0
0
2.97
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2004
8.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.96
0
0
2.96
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.843
0
0
2.843
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
ΜΟΣΧΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.72
0
0
2.72
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
2.42
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.674
0
0
2.674
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
0
0
ΝΤΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.67
0
0
2.67
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2002
9.49
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.69
0.58
ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.64
0
0
2.64
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΦΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.623
0
0
2.623
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.623
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.606
0
0
2.606
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/1997
9.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.55
0
0
2.55
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.486
0
0
2.486
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2004
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΕΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.469
0
0
2.469
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
ΦΡΑΓΚΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.44
0
0
2.44
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/12/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.4
0
0
2.4
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
8.16
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ
ΣΑΠΦΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.36
0
0
2.36
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
5.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.36
0
0
2.36
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΚΟΡΚΟΚΙΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.34
0
0
2.34
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
0
ΝΤΙΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.34
0
0
2.34
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.31
0
0
2.31
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.19
0
0
2.19
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2004
9.8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.011
0
0
2.011
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.011
0
0
2.011
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1995
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
ΤΕΡΖΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.874
0
0
1.874
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
1.737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.78
0
0
1.78
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
ΜΙΧΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.76
0
0
1.76
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/1995
9.68
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΤΣΙΡΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.68
0
0
1.68
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.14
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.72
0
0
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.68
0
0
1.68
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2004
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΜΑΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.67
0
0
1.67
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
ΚΟΛΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΕΛΠΙΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.657
0
0
1.657
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.64
0
0
1.64
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.64
0
0
1.64
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.6
0
0
1.6
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
ΖΕΡΒΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.6
0
0
1.6
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.58
0
0
1.58
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.509
0
0
1.509
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.463
0
0
1.463
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.44
0
0
1.44
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΣΤΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.429
0
0
1.429
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
04/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
ΓΡΥΣΜΠΟΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.254
0
0
1.254
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.254
ΤΑΒΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.2
0
0
1.2
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΛΙΝΑΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.177
0
0
1.177
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.16
0
0
1.16
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
0
ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.083
0
0
1.083
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1994
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.083
ΡΑΚΙΝΤΖΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.08
0
0
1.08
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.549
0
0
0.549
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/2003
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΚΑΤΣΙΛΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.26
0
0
0.26
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2001
9.57
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.23
0
0
0.23
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2006
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
3.47
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.137
0
0
0.137
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2006
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΜΠΙΧΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
0.114
0
0
0.114
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2006
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
45.802
0
0
45.802
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.606
2.834
6.423
8.933
5.686
7.967
8.633
ΛΑΜΠΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
45.28
0
0
45.28
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1985
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.594
4.194
8.486
3.543
6.867
5.989
6.334
8.633
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
44.94
0
0
44.94
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2000
7.59
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.657
8.767
8.067
5.983
7.867
8.6
ΦΙΝΤΙΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
44.473
0
0
44.473
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
6.967
0
1.543
7.867
7.967
9.267
8.967
ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
44.438
0
0
44.438
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.24
7.657
8.128
5.88
7.967
8.567
ΓΟΡΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
44.207
0
0
44.207
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
9.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.91
0
0
43.91
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
5.589
8.5
5.754
7.967
8.6
ΚΙΤΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.804
0
0
43.804
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
3.029
4.389
5.726
7
5.549
7.9
8.567
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.635
0
0
43.635
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
5.463
8.797
5.309
7.967
8.6
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.281
0
0
43.281
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/1993
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
7.045
8.995
8.423
0
7.933
8.233
ΜΠΕΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
43.058
0
0
43.058
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1993
7.09
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
5.127
7.867
5.931
7.7
8.4
ΤΣΕΡΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.351
0
0
42.351
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
5.783
3.966
8.5
5.663
8
8.633
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.223
0
0
42.223
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.599
7.109
9
5.651
3.297
8.567
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.815
0
0
41.815
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
4.16
8.767
8.461
5.217
3.297
8.633
ΛΥΜΠΑΝΟΒΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.481
0
0
41.481
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2000
8.98
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
8.274
8.674
6.074
7.42
8.467
ΜΑΡΙΝΟΥ-ΝΕΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΥΡΙΑΜ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.454
0
0
41.454
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2000
8.55
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
8.767
8.067
5.971
7.867
8.6
ΜΑΛΑΜΑΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.37
0
0
41.37
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1993
9.73
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.583
5.909
9
6.097
8.067
3.714
ΤΣΙΟΥΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.171
0
0
41.171
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
3.257
8.972
2.909
8
8.467
ΣΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
41.069
0
0
41.069
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.657
6.469
8.533
5.949
6.313
5.006
ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.638
0
0
40.638
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.469
5.931
8.9
5.571
7.533
8.233
ΚΟΥΡΤΣΟΥΝΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.431
0
0
40.431
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
4.32
6.731
0
0
0
0
1.246
2.354
5.863
7.967
8.567
ΞΑΝΘΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.249
0
0
40.249
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2001
8.78
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.057
8.5
7.091
7.967
8.633
ΚΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.162
0
0
40.162
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1994
9.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
8.467
8.067
5.029
7.9
3.333
ΔΗΣΣΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΘΙΜΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.739
0
0
39.739
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.033
5.606
8
8.4
ΚΟΚΟΛΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.878
0
0
38.878
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1989
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
5.766
8.649
5.994
7.867
3.103
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΔΑΜ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.706
0
0
38.706
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1991
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.091
8.767
6.074
8.207
8.567
ΓΚΕΒΡΕΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.64
0
0
38.64
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
8.267
5.64
8.3
8.6
ΓΥΙΟΚΑ
ΙΟΛΑΝΔΗ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.238
0
0
38.238
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.503
1.017
4.08
8.7
8.5
0.229
7.867
3.343
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.891
0
0
36.891
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/10/1987
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
1.05
1.02
1.02
1.05
1.02
0
0
0
0
8.233
5.554
8.457
8.467
ΚΟΚΟΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.792
0
0
36.792
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1985
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
2.8
3.074
0
2.48
3.737
6.351
7.933
8.233
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.771
0
0
36.771
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.697
8.7
5.754
8.187
8.433
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΛΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.688
0
0
36.688
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/1991
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.666
11.4
ΝΤΟΥΛΙΑ
ΛΙΛΙΑΝΑ-ΣΙΜΟΝΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.571
0
0
36.571
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
4.377
8.5
5.446
8
3.249
ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.458
0
0
36.458
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1991
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
1.02
1.02
1.131
1.02
0.99
0
0
0
0
8.233
5.52
8.067
8.467
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.347
0
0
36.347
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
9.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.76
1.097
2.194
1.68
2.183
9
5.223
0
3.7
2.35
3.16
ΣΙΑΣΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
36.205
0
0
36.205
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.171
8.044
5.823
7.767
8.4
ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.889
0
0
35.889
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/1997
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
8.167
8.3
6.8
7.933
3.043
ΝΤΟΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.83
0
0
35.83
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.331
8.377
5.154
7.5
8.467
ΡΕΝΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.296
0
0
35.296
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
6.246
8.793
5.903
3.377
7.549
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.249
0
0
35.249
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.41
0.95
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.228
0
0
35.228
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
8.9
17
3.994
0
0
ΣΑΡΡΗ-ΝΤΜΗΤΡΙΕΒΑ
ΕΛΕΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.043
0
0
35.043
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.547
8.596
9.167
8.733
ΞΥΛΟΥΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
35.013
0
0
35.013
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
3.749
5.2
0
0
6.867
5.891
7.467
3.714
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.831
0
0
34.831
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.949
0
8.418
5.857
3.04
8.567
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.651
0
0
34.651
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
7.183
8.645
5.417
7.967
0
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.488
0
0
34.488
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
1.749
6.194
8.533
5.629
3.24
8.4
ΚΕΤΙΠΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34.127
0
0
34.127
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.034
4.846
0
6.68
7.967
8.6
ΚΑΚΑΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.981
0
0
33.981
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.314
8.767
8.7
3.851
3.057
3.291
ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.633
0
0
33.633
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1987
9.4
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.737
8.933
2.263
8.267
8.433
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.406
0
0
33.406
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1993
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
4.64
8.617
2.011
8.317
6.712
ΑΓΑΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
33.392
0
0
33.392
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1995
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.949
8.767
8
5.234
2.989
3.454
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.891
0
0
32.891
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
8.767
4.743
8
8.467
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.871
0
0
32.871
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
8.767
8.484
5.697
2.886
3.337
ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.732
0
0
32.732
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2001
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
8.629
5.514
7.967
3.023
ΚΟΥΖΩΦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.411
0
0
32.411
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.28
7.833
0
8.629
5.897
3.331
1.44
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.3
0
0
32.3
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
9.233
9.2
9.067
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.283
0
0
32.283
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1992
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.12
8.6
0
0
0
4.343
6.1
0
2.44
3.08
3.1
1.1
ΗΛΚΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.225
0
0
32.225
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/1993
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.257
0
8.5
6.057
3.6
8.433
ΤΣΟΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.1
0
0
32.1
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2001
8.92
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
8.9
8.7
4.589
8.117
1.68
ΜΠΑΡΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.096
0
0
32.096
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
3.611
2.651
5.12
8.995
6.307
0
0
3.08
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.083
0
0
32.083
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/01/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
7.261
6.029
7.967
7.067
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.007
0
0
32.007
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
3.029
6.251
4.949
7.933
8.233
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.956
0
0
31.956
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
7.123
8.067
8.567
ΚΟΛΕΤΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.903
0
0
31.903
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.343
5.56
8.967
9.033
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.826
0
0
31.826
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1999
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
8.267
3.006
8
8.633
ΧΑΤΖΙΡΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.807
0
0
31.807
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1991
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.633
0
6.9
0
0
9.267
9.167
0
2.84
ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝ.
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.773
0
0
31.773
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1996
9.41
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.754
6.346
8.107
8.567
ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.744
0
0
31.744
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
9.2
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
4.491
2.469
7.2
3.029
7.967
3.4
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.502
0
0
31.502
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
6.411
7.137
0
3.017
0
0
2.84
0
0.686
8.633
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.454
0
0
31.454
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
8.62
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
3.589
2.983
0
8.267
6.271
4.209
5.541
ΠΑΠΑ
ΕΥΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.378
0
0
31.378
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2000
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.897
5.92
8.067
4.914
3.183
3.397
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.27
0
0
31.27
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
2.93
3.34
5.98
8.15
8.6
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.183
0
0
31.183
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.383
8.063
5.949
3.389
8.4
ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.172
0
0
31.172
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1994
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
8.067
6.497
8.41
6.393
ΜΠΩΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.056
0
0
31.056
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1992
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.097
3.006
3.543
6.48
4.95
3.354
4.626
ΠΑΠΑΚΡΑΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
31.006
0
0
31.006
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1992
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
5.497
5.857
8.297
8.567
ΜΟΥΡΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.871
0
0
30.871
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
5.857
8.347
8.6
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.866
0
0
30.866
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
5.663
8.137
8.567
ΜΑΤΖΑΦΛΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.736
0
0
30.736
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
8.033
2.514
8.16
3.129
ΞΟΥΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.671
0
0
30.671
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1994
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
8.9
8.477
5.891
2.111
1.749
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.529
0
0
30.529
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1994
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.924
5.171
7.867
8.567
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.505
0
0
30.505
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1986
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.607
8.7
5.926
3.509
7.764
ΦΥΣΕΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.378
0
0
30.378
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/1999
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
5.611
8.067
8.467
ΒΑΦΕΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΚΕ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.148
0
0
30.148
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1999
9.23
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
7.967
1.326
3.817
3.696
4.437
5.831
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.005
0
0
30.005
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.549
6.806
3.96
0
0
0
0
3.457
8.233
ΒΕΛΜΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.942
0
0
29.942
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1989
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.315
8.5
4.091
3.469
8.567
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
ΤΡΑΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.776
0
0
29.776
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.149
4.194
7.867
8.567
ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.061
0
0
29.061
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1997
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.417
3.8
0
0
2.846
4.229
3.77
8
ΠΑΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.972
0
0
28.972
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
9.69
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
6.644
4.994
8.567
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.907
0
0
28.907
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.863
0
0
0
8.364
5.149
2.931
8.6
ΣΙΑΧΑΜΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.801
0
0
28.801
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1991
9.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
8.667
4.767
0
0
0
0
0
0
3.04
0
4.194
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.598
0
0
28.598
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
3.497
8.171
2.674
2.651
8.633
ΚΟΥΣΚΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.552
0
0
28.552
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
8.467
7.933
3.086
ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.475
0
0
28.475
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.309
5.806
4.463
3.331
8.567
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΑΔΑΜ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.422
0
0
28.422
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.789
5.154
0
4.971
3.063
3.12
2.56
2.663
2.103
ΠΟΥΛΙΑΝΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.361
0
0
28.361
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1989
8.82
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
3.051
0
8.503
5.094
4.109
4.153
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΙΔΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.316
0
0
28.316
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.9
8.3
0
0
3.283
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.299
0
0
28.299
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1986
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
5.486
8.133
6.813
ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.298
0
0
28.298
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1985
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
3.337
8.367
0
0
0
7.134
0
0.56
ΣΤΟΥΠΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.225
0
0
28.225
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.566
5.92
8.237
8.4
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.023
0
0
28.023
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.046
8.937
5.84
3.386
3.814
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.973
0
0
27.973
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1987
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.967
9
6.567
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
3.34
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.951
0
0
27.951
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2001
9.93
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
4.16
5.143
8.003
8.233
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.908
0
0
27.908
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.629
6.366
8.28
8.633
ΔΑΛΓΚΙΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.883
0
0
27.883
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.411
4.971
7.9
8.6
ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.867
0
0
27.867
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.823
6.847
7.963
8.233
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.76
0
0
27.76
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1997
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.135
8.233
5.576
4.367
5.449
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.714
0
0
27.714
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1987
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
2.217
8.43
8.567
ΖΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.647
0
0
27.647
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1995
9.58
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
4.28
7.533
8.233
ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.474
0
0
27.474
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.337
8.377
6.074
3.406
3.657
ΒΟΥΡΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.357
0
0
27.357
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
9.71
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
1.806
8.637
5.651
2.897
4.354
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.33
0
0
27.33
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.229
9
7.394
3.497
0
0
3.21
ΛΟΥΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.311
0
0
27.311
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
0
5.76
0
0
0
5.92
7.806
2.057
3.7
0
ΠΑΞΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.204
0
0
27.204
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
7.71
7.911
10.92
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.182
0
0
27.182
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
8.267
0
8.037
8.433
ΤΕΡΖΟΥΔΗ
ΑΛΙΚΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.181
0
0
27.181
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
8
5.274
7.867
3.537
ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΛΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.889
0
0
26.889
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
8.233
7
4.273
4.96
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.775
0
0
26.775
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2002
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
6.053
3.389
8.4
ΜΠΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΚΕΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.731
0
0
26.731
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.051
7.737
7.823
1.4
1.12
3.6
ΣΚΙΑΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.597
0
0
26.597
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.886
6.996
7.226
6.01
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.534
0
0
26.534
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1986
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.067
0
5.314
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
ΚΑΝΔΥΛΑΝΑΠΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.526
0
0
26.526
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
2.309
8.754
5.189
0
2.774
ΜΙΜΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.524
0
0
26.524
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.029
3.92
3.109
0
1.509
7.141
3.691
ΦΟΥΝΤΟΥΚΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.344
0
0
26.344
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1987
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
5.811
3.466
8.567
ΛΟΛΟΣΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.252
0
0
26.252
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
8.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.697
6.029
3.06
8.467
ΔΑΡΑΒΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.237
0
0
26.237
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
9.53
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.989
6.874
5.92
0
0
0
0
0
0
0
3.637
3.817
ΜΠΕΜΠΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.049
0
0
26.049
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1994
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.714
6.114
5.534
4.966
3.72
0
ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.027
0
0
26.027
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1986
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
0
4.3
0
2.97
3.91
5.23
2.25
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.016
0
0
26.016
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.78
9.016
0
3.25
2.88
3.09
0
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΛΟΥΚΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.793
0
0
25.793
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.106
5.154
7.967
8.567
ΛΕΝΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.783
0
0
25.783
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/01/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
3.886
4.663
3.063
0
0
0
0
2.4
2.8
2.091
0
4.286
ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.758
0
0
25.758
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1990
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
1.029
2.846
0
0
0
0
0
0
5.96
7.967
5.671
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.674
0
0
25.674
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1993
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
5.726
2.971
4.331
5.766
3.68
0
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΠΑΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.623
0
0
25.623
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
3.92
8.067
0
2.431
3.671
ΒΡΟΧΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.559
0
0
25.559
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2000
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
5.714
3.611
8.433
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.545
0
0
25.545
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1993
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
5.949
3.263
8.467
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.533
0
0
25.533
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/1979
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
8.367
7.9
0
ΜΑΝΑΒΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.529
0
0
25.529
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/2001
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.663
5.526
2.74
8.6
ΔΟΥΤΣΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.456
0
0
25.456
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1996
9.24
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.726
9.633
7.794
1.303
0
ΜΠΟΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.44
0
0
25.44
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.011
5.097
0
0
0
8.571
5.76
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.409
0
0
25.409
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1998
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
8.76
6.856
6.473
ΤΣΙΒΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.365
0
0
25.365
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1994
9.74
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
6.329
8.31
8.467
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.182
0
0
25.182
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2002
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
5.274
3.343
8.065
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.167
0
0
25.167
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
7.667
8.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΑΒΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.109
0
0
25.109
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.16
8.731
5.777
0
1.44
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.983
0
0
24.983
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.126
4.411
3.726
5.229
4.154
3.337
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.948
0
0
24.948
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
5.423
8
3.291
ΑΓΛΑΜΙΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.768
0
0
24.768
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1999
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.526
8.067
6.34
8.087
0.56
ΚΡΑΝΤΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.734
0
0
24.734
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1994
6.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
7.151
7.901
6.671
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.58
0
0
24.58
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1998
9.52
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
4.881
8.967
8.4
ΖΑΡΡΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.465
0
0
24.465
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1998
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.174
7.457
8.3
7.533
ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.339
0
0
24.339
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/06/1997
7.97
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.549
4.971
6.31
2.31
6.141
ΚΑΚΑΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.197
0
0
24.197
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1993
8.35
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.846
6.411
8.3
1.64
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΡΑΦ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.167
0
0
24.167
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
9.1
0
0
0
0
0
0
2.71
0
4.29
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.12
0
0
24.12
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1989
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
6.006
6.869
8.4
ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΖΩΗ
ΣΕΡΑΦ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.029
0
0
24.029
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1997
9.38
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
9.233
9.167
0
4.28
ΜΕΝΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.014
0
0
24.014
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1997
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.16
8.5
2.423
3.149
3.783
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.754
0
0
23.754
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
0
0
0
3.383
2.86
3.989
7.9
1.051
ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.752
0
0
23.752
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1999
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
0
3.017
7.867
5.429
0
3.817
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.593
0
0
23.593
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1992
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.566
7.44
0
0
0
0
0
0
2.457
0
2.73
0
2.4
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.529
0
0
23.529
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/2002
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.533
6.79
5.806
8.4
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.517
0
0
23.517
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1991
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
0
0
3.349
4.574
8
4.646
ΣΑΛΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.462
0
0
23.462
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1992
8.3
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.809
8.087
8.567
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.451
0
0
23.451
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1996
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
5.34
4.48
5.364
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.363
0
0
23.363
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1984
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
0
0
4.286
5.88
3.5
8.6
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.284
0
0
23.284
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1995
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
6.017
0
8.567
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.204
0
0
23.204
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1996
7.63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ
ΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.023
0
0
23.023
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1996
7.83
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
0
0
0
0
0
8.3
2.916
4.67
3.72
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.803
0
0
22.803
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
0
0
1.257
3.647
4.37
6.914
6.043
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.797
0
0
22.797
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/1987
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
2.457
8.7
2.57
1.57
0
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.656
0
0
22.656
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1998
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.023
8.067
8.567
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.609
0
0
22.609
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/2002
8.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.126
0
8.083
8.4
ΚΑΝΤΙΩΤΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.6
0
0
22.6
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1993
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.291
0
1.509
0
0
0
0
0
4.057
4.903
2.45
3.39
0
ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.457
0
0
22.457
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
8.64
5.623
2.96
2.697
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.444
0
0
22.444
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1995
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.331
2.526
5.523
5.01
5.054
ΤΣΙΑΝΤΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.433
0
0
22.433
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
9.76
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
6.297
6.869
0
0
5.267
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.4
0
0
22.4
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
7.6
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.023
8.183
8.233
ΟΡΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.385
0
0
22.385
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.25
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
6.641
3.87
3.34
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.306
0
0
22.306
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.476
4.114
3.149
8.567
ΚΟΥΜΑΤΗΣ
ΛΟΡΕΝΤΣ -ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.257
0
0
22.257
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.251
8.3
2
0
3.706
ΡΙΣΤΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.242
0
0
22.242
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.709
7.967
8.567
ΤΡΙΠΟΔΙΑΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.204
0
0
22.204
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
4.594
0
3.363
2.73
3.317
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.183
0
0
22.183
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
1.52
2.229
2.823
6.469
5.783
0
0
1.92
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.138
0
0
22.138
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.311
8.32
8.507
ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.123
0
0
22.123
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
0
1.954
0
0
0
0
0
2.88
7.48
6.7
0
ΔΕΛΙΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.068
0
0
22.068
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2000
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
3.634
7.633
8.126
ΤΖΑΦΕΡΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.052
0
0
22.052
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2001
9.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.506
7.08
8.467
ΜΙΛΑ
ΡΟΥΝΤΙΝΙ
ΠΕΤΡΟ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.026
0
0
22.026
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
1.326
4.846
8.691
2.354
0
3.849
ΦΤΕΝΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.871
0
0
21.871
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.134
7.037
7.7
ΤΣΙΚΟΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΕΣΤΩ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.846
0
0
21.846
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/1992
9.67
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.034
4.47
4.87
8.471
ΚΑΝΑΚΑΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.806
0
0
21.806
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1994
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
4.423
5.149
1.646
8.2
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.781
0
0
21.781
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1995
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
5.823
3.534
3.657
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.722
0
0
21.722
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/2002
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
3.097
8
5.455
ΜΑΛΑΧΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.63
0
0
21.63
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1997
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0
1.131
8
4.564
2.706
4.931
ΒΟΜΒΑ
ΚΑΛΥΨΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.581
0
0
21.581
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.64
8.43
7.511
ΨΥΛΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.318
0
0
21.318
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1990
8
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
0
0
0
1.9
5.731
4.62
ΖΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.281
0
0
21.281
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1997
8.7
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
3.257
2.069
0
0.971
3.8
8.967
ΚΑΒΑΡΑΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.223
0
0
21.223
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1996
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
6.143
3.83
8.6
ΣΟΪΛΕΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.209
0
0
21.209
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1999
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.914
0
7.7
8.4
ΧΙΑΜΠΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.129
0
0
21.129
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1983
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.051
4.754
0
0
9.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.051
0
0
21.051
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1991
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.981
5.39
1.06
ΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.951
0
0
20.951
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2000
9.66
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
3.429
4.22
4.514
2.251
ΣΙΑΣΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.95
0
0
20.95
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
6.849
7.767
3.814
ΚΟΥΛΗΣ
ΛΑΕΡΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.635
0
0
20.635
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1985
5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
8.067
1.006
3.64
6.037
ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.58
0
0
20.58
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.533
2.39
8.257
8.4
ΚΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.563
0
0
20.563
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/01/2002
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
5.28
7.423
5.037
ΜΠΟΥΡΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.551
0
0
20.551
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
0
8
4.051
ΤΣΕΡΕΓΚΩΦ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.543
0
0
20.543
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1989
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
0
6.331
9
1.783
0
0
ΚΟΥΤΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.238
0
0
20.238
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
5.089
8.029
4.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΙΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.214
0
0
20.214
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
0
8.24
8.6
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.212
0
0
20.212
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
9.65
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0
1.85
3.87
8.127
3.714
ΣΙΩΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.075
0
0
20.075
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
9.75
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.486
0
6.433
2.526
0
0
0
0
0
2.95
0
1.68
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.036
0
0
20.036
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2000
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.383
4.133
5.166
3.011
0.343
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.009
0
0
20.009
437
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
5.919
3.286
8.233
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20
0
0
20
438
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
6.5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΔΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.944
0
0
19.944
439
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1997
9.08
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.914
3.809
6.23
5.826
ΚΑΚΑΡΙΚΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.866
0
0
19.866
440
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2001
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.163
3.817
3.786
8.1
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.851
0
0
19.851
441
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1989
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
4.514
0
0.229
0
3.509
4.977
0
4.245
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.847
0
0
19.847
442
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/1999
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
4.869
3.206
3.506
ΛΙΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.77
0
0
19.77
443
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/01/1999
7.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
8.743
0
0
8.467
ΣΙΚΟΥΤΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.736
0
0
19.736
444
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
9.9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
4.791
6.257
5.944
ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.661
0
0
19.661
445
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1995
9.85
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
7.96
2.011
3.77
0
ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.624
0
0
19.624
446
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
7.9
8.467
ΑΔΑΜ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.537
0
0
19.537
447
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
6.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8.067
0
0
2.18
1.09
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΙΑΤΣΕΣΛΑΒ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.527
0
0
19.527
448
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1995
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
5.451
5.78
5.756
ΞΗΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.51
0
0
19.51
449
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1999
9
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
3.029
0
0
5.183
4.47
3.686
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.49
0
0
19.49
450
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/1990
8.43
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
8.067
2.339
0
3.384
ΚΑΛΥΒΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.41
0
0
19.41
451
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
10
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.85
7.25
5.31
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ16.00
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.358
0
0
19.358
452
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
8.5
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
0