ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΡΙΣΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
51.689
0
0
51.689
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1983
5.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.88
4.211
3.654
3.791
9.633
2.727
8.3
9.067
5.427
ΠΕΤΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
34.239
0
0
34.239
2
30.835
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1979
5.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.842
0
9.067
6.8
1.492
0
0
9.633
0
0
1.724
1.681
ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
58.922
0
0
58.922
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
7.633
19.267
6.386
9.133
8.833
6.4
ΔΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
44.543
0
0
44.543
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.2
7.9
2.91
9.133
8.7
0
ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
38.543
0
0
38.543
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1975
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
7.967
9.167
2.97
9.133
0
1.707
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
38.33
0
0
38.33
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1980
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
7.733
2.058
9.167
0
0
8.833
2.238
ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
38.133
0
0
38.133
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.947
7.867
9.633
6.312
8.3
2.393
1.681
ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
37.041
0
0
37.041
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1998
7.12
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.108
9.933
9
10
9.133
8.933
9.333
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
35.188
0
0
35.188
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1990
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.419
2.693
0.969
7.867
9.167
3.076
3.148
3.21
2.641
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
30.153
0
0
30.153
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1978
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.861
4.465
7.967
7.9
2.501
2.196
3.264
0
ΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
27.595
0
0
27.595
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1982
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
2.299
7.9
2.684
3.039
3.058
1.715
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
24.739
0
0
24.739
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1980
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.676
2.727
3.602
0
7.867
0
7.867
0
0
0
0
0
ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
24.521
0
0
24.521
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.521
7.967
9.633
1.938
0
2.461
0
ΡΟΙΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
23.56
0
0
23.56
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1973
7.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.058
5.912
2.453
7.9
2.541
0
2.696
0
ΚΡΑΣΣΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
21.993
0
0
21.993
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1975
5.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.605
2.11
2.367
3.576
2.967
2.341
2.541
2.513
1.973
0
ΠΛΙΑΣΣΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.842
0
0
20.842
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
1.578
7.9
2.599
0
1.698
0
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.694
0
0
20.694
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1988
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.5
3.328
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.143
0
0
20.143
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1998
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.633
2.676
0
0
0
ΤΖΗΜΑΣ
ΑΔΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
18.94
0
0
18.94
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1978
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.307
2.316
1.552
7.9
2.601
0
2.264
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
18.314
0
0
18.314
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1968
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.209
3.748
7.833
2.196
1.835
0
1.492
ΜΗΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
15.534
0
0
15.534
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1977
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
7.867
1.707
0
2.213
1.338
ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
15.32
0
0
15.32
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.693
1.853
7.867
2.033
0
0
0.875
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΤΥΧ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
13.45
0
0
13.45
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1978
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.504
3.105
0
2.515
0
2.747
1.578
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
10.267
0
0
10.267
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
7.58
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
10
9
8.933
9.333
ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
10.157
0
0
10.157
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
7.1
0
0
0
20.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.633
8.189
7.967
9.633
2.702
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
7.504
0
0
7.504
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/1972
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.436
0
2.65
0.806
1.355
0.257
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
4.78
0
0
4.78
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
6.3
0
0
0
29.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.736
0
0
1.955
0
2.83
2.136
2.847
2.444
2.427
2.487
8
3.044
0
1.527
2.576
0
ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
4.271
0
0
4.271
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1974
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
0
0
0
0
2.101
0
ΤΣΑΜΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
3.708
0
0
3.708
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1984
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.104
1.604
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
2.985
0
0
2.985
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1982
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.458
0
0
1.527
0
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
2.178
0
0
2.178
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1989
9.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.178