ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
48.506
0
0
48.506
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
7.733
9.6
3.373
9.133
5.433
6.433
ΠΟΔΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
38.225
0
0
38.225
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1985
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.067
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.258
8.8
8.7
0
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
35.395
0
0
35.395
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1985
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.975
9.067
3.399
2.621
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΡΑΣΥ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
34.807
0
0
34.807
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.487
0
0
0
0
7.867
9.2
2.736
9.133
3.384
0
ΚΡΕΟΥΖΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΩΖΩΝ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
26.31
0
0
26.31
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
9.133
2.987
1.821
3.161
2.441
ΑΔΑΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
22.679
0
0
22.679
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1994
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.167
3.079
0
0
2.467
ΤΣΙΓΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
20.738
0
0
20.738
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1984
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.667
3.105
0
0
0
ΠΑΚΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
18.193
0
0
18.193
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1990
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.638
7.9
2.97
0
3.23
2.455
ΚΑΝΑΤΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
17.133
0
0
17.133
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1974
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.5
0
0
0
0
ΧΑΝΤΑΚΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
12.573
0
0
12.573
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
2.796
2.067
2.616
3.105
0
0
0
ΚΕΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
2.11
0
0
2.11
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1986
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
0
0
0
0
0
0
0