ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΜΕΡΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
53.822
0
0
53.822
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1981
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
9
9.189
9.133
8.933
8.833
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
52.771
0
0
52.771
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1980
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.784
6.633
8
9.5
2.487
9.1
8.833
6.433
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
47.291
0
0
47.291
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1979
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.355
6.633
8
9.2
2.067
9.133
8.833
2.07
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
43.3
0
0
43.3
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/08/1976
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.967
9.6
0
9.1
8.7
0
ΒΛΑΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
35.38
0
0
35.38
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1983
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.739
9
9
4.507
9.133
0
0
ΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
28.856
0
0
28.856
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.233
9.5
2.256
0
0
0
ΣΤΑΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
28.568
0
0
28.568
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
6.19
0
0
0
10.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
6.335
0
8.833
6.433
ΣΑΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΛΑΔΙ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
23.023
0
0
23.023
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1977
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.487
8.377
9.2
2.11
0.849
0
0
ΛΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
22.168
0
0
22.168
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
6.8
0
0
0
7.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.947
0
0
9.633
9.867
0
2.515
5.273
ΒΕΝΤΖΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
20.482
0
0
20.482
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1985
6.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.648
7.9
7.933
0
0
0
0
0
0
ΨΕΙΜΑΔΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
11.251
0
0
11.251
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1980
7.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.727
2.753
0
0
2.799
0
2.973
0
ΠΑΦΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
9.748
0
0
9.748
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1982
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.122
2.487
2.69
1.449
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
9.134
0
0
9.134
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1980
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.118
0
2.324
2.307
2.384
0
0
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
8.211
0
0
8.211
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1986
7.5
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.074
5.849
6.132
4.674
8.798
0.472
9.633
2.736
0
1.844
0
ΤΣΙΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
7.705
0
0
7.705
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1985
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.698
0
0
1.256
0.695
2.273
1.784
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
7.425
0
0
7.425
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1982
5.33
0
0
0
9.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.436
1.87
8.253
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΔΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
4.331
0
0
4.331
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
2.341
0
ΣΟΥΛΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1.461
0
0
1.461
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1989
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.461