ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΧΛΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
50.133
0
0
50.133
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1983
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.267
9.167
0
9.133
8.7
6.433
ΜΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
43.348
0
0
43.348
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1989
7.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.805
2.393
8.3
9.2
2.684
9.133
8.833
0
ΚΟΥΚΟΥΣΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
40.345
0
0
40.345
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1994
5.8
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.661
4.018
8.4
8.9
9
9
8.733
8.867
8.933
7.833
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
36.853
0
0
36.853
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1980
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.967
9.633
2.153
0
8.7
0
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
31.646
0
0
31.646
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1983
7.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8
9.2
2.599
0
2.376
1.938
ΝΤΟΜΠΡΟΒΙΤΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
30.524
0
0
30.524
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1983
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1.63
9.633
2.964
3.213
3.438
2.647
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
22.168
0
0
22.168
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1992
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.133
2.633
2.601
0
0
ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
17.024
0
0
17.024
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
8.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
2.247
2.127
0
8.833
1.647
ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
13.022
0
0
13.022
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1991
7.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.947
8
3.076
0
0
0
ΒΡΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
11.911
0
0
11.911
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
9.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.045
0
8.867
0
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
9.171
0
0
9.171
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
7.11
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.031
4.031
0
4.228
4.28
8.033
7.967
9.6
3.002
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
9.086
0
0
9.086
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1987
6
0
0
0
33.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
3.791
7.707
7.867
9.5
2.822
0
7.533
0