ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΑΪΝΙΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.533
0
0
21.533
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/10/1996
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.133
7.467
0
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.9
0
0
16.9
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
8.733
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.6
0
0
16.6
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
8.667
ΜΙΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.81
10.81
0
0
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.79
5.79
0
0
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
55.778
0
0
55.778
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
5.98
ΟΧΙ
29.444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.6
8.733
ΒΕΡΓΟΥ-ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΕΡΓΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
53.352
0
0
53.352
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
7.19
ΟΧΙ
35.785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.733
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
48.726
0
0
48.726
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1992
8.22
ΟΧΙ
31.259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
8.667
ΤΖΑΦΑΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
47.622
0
0
47.622
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
6.64
ΟΧΙ
38.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΚΟΡΚΟΤΣΙΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
43.637
10.17
0
33.467
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
16.333
ΦΛΙΟΥΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
43.142
2.41
3.165
37.567
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
6.78
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.733
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΛΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
39.265
11.08
0
28.185
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.27
ΟΧΙ
28.185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
38.617
0
0
38.617
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
8.3
ΟΧΙ
29.883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
35.504
0
0
35.504
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.65
ΟΧΙ
21.165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.339
ΣΠΕΤΣΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΕΛΟΠ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
34.371
0
0
34.371
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.829
9.633
4.509
2.126
3.109
8.167
ΠΑΠΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
33.467
0
0
33.467
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
16.333
ΓΚΟΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
32.067
0
0
32.067
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.69
ΟΧΙ
23.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΜΕΡΤΖΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
31.511
0
0
31.511
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.89
ΟΧΙ
22.778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
26.009
0
0
26.009
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1987
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
2.514
5.301
4.286
0
0
0
1.509
0
1.574
0
2.434
6.608
ΠΑΣΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25.413
0
0
25.413
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
6.5
ΟΧΙ
25.413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25
0
0
25
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
6.52
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.273
11.26
0
13.013
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1989
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.833
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.017
0
2.286
3.017
ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.178
15.57
3.185
5.423
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.103
ΚΑΠΛΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.808
13.01
3.665
7.133
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1995
8.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.462
0
0
23.462
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1988
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
4.733
5.2
0
1.074
0
0
1.831
1.623
ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.351
12.76
2.5
7.091
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
8.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.72
2.371
ΚΟΣΥΦΗΣ
ΡΗΓΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.241
15.04
4.395
2.806
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.806
ΓΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.796
15.47
2.58
3.746
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.786
ΤΣΙΡΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.61
10.74
0.67
10.2
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
0
ΜΠΛΑΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.591
15.34
0
6.251
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
0
3.257
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΡΟΒΕΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.329
0
2.74
18.589
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1993
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.966
0
2.089
3.543
8.991
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.08
13.17
3.99
3.92
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.002
12.56
1.005
7.437
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0
0
3.086
0
0
3.574
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.937
0
0
20.937
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
3.957
2.609
1.714
2.909
3.829
ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΑΝΕΛΛΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.847
11.78
0
9.067
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.666
0
0
20.666
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
6.833
8.867
3.274
ΜΙΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.06
16.39
3.67
0
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.77
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΝΕΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1995
7
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΒΕΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20
0
0
20
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.55
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.762
15.25
2.655
1.857
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.857
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.676
10.93
0
8.746
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
2.537
0
2.771
1.791
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.567
8.6
0
10.967
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
3.8
0
0
0
0.4
ΣΤΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.226
0
0
19.226
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/03/1999
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
4.434
8.471
4.069
0
0
0
ΓΚΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.015
16.28
2.735
0
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.991
9.08
0.84
9.071
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.457
2.423
2.191
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.971
12.36
3.725
2.886
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
ΚΟΡΛΟΚΩΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.961
5.89
3.205
9.866
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
0
0
3.443
3.634
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.866
12.83
3.61
2.426
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.426
ΤΣΙΩΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.718
14.59
2.265
1.863
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
ΚΑΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.696
0
2.725
15.971
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1992
7.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
0
1.563
0
0
2.894
7
ΣΑΚΚΑ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.607
7.68
2.76
8.167
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
ΡΑΝΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.6
0
0
18.6
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.6
0
0
18.6
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/03/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΚΕΥΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.597
6.32
2.76
9.517
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1997
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
1.563
1.529
3.169
0
ΛΑΟΥΝΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.217
0
0
18.217
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
5.463
10.834
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.151
1.14
0
17.011
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
3.2
3.149
3.686
3.703
ΝΤΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.095
15.8
2.295
0
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.942
14.15
2.375
1.417
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
ΒΡΑΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.923
0
0
17.923
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.051
0
0
0
0
1.406
3.089
1.806
2.883
3.689
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ
ΚΑΙΤΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.899
0
0
17.899
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
0
4.829
5.071
0.709
0
2.446
0
0
1.646
ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.894
0
0
17.894
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.606
4.834
2.651
2.377
3.426
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.88
0
0
17.88
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
2.554
0
3.294
3.131
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.829
0
0
17.829
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
9.167
0
3.429
0
ΠΛΑΙΝΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.736
0
0
17.736
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1988
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
0
0
0
5.633
0
0
0
2.331
0
0.88
0.491
0
0
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.649
10.82
0
6.829
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
9.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.709
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.593
0
0
17.593
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1988
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
4.367
0
0
0
7.067
0
0
0
0
1.737
2.606
ΓΙΑΓΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.5
14.26
3.24
0
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.464
8.99
0.605
7.869
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.123
0.983
1.62
3.143
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.452
0
0
17.452
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
8.167
0
0
0
0
0
1.886
ΒΑΪΔΑΝΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.44
17.44
0
0
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΩΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.32
10.32
0
7
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.16
14.84
2.32
0
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.134
0
0
17.134
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
5.606
5.286
3.134
0
0
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.067
0
0
17.067
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.067
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.021
0
0
17.021
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
9.6
2.716
0
0
2.914
ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.921
5.61
4.445
6.866
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
0
2.38
3.263
ΤΟΥΡΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.867
0
0
16.867
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.867
ΖΑΡΙΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.83
16.02
0.81
0
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.76
16.76
0
0
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.7
0
0
16.7
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
2.823
1.691
2.857
0
1.326
1.063
2.549
3.534
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.62
0
0
16.62
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1987
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
2.514
8.36
0
0
2.523
0
0
0
ΣΟΥΓΛΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.399
12
3.13
1.269
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
ΒΛΕΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.203
8.27
0
7.933
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
0
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.19
16.19
0
0
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΗΧΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.101
11.98
2.715
1.406
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
ΤΖΙΚΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.058
10.32
1.795
3.943
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.663
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΜΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.669
0
0
15.669
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1988
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
2.96
1.497
2.377
2.206
1.954
2.697
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.591
0
0
15.591
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1988
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
0
0
0
2.891
2.4
0
1.783
0.914
2.251
3.283
ΖΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.44
15.44
0
0
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΡΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.41
15.41
0
0
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1990
7.15
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.407
0
0
15.407
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1991
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
6.6
0
0
0
3.04
ΧΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.405
0
4.06
11.345
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.689
3.6
4.822
ΜΕΝΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.386
0
0
15.386
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
7.52
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.686
ΣΑΜΟΥΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.36
14.77
0.59
0
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.35
15.35
0
0
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.24
0
0
15.24
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0.983
0
0
0
0
0
0
1.729
3.029
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.105
13.19
1.915
0
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15
14.47
0.53
0
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΩΒΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΩΔΩ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.94
14.94
0
0
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.91
14.91
0
0
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.88
14.88
0
0
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΖΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.879
0
0
14.879
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.446
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.425
13.6
0.825
0
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.395
13.42
0.975
0
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΜΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.364
0
0
14.364
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.53
8.833
ΠΑΡΑΣΧΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.28
14.28
0
0
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΥΘΟΥΛΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.225
10.74
3.485
0
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΓΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.204
0
0
14.204
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
7.655
4.499
0
0
ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.2
13.44
0.76
0
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.87
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΕΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.185
10.88
3.305
0
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.99
12.41
1.58
0
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΗΛΥΚΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.98
13.98
0
0
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΟΛΟΥΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.97
13.97
0
0
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.932
9.54
2.695
1.697
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.697
ΡΟΥΓΚΑΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.91
13.91
0
0
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.91
13.91
0
0
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.909
0
0
13.909
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.223
0.983
3.154
1.509
3.04
ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.732
0
0
13.732
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1999
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
3.131
3.434
ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΕΤΤΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.714
0
0
13.714
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
0
0
0
0.983
0
0
0
0
0
0
8.6
3.137
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.584
0
0
13.584
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.851
2.966
ΧΥΜΑ
ΔΑΦΝΗ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.543
0
0
13.543
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1988
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
4.767
0
1.543
0
0
0
0
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.53
13.53
0
0
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.52
13.52
0
0
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΒΕΤΖΑΚΗ
ΟΛΓΑ - ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.51
10.6
2.91
0
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.5
3.12
0
10.38
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.911
0
0
0
3.469
ΝΤΟΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.49
13.49
0
0
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.455
10.78
2.675
0
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΜΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.4
13.4
0
0
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΓΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.386
0
0
13.386
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
5.994
0
1.666
1.966
ΛΕΟΝΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.38
9.14
0
4.24
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
0
1.897
ΓΚΕΚΑ
ΦΙΛΟΜΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.36
13.36
0
0
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΑΧΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.339
12.63
0
0.709
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.317
6.94
0
6.377
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.137
0
0
ΚΑΡΑΦΑΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.28
13.28
0
0
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΣΟΝΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.23
13.23
0
0
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.23
13.23
0
0
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.209
10.08
0
3.129
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
0
0
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.19
13.19
0
0
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/11/1993
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΕ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.19
13.19
0
0
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2000
6.77
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΓΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.18
9.68
3.5
0
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.07
13.07
0
0
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.05
13.05
0
0
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.02
11.73
1.29
0
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.97
12.97
0
0
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.97
11.19
1.78
0
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.95
0
0
12.95
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
2.36
1.623
0
0
ΤΣΙΓΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.94
12.94
0
0
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.93
9.6
3.33
0
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΑΚΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.914
0
0
12.914
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.903
0
2.823
0.366
0
0
0
0
0
0
0
0
4.823
ΦΑΡΣΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.829
0
0
12.829
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.297
2.48
2.56
0.789
3.703
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.827
8.37
0
4.457
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
0
0
0
0.96
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.82
12.82
0
0
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22/07/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.75
12.75
0
0
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.696
0
3.87
8.826
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
3.294
3.383
ΜΠΕΝΕΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.63
12.63
0
0
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΡΗ-ΤΣΑΜΗΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.616
9.44
1.91
1.266
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
1.129
0
0
ΨΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.575
12.36
0.215
0
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2001
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΚΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.503
0.56
0
11.943
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.966
7.263
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.455
11.3
1.155
0
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΕΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.38
5.48
0
6.9
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1993
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΒΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.291
0
0
12.291
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1988
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0.926
0
0
0
ΓΚΡΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.28
12.28
0
0
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
8.51
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.26
11.88
0.38
0
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1998
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΛΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.26
12.26
0
0
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.2
11.26
0.94
0
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.2
9.94
2.26
0
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.19
12.19
0
0
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.15
12.15
0
0
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΝΙΑΚΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.02
8.72
3.3
0
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.997
0
0
11.997
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.926
3.5
0
2.571
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.949
0
0
11.949
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.549
8.4
ΚΑΤΣΟΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.945
10.03
1.915
0
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.91
11.91
0
0
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.91
11.91
0
0
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.875
9.94
1.935
0
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.86
11.86
0
0
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.836
0
0
11.836
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.733
7.103
0
0
0
0
0
0
ΖΕΚΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.79
11.79
0
0
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.764
0.39
0
11.374
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.17
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΛΥΓΟΥΡΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.69
11.69
0
0
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/11/1997
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.53
11.53
0
0
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.53
11.53
0
0
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.45
11.45
0
0
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.38
11.38
0
0
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.377
0
0
11.377
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.177
2.811
0
3.389
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.36
11.36
0
0
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.36
11.36
0
0
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2001
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΚΗ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.33
11.33
0
0
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.29
10.22
1.07
0
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΩΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.25
11.25
0
0
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΠΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.22
11.22
0
0
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ
ΕΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.21
11.21
0
0
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2000
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙA
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.19
11.19
0
0
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΡΟΚΟΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.18
8.58
1.64
0.96
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.18
11.18
0
0
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΥΜΩΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.171
0
0
11.171
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1988
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
3.143
2.149
1.771
0
0
0
0
2.646
ΑΡΓΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.16
11.16
0
0
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.14
11.14
0
0
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2000
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΟΥΛΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.12
11.12
0
0
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
9.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.1
11.1
0
0
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.07
11.07
0
0
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.915
0
0
10.915
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
0
1.349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.9
10.9
0
0
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.85
10.72
0.13
0
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΙΜΠΕΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.839
6.37
0
4.469
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
1.463
0
0
0
0
0
ΣΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.82
10.82
0
0
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΛΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.72
10.72
0
0
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.664
8.75
0.885
1.029
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.597
0
0
10.597
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
6.177
0
0
0
1.86
0
0
0
ΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.581
0
0
10.581
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1988
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
5.067
0
0
3.126
0
0
0
ΠΛΑΚΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.56
10.56
0
0
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1998
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.545
8.48
2.065
0
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΠΑΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.53
8.44
2.09
0
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.5
10.5
0
0
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΠΡΟΔΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.47
10.47
0
0
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.459
5.58
3.245
1.634
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0.846
0
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.457
6
0
4.457
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
1.646
0
0
0
ΣΟΡΩΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.42
10.42
0
0
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΙΑΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.416
1.33
3.115
5.971
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.971
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.41
10.41
0
0
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.359
4.99
0
5.369
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1990
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
1.257
0
0
0
0
0
0
3.209
ΚΟΥΤΡΗΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.345
6.72
3.625
0
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.23
10.23
0
0
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΛΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.21
10.21
0
0
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.19
10.19
0
0
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΣΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.13
10.13
0
0
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1989
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.05
10.05
0
0
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.044
0
1.635
8.409
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
6.9
0
0
0
0
0
0
ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.021
6.25
0
3.771
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
0.754
0
0
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.85
9.85
0
0
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΡΕΧΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.82
9.82
0
0
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.8
9.8
0
0
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.78
9.78
0
0
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.765
6.08
2.045
1.64
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΠΑΓΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.71
9.71
0
0
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΥΛΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΓΑΒΡΙΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.68
9.68
0
0
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΝΔΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.67
9.67
0
0
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.6
0
0
9.6
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646
2.983
0
0
1.971
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.56
9.56
0
0
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΚΩΦ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.54
9.54
0
0
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΕΛΕΡΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.52
9.52
0
0
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΓΑΡΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.475
5.62
3.855
0
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.81
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.45
9.45
0
0
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
8.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.444
5.7
3.15
0.594
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.42
9.42
0
0
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1998
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΤΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.415
9.36
0.055
0
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.41
9.41
0
0
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.33
9.33
0
0
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΛΗ
ΔΑΦΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.28
9.28
0
0
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.21
4.81
0
4.4
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
1.143
0
0
0
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.17
9.17
0
0
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.16
9.16
0
0
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΒΑΣΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.16
9.16
0
0
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.125
7.44
1.685
0
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΝΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.11
9.11
0
0
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.1
0
0
9.1
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.076
0
0
9.076
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
0
0
0.743
0
0
0
ΚΟΥΖΟΥΛΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.933
0
0
8.933
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.9
8.9
0
0
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.9
0
0
8.9
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.81
8.73
0.08
0
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΙΑΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.79
8.79
0
0
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΛΟΥΔΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.78
8.78
0
0
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.75
8.75
0
0
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
7.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.705
5.83
2.875
0
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.64
8.64
0
0
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΝΤΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.567
7.31
0
1.257
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
ΤΡΑΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.56
8.56
0
0
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡA
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.523
0
0
8.523
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
0
0
2.526
0
0
0
0
2.637
ΣΙΑΦΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΥΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.5
8.5
0
0
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.48
8.48
0
0
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.44
8.44
0
0
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.43
8.43
0
0
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.41
8.41
0
0
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΕΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.405
7.04
1.365
0
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.38
8.38
0
0
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.26
4.84
3.42
0
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΟΥ-ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.24
8.24
0
0
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.24
8.24
0
0
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΖΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.21
8.21
0
0
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.19
8.19
0
0
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.16
8.16
0
0
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.14
8.14
0
0
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ
ΧΑΪΔΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.12
8.12
0
0
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.11
8.11
0
0
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.1
8.1
0
0
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.06
8.06
0
0
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΔΑΦΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.05
0
0
8.05
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
0
0
2.44
3.8
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.026
7.1
0
0.926
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0
0
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.01
8.01
0
0
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.01
8.01
0
0
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2006
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.967
0
0
7.967
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
ΒΑΧΑΡΟΓΛΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.91
7.91
0
0
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΩΙΝΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.9
7.9
0
0
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
8.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.87
7.87
0
0
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΙΔΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.85
7.85
0
0
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.82
7.82
0
0
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.8
7.8
0
0
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1994
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.76
7.76
0
0
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.71
7.71
0
0
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΜΑ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.7
7.7
0
0
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.66
7.66
0
0
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.64
7.64
0
0
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/08/2005
6.51
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.62
7.62
0
0
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.56
7.56
0
0
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.51
7.51
0
0
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.5
6.44
1.06
0
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.47
7.47
0
0
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.451
2.05
0.835
4.566
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
2.543
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.45
6.58
0.87
0
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.427
4.01
0
3.417
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.337
0
0
7.337
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1988
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
0
2.171
0
0
0
0
0
0
1.966
ΚΟΥΜΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.33
7.33
0
0
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΓΓΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.32
7.32
0
0
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.303
0
0
7.303
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1988
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.783
0
2.56
0
0
0
0
0
2.457
ΚΑΡΑΚΙΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.237
0
0
7.237
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
6.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
0
2.114
0
0
0
0
3.911
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.217
0
0
7.217
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1988
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
3.589
0
0
0
0
2.12
ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.215
6.37
0.845
0
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.21
7.21
0
0
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.188
0
0
7.188
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
4.833
1.28
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΙΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.17
7.17
0
0
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.14
7.14
0
0
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΡΑΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.09
7.09
0
0
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.08
7.08
0
0
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1989
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΤΣΑ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.063
0
0
7.063
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
1.029
0
3.2
0.8
0
1.154
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.009
5.23
0.35
1.429
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΟΥΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.97
6.97
0
0
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1991
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.916
2.19
2.12
2.606
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ
ΖΗΝΩΝ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.86
6.86
0
0
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1988
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.85
6.85
0
0
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.833
0
0
6.833
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/07/1981
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΩΛΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.83
6.83
0
0
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΕΛΜΗ ΚΑΝΕΛΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.81
3.48
3.33
0
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.79
6.5
0.29
0
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.789
0
0
6.789
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0.389
0
1.691
1.28
2.229
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΖΜΠΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.78
6.78
0
0
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΑ
ΘΩΜΑΙ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.7
6.7
0
0
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.65
6.65
0
0
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΧΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΙΚΤΩ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.645
3.19
3.455
0
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.635
6.63
0.005
0
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΚΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.63
6.63
0
0
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.57
6.57
0
0
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.566
0
0
6.566
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.566
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.52
0
0
6.52
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
0
0
0
0
0
4.543
ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.52
6.52
0
0
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.5
0
0
6.5
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.48
6.48
0
0
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΛΙΑΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.464
2.63
2.6
1.234
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΣΚΟΥΜΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.46
6.46
0
0
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.45
6.45
0
0
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
8.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΑΘΟΝΙΚΙΑΔΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.44
6.44
0
0
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.417
0
2.16
4.257
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
2.966
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.35
6.35
0
0
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.32
6.32
0
0
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΣΕΝΑΚΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.3
6.3
0
0
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.283
0
0
6.283
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
0
ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.249
0
1.86
4.389
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.389
ΧΡΙΣΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.22
6.22
0
0
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.137
0
0
6.137
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
2.686
0
0
0
0
1.303
ΡΕΣΒΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.087
2.62
0
3.467
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
0
ΤΟΣΚΑ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.07
6.07
0
0
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΡΑΜΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.07
6.07
0
0
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.06
0
1.22
4.84
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
1.669
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.05
6.05
0
0
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.04
6.04
0
0
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.027
0
1.75
4.277
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.757
ΦΥΝΤΙΚΑΚΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.943
0
0
5.943
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.913
0
1.25
4.663
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.9
5.64
0.26
0
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.86
5.86
0
0
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.81
4.96
0.85
0
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.79
5.79
0
0
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΟΓΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.75
5.75
0
0
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
7.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΩΓΟΒΙΤΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.75
5.75
0
0
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.71
5.71
0
0
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.666
0
2.82
2.846
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.28
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0
0
0
1.371
ΛΕΛΕΚΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.64
5.64
0
0
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.622
0
0
5.622
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.622
0
ΜΠΕΛΕΔΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.62
5.62
0
0
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.611
0
0
5.611
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1990
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.669
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΑΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.594
0
0
5.594
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
2.629
0
0
0
0
0
0
0
1.046
ΣΑΛΑΠΑΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.575
2.79
2.785
0
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΕΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.51
5.51
0
0
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΓΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.46
5.46
0
0
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.43
0
0
5.43
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
1.851
0
1.967
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΦΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.39
5.39
0
0
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.383
0
0
5.383
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.383
0
0
0
ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.38
5.38
0
0
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.32
5.32
0
0
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1993
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΖΟΛΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.31
5.31
0
0
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.28
5.28
0
0
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.25
5.25
0
0
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.19
5.19
0
0
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.177
0
0
5.177
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
3.006
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.15
5.15
0
0
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2000
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.135
1.94
3.195
0
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΝΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.1
5.1
0
0
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΙΝΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.04
5.04
0
0
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5
5
0
0
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΓΚΙΡΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.94
4.94
0
0
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΒΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.931
0
0
4.931
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.931
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΤΖΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.926
0
0
4.926
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1988
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
3.234
0
0
0
0
0
0
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.92
4.92
0
0
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
6.64
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.88
4.88
0
0
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.869
0
0
4.869
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
0
0
0
0
0
1.92
ΔΟΣΧΟΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.86
4.86
0
0
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΥΛΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.85
4.85
0
0
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΙΔΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.85
4.85
0
0
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΘΕΩΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.82
2.42
2.4
0
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.8
4.8
0
0
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.8
4.8
0
0
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΑΚΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.79
4.79
0
0
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.759
0
1.045
3.714
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0.834
0
1.394
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.75
4.75
0
0
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΤΖΟΥΒΕΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.72
4.72
0
0
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.72
4.72
0
0
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.67
4.67
0
0
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΕΝΤΖΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.63
4.63
0
0
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΒΑΪΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.63
4.63
0
0
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2005
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.6
4.6
0
0
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2000
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.6
4.6
0
0
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΟΥΜΠΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΑΡΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.573
1.94
0
2.633
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
8.07
ΟΧΙ
0
2.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.56
0
0
4.56
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
2.869
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.537
0
0
4.537
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.537
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.489
0
0
4.489
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
0
2.991
ΤΖΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.48
0
0
4.48
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
0
2.423
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΜΑΚΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.48
4.48
0
0
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΡΜΠΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.451
1.87
0.01
2.571
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
0
ΓΙΑΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.45
4.45
0
0
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2006
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.41
4.41
0
0
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΤΟΥΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.4
4.4
0
0
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΡΑΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.39
4.39
0
0
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.38
4.38
0
0
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.33
4.33
0
0
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/10/2002
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.33
4.33
0
0
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.32
0
1.92
2.4
436
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
0
ΡΑΛΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ<