ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.935
0
0
19.935
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1991
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
0
17.467
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.751
0
0
12.751
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
17/07/1990
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.817
8.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΩΓΙΑΤΗ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5.874
0
0
5.874
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
1.509
1.509
1.097
0.846
ΧΑΝΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.883
0
0
17.883
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.516
9.367
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.464
0
0
10.464
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
9.367
ΑΙΣΩΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.915
0
0
9.915
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
9.367
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
4.267
0
0
4.267
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.074
0
0
1.074
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2005
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1998
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΧΡΟΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.183
18.5
5.58
3.103
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
ΔΗΜΕΡΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.652
10.06
5.225
9.367
12
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΜΗΤΣΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
22.054
0
0
22.054
13
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.211
1.143
9.167
9.333
ΓΑΛΩΝΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.886
0
0
21.886
14
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.633
0
0
0.526
4.16
1.714
2.857
1.531
1.097
9.367
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.737
0
0
20.737
15
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1993
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
5.937
8.3
0
0
ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.568
0
1.935
18.633
16
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.456
0
0
19.456
17
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
9.267
9.367
ΠΑΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.782
0
0
18.782
18
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
9.267
9.367
ΠΕΤΡΑ
ΦΙΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.648
0
0
18.648
19
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
9.167
9.367
ΜΠΟΥΡΛΙΔΗ
ΑΘΗΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.671
0
0
17.671
20
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0.366
0
0
0
0
0
1.006
9.3
ΣΑΛΟΥΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
15.78
15.78
0
0
21
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
14.144
0
0
14.144
22
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
1.2
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
1.463
9.367
ΚΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
13.053
7.75
0
5.303
23
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
1.669
1.669
1.463
ΠΙΛΑΒΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.67
0
0
12.67
24
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1991
6.54
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
1.211
0
0
0.274
0.594
9.367
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.082
0
2.715
9.367
25
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΠΕΤΡΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
11.732
0
0
11.732
26
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
9.367
ΜΠΟΥΣΛΗ
ΕΛΛΗ - ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.625
0
0
10.625
27
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2005
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
9.333
ΜΟΣΧΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.555
0
0
10.555
28
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
9.367
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.19
0
0
10.19
29
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
9.367
ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.984
0
0
9.984
30
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
9.367
ΖΙΑΓΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.801
0
0
9.801
31
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
5.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
9.367
ΒΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.801
0
0
9.801
32
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
9.367
ΛΕΦΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.55
0
0
9.55
33
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
9.367
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.29
0
0
9.29
34
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.12
6.867
ΣΟΡΟΒΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.167
0
0
9.167
35
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.133
0
0.4
8.733
36
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΖΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8.139
0
0
8.139
37
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2004
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
7.591
ΚΟΥΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
8.067
0
0
8.067
38
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
5.65
5.65
0
0
39
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.931
0
0
1.931
40
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1996
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
1.451
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
41
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.32
0.457
ΣΚΟΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.28
0
0
1.28
42
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1999
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0.503
ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.891
0
0
0.891
43
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
44
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2005
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
45
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΣΠΑΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.114
0
0
0.114
46
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
9.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΣΕΡΒΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
183.5
0
0
183.5
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1981
5
ΟΧΙ
0
0
183.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
90.956
0
0
90.956
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/11/1992
6.37
ΟΧΙ
72.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
79.963
0
0
79.963
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
5.97
ΟΧΙ
61.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
77.456
0
0
77.456
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.28
ΟΧΙ
77.456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
74.367
0
0
74.367
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.21
ΟΧΙ
46.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
18.733
ΚΡΙΤΣΕΛΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
73.989
0
0
73.989
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1989
7.54
ΟΧΙ
55.356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
61.283
0
2.15
59.133
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1992
6.47
ΟΧΙ
49.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
61.033
0
0
61.033
54
32.2
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.32
ΟΧΙ
0
61.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
59.62
0
0
59.62
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.83
ΟΧΙ
39.663
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
9.167
8.733
ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
59.333
0
0
59.333
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
7.34
ΟΧΙ
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
58.802
0
3.535
55.267
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6.2
ΟΧΙ
36.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.333
ΤΣΙΑΓΚΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
58.222
0
0
58.222
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
6.26
ΟΧΙ
48.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΜΠΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
58.067
0
0
58.067
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
6.59
ΝΑΙ
48.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
56.629
0
0
56.629
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.033
0
9.067
0
0
3.474
0
7.967
9
3.354
8.367
0
0
9.367
ΛΥΧΝΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
56.394
9.3
5.865
41.229
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.469
18.333
18.667
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.633
0
0
54.633
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
7.8
ΟΧΙ
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΕΥΤΑΞΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.179
18.89
6.74
28.549
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
0
8.467
18.733
ΜΠΙΧΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.853
17.04
6.23
30.583
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.563
1.12
9.167
18.733
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.51
15.11
0
38.4
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
7.4
ΟΧΙ
19.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
ΣΙΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.446
7.93
5.555
39.961
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.894
0
18.333
18.733
ΚΑΣΣΑΡΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.878
0
1.345
48.533
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
6.42
ΟΧΙ
29.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.333
0
0
49.333
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
7.65
ΟΧΙ
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΤΡΙΜΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.976
11.9
3.615
33.461
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.651
0.617
0.549
8.737
18.667
ΚΟΛΛΑΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.6
0
0
48.6
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.58
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.333
ΒΑΡΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.458
19.34
6.29
22.828
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1992
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
12.204
9.367
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.28
12.69
5.245
30.345
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.743
6.994
18.733
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.138
0
0
47.138
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1985
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
8.633
9.167
9.2
ΤΡΙΓΑΖΗ
ΧΑΡΙΤΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.344
0
0
46.344
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1994
7.6
ΟΧΙ
27.778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.367
8.867
9.333
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.259
0
0
46.259
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1997
7.37
ΟΧΙ
46.259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.955
0
1.45
44.505
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1996
7.3
ΟΧΙ
34.544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
9.367
ΚΙΣΣΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.133
0
0
45.133
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/1990
7.88
ΟΧΙ
35.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΠΑΣΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.728
0
0
44.728
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.5
ΟΧΙ
26.094
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.25
0
0
44.25
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
7.2
ΟΧΙ
25.517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
ΚΟΥΒΡΟΥΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.192
18.06
5.895
20.237
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2000
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.237
0
8.633
9.367
ΚΟΥΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.114
0
6.855
37.259
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2003
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
17.2
18.733
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.109
20.04
6.065
18.004
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
16.267
ΓΚΕΤΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.711
0
0
43.711
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.88
ΟΧΙ
43.711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΙΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.637
19.56
5.23
18.847
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1994
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
8.6
9.367
ΣΙΟΥΛΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.511
18.23
5.68
19.601
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
0
8.633
9.333
ΤΑΡΑΤΖΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.259
0
0
43.259
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
6.88
ΟΧΙ
43.259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΙΤΣΗ
ΑΝΘΗΜΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.711
12.57
2.16
27.981
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
2.469
4.663
17.467
ΣΙΟΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.673
0
6.74
35.933
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.2
18.733
ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.667
11.9
6.015
24.752
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.086
18.667
ΝΤΑΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.633
17.64
5.335
19.658
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.143
8.6
9.367
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΟΔΥΣΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.441
20
5.59
16.851
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
2.246
14.046
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.245
0
0
42.245
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
7.25
ΝΑΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.234
1.166
9.267
9.367
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.222
14.71
0
27.512
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.446
1.086
0
0
0
0
0
0
0
1.291
1.611
3.14
13.938
ΜΗΣΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.2
19.55
4.565
18.085
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
2.034
0
0.617
4.991
9.333
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.944
0
0
41.944
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.72
ΟΧΙ
41.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.702
0
0
41.702
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.29
ΝΑΙ
21.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
9.267
9.333
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.501
9.51
6.345
25.646
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0
0
0
9.167
15.611
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.333
0
0
41.333
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.67
ΟΧΙ
22.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
9.267
9.367
ΚΟΝΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.278
0
0
41.278
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
6.78
ΟΧΙ
22.678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.333
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.077
14.91
2.585
23.582
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
3.04
2.583
14.931
ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.822
19.42
5.535
15.867
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
9.367
ΚΙΒΕΡΤΖΙΚΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.583
13.24
5.605
21.738
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1996
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.349
1.166
8.6
9.367
ΔΡΕΤΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.361
12.8
5.36
22.201
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.734
17.467
ΤΑΜΠΑΡΑ
ΒΑΪΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.287
0
0.92
39.367
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.72
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.267
15.94
6.36
17.967
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1996
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
9.333
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.177
7.7
5.61
26.867
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
18.4
ΤΣΙΑΓΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.165
8.22
5.705
26.24
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.594
0.571
14.405
9.367
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.026
13.99
4.845
21.191
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
1.68
8.567
9.367
ΜΠΑΤΣΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.994
0
0
39.994
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.58
ΟΧΙ
21.361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.967
0
0
39.967
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1992
6.48
ΟΧΙ
39.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΙΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.863
14
5.425
20.438
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
17.467
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.811
12.3
6.135
21.376
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
1.257
0.48
9.267
9.367
ΚΟΥΚΟΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.667
0
0
39.667
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
6.2
ΟΧΙ
0
39.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.626
17.1
6.535
15.991
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
1.291
3.977
8.733
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.611
0
0
39.611
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
7.45
ΟΧΙ
21.111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.333
ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.593
15.36
4.665
19.568
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.086
8.633
9.3
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.472
0
6.36
33.112
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1999
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
1.943
0.549
10.219
18.733
ΓΩΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.461
10.88
6.565
22.016
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1992
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
1.143
9.267
9.367
ΜΙΝΤΖΙΑΡΙΔΟΥ
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.309
20.31
6.07
12.929
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
3.543
8.7
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.3
13.26
6.085
19.955
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
8.6
9.367
ΤΣΙΑΝΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.281
19.24
5.68
14.361
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.994
9.367
ΚΟΡΟΞΕΝΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΣΤΕΛΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.147
11.71
5.82
21.617
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.691
9.267
9.333
ΜΠΡΕΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.97
12.09
5.595
21.285
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
2.4
0
0
9.267
9.367
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.929
15.48
5.725
17.724
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
5.569
9.367
ΣΑΠΟΥΝΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.913
23.32
6.22
9.373
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
7.773
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.837
8.81
3.12
26.907
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.383
1.509
3.36
17.467
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.696
18.43
4.82
15.446
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
1.634
13.606
ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.666
16.57
0
22.096
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.634
4.663
0
0
0
0
0
0
1.823
7.976
ΣΓΟΥΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.633
0
0
38.633
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1998
7.63
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.513
13.2
6.68
18.633
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΤΣΕΚΡΕΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.484
15.91
5.055
17.519
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0
0
6.632
9.367
ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.36
16
2.28
20.08
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1999
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
8.867
8.733
ΔΟΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.343
17.22
5.785
15.338
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
4.554
9.367
ΚΑΜΠΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.3
0
0
38.3
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.2
ΟΧΙ
19.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.239
16.87
3.74
17.629
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.529
8.733
ΔΡΙΜΤΖΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.14
14.79
1.45
21.9
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
8.867
8.933
ΜΠΙΛΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.867
0
0
37.867
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.267
18.6
ΚΑΡΟΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.779
20.09
3.17
14.519
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.549
0.297
0
1.657
0
2.254
8.733
ΠΑΤΗΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.748
0
0
37.748
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.42
ΟΧΙ
37.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΤΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.635
0
0
37.635
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
5
ΟΧΙ
37.635
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.576
11.59
6.305
19.681
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1996
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
0
8.6
9.367
ΚΕΤΑΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.543
16.39
0.19
20.963
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
7.63
ΟΧΙ
20.963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.491
9.78
5.31
22.401
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
2.926
1.394
8.6
9.367
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.482
0
0
37.482
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1995
8.33
ΟΧΙ
37.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΛΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.451
12.89
2.92
21.641
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.286
1.989
1.749
4.251
9.367
ΜΙΤΣΙΛΕΓΓΑΣ
ΖΑΡΙΦΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.338
12.55
5.78
19.008
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.174
0
9.133
8.7
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.333
15.31
3.61
18.413
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.566
4.08
8.733
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.203
12.33
5.305
19.568
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1989
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.086
8.567
9.367
ΤΣΙΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.109
0
0
37.109
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
15.6
18.4
ΚΑΚΑΕ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.961
18.2
4.63
14.131
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
2.56
2.174
8.733
ΡΑΓΚΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.897
10.22
5.625
21.052
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2000
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.594
1.714
8.623
9.367
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.872
0
0
36.872
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.55
ΟΧΙ
36.872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΡΑΓΚΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.842
0
3.5
33.342
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.606
1.051
8.997
18.733
ΜΑΚΡΗ
ΞΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.828
10.73
6.955
19.143
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
8.633
9.367
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.686
8.9
6.535
21.251
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
0
9.267
9.367
ΚΑΡΑΤΖΙΑ
ΝΙΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.544
16.75
5.155
14.639
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
2.729
8.733
ΛΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.283
16.26
2.46
17.563
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.357
2.834
1.897
11.474
ΠΙΤΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.259
17.54
6.68
12.039
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.306
8.733
ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΟΔ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.248
16.05
5.87
14.328
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2001
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
4.406
8.733
ΤΣΙΑΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.243
0
5.825
30.418
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
1.577
0.549
8.633
18.733
ΝΙΚΑ
ΜΑΡΙΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.219
17.69
5.455
13.074
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1993
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
0
3.22
8.7
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.143
19.67
5.33
11.143
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
0
10
ΑΛΕΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.109
10.83
5.095
20.184
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
8.6
9.367
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.102
0
0
36.102
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
5.79
ΟΧΙ
17.469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΜΥΛΩΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.092
13.65
5.115
17.327
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
7.549
9.367
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΗΜΕΛΑ
ΑΛΕΞ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.089
9.7
5.63
20.759
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.983
9.267
9.367
ΛΙΑΤΖΟΥΡΑ
ΣΥΡΑΓΩ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.986
0
6.835
29.151
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.251
0
9.167
18.733
ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.97
0
5.345
30.625
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
1.326
0.846
8.6
18.733
ΦΩΤΙΑΔΗ
ΦΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.888
8.5
6.615
20.773
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
9.167
9.367
ΤΣΙΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.872
18.54
6.255
11.077
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1994
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
8.7
ΚΟΥΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.846
8.92
4.955
21.971
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
1.223
9.267
9.367
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.748
10.92
6.195
18.633
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΜΠΙΣΣΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.511
14.38
5.28
15.851
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.657
13.029
ΠΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.39
18.15
6.415
10.825
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
8.733
ΜΑΡΓΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.369
16.44
6.43
12.499
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1993
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.766
8.733
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.163
11.33
6.18
17.653
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
1.326
0
0
3.967
9.367
ΠΑΠΑ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.141
6.88
6.65
21.611
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.063
1.017
0
0
8.633
9.367
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.997
0
4.33
30.667
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.36
ΟΧΙ
21.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΚΑΡΝΑΡΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.956
18
6.28
10.676
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
8.733
ΠΑΝΟΜΜΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.9
10.45
6.45
18
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
9.367
ΦΥΤΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.87
0
3.705
31.165
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
0
1.874
0
0
0
0
3.057
0
0
18.6
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.856
19.26
6.145
9.451
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.586
7.865
ΜΑΚΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.632
0
2.19
32.442
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
2.537
0.8
8.554
18.733
ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.621
20.36
4.39
9.871
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.263
0.754
2.854
6
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.538
17.24
5.145
12.153
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1994
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
8.733
ΜΠΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.49
20.24
6.24
8.01
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
6.867
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.471
16.2
4.115
14.156
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
0
2.891
8.133
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.457
9.57
6.92
17.967
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.367
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.392
12.61
5.935
15.847
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.48
9.367
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.368
18.18
5.62
10.568
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.829
7.739
ΦΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.326
8.97
3.165
22.191
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.114
1.714
6.996
9.367
ΦΛΕΣΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.238
16.23
5.855
12.153
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
8.733
ΤΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.231
0
5.56
28.671
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
8.806
18.733
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.212
18.74
5.88
9.592
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
1.509
7.535
ΤΣΑΟΥΣΗ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.197
6.37
3.22
24.607
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
1.646
1.166
4.214
16.267
ΠΡΙΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.174
16.3
5.135
12.739
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.006
8.733
ΜΟΣΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.158
12.99
6.12
15.048
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.366
4.754
9.333
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.153
8.24
6.67
19.243
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/1994
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
9.167
9.333
ΠΑΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.111
7.56
5.385
21.166
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
0.571
8.633
9.367
ΜΗΤΤΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.037
9.1
6.48
18.457
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
8.633
9.367
ΡΑΜΜΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.028
12.61
3.62
17.798
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.303
0.137
0.96
4.157
9.367
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.922
14.97
5.09
13.862
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
2.866
8.733
ΠΑΠΑΝΤΟΥ
ΛΟΥΙΖΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.882
6.67
5.87
21.342
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
1.074
9.267
9.367
ΜΠΑΤΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.834
10.79
5.28
17.764
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.217
5.654
9.367
ΣΠΕΝΔΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.762
7.87
6.805
19.087
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.526
8.6
9.367
ΖΕΡΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.75
15.18
5.405
13.165
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0.549
3.517
8.733
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.725
10.84
1.365
21.52
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1991
7.22
ΟΧΙ
0
3.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0.434
0
0
0
0
0.4
0
2.789
2.24
8.733
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.687
19.63
6.505
7.552
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1992
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.552
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.666
14.1
6.055
13.511
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1991
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
0.549
0
0
0
0
0
0.389
8.733
ΠΕΤΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.607
11.6
0.805
21.202
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
3.2
3.634
1.211
1.189
9.865
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.57
13.27
3
17.3
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.538
16
6.145
11.393
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
8.733
ΑΡΑΒΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.421
13.05
5.14
15.231
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
5.834
8.733
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.303
13
2.87
17.433
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
0
0
0
0
0
0
1.986
0
3.314
8.733
ΠΕΠΠΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.288
0
0
33.288
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1991
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.577
2.297
1.566
0.96
4.754
17.333
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.209
10.68
3.1
19.429
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
18.4
ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.138
17.64
2.435
13.063
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
2.434
1.589
6.194
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.098
14.85
5.735
12.513
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
8.216
ΔΑΝΙΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.947
4.71
4.745
23.492
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.406
3.889
17.535
ΝΤΕΡΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.918
0
0
32.918
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.177
3.749
2.149
2.377
17.467
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.801
7.55
5.74
19.511
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
8.567
9.367
ΤΣΑΧΤΣΑΡΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.789
11.72
6.445
14.624
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1993
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.257
9.367
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.72
0
5.52
27.2
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
18.6
ΚΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.681
17.01
0
15.671
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
0.526
4.967
8.933
ΜΠΛΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.673
13.46
3.73
15.483
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.84
2.58
0.663
6.4
ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.595
14.44
5.97
12.185
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
8.733
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.547
6.03
6.005
20.512
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
17.467
ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.502
0
5.605
26.897
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.051
8.623
15.165
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.402
7.81
0
24.592
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0
0
0
0
0
0
0
1.554
1.429
0
1.211
11.465
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.387
8.54
4.88
18.967
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0.594
8.297
9.367
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.367
15.08
6.05
11.237
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
8.7
ΠΕΝΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.354
15.72
4.6
12.034
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
11.463
ΛΑΓΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.237
16.75
4.1
11.387
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1994
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
3.429
7.752
ΜΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.222
0
0
32.222
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.83
ΟΧΙ
32.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.079
13.71
5.135
13.234
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.534
8.7
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.064
12.83
6.575
12.659
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.926
8.733
ΠΑΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.018
10.02
1.965
20.033
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0.617
1.577
2.823
2.034
0.594
2.763
8.733
ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΤΑΜΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.004
15.6
4.785
11.619
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
0.64
0
2.526
7.608
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.99
0
0
31.99
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.326
4.754
3.994
6.194
14.556
ΜΠΟΥΤΚΟΒΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.925
13.96
6.15
11.815
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
2.337
8.667
ΤΣΙΟΥΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.908
14.95
6.305
10.653
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
8.733
ΑΡΤΕΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.896
17.5
0
14.396
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
6.016
3.154
0
0
0
0
0
0
0
3.466
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.889
12.47
5.36
14.059
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.326
8.733
ΤΑΓΑΡΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.788
16.26
6.075
9.453
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
7.648
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.681
11.52
0
20.161
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.469
3.177
1.691
2.811
6.972
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.644
9.44
5.6
16.604
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1991
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0.24
0
0
0
0
0
0
0
16.272
ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.62
30.42
0.72
0.48
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
0
ΓΚΛΑΒΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.591
0
6.155
25.436
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1992
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
3.52
9.167
9.367
ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.498
6.27
6.595
18.633
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.468
9.52
3.78
18.168
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
1.234
0.686
5.349
9.333
ΣΙΜΙΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.466
18
3.38
10.086
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.366
6.006
ΒΕΡΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.445
13.36
5.945
12.14
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
8.7
ΤΣΙΛΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.443
13.19
5.525
12.728
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.097
10.533
ΤΣΙΤΟΦΩΤΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.429
19.87
4.285
7.274
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0.777
1.166
3.663
ΓΑΛΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.26
14.17
6.26
10.83
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1990
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.163
8.667
ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.237
16.07
0
15.167
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
6.32
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.219
14.28
4.445
12.494
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
9.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
1.131
0.583
1.486
7.374
ΓΕΡΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.176
13.01
6.455
11.711
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.977
8.733
ΠΕΡΕΖΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.142
11.07
5.63
14.442
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
5.434
8.733
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.112
11.66
2.87
16.582
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.629
0.571
2.637
8.733
ΠΑΡΑΣΥΡΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.111
20.71
5.635
4.766
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
1.071
3.283
ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.061
0
0.98
30.081
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
1.646
2.789
2.883
0
3.48
17.467
ΚΕΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.06
17.93
6.68
6.45
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.45
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.011
0
0
31.011
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
7.81
ΟΧΙ
31.011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.01
10.27
1.955
18.785
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
1.531
2.423
1.76
0.549
1.714
8.339
ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.993
16.08
0
14.913
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1989
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
1.6
1.94
0
0
3.54
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.955
15.74
5.135
10.08
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.534
7.546
ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.929
16.38
0
14.549
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
6.766
6.091
ΓΚΡΙΝΤΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.881
20.19
4.28
6.411
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.226
3.186
ΛΟΥΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.778
17.59
1.64
11.548
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.776
2.64
1.451
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΓΡΑΨΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.693
20.79
3.32
6.583
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0.983
1.12
0
2.4
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΛΟΥΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.659
20.51
3.04
7.109
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.486
1.417
0
1.029
2.651
ΚΑΖΑΝΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.598
3.55
6.13
20.918
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/2002
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
17.467
ΚΑΡΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.586
18.75
5.945
5.891
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.891
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.577
0
3.355
27.222
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
7.13
ΟΧΙ
27.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.572
13.52
6.37
10.682
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.949
8.733
ΜΕΡΕΜΕΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.497
0
0
30.497
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
8.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.485
7.671
16.341
ΤΖΙΕΡΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.488
1.16
1.99
27.338
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
8.9
17.867
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.391
18.94
0
11.451
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
2.286
2.331
1.486
1.189
0.549
1.28
1.051
ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.304
1.21
4.17
24.924
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.474
0
0
0
4.817
17.467
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.217
8.58
4.275
17.362
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1993
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.577
1.794
0.549
3.474
8.733
ΣΙΡΛΩΠΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.198
12.08
5.185
12.933
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
7.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.057
8.733
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.186
11.9
5.015
13.271
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
8.7
ΔΕΒΕΛΕΓΚΑ
ΑΡΕΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.087
15.08
0
15.007
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
7.707
2.594
4.043
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.051
20.83
4.57
4.651
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.651
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.016
0
2.875
27.141
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.651
1.211
4.6
17.512
ΓΙΑΛΒΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.003
12.67
6.4
10.933
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
8.733
ΜΟΥΛΑΡΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.965
11.86
6.32
11.785
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
8.733
ΧΑΡΠΟΥΖΑΝΗ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.891
10.94
4.455
14.496
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.549
3.911
8.733
ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.89
0
4.25
25.64
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.28
5.48
18.4
ΓΡΗΓΟΡΕΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.872
13.6
5.525
10.747
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
8.072
ΣΑΛΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.853
4.44
6.78
18.633
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.367
ΚΑΛΟΓΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.851
16.1
0
13.751
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.446
3.451
2.24
1.234
3.26
ΚΟΥΚΟΥΒΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.85
0
0
29.85
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1996
7.58
ΟΧΙ
29.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.84
13.67
6.405
9.765
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.494
8.271
ΡΗΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.821
10.36
4.585
14.876
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1994
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
1.68
2.657
8.733
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.662
0
2.455
27.207
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
0
5.029
5.486
5.92
9.367
ΧΑΙΡΕΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.648
0
0
29.648
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.72
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
4.503
4.034
18.733
ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.626
11.91
6.045
11.671
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2003
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
2.491
8.7
ΜΑΝΑΣΣΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.599
18.92
5.03
5.649
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/02/1992
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0.9
3.491
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.564
16.71
4.74
8.114
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
5.634
ΔΟΚΙΜΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.542
17.84
6.635
5.067
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
ΠΟΥΙΚΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.485
16.16
2.305
11.02
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
2.629
0
1.429
4.38
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.482
15.92
4.195
9.367
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.78
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.381
9.96
6.465
12.956
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1990
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.223
8.733
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.367
0
0
29.367
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1989
7.44
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.367
0
0
29.367
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
7.56
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΖΟΛΩΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.289
7.51
3.22
18.559
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1998
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
2.343
4.551
9.333
ΛΙΑΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.286
0
3.385
25.901
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
6.377
17.467
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.269
19.39
6.07
3.809
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.809
ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.247
9.75
6.115
13.382
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
3.483
8.733
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.228
19.52
6.305
3.403
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/2002
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.403
ΜΑΚΡΙΔΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.167
12.03
3.305
13.832
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
2.994
9.067
ΓΑΒΑΛΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.1
13.44
3.08
12.58
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.766
0
0.96
2.766
7.471
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.091
19.38
2.705
7.006
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.52
1.211
2.674
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
ΒΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.069
0
6.39
22.679
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1994
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
12.284
9.367
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.054
18.92
5.765
4.369
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1998
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.369
ΣΧΟΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.011
9.9
4.815
14.296
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1998
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
0.983
0
3.494
8.733
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.996
0
0.505
28.491
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0.309
0
0
0
1.84
1.749
2.103
1.863
3.886
13.6
ΓΚΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.991
19.66
4.645
4.686
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.686
ΓΚΟΥΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.972
9.03
5.82
14.122
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
0
3.994
8.733
ΛΟΥΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.961
14.29
5.965
8.706
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/2001
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.483
7.223
ΒΕΛΑΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.945
18.8
4.445
5.7
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.131
3.037
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.903
0
3.855
25.048
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
0.8
0
0
2.88
3.2
17.333
ΤΣΙΡΙΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΝΕΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.9
0
3.29
25.61
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1993
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
1.189
1.074
4.406
17.467
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.859
6.79
5.005
17.064
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.874
0.594
4.429
9.367
ΒΥΡΙΔΗΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.843
19.92
3.3
5.623
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0.549
0.64
2.96
ΠΙΣΙΜΙΣΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.817
11.39
2.375
15.052
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1999
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
0.663
2.651
2.434
6.641
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.797
20.74
1.44
6.617
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
1.326
1.314
0.583
0.571
0.937
ΜΠΑΚΟΥΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.778
15.97
4.075
8.733
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.64
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.682
20.03
5.495
3.157
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
ΜΙΓΚΑΡΔΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.575
3.78
6.195
18.6
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1995
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
9.333
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.56
0
6.395
22.165
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.371
0.549
1.154
9.267
9.367
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.554
13.26
6.515
8.779
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
7.819
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.527
0
0
28.527
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.937
4.731
4.137
5.354
9.367
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.524
0
0
28.524
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
0
0
0
0.88
0
0
0
1.84
0
0
1.891
14.646
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.523
0
5.545
22.978
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
4.414
17.467
ΑΛΚΙΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.516
20.25
2.735
5.531
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
0.823
1.783
ΒΙΟΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.491
16.81
1.475
10.206
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1998
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
1.131
1.897
2.971
2.583
ΡΕΠΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.464
18.67
0
9.794
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
0
0
0
0
0
0
2.169
2
1.806
3.649
ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.411
2.83
6.63
18.951
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
8.567
9.333
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.409
17.73
5.165
5.514
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
0.777
3.571
ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.304
15.83
3.785
8.689
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
0
1.257
5.443
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.251
17.28
0
10.971
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.851
3.84
3.017
ΧΑΛΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.244
17.04
3.13
8.074
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.074
ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.218
17.62
1.865
8.733
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1991
7.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.203
0
6.095
22.108
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.211
1.051
9.267
9.367
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.16
11.42
5.24
11.5
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.686
7.854
ΜΗΤΡΙΤΩΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.136
17.82
5.265
5.051
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.189
2.674
ΤΟΥΝΤΑ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.096
13.85
3.775
10.471
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
1.76
5.946
ΜΑΝΑΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.02
25.29
2.73
0
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.013
19.05
4.74
4.223
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/1998
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
3.32
ΠΗΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΝΕΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.986
10.34
0
17.646
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1996
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
1.326
2.949
1.714
2.686
5.497
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.959
12.56
3.895
11.504
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
0
1.646
8.292
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.949
16.69
3.95
7.309
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
5.011
ΣΑΡΑΝΤΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.893
12.92
6
8.973
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.537
7.436
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.794
20.33
2.915
4.549
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
1.349
1.189
0.457
0
ΠΛΑΤΑΡΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.788
0
6.88
20.908
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.131
9.267
9.367
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.779
16.41
2.055
9.314
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1996
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.743
1.166
3.623
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.713
11.29
0
16.423
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1998
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
3.646
3.28
2.64
0
0
3.554
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.704
0
6.625
21.079
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
1.109
9.267
9.367
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.681
7.83
0
19.851
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1989
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1.989
0
0
1.029
0
8.833
ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.672
0
3.225
24.447
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
2.994
0
2.1
16.267
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.66
0
4.325
23.335
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.949
1.92
17.467
ΜΑΣΤΟΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.652
0
5.595
22.057
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
1.326
1.6
8.633
9.367
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.623
10.39
0
17.233
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
8.667
ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.613
0
5.175
22.438
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
4.731
17.467
ΠΡΕΚΑΤΕ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.586
0
5.195
22.391
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
2.134
0
9.267
9.367
ΧΟΝΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.582
10.37
5.53
11.682
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.48
1.851
8.733
ΣΤΑΜΕΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.539
3.04
2.915
21.584
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
4.503
4.971
9.367
ΒΑΡΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.533
18.35
3.72
5.463
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
2.297
0.949
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.524
16.06
1.77
9.694
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.743
0
0
4.757
ΠΑΛΙΑΤΣΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.523
0
5.99
21.533
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
1.68
0
8.6
9.333
ΔΑΝΙΗΛ
ΑΡΕΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.511
0
0
27.511
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
3.063
5.897
17.933
ΣΤΑΥΡΟΥΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.456
11.22
5.56
10.676
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0
1.92
8.733
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.448
8.67
5.95
12.828
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
3.569
8.733
ΜΠΕΚΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.426
15.68
5.675
6.071
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
4.757
ΦΑΡΑΣΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.353
17.54
6.23
3.583
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1995
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.583
ΖΕΡΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.34
18.57
3.97
4.8
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.189
0.549
0.64
1.211
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.289
14.26
0
13.029
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
0
0
0
1.6
0
0
2.229
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.251
18.58
2.545
6.126
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
1.166
0.891
1.234
1.28
ΧΟΥΜΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.249
16.64
5.1
5.509
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1997
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.657
ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.176
0
4.82
22.356
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
1.829
8.567
9.367
ΣΙΣΑΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.119
18.76
4.045
4.314
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1997
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.143
2.6
ΜΙΧΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.094
7.07
6.105
13.919
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
3.974
8.733
ΔΑΒΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.081
0
4.99
22.091
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.177
0.72
1.143
8.633
9.367
ΠΟΘΗΤΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.07
14.35
0
12.72
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
2.549
2.789
2.857
2.743
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.011
0
5.925
21.086
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.731
0
1.097
0.663
8.633
9.367
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.002
14.06
5.49
7.452
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
7.38
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0.206
6.401
ΣΟΥΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.994
19.2
0
7.794
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
1.646
1.737
2.606
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΟΤΑ
ΗΣΑΪΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.994
18.05
5.81
3.134
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2004
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
2.609
ΜΟΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.989
19.57
3.145
4.274
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.829
1.28
0.526
ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.977
19.87
5.21
1.897
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.958
0
5.63
21.328
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
1.006
8.567
9.367
ΚΟΤΖΙΑ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.929
8.75
3.56
14.619
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0.48
0.48
1.691
2.72
7.922
ΤΣΙΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.916
11.16
6.245
9.511
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
7.889
ΤΕΛΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.825
7.08
5.42
14.325
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
0.937
3.489
8.733
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.816
16.68
6.345
3.791
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.791
ΖΕΝΤΕΛΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.795
0
5.535
21.26
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
8.933
9.367
ΚΑΡΑΤΖΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.792
0
2.8
23.992
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0.571
3.84
7.814
9.367
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.739
13.3
0.655
12.784
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
1.086
0
1.554
9.367
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.735
18.46
4.115
4.16
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1997
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
0
0
0
2.606
ΣΤΡΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.67
0
6.445
20.225
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1996
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
17.333
ΠΑΤΣΟΥΡΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.664
20.27
4.52
1.874
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1996
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.326
0
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.649
0
5.8
20.849
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0.594
2.089
17.514
ΠΛΗΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.627
20.47
2.9
3.257
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
0
0.754
0.571
0.594
0
ΚΥΡΓΩΤΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.617
0
3.69
22.927
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.491
8.6
9.367
ΔΡΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.534
7.26
5.05
14.224
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.857
9.367
ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.502
18.5
2.345
5.657
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.28
1.314
0
0.571
1.257
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.444
16.56
1.655
8.229
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
1.771
2.24
2.823
ΒΑΚΙΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.424
16.75
5.525
4.149
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2003
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.149
ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.394
16.57
4.47
5.354
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.12
3.069
ΝΤΟΥΡΟΥΠΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.393
19.53
4.88
1.983
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1991
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.983
ΤΡΑΝΟΥΛΙΔΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.339
19.17
5.06
2.109
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.109
ΣΕΦΕΡΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.3
19.89
3.61
2.8
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.6
ΤΣΟΚΑΝΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.295
0
6.39
19.905
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
1.166
0
9.167
9.367
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.289
19.05
0.725
6.514
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.446
0.594
0.571
1.143
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.222
0
6.56
19.662
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.503
9.267
9.367
ΡΑΣΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.209
12.1
5.78
8.329
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1995
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.329
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.181
4.28
3.39
18.511
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
2.949
1.394
0
3.183
8.733
ΚΟΥΚΟΥΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.18
0
6.655
19.525
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
9.267
9.367
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.147
21.21
4.48
0.457
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΜΗΤΣΙΚΩΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.141
0
5.65
20.491
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.154
0.903
9.267
8.733
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.125
21.26
4.865
0
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.098
6.26
4.67
15.168
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
6.54
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
2.309
0
0
0
1.714
8.733
ΚΑΛΤΣΩΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.093
0
0
26.093
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.783
3.954
2.103
5.52
8.733
ΛΙΑΠΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.091
13.42
0
12.671
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
1.143
3.04
5.86
ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.086
0
5.925
20.161
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
8.6
9.367
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.084
8.39
6.795
10.899
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.166
8.733
ΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.084
19.32
4.99
1.774
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.774
ΜΠΛΙΟΣΚΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.079
0
5.565
20.514
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.12
0.914
0
8.633
9.367
ΔΗΜΗΤΣΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.078
9
0.535
16.543
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
3.794
3.063
2.48
0
4.92
ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.076
15.23
4.88
5.966
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0