ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΠΑΡΙΣΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
4.776
4.25
0
0.526
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1999
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
1.714
0
0
1.714
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.215
0
0
32.215
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1991
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.515
9.133
8.833
8.733
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
13.523
0
0
13.523
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
1.006
1.051
8.7
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΟΣΟΓΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
9.419
0
0
9.419
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
8.733
ΤΖΙΩΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
101.508
0
0
101.508
6
75.008
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1983
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.433
7.874
8.567
7.533
8.867
7.733
9.2
9.867
9.133
8.633
8.733
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
57.622
0
0
57.622
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.64
ΟΧΙ
48.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΤΟΥΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
54.567
0
0
54.567
8
37
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
8.333
8.6
7.967
8.233
0
0
8.833
8.733
ΜΑΤΡΑΠΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
50.066
14.51
0
35.556
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1986
6.19
ΝΑΙ
35.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
48.895
0
0.795
48.1
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.77
ΟΧΙ
39.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
47.532
0
0
47.532
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
5.87
ΟΧΙ
33.956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.843
8.733
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
44.289
0
0
44.289
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1991
6.05
ΟΧΙ
35.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
42.769
6.41
1.14
35.219
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.7
ΟΧΙ
27.052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
ΚΟΥΦΟΠΕΤΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
40.586
17.75
4.59
18.246
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
3.029
2.503
1.451
0
1.749
0.914
ΚΑΚΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
40.411
20.55
1.355
18.506
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
4.331
3.411
0
1.966
6.077
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
39.617
0
0
39.617
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
5.34
7.824
7.867
0.996
4.159
3.679
3.009
6.082
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
39.132
32
5.115
2.017
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1995
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.017
0
0
0
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
39.022
6.16
0
32.862
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6
ΟΧΙ
21.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
7.785
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
38.545
19.68
5.665
13.2
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
5.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0
0
0
3.349
2.446
5.029
ΚΡΟΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
38.017
12.06
0
25.957
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
5.69
ΟΧΙ
20.963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.994
ΦΛΟΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.884
17.13
0
20.754
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
6.2
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.853
18.91
0.975
17.968
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1987
5.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0.709
0.56
0
2.606
2.949
1.097
0
1.097
8.733
ΛΑΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.819
17.99
2.555
17.274
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1993
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
4.457
2.697
2.514
4.703
ΒΛΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.761
0
0
37.761
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.08
ΟΧΙ
29.028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΣΤΑΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.594
0
0
37.594
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
5.64
ΟΧΙ
23.089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.771
8.733
ΠΗΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.141
19
4.55
13.591
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
3.04
2.274
3.52
3.409
ΖΟΡΚΑΔΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΣΕΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.123
0
0
37.123
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1986
6.09
ΟΧΙ
21.606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.043
7.474
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.77
20.49
0
16.28
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1987
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.063
3.269
3.154
3.177
4.617
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.661
27.67
2.58
6.411
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1994
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
1.109
1.497
2.354
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.57
17.2
1.03
18.34
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
2.709
2.091
2.571
2.274
2.994
4.386
ΠΡΙΤΣΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.461
6.85
0
29.611
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
5
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.583
2.846
2.514
ΜΠΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.348
19.53
3.255
13.563
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
3.817
2.114
3.266
ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.986
19.7
0
16.286
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
3.177
2.811
2.949
4.206
ΜΠΟΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.934
19.1
2.18
14.654
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/1988
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
1.829
2.903
8.7
ΚΟΥΡΑΚΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.554
20.2
0.645
14.709
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/1994
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
2.926
2.434
5.737
ΣΙΑΝΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.314
18.35
5.455
11.509
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1984
5.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
2.149
2.389
5.554
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.289
19.78
4.515
10.994
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2002
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.646
2.594
0
2.72
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΗΛΙΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.977
17.25
3.69
14.037
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
2.354
4.354
4.586
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.825
11.81
1.03
21.985
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1994
5.28
ΟΧΙ
21.985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΖΕΜΗ
ΦΑΙΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.659
0
0
34.659
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.29
ΝΑΙ
34.659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.189
19.22
0
14.969
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
1.371
0
4.214
2.263
2.823
2.08
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.954
11.41
0.815
21.729
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/1999
5.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.094
2.24
6.149
8.246
ΡΕΜΟΥΝΤΗ
ΕΥΡΩΠΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.926
20.67
4.055
9.201
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.984
0
0
2.594
0
3.903
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΖΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.834
19.99
5.09
8.754
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1991
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
2.537
0.743
1.486
0.914
2.651
ΜΠΑΓΟΥΡΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.746
15.48
4.955
13.311
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
0
0
0
0
0
1.406
1.12
3.177
4.431
ΝΤΕΛΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙA
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.541
18.63
0
14.911
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1988
6.05
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.96
1.097
0
1.734
2.469
2.297
5.726
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.485
18.1
0
15.385
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1985
5.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
2.971
1.166
2.023
0
0
1.291
ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΘΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.409
0
0
33.409
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
5.74
ΟΧΙ
33.409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.288
6.81
0
26.478
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
5.78
ΟΧΙ
22.224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.254
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.076
17.45
0
15.626
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
3.737
2.309
2.491
1.794
4.517
ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.047
20.75
0
12.297
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.257
2.354
1.726
3.063
ΔΟΥΖΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.85
18.08
3.23
11.54
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1992
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
1.326
2.309
2.454
0.571
2.069
0.949
ΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.845
0
0
32.845
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1984
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
8.167
5.3
0
3.411
2.729
1.189
6.683
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.831
13.19
2.53
17.111
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1986
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
1.28
1.806
1.737
0.983
0.503
4.103
ΣΥΡΙΓΓΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.67
14.19
0
18.48
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1999
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
3.603
5.414
2.903
1.669
2.309
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.347
0
0
32.347
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1993
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
9.267
5.28
0
0
8.967
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.345
30
2.345
0
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1996
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΒΕΡΔΗ
ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.246
13.22
2.66
16.366
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
3.909
3.84
2.469
1.6
1.531
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.118
16.45
4.185
11.483
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1997
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.403
1.646
2.514
1.92
ΓΑΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.09
21.19
5.14
5.76
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.6
2.971
ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.803
18.88
0
12.923
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.491
0.64
2.043
2.857
0.606
0
2.286
ΤΖΙΑΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.693
13.85
5.02
12.823
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
4.389
4.8
3.246
ΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.633
19.6
4.25
7.783
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1989
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
0
2
1.04
1.497
1.269
ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.604
15.38
0
16.224
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.514
2.286
2.789
7.635
ΣΙΩΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.458
19.81
4.265
7.383
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
4.354
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.404
17.14
0.915
13.349
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1996
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
3.52
2.56
1.737
4.206
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.786
12.65
2.765
15.371
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.143
2.171
2.491
2.891
3.006
ΑΛΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.686
8.76
3.455
18.471
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.503
4.343
4.137
5.489
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.671
19.66
5
6.011
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.166
3.817
ΛΙΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.464
13.37
0
17.094
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/01/1993
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.737
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.286
2.286
3.04
4.717
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.447
14.06
1.33
15.057
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
5.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
3.657
2.651
2.606
4.886
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.434
20.26
2.94
7.234
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.32
1.531
2.057
ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.414
20.22
0
10.194
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
2.011
2.766
2.903
0.526
ΖΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.397
18.22
1.62
10.557
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
2.823
0
1.657
0
2.831
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.33
15.85
0
14.48
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
4.971
2.697
2.549
2.56
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.291
17.25
0
13.041
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
10/07/2000
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
2.469
4.091
3.967
ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.289
17.96
2.2
10.129
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.286
2.377
3.511
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.196
19.11
0
11.086
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.874
3.771
2.331
0.48
1.966
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.111
20.93
1.855
7.326
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/1988
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
2.274
4.343
0
0
0
0
0
ΝΑΛΕΤΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.046
16.23
3.505
10.311
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1994
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
4.694
3.56
ΚΑΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.946
17.66
0
12.286
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
1.92
3.04
2.994
2.343
1.669
ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.667
0
0
29.667
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1985
7.58
ΟΧΙ
29.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.553
20.97
0
8.583
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1995
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.24
0.606
2.446
1.463
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.531
16.13
0
13.401
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.867
0
1.097
1.414
1.909
2.834
1.28
ΜΙΑΡΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.424
18.81
5.24
5.374
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
3.069
ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.273
5.35
0
23.923
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
5.96
ΟΧΙ
20.726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.271
0
0
29.271
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/02/1988
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
3.829
4.229
3.611
5.486
2.846
2.766
3.9
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.221
17.8
0.735
10.686
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
3.051
2.274
1.783
1.143
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.171
0
0
29.171
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.342
7.867
8.6
1.563
ΦΟΥΝΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.159
21.19
5.115
2.854
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.854
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.089
17.18
0
11.909
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1990
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
3.303
1.166
1.303
4.811
ΖΕΥΓΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.051
14.28
4.44
10.331
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2003
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
2.594
2.971
2.229
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.034
15.56
0
13.474
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1987
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.68
1.737
2.72
3.097
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.975
21.38
0.715
6.88
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/1989
5.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
1.783
1.714
1.211
0.457
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.89
11.13
0
17.76
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
3.68
3.931
0
2.423
2.811
2.4
ΜΗΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.88
9.5
2.78
16.6
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
1.92
2.034
1.189
4.383
3.851
ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.844
16.33
0
12.514
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
3.28
2.869
1.257
2.217
ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.813
16.71
0
12.103
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
3.589
2.526
1.943
2.171
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.755
21.65
2.065
5.04
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
2.343
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.716
9.98
5.17
13.566
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.131
2.537
2.48
1.28
2.537
ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.714
16.28
0
12.434
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1999
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
2.777
3.291
3.291
ΦΛΩΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤOYΛA
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.71
14.11
1.8
12.8
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1988
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.297
1.817
1.829
1.554
4.206
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.593
21.53
0
7.063
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
2.88
2.72
ΜΠΟΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.56
13.6
0
14.96
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
3.12
2.971
2.971
2.834
ΚΡΕΩΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.484
17.63
0
10.854
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
4.351
3.394
2.4
0
0
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.409
16.51
3.95
7.949
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1997
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
0.891
0
0
0
0
0
2.549
3.24
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.381
18.03
5.025
5.326
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
1.417
2.149
ΜΠΑΛΑΦΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.315
14.45
3.465
10.4
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.903
2.88
1.76
2.263
ΚΩΣΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.295
18.28
2.015
8
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
2.331
1.989
1.989
ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.227
13.78
2.87
11.577
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
5.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
5.291
2.949
1.189
1.211
ΖΗΚΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.949
13.28
0.51
14.159
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
6.34
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
2.309
3.677
0
0
7.419
ΣΕΓΓΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.945
19.36
2.265
6.32
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
1.44
1.897
1.097
1.154
0
ΣΗΦΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.933
22.31
0
5.623
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
2.949
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.914
18.76
0
9.154
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2002
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
2.423
1.829
1.806
ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.815
13.96
2.015
11.84
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
2.126
3.04
3.429
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.759
17.19
0
10.569
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
5.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
0
1.314
3.44
2.991
ΖΑΜΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.755
16.19
3.405
8.16
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1990
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.909
1.943
0.983
0.96
0.491
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.701
17.69
0
10.011
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/1988
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
2.937
2.091
2.571
1.634
ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.689
20.98
0
6.709
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1990
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
2.194
1.989
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.687
15.95
0
11.737
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.789
2.503
2.446
1.76
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.599
17.85
2.64
7.109
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1999
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.171
2.937
ΤΑΧΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.462
19.13
2.915
5.417
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.309
1.371
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.338
12.72
0
14.618
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1989
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
2.777
2.674
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.319
9.33
1.875
16.114
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1994
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
3.68
3.337
3.303
2.423
ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.141
14.41
5.28
7.451
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.88
3.429
ΤΖΑΜΠΑΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.109
13.9
1.575
11.634
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.77
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
4.217
2.629
1.577
0
ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.081
18.5
4.455
4.126
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
1.234
1.463
ΨΑΡΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.022
0
0
27.022
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1984
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.136
3.888
3.728
3.504
3.984
4.016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.954
12.97
1.095
12.889
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
7.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
6.9
1.851
1.577
0
0.617
0.663
0.549
ΛΑΔΙΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.894
12.66
2.725
11.509
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
3.189
1.897
1.337
2.069
1.371
ΣΙΟΥΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.827
25.25
0
1.577
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1986
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
ΨΙΑΚΙΔΗΣ
ΔΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.771
19.2
3.32
4.251
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
0
2.423
ΒΡΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.689
16.94
1.555
8.194
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
1.817
2.331
0
1.166
0
1.063
ΣΟΥΛΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.666
18.56
2.155
5.951
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
2.491
0
1.234
1.006
ΚΑΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.604
0
0
26.604
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1986
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
2.32
6.071
3.84
2.591
4.214
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.6
16.48
2.6
7.52
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
1.04
1.771
0.697
1.143
ΚΟΡΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.582
22.81
2.995
0.777
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.581
16.33
0
10.251
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0.983
2.171
2.046
1.92
0.731
1.143
ΖΟΥΝΑΡΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.554
17.38
0.705
8.469
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1999
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
3.657
2.434
1.394
0
ΣΠΑΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.535
18.06
4.955
3.52
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
1.691
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.522
15.91
2.245
8.367
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1985
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.487
19.63
0
6.857
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
1.051
1.531
0.96
ΠΙΠΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.466
18.06
3.815
4.591
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
3.414
ΤΕΡΤΙΜΠΑ
ΕΛΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.444
11.41
2.145
12.889
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1989
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.76
4.031
1.76
2.686
1.577
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.414
8.5
0
17.914
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1996
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
3.257
1.429
1.829
2.057
2.034
2.629
4.303
ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.4
12.98
4.3
9.12
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
1.589
2.606
3.246
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.283
11.06
0
15.223
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1986
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.749
2.571
1.371
1.829
2.811
2.891
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.24
12.56
0
13.68
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
2.857
3.977
1.954
1.726
1.143
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.213
7.75
3.755
14.708
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
9.233
1.829
2.16
ΚΟΛΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.113
13.93
0
12.183
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1994
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.754
3.92
4.114
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.106
19.98
0
6.126
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1993
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
2.331
1.691
1.006
ΑΣΗΜΕΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.104
19.05
4.36
2.694
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0.594
0
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.06
26.06
0
0
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.054
22.08
0
3.974
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1985
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
2.191
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.011
0
3.15
22.861
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/08/1989
6.72
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
1.794
1.451
0.32
17.467
ΜΠΙΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.926
0
0
25.926
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
8.034
5.371
4.8
4.617
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.86
18.5
0
7.36
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1993
6.56
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0.617
1.611
0
2.514
1.486
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.84
0
0
25.84
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
1.931
0
0
4
4.223
3
0
3.586
ΦΑΛΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.807
15.27
0
10.537
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1990
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
3.246
2.811
1.029
2.469
ΓΑΖΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.793
19.85
0
5.943
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2002
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
2.811
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.7
21.18
4.52
0
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.653
16.82
0
8.833
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.594
17
0
8.594
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.303
3.291
ΣΑΛΙΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.587
20.41
0
5.177
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1986
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
0
0
3.017
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.513
18.81
0
6.703
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.749
2.766
0.686
0.503
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.489
14.78
0
10.709
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
2.297
2.697
0.594
1.143
1.12
ΚΥΡΙΑΔΟΥ
ΜΠΕΛΛΑ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.407
20.1
0.21
5.097
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2000
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.646
1.989
ΧΑΙΡΙΚΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.339
15.91
0
9.429
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1999
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
2.64
1.886
2.571
1.063
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.304
8.63
0
16.674
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1996
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
3.406
3.566
2.88
2.96
1.657
ΛΙΑΠΗ
ΒΑΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.25
18.35
0
6.9
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.206
16.12
0
9.086
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1997
5.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
3.12
0.777
0.549
ΚΑΣΤΟΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.205
21.56
3.645
0
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1997
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.204
15.41
0
9.794
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
2.697
1.691
2.56
1.6
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.111
20.15
3.315
1.646
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1991
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
0
0
ΡΟΥΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.094
0
0.905
24.189
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1985
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
0
0
0
0
0
0
0
5.589
6.714
3.166
3.166
4.194
ΤΣΑΠΡΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.072
10.8
4.235
10.037
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.046
2.549
1.12
0
1.166
2.563
ΠΑΠΑΔΙΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.057
17.16
0
7.897
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
1.463
1.291
1.486
1.634
ΚΛΑΔΗ-ΤΖΑΦΕΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.012
14.02
1.19
9.802
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0.869
ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25
17.91
4.53
2.56
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.051
ΤΣΙΓΓΙΣΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.991
21.21
2.25
1.531
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0.32
0.206
0
0
0
ΝΑΟΥΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.986
13.35
5.505
6.131
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
4.794
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.946
16.81
1.53
6.606
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.2
1.749
2.377
ΜΑΤΣΟΥΚΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.944
14.03
0
10.914
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0.64
1.966
2.263
2.309
1.474
ΚΕΛΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.933
17.31
0
7.623
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.377
2.846
ΜΠΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.932
6.6
1.915
16.417
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
1.829
2.274
7.206
1.68
2.8
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.9
20.85
4.05
0
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1992
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.871
12.22
0
12.651
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2001
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
2.674
1.749
3.04
3.223
ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.844
18.58
1.155
5.109
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1989
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.023
1.92
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.817
21.88
0
2.937
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
0
0
1.349
ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.787
12.97
0
11.817
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
0
0
0
4.503
0
0
2.971
0
0
0
ΒΟΥΖΟΥΚΑΣ-ΔΟΒΙΣΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.784
14.75
0
10.034
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.16
2.789
1.806
2
ΣΑΒΒΑΚΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.676
20.31
0
4.366
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
1.543
2.034
ΛΙΟΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.649
17.1
0
7.549
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1986
5.74
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
0
0
0.834
0
0.114
0
ΝΤΟΝΤΟΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.599
21.6
0.965
2.034
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.891
ΠΑΛΤΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.59
15.51
2.36
6.72
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
1.714
2.149
ΚΟΚΚΟΤΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.471
14.63
5.155
4.686
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.006
2.674
ΦΑΓΟΓΕΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.463
6.33
0
18.133
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
9.633
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.459
17.35
3.04
4.069
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.286
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.45
13.63
3.3
7.52
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1984
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
0
0
4
ΑΚΟΥΤΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.389
18.53
4.865
0.994
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1991
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
ΠΑΣΜΑΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.371
13.38
0
10.991
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1988
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.854
2.72
2.743
2.674
ΝΤΟΝΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.257
15.48
0
8.777
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
4.206
4
ΔΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.251
19.84
0
4.411
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
2.057
ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.164
13.49
1.76
8.914
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1998
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.583
2.286
1.143
1.509
ΚΑΛΥΒΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.143
10.12
0
14.023
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1988
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.743
1.143
1.097
1.189
0.503
2.423
2.926
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.13
17.81
0
6.32
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
5.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.149
1.977
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.05
20.72
2.53
0.8
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.043
6.81
0
17.233
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.367
ΤΑΤΣΙΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.026
18.35
4.625
1.051
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1996
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
0
ΜΠΟΧΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.015
20.41
3.605
0
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.99
15.5
0
8.49
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1984
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
6.867
0.754
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.974
16.5
0
7.474
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.834
2.514
ΠΛΑΤΣΑΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΩΝ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.935
21.9
2.035
0
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.902
20.29
1.275
2.337
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.337
0
0
0
0
ΔΡΟΜΠΟΝΗ
ΜΑΡΔΙΤΣΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.896
17.85
0
6.046
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1991
6.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
1.486
0
1.189
0
0.869
1.029
ΒΟΥΡΚΟΥΤΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.876
18.44
4.59
0.846
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.875
0
0
23.875
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
0
7.633
0.9
2.93
2.73
0
2.049
ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.855
12.13
0.365
11.36
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
2.789
3.017
2.789
ΚΑΡΑΤΖΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.831
18.35
3.115
2.366
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1998
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
1.029
ΒΑΡΒΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.819
18.63
0
5.189
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.171
1.234
0
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.815
0
0
23.815
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1998
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
8.7
0.56
3.107
2.33
1.17
0
4.714
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.81
8.85
1.78
13.18
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1993
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
1.714
2.514
2.674
5.911
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.803
16.26
0
7.543
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.754
2.194
1.829
1.52
0.526
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.795
20.56
3.235
0
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
5.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.791
20.1
0
3.691
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
0
0
0
0
0.709
0
ΠΑΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.762
0
0
23.762
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
1.486
1.097
2.857
16.333
ΚΑΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.757
17.38
0
6.377
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
2.674
0.434
0
ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.701
3.73
0
19.971
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.377
5.577
5.257
5.76
ΚΑΜΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.691
14.16
0
9.531
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1993
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.509
0
0
2.126
2.331
0.8
1.691
ΦΕΤΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.678
12.66
0
11.018
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1984
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
8.367
0
0
0
0
0.891
0
ΧΕΛΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.625
19
0.345
4.28
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ
ΑΣΤΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.616
19.63
1.815
2.171
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1994
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
0
0
ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.61
0
0
23.61
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1998
5.64
ΟΧΙ
19.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.943
ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΙΤΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.577
11.49
0.27
11.817
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.629
2.88
2.194
1.486
ΚΑΡΟΥΖΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.571
14.28
0
9.291
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.331
2.64
1.52
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.521
9.66
0
13.861
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
1.577
4.76
2.29
0
0
ΝΟΧΟΥΤΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.444
6.97
0
16.474
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
7.571
7.6
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.442
11.43
5.535
6.477
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.491
3.437
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.431
17.84
3.925
1.666
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.666
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.411
14.06
0.345
9.006
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
2.171
2.011
1.577
0.594
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΙΜΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.4
20.53
2.87
0
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΙΛΙΑΓΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.314
20.16
0
3.154
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0.914
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.313
16.73
0
6.583
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.331
1.063
1.931
0
ΚΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.29
20.57
0
2.72
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
1.006
ΠΛΙΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.27
13.75
0
9.52
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
1.783
2.126
1.646
2.194
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.174
10.22
0.1
12.854
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
1.417
4.486
5.866
ΜΠΑΤΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.166
12
0
11.166
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/12/1997
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
4.194
1.657
2.926
1.726
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.152
0
0.855
22.297
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1988
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
6.129
3.029
3.737
6.294
ΑΝΔΡΩΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.151
10.03
3.855
9.266
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
1.6
0
1.109
1.406
3.014
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.129
16.96
0
6.169
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.723
0
2.446
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.11
20.83
2.28
0
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.053
9.11
0
13.943
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1995
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.211
3.109
2.811
2.811
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.043
10.78
0
12.263
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
2.811
3.223
0.457
2.571
1.257
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.02
0
0
23.02
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1996
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
2.286
1.074
1.76
3.794
1.851
3.2
2.4
2.949
3.523
ΣΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.007
5.33
0
17.677
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
4.297
3.074
3.291
4.957
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.999
21.41
0
1.589
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.629
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.987
11.73
0
11.257
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
2.663
2.903
1.394
ΔΕΛΗΔΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.962
8.15
0
14.812
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
2.251
ΡΟΥΒΑΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.943
17.88
0
5.063
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
1.166
0.926
ΚΑΠΕΛΕΡΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.94
14.34
0
8.6
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.93
12.47
2.3
8.16
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
1.554
2.743
1.851
ΜΗΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.865
20.11
2.755
0
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1986
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.864
20.64
0.395
1.829
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0.48
ΚΑΖΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.831
16.19
2.195
4.446
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
1.634
1.44
ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΘΕΟΔΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.777
11.3
1.58
9.897
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1989
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.417
3.109
1.531
2.24
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.709
0
0
22.709
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1996
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
2.274
3.737
4.114
4.64
2.149
1.577
3.657
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.694
20.44
0.54
1.714
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.686
13.6
0
9.086
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.829
2.034
0
1.131
1.211
1.691
ΜΙΣΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.662
17.22
4.665
0.777
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
ΠΑΙΝΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.64
18.35
4.29
0
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/01/1994
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.606
0
0
22.606
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1996
6.32
ΟΧΙ
19.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
ΡΕΠΠΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.512
14.24
4.455
3.817
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0.034
1.211
0
0
1.291
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.51
20.35
0
2.16
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1987
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0.423
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.49
17.07
5.42
0
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1992
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.405
21.06
1.345
0
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.4
14.75
1.855
5.795
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.967
0
0
1.829
0
0
0
ΡΑΠΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.4
8.96
0
13.44
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
3.2
3.246
1.406
2.24
0.903
ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.381
16.75
0.1
5.531
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.143
1.074
1.097
0.891
ΤΖΙΤΖΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.38
18.06
0
4.32
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.309
ΜΑΛΛΙΟΥ
ΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.348
16.15
2.255
3.943
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1994
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
2.331
ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.293
20.35
0
1.943
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1985
5.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.249
10.51
3.33
8.409
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.291
1.783
4.169
ΜΑΓΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.221
13.44
3.97
4.811
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1996
5.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.171
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.22
18.78
3.44
0
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.215
15.17
0
7.045
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
0.411
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.16
22.16
0
0
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2000
5.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.15
11.03
0
11.12
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.891
2.434
1.509
1.806
ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.146
18.5
0
3.646
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1988
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
1.943
0
0
ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.146
20.66
0
1.486
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2000
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
1.234
0
ΚΑΔΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.137
0
0
22.137
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1989
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
5.621
2.63
6.386
3.82
0
0
ΓΑΛΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.116
16.31
0
5.806
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
0.789
1.017
0.731
0.811
1.303
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.106
11.16
0
10.946
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
5.703
0.731
1.806
ΤΕΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.073
4.33
0
17.743
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
6.423
2.949
3.017
3.891
ΛΟΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.071
20.54
0
1.531
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.05
18.76
3.29
0
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.04
15.16
0
6.88
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.514
2.697
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.016
7.25
0
14.766
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
1.383
3.577
2.697
3.086
2.606
ΤΑΜΒΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.006
0
0
22.006
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.629
2.869
3.086
11.366
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.931
18.16
0
3.771
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
1.669
0.48
ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΑΚΙΝΘΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.914
17.88
0
4.034
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
2.171
ΠΑΝΔΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.91
21.91
0
0
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΙΡΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.904
17.31
0
4.594
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0.549
1.2
1.12
0.937
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.855
18.42
3.435
0
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
5.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.831
6.38
0
15.451
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
3.84
3.051
2.286
4.891
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.8
9.78
0
12.02
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1988
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
6.146
2.286
1.074
1.943
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.78
21.78
0
0
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΡΩΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.753
19.41
0
2.343
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2004
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.71
19.35
0.28
2.08
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΜΠΕΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.7
0
0
21.7
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.274
3.383
5.029
2.674
2.331
2.206
3.163
ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.684
19.83
0.14
1.714
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/1992
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
0
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.663
19.88
0
1.783
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
ΣΤΕΡΟΔΗΜΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.634
20.56
0
1.074
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.503
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.589
0
0
21.589
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
6.05
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
ΓΡΙΒΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.556
10.71
0
10.846
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
2.423
2.766
2.651
ΤΖΕΜΠΡΑΙΛΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.554
12.64
0
8.914
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.709
2.183
1.017
2.251
2.126
ΓΚΑΝΑΠΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.517
15.68
2.58
3.257
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1994
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
2.594
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.511
15.66
0
5.851
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.594
0.857
1.12
1.646
1.006
ΣΚΕΠΑΣΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.495
19.73
1.765
0
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1985
6.47
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.481
12.75
0
8.731
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
1.6
2.971
3.097
0
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.472
4.91
0
16.562
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1987
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
7.633
0
1.429
0
0
0
ΒΕΛΑΩΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.466
14.22
1.44
5.806
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
2.629
1.486
1.063
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.456
3.5
0
17.956
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1986
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
7.216
2.126
0
1.794
0
2.171
3.711
ΤΣΑΜΠΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.427
20.01
0
1.417
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1994
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
ΚΩΤΣΗΣ
ΜΑΝΘΟΣ
ΘΕΟΔ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.406
20.56
0
0.846
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1999
5.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
ΚΑΡΑΤΖΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.389
20.84
0
0.549
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΣΤΑΘΑΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.35
19.91
1.44
0
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1993
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.349
12.96
0
8.389
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
1.04
2.229
0
2.446
1.12
ΜΠΛΙΑΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.349
14.4
0
6.949
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1993
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
2.994
2.331
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.343
17.56
0
3.783
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.48
1.166
0.971
ΣΥΒΙΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.32
17.09
4.23
0
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΩΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.299
18.19
0
3.109
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.96
1.051
ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.288
14.27
0
7.018
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.367
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
2.766
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.269
15.44
0
5.829
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
1.143
1.989
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.259
9.25
0
12.009
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
2.754
2.731
3.874
ΠΕΡΔΙΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.247
12.88
0
8.367
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.21
21.21
0
0
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΠΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.196
12.43
0
8.766
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
5.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
2.217
2.663
1.989
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.19
20.56
0.63
0
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1993
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.19
21.19
0
0
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΘΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.13
21.13
0
0
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.13
16.6
4.53
0
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1994
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.13
12.81
0
8.32
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
0.697
2.057
0
0
1.474
2.389
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.11
14.69
0
6.42
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1994
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
2.571
2.191
0
0
0.891
ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ
ΣΙΡΑΝΟΥΣ
ΒΑΧΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.106
15.63
0.23
5.246
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1991
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
2.491
ΔΙΑΤΣΙΓΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.1
21.1
0
0
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΤΣΚΟΓΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.078
13.11
3.065
4.903
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
0
0
0.96
2.034
1.691
ΜΠΟΒΟΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.06
21.06
0
0
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1991
6.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.035
19.31
1.725
0
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1987
6.69
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.03
21.03
0
0
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.025
17.44
3.585
0
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΕΖΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.013
20.03
0
0.983
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
ΤΡΙΓΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.006
19.28
0
1.726
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1985
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
1.189
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.001
18.06
1.375
1.566
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1986
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.983
17.12
0
3.863
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
2.651
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.971
3.94
0
17.031
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1998
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
0
0
1.6
5.597
1.669
2.686
3.491
ΡΑΓΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.97
20.97
0
0
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1987
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.955
17.91
3.045
0
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
5.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.919
4.13
1.135
15.654
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1986
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.192
5.896
0
1.223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.623
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.85
20.85
0
0
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.85
20.85
0
0
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.839
16.53
0
4.309
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/08/1989
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
1.543
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.736
9.85
0
10.886
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
2.754
3.354
2.206
ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.726
10.06
4.655
6.011
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1986
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
4.206
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.723
12.19
0
8.533
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1981
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΕΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.714
14.28
0
6.434
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1986
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
2.971
0
2
0
0
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.671
13.94
0
6.731
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0.926
1.611
3.291
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.664
19.75
0
0.914
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1993
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.639
9.53
0
11.109
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1992
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
3.017
3.223
2.903
0
0
0
ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.616
13.21
0
7.406
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1987
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
1.851
1.806
2.034
ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.614
0
0
20.614
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1994
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
2.309
2.766
0.949
6.289
6.829
ΠΕΤΡΟΤΣΑΤΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.597
0
2.6
17.997
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
6.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
1.589
0.423
2.583
2.926
2.4
2.994
4.283
ΖΑΡΟΔΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.579
10.87
2.875
6.834
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
2.651
1.486
1.12
1.166
ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.575
17.06
3.515
0
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.52
12.68
0
7.84
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
1.6
0
0.903
3.486
ΚΑΛΤΕΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.509
13.61
3.57
3.329
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.503
13.6
0
6.903
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
2.171
2.331
1.577
ΠΕΣΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.484
19.25
0
1.234
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2005
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΚΟΛΕΝΤΖΟΥ-ΦΟΥΣΤΕΡΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.399
11.21
0.135
9.054
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/08/1989
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.937
3.426
1.691
ΣΚΑΝΤΖΗΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.381
19.81
0
0.571
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.377
18
0
2.377
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
5.44
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
ΓΙΒΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.363
17.55
0.95
1.863
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0.994
ΜΟΥΣΕΛΕΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.346
14.38
0
5.966
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.057
2.24
ΤΣΑΤΣΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.346
19.82
0
0.526
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.313
17.41
0
2.903
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.371
0
0
0
ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.301
15.25
0
5.051
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.783
2.011
ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.3
20.3
0
0
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1994
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.294
0
0
20.294
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.122
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0.389
1.86
0
0
1.726
1.531
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.28
20.28
0
0
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1992
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.28
20.28
0
0
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.266
10.22
0
10.046
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
3.017
1.189
2.629
ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΖΩΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.265
18.63
1.635
0
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1998
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.225
16.79
2.955
0.48
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.2
13.88
0
6.32
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
2.811
1.714
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.191
13.47
2.95
3.771
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
1.326
1.097
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.189
15
0
5.189
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.349
1.634
0.903
ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.187
9.17
0
11.017
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.24
2.354
2.469
1.234
0
ΣΤΑΘΑΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.166
19.16
0
1.006
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.16
17.13
3.03
0
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1991
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.16
20.16
0
0
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.16
20.16
0
0
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1999
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΔΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.154
13.72
0
6.434
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1982
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.777
2.674
ΖΕΡΒΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.149
14.8
0
5.349
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
1.874
1.12
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΡΗΓΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.14
15.1
4.56
0.48
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.139
15.75
0
4.389
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0.937
1.029
0.594
0.503
ΣΜΠΡΙΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.117
12.94
0
7.177
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.217
2.64
0.651
ΚΑΣΙΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.104
7.25
0
12.854
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
1.006
2.377
1.737
1.714
2.351
ΜΠΙΘΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.09
18.44
1.65
0
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΡΥΦΑΛΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.09
15.6
4.49
0
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1996
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΗΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.084
17.2
1.33
1.554
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
ΤΖΙΤΖΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.077
18.5
0
1.577
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1994
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0.891
0
0
ΝΤΟΥΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.06
20.06
0
0
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1985
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΓΑΡΔΕΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.048
12.66
4.405
2.983
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
ΧΑΡΙΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.037
17.66
0
2.377
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.035
19
1.035
0
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.019
0
0
20.019
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
5.52
ΟΧΙ
20.019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.016
13.06
0
6.956
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
1.12
0
0
0
0.503
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.01
17.6
2.41
0
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20
20
0
0
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΚΑ
ΓΚΟΛΦΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.991
10.3
0
9.691
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/2003
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
2.503
3.051
0.377
ΝΤΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.979
9.43
0
10.549
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.56
1.017
3.154
2.72
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.97
16.53
3.44
0
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΓΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.92
11.56
0
8.36
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
1.931
4.314
ΓΟΥΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.91
19.91
0
0
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.902
15.05
4.235
0.617
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1992
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
ΤΣΟΠΕΛΑ
ΛΗΘΩ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.897
16.56
0
3.337
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
1.28
0.48
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΓΑΠΗ -ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.883
0
0
19.883
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1996
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
4.069
4.274
2.4
3.246
4.066
ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.86
19.86
0
0
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2001
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.846
11
0
8.846
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
1.851
5.28
ΚΤΕΝΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.843
10.06
0
9.783
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
1.189
2.286
2.24
1.051
0
0
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.807
18.23
0
1.577
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
0
0
0
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.789
14.28
0
5.509
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.354
2.057
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.771
17.28
0
2.491
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.029
0
0
ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.709
17.56
0
2.149
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1984
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ