ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.646
0
0
1.646
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25/05/1988
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
ΚΟΥΓΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
78.6
0
0
78.6
2
51.567
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1984
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
8.133
8.633
8.4
9.167
8.467
9.1
9.267
8.667
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
43.033
0
0
43.033
3
34.367
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1986
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8.867
8.467
9.6
0
0
0
8.667
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
39.748
0
0
39.748
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
6.5
ΟΧΙ
31.015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΡΑΛΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
29.946
19.01
7.19
3.746
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1994
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
2.671
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
29.513
15.95
1.53
12.033
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
2.366
1.634
1.6
0
0
0
ΒΥΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
26.804
18.01
6.92
1.874
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
ΚΟΡΑΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
26.583
12.84
0
13.743
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
3.349
3.903
2.549
1.417
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
26.521
19.55
5.325
1.646
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1989
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.469
ΣΑΜΟΛΑΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
26.394
19.35
5.535
1.509
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.006
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
25.818
20.35
0
5.468
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.468
ΠΙΕΡΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.17
19.96
3.21
0
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1997
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.03
16.19
6.84
0
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.121
15.66
3.535
2.926
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
1.28
ΑΚΡΙΒΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.405
19.73
1.675
0
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΓΕΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.328
0
0
21.328
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1986
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.133
0
0
0
2.949
0.343
0
2.594
0
5.349
4.83
1.89
1.24
0
0
ΚΑΝΕΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.3
0
0
21.3
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1984
7.79
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
8.2
8.7
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.299
6.58
0
14.719
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1988
6.72
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0
0
0
0.891
8.033
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.271
0
0
21.271
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
0
0
0
0
0
0
0
0
3.966
3.966
2.651
1.417
4.757
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.231
0
0
21.231
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1984
8.18
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
0.411
2.569
2.651
0
0
8.733
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.09
21.09
0
0
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
20.67
15.29
5.38
0
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΝΙΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
20.503
15.68
0
4.823
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1991
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
1.417
1.2
0
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
20.014
15.83
2.355
1.829
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.651
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.86
17.51
2.35
0
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/07/2002
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.57
19.57
0
0
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΠΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.299
18.51
0
0.789
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
ΚΟΥΖΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.1
19.1
0
0
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.063
9.94
0
9.123
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
3.017
2.231
3.166
0
0
0
ΝΑΣΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
18.889
0
0
18.889
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1985
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0.229
0
0.857
3.017
1.234
2.48
4.934
1.051
1.783
2.08
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
18.855
17.61
0.685
0.56
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
ΡΑΠΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
18.618
15.65
0.025
2.943
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
ΠΑΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
18.13
18.13
0
0
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΛΟΠΙΔΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
17.73
17.73
0
0
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
17.56
17.56
0
0
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
17.47
17.47
0
0
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
17.08
7.44
0
9.64
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
0.96
2.669
0.96
2.011
0.503
ΤΣΕΤΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
17.02
17.02
0
0
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1997
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.9
16.9
0
0
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.9
16.9
0
0
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.894
15.98
0
0.914
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΧΗΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.815
15.86
0.955
0
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1989
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.78
16.78
0
0
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.72
16.72
0
0
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΧΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.67
16.67
0
0
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.565
13.16
3.405
0
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.513
0
2.25
14.263
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
3.211
2.846
2.72
1.966
2.32
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.28
16.28
0
0
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1988
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.98
15.98
0
0
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.79
15.79
0
0
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1990
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΜΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.57
4.56
0
11.01
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
5.5
3.65
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.439
0
0
15.439
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1987
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
6.633
1.943
0
2.034
0
0
1.971
ΚΑΛΑΘΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.41
12.54
2.87
0
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.335
11.83
3.505
0
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΦΡΟΙΞ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.264
5.03
0.44
9.794
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1991
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
2.697
3.131
2.789
ΑΒΡΑΜΠΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.11
15.11
0
0
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.063
0
0
15.063
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
2.971
5.989
5.76
ΚΑΝΤΖΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΠΕΛΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.96
14.96
0
0
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.837
0
0
14.837
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
2.011
2.091
2.869
0
1.909
3.157
ΡΑΣΟΥΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.565
14.54
0.025
0
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΚΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.47
14.47
0
0
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΔΗ
ΑΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.301
9.57
0
4.731
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
1.349
0.869
0.549
0
ΧΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.28
12.49
1.79
0
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΙΤΑΝΗ
ΠΡΑΞΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.94
13.94
0
0
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.81
13.81
0
0
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.714
10.98
1.82
0.914
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1986
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.63
13.63
0
0
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/2003
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΥΧΟΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.49
13.49
0
0
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.32
10.02
0
3.3
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
0
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.31
13.31
0
0
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.276
0
0
13.276
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
4.897
5.19
0
0
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.108
9.46
2.665
0.983
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.95
12.95
0
0
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.85
12.29
0
0.56
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
ΚΡΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.69
12.69
0
0
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.48
12.48
0
0
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.23
12.23
0
0
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΠΙΔΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.19
12.19
0
0
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.06
12.06
0
0
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.855
6.3
5.555
0
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.501
5.81
0
5.691
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1989
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
2.629
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.38
11.38
0
0
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΙΑ
ΦΛΩΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΖΑΦΕΙ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.337
0
0
11.337
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.217
1.6
1.463
1.691
1.897
1.92
ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.249
6.7
0
4.549
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1990
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.326
0
0
0.32
0.526
1.509
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.06
11.06
0
0
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.933
10.43
0
0.503
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
6.73
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.852
0
0
10.852
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/1992
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
0
2.297
1.989
0
0
0
ΜΕΣΑΪΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.814
6.72
1.26
2.834
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.749
0.514
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.72
10.72
0
0
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.55
10.55
0
0
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.394
9.48
0
0.914
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1990
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.18
10.18
0
0
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.154
0
0
10.154
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1995
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
1.143
1.78
0
1.509
2.957
ΣΤΑΦΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.09
10.09
0
0
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.02
10.02
0
0
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΜΕΛΙΩΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.99
9.99
0
0
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.803
9.3
0
0.503
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.72
9.72
0
0
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.716
8.79
0
0.926
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.646
0
0
9.646
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
1.6
2.343
2.011
1.463
1.097
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.62
0
0
9.62
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1988
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
0
0
0
3.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΣΑ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.6
9.6
0
0
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΙΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.577
0
0
9.577
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1990
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
1.291
2.709
2.331
1.84
0
0
0
ΣΑΛΙΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΩ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.538
0
0
9.538
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1988
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
6.567
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.455
0
0
9.455
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1987
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
1.76
1.029
0
0
0
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.448
0
0
9.448
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1985
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
1.189
0.526
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.406
0
0
9.406
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1997
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0.686
0.709
1.68
2.651
2.446
ΒΛΑΧΒΕΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.301
8.49
0
0.811
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.269
9.12
0
0.149
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.25
9.25
0
0
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.22
7.12
2.1
0
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.189
0
0
9.189
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.703
2.666
3.82
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.12
9.12
0
0
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΡΑ
ΑΓΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.99
8.99
0
0
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.93
8.93
0
0
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΦΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.797
5.78
0
3.017
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1989
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.63
8.63
0
0
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΓΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.396
8.19
0
0.206
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.206
0
0
8.206
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.64
1.554
1.874
1.44
2.126
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.974
6.26
0
1.714
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.966
0
0
7.966
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/1990
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
0
1.577
1.886
1.257
0
0
0
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.74
7.74
0
0
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.49
7.49
0
0
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.383
0
0
7.383
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
0
0
0
0
2.72
1.851
0
ΚΑΡΑΝΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.38
7.38
0
0
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.32
7.32
0
0
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.143
0
0
7.143
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
1.303
0.811
0.96
1.12
1.6
KΟΥΤΣΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.143
0
0
7.143
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
2.4
1.291
0.526
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.07
7.07
0
0
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.78
6.78
0
0
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.7
6.7
0
0
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΡΕΤΑ
ΚΥΡΑΝΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.596
0
0
6.596
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
0
0
0
0
0
0
4.333
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.45
4.57
1.88
0
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΪΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.27
6.27
0
0
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.17
6.17
0
0
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.137
0
0
6.137
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
2.88
1.611
0.72
0.697
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΜΑΛΒΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.08
6.08
0
0
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.06
6.06
0
0
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1992
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.05
6.05
0
0
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2000
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.023
0
0
6.023
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
0
1.257
1.349
0
0
0
ΣΚΑΡΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.874
0
0
5.874
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
1.554
1.051
1.851
ΡΕΚΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.861
2.36
0.465
3.036
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1986
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.533
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΔΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.854
0
0
5.854
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
5.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
3.149
0
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.82
5.82
0
0
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.661
0
3.01
2.651
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0.8
ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.64
5.64
0
0
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.383
0
0
5.383
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1990
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
2.549
ΓΚΙΖΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.23
5.23
0
0
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΒΟΙΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.18
5.18
0
0
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2002
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.074
0
0
5.074
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.606
0
ΓΚΙΖΑ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.991
3.78
0
1.211
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.274
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.709
0
0
4.709
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.629
ΜΑΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.64
4.64
0
0
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2001
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΡΟΓΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.617
0
0
4.617
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.303
2.08
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.389
0
0
4.389
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.389
ΚΑΪΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.371
3.32
0
1.051
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4
2.08
0
1.92
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1994
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.869
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.98
3.98
0
0
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΕΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.75
3.75
0
0
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1997
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΥΡΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.744
0
1.55
2.194
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
0
0
0
0
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.67
3.67
0
0
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2005
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.586
0
0
3.586
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1999
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.671
0
0.914
ΚΟΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.55
3.55
0
0
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.509
0
0
3.509
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1988
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0.937
0
0
0
0
ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.497
0
0
3.497
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1984
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.823
1.097
0.434
0
0
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.497
0
0
3.497
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
2.88
ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.417
0
0
3.417
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
1.783
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.28
3.28
0
0
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
5.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.177
0
0
3.177
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.006
ΑΡΓΥΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.869
0
0
2.869
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
1.006
0.526
0
0
0
0
0
ΧΕΛΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.8
2.8
0
0
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΔΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.77
2.77
0
0
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1988
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.743
0
0
2.743
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0.983
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΜΕΛΑΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.74
2.74
0
0
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.717
0
0
2.717
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.717
ΓΚΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.71
2.71
0
0
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.69
0
2.69
0
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2004
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΪΤΣΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.617
0
0
2.617
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.051
0.594
0.469
0
0
ΠΑΛΛΑΣΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΓΑΜΕ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.59
2.59
0
0
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.31
2.31
0
0
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΚΕΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.297
0
0
2.297
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
0
1.097
0.983
ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.29
2.29
0
0
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΑΤΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.243
1.26
0
0.983
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.069
0
0
2.069
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.04
2.04
0
0
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.023
0
0
2.023
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
ΒΟΥΡΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.92
0
0
1.92
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1993
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.909
0
0
1.909
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.383
0
0
0
0
ΒΡΟΝΤΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.85
1.77
0.08
0
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1990
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.82
1.82
0
0
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1984
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.234
ΚΥΡΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.794
0
0
1.794
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.491
ΘΕΟΔΟΣΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.74
1.74
0
0
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.726
0
0
1.726
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.971
ΒΑΡΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.623
0
0
1.623
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.549
0.503
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.406
0
0
1.406
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0.126
0
0
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.405
0.44
0.965
0
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΛΟΥΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.38
1.38
0
0
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2001
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.28
0
0
1.28
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1990
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.26
1.26
0
0
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.257
0
0
1.257
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΟΥΔΗ
ΑΘΗΝΑ-ΣΟΥΖΑΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.211
0
0
1.211
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2000
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.686
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.189
0
0
1.189
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
0
0
0
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.097
0
0
1.097
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.063
0
0
1.063
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1998
6.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.674
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.99
0.99
0
0
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΛΙΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.983
0
0
0.983
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.96
0
0
0.96
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΜΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.94
0.94
0
0
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΡΙΑΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΒΛΑΧΟΥ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.891
0
0
0.891
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0.571
0
ΖΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.766
0
0
0.766
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.64
0
0
0.64
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΛΕΥΚΗ
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΠΟΥΛΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΚΟΡΩΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.16
0
0
0.16
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2004
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
0
0
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.15
0.15
0
0
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2002
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΑΜΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.135
0
0.135
0
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.11
0.11
0
0
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.069
0
0
0.069
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.1
21.1
0
0
224
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΚΗΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.98
15.98
0
0
225
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.58
12.58
0
0
226
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.84
8.84
0
0
227
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2006
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.88
5.88
0
0
228
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.28
0
0
3.28
229
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.577
1.223