ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6.464
0
2.475
3.989
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0.583
1.92
0
0
0
ΜΟΣΙΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.463
0
7.44
18.023
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
0
8.633
8.727
ΚΑΛΛΙΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.88
0
0
18.88
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
8.333
8.947
ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.647
0
0
17.647
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
8.847
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.863
0
0
1.863
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1.73
0
0
1.73
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
ΤΣΟΥΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
17.51
17.51
0
0
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
9.642
0
0.975
8.667
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5.16
5.16
0
0
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2.07
2.07
0
0
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.891
0
0
0.891
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΚΟΝΤΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
110.249
0
0.775
109.474
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1993
7.25
ΟΧΙ
109.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΥΒΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
63.998
17.2
3.005
43.793
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
7.467
0
2.56
2.971
0
3.92
4.38
7.349
8.213
ΑΓΑΚΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.968
17.86
8.075
24.033
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
5
ΟΧΙ
0
0
24.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.72
16.65
7.89
25.18
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.32
12.86
ΦΩΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.879
16.88
5.475
25.524
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2001
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
4.11
4.2
6.76
8.314
ΓΟΥΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.172
8.88
1.91
34.382
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
5.433
4.833
2.983
8.317
3.78
6.293
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.427
0
6.44
37.987
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
19.267
18.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.871
21.33
7.61
14.931
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
1.234
0
0
4.13
7.738
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.146
0
0
43.146
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.95
ΟΧΙ
31.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.341
8.33
ΠΑΤΑΒΟΥΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.041
18.03
7.68
17.331
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.91
3.71
4.614
8.097
ΧΡΗΣΤΟΝΑΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.737
13.36
7.545
20.832
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.87
7.767
1.95
6.246
ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.729
18.49
7.2
16.039
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
1.88
5.149
7.19
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΘΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.705
23.3
6.375
12.03
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/09/1993
8.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.18
2.64
2.31
ΜΑΝΔΑΛΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.515
18.32
5.615
17.58
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
3.36
3.43
6.19
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.323
15.78
6.58
18.963
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
3.58
3.83
7.993
ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.198
11.13
7.125
22.943
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.66
8.096
9.187
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.858
16.69
6.855
17.313
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
0
2.06
0
6.52
6.95
ΒΑΪΝΑΛΗ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.628
15.74
6.715
18.173
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
3.41
7.563
ΝΑΣΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.614
17.3
7.8
15.514
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
0
1.88
4.81
3.86
3.65
ΜΠΑΡΟΥΦΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.566
16.31
5.765
18.491
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
8.82
9.1
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.422
18.96
5.215
16.247
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
4.96
4.18
5.357
ΡΟΥΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.229
16.61
5.89
17.729
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
6.277
7.691
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
ΕΥΦΡΑΞΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.185
17.45
5.515
17.22
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
3.96
3.51
5.77
ΚΑΤΣΙΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.054
18.68
7.615
13.759
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.14
5.549
2.53
ΣΙΟΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.044
17.68
7.535
14.829
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
0
7.556
4.323
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.675
2.4
4.705
32.57
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.52
ΟΧΙ
23.904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
ΚΩΣΤΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.502
13.14
5.785
20.577
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4.78
7.934
5.863
ΚΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.49
20.76
5.84
12.89
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.58
3.11
3.1
ΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.348
17.64
6.365
15.343
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
2.423
0
2.92
2.271
0
5.66
ΝΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.182
16.59
4.785
17.807
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
5.939
5.309
4.66
ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.081
18.43
4.335
16.316
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
5.03
3.89
5.676
ΔΟΜΠΟΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.038
19.81
6.895
12.333
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
2.82
0
0
7.01
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.965
17.89
6.055
15.02
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.91
7.12
ΠΕΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.665
18.94
7.815
11.91
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
3.79
3.75
3.09
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.564
15.93
6.28
16.354
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
3.62
3.12
5.824
ΣΗΜΙΑΚΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.563
15.13
7.84
15.593
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8.593
ΒΟΥΡΔΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.538
14.76
6.525
17.253
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.83
3.92
5.663
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.525
8.92
3.435
26.17
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.98
7.4
3.24
5.55
ΕΥΓΕΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΓΕΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.471
16.37
4.705
17.396
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
4.04
3.84
5.556
ΔΕΡΒΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.461
8.73
6.59
23.141
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
3.21
4.02
5.54
8.2
ΤΕΡΖΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.41
12.34
6.075
19.995
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
2.73
3.92
7.425
ΤΟΔΩΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.39
18.47
7.71
12.21
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.964
5.246
ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.38
18.41
5.88
14.09
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
3.04
3.76
6.364
ΣΤΟΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.268
13.37
6.035
18.863
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.68
3.58
7.733
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.235
10.18
7.155
20.9
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
4.76
3.95
8.22
ΦΩΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.185
18.18
6.445
13.56
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.77
3.41
5.46
ΚΑΚΚΑΒΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.12
14.36
0
23.76
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1991
6.88
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
ΜΑΚΕΔΟΝΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.756
15.62
6.97
15.166
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1998
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
3.7
3.91
7.19
ΤΖΑΝΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.735
15.65
5.285
16.8
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2000
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.69
5.07
5.52
1.52
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.655
16.95
4.725
15.98
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.36
3.07
3.54
3.77
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.595
15.55
7.845
14.2
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.9
3.92
3.38
ΡΑΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.471
18.58
0.825
18.066
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
6.026
3.81
4.27
ΠΑΤΣΙΟΔΗΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.463
11.89
7.95
17.623
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.18
5.77
7.673
ΜΠΑΡΜΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.36
20.22
5.8
11.34
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2003
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.92
3.7
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.22
14.95
2.93
19.34
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
5.7
3.9
7.05
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.175
16.07
5.755
15.35
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.94
3.55
3.87
ΠΑΠΠΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.156
17.68
4.89
14.586
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
1.54
5.33
5.75
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.974
19.81
7.065
10.099
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
6.319
ΠΛΙΑΚΩΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.885
16.78
7.125
12.98
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1993
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.48
1.96
5.46
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.873
13.41
5.21
18.253
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
7.893
7.34
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.85
16.2
5.83
14.82
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.38
3.79
3.88
ΔΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΙΛΙΑΔΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.785
15.25
3.395
18.14
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
4.09
3.78
6.33
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.739
13.85
2.575
20.314
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
0
0
0
0
0.83
4.92
6.36
3.69
ΚΑΛΠΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.725
15.26
6.875
14.59
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.98
0
3.41
3.2
ΚΑΡΑΚΟΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.573
14.84
6.52
15.213
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.509
5.177
5.527
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.47
21.3
8.09
7.08
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.66
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.44
0
4.36
32.08
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.58
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
5
3.38
ΣΩΤΗΡΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.408
9.68
7.225
19.503
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3.91
3.9
7.693
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.395
15.73
6.825
13.84
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
6.44
3.69
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.33
17.29
4.9
14.14
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.13
3.9
3.85
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.18
16.46
7.18
12.54
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.45
5.93
ΕΓΓΛΕΖΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.158
8.43
6.375
21.353
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.41
5.86
8.273
ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.143
12.8
6
17.343
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
2.88
6.697
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.141
12.48
4.73
18.931
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.946
3.76
3.93
6.296
ΥΦΑΣΜΑΤΟΠΩΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.09
10.45
7.25
18.39
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.74
3.9
6.91
ΣΑΜΑΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.91
16.56
4.61
14.74
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.61
3.53
3.69
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.895
10.6
7.905
17.39
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
5.83
8.36
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.868
16.33
1.005
18.533
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.97
4.12
3.52
6.403
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.547
19.47
5.52
10.557
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
3.1
5.48
ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.461
11.62
5.345
18.496
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1997
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
2.993
5.694
7.299
ΣΑΡΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.421
12.1
3.95
19.371
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.17
6.611
6.59
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.31
10.54
7.01
17.76
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.31
5.29
7.16
ΓΚΟΝΤΟΒΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.31
14.98
4.03
16.3
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.98
3.99
3.67
3.66
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.29
13.3
4.25
17.74
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
4.02
3.57
6.23
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.248
8.64
5.985
20.623
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.58
6.47
1.32
7.253
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.185
20.08
7.175
7.93
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1991
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.39
3.32
3.22
ΑΜΒΡΑΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.182
20.44
8.155
6.587
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
0
3.597
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.11
12.6
3.355
19.155
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
3.377
2.83
3.34
8.877
ΜΠΛΙΑΜΠΛΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.095
8.12
5.69
21.285
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.821
1.89
6.48
8.093
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.083
12.95
5.87
16.263
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1993
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
3.12
0
0
0
3.08
3.53
3.79
ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.895
13.51
6.735
14.65
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
2.17
4.67
5.7
ΣΚΟΥΡΑ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.865
19.92
7.475
7.47
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
4.66
ΛΙΑΝΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.83
10.23
5.89
18.71
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
3.84
3.74
3.88
5.95
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.822
17.09
3.665
14.067
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
4.05
3.81
5.35
ΚΟΥΓΓΟΥΛΕΡΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.82
11.26
0
23.56
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
8.09
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
ΜΠΟΥΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.815
15.35
6.375
13.09
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.73
3.68
3.68
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.755
12.33
4.515
17.91
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.43
3.88
3.83
3.57
6.2
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.753
10.71
5.94
18.103
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1993
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0
0
0
2.96
3.07
0
3.61
0
2.25
3.79
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.719
16.3
5.5
12.919
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.49
3.49
3.699
ΤΟΥΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.71
13.16
5.29
16.26
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.85
1.96
3.83
2.596
7.024
ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.65
18.18
5.48
10.99
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
0
3.81
3.84
ΣΙΑΜΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.59
12.32
5.89
16.38
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
2.86
3.88
6.68
ΚΕΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.501
13.38
6.95
14.171
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
7.121
3.34
ΜΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.499
8.27
5.765
20.464
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
3.48
5.36
7.864
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.49
20.1
8.52
5.87
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.55
ΓΚΙΑΝΤΖΟΥΔΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.474
16.64
2.715
15.119
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
3.92
3.539
5.71
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΚΤΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.36
10.48
8.31
15.57
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
11.31
3.06
ΔΕΔΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.353
0
0
34.353
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
6.27
ΟΧΙ
24.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
6.283
ΒΟΪΔΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.32
18.06
7.08
9.18
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
0.78
3.27
3.06
ΤΡΙΜΠΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.29
11.28
5.11
17.9
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.87
4.09
0
6.99
ΒΑΡΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.247
17.79
2.2
14.257
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
10.627
ΠΑΠΠΑ
ΦΕΡΕΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.24
14.42
4.32
15.5
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.87
5.03
3.63
ΧΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.061
9.49
4.875
19.696
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.97
6.256
5.62
ΚΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.045
14.06
7.385
12.6
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.88
7.68
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.04
14.39
6.21
13.44
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2001
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0.56
4.11
6.93
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.03
19.18
7.65
7.2
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
1.6
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.02
13.52
6.26
14.24
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.56
3.88
3.88
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.985
11.99
5.565
16.43
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
4.04
3.94
3.53
3.86
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.952
10.64
6.745
16.567
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
3.43
2.45
6.667
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.947
9.51
6.58
17.857
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.76
3.58
6.677
ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.946
14.84
5.305
13.801
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0
0
0
0.503
3.77
0
3.87
3.03
ΣΤΑΓΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.903
9.43
7.58
16.893
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1984
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
2.71
2.06
3.98
7.16
ΜΑΡΚΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.89
17.46
7.76
8.67
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
3.34
3.83
ΜΕΡΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.877
11.91
7.13
14.837
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.007
3.86
6.97
ΚΑΠΕΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.827
11.83
5.4
16.597
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.074
3.65
2.15
3.6
3.86
ΠΑΝΤΙΩΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.788
10.89
7.915
14.983
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58
8.403
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.749
10.96
4.63
18.159
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.597
1.714
5.856
5.811
3.18
ΝΟΥΛΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.735
10.5
6.325
16.91
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.53
3.62
3.84
4.92
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.734
18.17
6.61
8.954
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.29
4.664
ΣΑΙΣΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.715
20.34
7.185
6.19
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
3.73
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.57
19.79
7.64
6.14
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
3.67
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.535
17.77
4.845
10.92
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
2.87
3.36
2.9
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.53
22.1
5.93
5.5
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/2004
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
1.84
ΤΣΟΥΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.5
17.52
6.34
9.64
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.48
3.06
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.49
17.7
1.03
14.76
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.96
3.39
3.49
ΛΟΥΡΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.49
15.52
3.79
14.18
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3.75
3.39
3.42
ΔΑΛΚΙΔΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.4
18.13
2.51
12.76
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
6.72
3.88
ΣΟΥΧΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.361
10.42
5.38
17.561
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
3.83
3.69
6.75
ΜΟΣΧΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.345
15.96
6.655
10.73
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.3
3.8
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.337
15.53
4.44
13.367
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
0.549
0
1.97
1.95
1.76
5.23
ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.316
12.78
7.48
13.056
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
4.76
5.506
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.3
12.49
6.2
14.61
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.04
3.66
6.91
ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.27
13.93
5.78
13.56
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.91
1.9
3.86
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.21
12.13
5.58
15.5
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
8.53
3.84
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.199
6.26
7.385
19.554
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.814
2.95
3.72
7.07
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.15
17.83
6.66
8.66
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.51
1.34
ΤΣΙΡΚΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.15
11.32
5.19
16.64
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
6.166
6.694
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.117
12.25
0
20.867
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
7.533
2.87
0
3.33
3.3
ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.09
0
6.71
26.38
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.183
3.36
5.647
16.595
ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.061
15.53
5.915
11.616
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
4.501
1.646
4.429
ΒΕΚΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.005
7.06
8.235
17.71
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
7.12
8.25
ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.921
11.68
3.29
17.951
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
2.771
3.5
3.8
3.58
ΧΑΡΙΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.865
9.19
4.035
19.64
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
4.02
3.81
8.03
ΔΕΜΕΤΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.852
20.26
6.165
6.427
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
3.35
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.766
14.68
6.98
11.106
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/1994
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
0
3.55
5.706
ΤΣΟΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.753
12.28
7.24
13.233
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.78
6.123
ΤΑΡΑΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.69
18.6
5.96
8.13
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.21
3.08
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.67
14.08
5.65
12.94
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.49
5.64
ΤΕΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.612
12.49
6.315
13.807
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
6.067
4.42
ΚΑΤΣΙΝΗ
ΠΟΠΗ-ΙΣΑΒΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.595
17.36
5.635
9.6
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.18
3.15
ΤΣΙΑΓΚΑΒΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.535
12.6
5.015
14.92
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
4.77
3.56
3.62
ΠΑΛΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.535
18.07
7.855
6.61
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.34
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.303
9.41
6.95
15.943
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.76
0
3.91
6.273
ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.257
5.51
4.64
22.107
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/12/1997
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.84
5.36
3.39
6.517
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.247
13.01
7.81
11.427
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.934
0
3.8
6.693
ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.064
12.69
4.635
14.739
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/1992
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
3.62
3.87
7.18
ΛΑΛΟΥΣΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.029
19.16
8.005
4.864
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
0
0
2.99
ΤΣΙΡΛΙΑΓΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.026
3.07
5.15
23.806
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1993
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
8.3
0
0
0
0
0
2
3.83
6.75
ΜΠΑΖΙΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.02
17.57
8.64
5.81
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.01
ΚΑΡΑΔΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.005
12.82
4.445
14.74
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2003
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
4.14
5.37
3.8
ΜΑΝΩΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.952
0
6.695
25.257
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.71
4.8
15.147
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.877
8.82
6.43
16.627
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
2.94
3.72
6.787
ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.81
17.51
7.95
6.35
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.04
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.775
17.31
7.785
6.68
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.4
ΔΟΛΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.745
10.19
6.63
14.925
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.232
7.694
ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.735
20.31
7.555
3.87
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1998
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.695
16.22
6.955
8.52
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
4.65
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.645
19.19
5.195
7.26
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/02/2005
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
4.16
ΤΣΙΓΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.59
9.4
4.73
17.46
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.44
3.27
6.97
ΝΟΥΒΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.575
16.26
7.045
8.27
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
4.61
ΠΑΣΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.56
12.92
4.33
14.31
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
5.33
0
7.06
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.54
17.56
7.24
6.74
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
3.35
ΒΕΡΡΟΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.515
14.25
6.315
10.95
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
7.08
ΠΟΘΗΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.502
6.06
5.94
19.502
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4.04
3.503
7.96
ΔΗΜΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.441
11.72
3.015
16.706
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
5.63
5.27
3.846
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.44
13.1
0
18.34
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.28
3.81
3.83
5.42
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.35
15.98
5.93
9.44
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.45
3.62
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.34
19.5
4.56
7.28
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.53
3.75
ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.338
15.22
5.675
10.443
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.477
4.966
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.275
16.32
7.595
7.36
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.87
ΡΑΧΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.248
0
0
31.248
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
6.38
ΟΧΙ
23.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
3.45
3.85
ΤΣΙΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.245
14.47
5.115
11.66
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
3.6
3.92
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.232
8.73
6.305
16.197
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
2.41
3.84
6.447
ΚΟΥΤΣΟΤΟΛΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.135
11.69
3.33
16.115
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
1.646
3.22
2.88
2.17
2.866
ΟΤΖΙΑΚΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.112
15.9
1.145
14.067
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
0
4.93
5.67
1
0
ΡΟΥΣΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.075
13.6
7.135
10.34
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.73
2.62
ΤΣΙΝΤΖΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.075
17.45
6.325
7.3
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
2.3
1.94
ΤΣΙΟΥΛΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.065
0
7.94
23.125
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
1.989
9.8
8.467
ΚΟΥΤΜΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.029
8.43
5.34
17.259
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
3.99
2.31
7.169
ΒΑΛΑΣΗ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.015
14.17
6.115
10.73
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
3.19
3.7
ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.934
15.98
7.37
7.584
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
4.224
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.915
14.61
6.265
10.04
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
5.27
3.15
ΣΤΟΪΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.89
16.79
2.89
11.21
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.38
3.84
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.835
18.58
6.275
5.98
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
1.89
2.26
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ
ΜΟΣΧΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.805
14.61
8.015
8.18
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
2.46
2.38
ΛΑΖΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.79
14.36
4.62
11.81
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.84
4.14
ΦΙΛΝΤΙΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.785
7.86
5.435
17.49
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
2.96
4.05
5.86
3.7
ΜΠΟΥΤΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.766
15.88
4.1
10.786
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
4.471
5.854
0
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.685
16.27
5.765
8.65
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2003
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.02
3.71
ΚΕΜΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.635
16.94
8.125
5.57
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
1.92
ΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.604
11.03
3.725
15.849
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
2.3
2.62
3.56
6.706
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.595
8.84
7.115
14.64
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
5.96
6.98
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.575
20.57
7.315
2.69
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
ΤΣΙΑΜΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.57
9.62
6.72
14.23
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.76
3.75
5.72
ΜΑΜΑΝΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΙΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.561
15.45
5.785
9.326
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
3.056
5.333
ΤΣΙΑΚΥΡΟΥΔΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.52
18.68
6.11
5.73
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
3.54
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.48
17.15
4.34
8.99
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
5.85
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.455
11.28
3.925
15.25
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
4.03
3.48
3.84
ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.445
17.58
6.135
6.73
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
3.23
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.325
8.27
6.615
15.44
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.84
0
3.7
6.9
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ
ΙΣΑΒΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.325
17.14
5.565
7.62
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
3.75
ΣΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.285
15.97
5.065
9.25
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
2.64
3.93
ΔΗΜΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.247
13.96
5.59
10.697
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
2.53
0
0
5.71
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.19
15.14
5.42
9.63
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
3.1
0
3.84
ΚΑΤΟΥΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.148
15.39
6.005
8.753
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.163
3.69
3.14
0.76
ΜΠΑΡΕΚΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.12
13.35
1.8
14.97
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.82
2.71
3.39
3.21
ΡΑΓΚΑΒΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.11
16.18
7.57
6.36
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.29
ΝΤΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΡΙΖΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.105
15.49
7.615
7
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.51
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.095
11.89
6.565
11.64
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.54
5.62
ΛΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.075
17.98
5.355
6.74
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
4.44
ΦΟΥΤΑΚΗ
ΡΟΔΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.04
10.07
7
12.97
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
3.73
7.13
ΒΕΓΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.025
5.3
6.955
17.77
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
2.8
3.01
7.99
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.025
6.43
4.425
19.17
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
4.06
5.6
5.82
ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.989
4
7.21
18.779
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.709
3.67
3.82
5.58
ΖΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.987
4.43
6.46
19.097
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
6.47
5.244
5.723
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.985
11.55
6.815
11.62
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.46
5.54
ΞΕΡΑΚΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.967
0
0
29.967
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.56
ΟΧΙ
29.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΤΖΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.962
14.37
6.535
9.057
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.79
4.267
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΣΙΜΟΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.96
14.96
7.24
7.76
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.02
2.37
ΘΕΡΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.955
17.11
7.205
5.64
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.34
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.936
11.75
4.945
13.241
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
3.074
3.566
0
0
0
0
0
0.88
1.71
ΛΙΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.91
19.72
7.06
3.13
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
1.39
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.878
11.1
2.035
16.743
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
6.94
6.013
ΒΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.875
14.83
2.955
12.09
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.37
3.81
3.91
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.869
11.63
6.725
11.514
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
1.28
3.77
4.764
ΚΟΥΛΟΥΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.805
7.55
3.055
19.2
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
4.09
6.45
6.96
ΧΑΣΙΩΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.8
10.33
4.03
15.44
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.41
2.76
6.42
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.8
10.61
2.47
16.72
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
6.75
3.62
3.65
ΜΑΚΡΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.8
17.45
6.18
6.17
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
1.9
2.92
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.73
14.79
7.88
7.06
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.66
ΜΠΟΥΤΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.627
13.48
3.2
12.947
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
1.98
1.9
6.124
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.54
11.28
2.52
15.74
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
3.58
3.78
6.23
ΚΑΤΡΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.47
19.04
4.89
5.54
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
0.56
1.89
ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.46
12.17
2.83
14.46
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
4.08
4.04
2.65
ΜΑΛΑΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.44
15.2
7.4
6.84
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.42
ΚΟΡΔΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.435
16.78
6.545
6.11
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.21
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.429
14.72
6.32
8.389
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
3.349
2.97
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.405
15.33
6.825
7.25
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
4.95
ΔΙΑΚΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.38
6.2
4.6
18.58
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1996
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.61
3.76
3.85
6.36
ΧΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.37
14.57
6.24
8.56
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.22
3.26
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.338
0
3.125
26.213
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2000
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
3.83
4.1
2.43
14.963
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.325
13.08
3.875
12.37
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
5.99
1.18
ΚΟΝΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.26
18.51
5.3
5.45
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.96
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.245
13.11
8.635
7.5
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
3.77
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.2
5.11
6.2
17.89
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
1.95
6.76
6.5
ΒΑΡΕΛΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.2
16.29
7.4
5.51
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
2.43
ΚΑΡΥΔΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.191
3.43
6.8
18.961
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.051
0
3.7
6.36
3.85
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.188
10.52
6.955
11.713
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
8.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
0
3.567
0
0
0
0
0.98
0
ΜΠΑΡΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.165
13.39
5.115
10.66
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.53
3.24
ΜΠΑΓΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.16
17.59
6.96
4.61
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.45
ΚΩΦΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.115
14.93
7.435
6.75
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
0
3.05
3.21
ΠΙΤΣΑ
ΦΑΝΗ-ΑΡΙΑΔΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.1
14.7
7.17
7.23
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.75
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.089
9.17
6.345
13.574
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.734
0.96
3.97
6.91
ΔΙΒΑΝΗ
ΒΑΪΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.085
15.6
6.985
6.5
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.26
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.082
14.58
7.565
6.937
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
0
0
0
3.27
ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.075
12.76
6.175
10.14
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.53
3.68
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.036
11.1
7.395
10.541
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.351
0
3.36
4.83
ΦΩΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.025
12.57
3.415
13.04
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.89
3.63
3.27
ΧΑΝΤΖΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.023
10.81
4.93
13.283
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.443
4.06
3.48
3.3
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ-ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.01
11.4
6.32
11.29
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.69
3.83
ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.964
15.97
5.75
7.244
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
1.02
4.354
ΜΗΤΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΔΥΣΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.953
17.44
6.29
5.223
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
2.389
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.94
11.54
2.33
15.07
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.82
3.91
6.34
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.935
11.26
5.225
12.45
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.22
2.95
3.62
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.925
17.76
6.855
4.31
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.15
ΑΡΜΕΝΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.9
15.66
4.81
8.43
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.41
2.68
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.868
17.43
7.375
4.063
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.063
ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.827
16.06
0
12.767
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/1995
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
0
0
0
0
5.133
0
0
0
0
0
ΤΣΙΒΡΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.805
19.7
6.135
2.97
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.8
4.97
2.53
21.3
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
6.64
3.95
6.57
ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.79
6.45
6.89
15.45
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.95
4.01
3.65
ΜΑΝΔΥΛΑ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.78
16.65
0.81
11.32
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
3.57
4.52
ΡΟΜΠΟΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.745
11.49
7.755
9.5
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
1.14
3.48
3.74
ΠΑΝΑΚΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.73
11.87
7.5
9.36
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
0
0
6.7
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.674
8.44
3.925
16.309
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
5.05
2.62
2.95
3.54
ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.645
8.58
4.295
15.77
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
5.6
4.36
5.11
ΞΑΞΙΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.63
18.53
4.76
5.34
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.62
ΒΙΤΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.625
14.63
2.725
11.27
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
3.06
0
3.31
3.58
ΝΤΟΥΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.61
14.15
4.48
9.98
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.84
3.14
ΣΙΩΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.565
17.24
4.255
7.07
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
0
0
2.91
1.74
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.559
14
3.91
10.649
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
3.46
4.539
ΧΡΟΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.525
6.65
2.725
19.15
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.74
5.69
3.85
3.49
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.47
5.8
6.49
16.18
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
6.56
6.87
ΑΡΓΥΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΑΣΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.45
12.32
5.41
10.72
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.44
3.36
ΛΥΓΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.428
13.4
7.855
7.173
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
1.85
0
2.22
ΒΛΑΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.409
9.99
5.685
12.734
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
3.81
4.914
ΚΟΥΡΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.388
14.97
6.355
7.063
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
3.683
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.366
7.51
7.74
13.116
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
4.01
3.5
4.92
ΠΛΟΥΜΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.365
15.95
6.465
5.95
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
2.88
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΒΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.33
5.3
3.89
19.14
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
5.726
2.06
4.3
5.683
ΖΙΓΚΡΙΚΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.326
17.22
6.195
4.911
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
1.006
0
2.96
0
0.74
0
ΚΕΚΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.3
12.82
4.2
11.28
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
3.49
3.84
ΜΟΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΟΛΕΓΚ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.295
18.83
7.125
2.34
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2003
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.275
8.82
3.645
15.81
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
4.41
3.87
3.57
ΓΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.21
12.31
6.4
9.5
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.58
3.9
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.21
14.81
7.15
6.25
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.93
ΧΥΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.17
6.65
6.84
14.68
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3.77
3.58
3.71
ΣΠΑΘΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.155
8.05
5.695
14.41
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.15
2.92
3.68
3.66
ΚΟΚΟΣΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.148
11.18
0.265
16.703
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.473
3.05
6.36
2.82
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.145
13.13
6.875
8.14
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
4.38
ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.099
12.55
0.14
15.409
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.52
3.85
1.92
5.119
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.071
15.75
6.96
5.361
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
3.75
ΦΑΚΑ
ΑΡΕΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.07
13.19
7.99
6.89
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
3.54
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.049
16.38
4.47
7.199
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
2.25
3.76
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.03
16.12
6.27
5.64
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.64
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.005
13.86
5.265
8.88
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
5.6
ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.997
9.86
7.75
10.387
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
3.56
1.9
1.56
ΚΟΥΡΚΟΥΤΖΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.94
4.42
6.9
16.62
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
2.62
3.9
6.59
ΤΕΦΤΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.937
10.69
5.52
11.727
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
0
0
0
0
2.9
1.46
2.9
ΚΟΤΡΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.92
15.14
6.98
5.8
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
3.36
ΝΤΑΜΠΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.91
15.08
4.65
8.18
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.12
2.86
ΚΟΚΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.89
14.9
7.09
5.9
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
0
5.16
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΠΑΝΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.871
9.34
5.555
12.976
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
4.381
4.033
4.379
ΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.83
9.13
5.18
13.52
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.97
5.7
ΒΑΖΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.805
10.1
5.135
12.57
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.83
1.04
3.49
3.49
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.8
15.95
5.88
5.97
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
0
2.8
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗ
ΒΑΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.799
8.48
7.795
11.524
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.95
5.654
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.755
11.22
5.425
11.11
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.59
3.75
ΝΑΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.741
14.48
7.57
5.691
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.109
1.44
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΙΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.69
15.91
4.79
6.99
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
3.28
ΖΗΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.64
15.82
0
11.82
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.35
5.47
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.61
13.19
7.91
6.51
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.18
ΤΕΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.6
10.48
6.23
10.89
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
3.67
3.84
ΜΕΝΤΙΝΗ
ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΚΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.595
20.5
7.095
0
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2001
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.56
15.7
6.98
4.88
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.4
ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.527
14.92
1.28
11.327
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.259
3.64
3.429
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.42
12.64
7.94
6.84
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.32
ΠΑΤΣΕΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.405
9.5
7.175
10.73
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.84
2.93
ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΣΑΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.395
12.51
2.715
12.17
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.25
2.72
2.56
2.68
ΣΠΑΝΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.386
1.71
6.395
19.281
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.197
4.76
8.253
ΚΑΤΣΩΧΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.357
0
6.41
20.947
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1993
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
0
2.68
3.89
3.74
3.87
ΣΟΚΟΡΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.348
7.16
5.965
14.223
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
4.14
1.717
3.16
4.52
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.347
0
0
27.347
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
0
0
0
0
7.62
7.98
7.98
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ
ΖΩΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.345
17.1
7.665
2.58
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.316
10.3
3.375
13.641
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.52
0
3.49
5.631
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.3
9.41
6.47
11.42
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.05
4.37
ΛΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.275
11.35
4.725
11.2
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0.98
3.28
3.34
ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.26
14.57
3.53
9.16
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
5.45
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.245
14.32
7.235
5.69
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
2.36
ΚΑΤΣΕΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.225
4.27
6.355
16.6
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
7.2
6.84
ΜΠΕΛΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.195
19.91
4.585
2.7
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΚΙΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.178
9.71
4.025
13.443
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.45
6.093
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.135
12.02
7.215
7.9
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.666
2.634
2.6
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.126
5.89
5.5
15.736
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
3.76
1.97
6.996
ΜΑΓΓΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.126
12.88
0
14.246
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0.114
2.377
1.92
2.28
5.886
ΖΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.12
12.6
3.91
10.61
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.47
3.62
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.12
17.64
6.55
2.93
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
ΚΑΝΔΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.065
6.98
3.595
16.49
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
0
6.47
6.7
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.035
16.06
4.345
6.63
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.47
0
3.16
ΦΙΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.025
19.31
2.315
5.4
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
1.92
1.6
0
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.97
14.91
3.42
8.64
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
2.83
3.3
2.19
ΜΑΤΣΙΟΥ
ΒΗΘΛΕΕΜ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.89
19.8
7.09
0
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.838
7.8
5.955
13.083
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.539
4.11
4.434
ΓΙΟΒΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.745
11.28
5.575
9.89
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
3.44
3.98
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.73
9.15
5.41
12.17
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
4.04
4.33
3.32
ΚΟΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.715
6.4
6.725
13.59
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.02
3.18
3.97
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.702
3.07
1.955
21.677
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
0
3.86
3.97
3.21
7.94
ΚΑΣΟΥΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.665
6.87
4.365
15.43
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.42
3.74
5.34
ΒΛΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.665
12.49
7.475
6.7
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
3.33
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.62
13.4
5.61
7.61
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
5.22
ΓΙΑΛΚΟΒΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.61
15.37
5.78
5.46
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.97
ΒΕΡΒΕΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.555
16.2
6.275
4.08
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
2.76
ΝΙΚΑΚΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.525
8.69
3.855
13.98
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.63
3.67
3.38
ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.503
0
0
26.503
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.56
9.133
6.259
6.551
ΠΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.424
12.09
5.905
8.429
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.106
5.323
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.35
12.17
6.73
7.45
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.76
ΜΠΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.31
15.75
6.78
3.78
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
0
0
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.305
13.17
4.625
8.51
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
0
2.34
2.47
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.279
10.81
1.745
13.724
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.03
2.61
4.174
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.275
19.67
6.605
0
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.27
8.09
2.9
15.28
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
5.47
3.47
3.26
ΒΙΤΤΕ
ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
ΧΕΡΜΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.255
13.82
5.955
6.48
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
2.78
0
1.9
ΒΑΣΣΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.227
12.57
5.2
8.457
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1993
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0
4.029
3.8
ΚΟΥΒΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.206
3.7
0
22.506
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
1.326
7.48
7.68
5.54
ΖΗΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.195
12.85
2.385
10.96
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
2.84
0.74
3.24
1.68
ΝΟΥΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.18
10.3
5.39
10.49
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
3.14
1.86
3.69
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.16
9.65
4.29
12.22
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1996
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.7
3.37
3.31
ΨΑΛΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.149
6.14
3.315
16.694
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.76
3.8
6.134
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.144
7.28
4.31
14.554
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.06
3.2
4.934
ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.12
11.01
5.41
9.7
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.56
3.76
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.101
17.07
7.5
1.531
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.09
11.28
3.48
11.33
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.81
2.14
3.14
ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.09
10
6.24
9.85
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.04
3
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.062
0
7.655
18.407
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
0
17.267
ΑΡΧΟΝΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.06
19.51
6.55
0
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.027
0
7.62
18.407
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
4.35
6.957
3.82
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26
18.34
5.62
2.04
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
0
ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.965
13.81
7.725
4.43
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
2.32
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.945
7.35
5.075
13.52
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.51
3.15
3.37
3.69
ΜΥΛΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.925
12.52
6.825
6.58
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.36
ΚΩΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.91
7.47
2.23
16.21
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
4.01
3.41
4.84
ΤΖΩΤΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.879
0.58
6.41
18.889
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.864
6.789
7.236
ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΡΟΥΣΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.797
15.62
6.84
3.337
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
1.097
1.029
ΚΑΨΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.792
9.47
5.615
10.707
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
1.646
3.62
3.91
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.774
9.1
5.55
11.124
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.034
2.72
3.44
3.93
ΒΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.77
11.98
6.33
7.46
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2
1.92
1.9
ΞΕΝΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.765
11.38
7.325
7.06
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.66
ΠΩΠΟΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.755
11.94
2.955
10.86
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.54
3.75
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.72
18.34
5.25
2.13
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.69
10.95
5.84
8.9
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
3.25
2.96
ΜΑΤΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.595
9.24
6.615
9.74
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<