ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.967
12.51
6.01
3.447
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
0
2.11
ΜΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΕΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
68.062
13.28
0
54.782
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1993
6.6
ΟΧΙ
36.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
9.367
ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
66.463
22.72
4.61
39.133
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.85
ΟΧΙ
21.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.467
ΜΕΤΑΞΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
66.053
30.14
0
35.913
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1993
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
0
9.167
7.527
9.133
1.42
0
ΜΑΚΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
62.666
23.23
5.945
33.491
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
7.767
6.733
17.333
ΘΩΜΟΓΛΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ
ΑΧΙΛΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
62.095
27.42
9.275
25.4
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.32
ΟΧΙ
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.433
0
ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
60.676
0
9.125
51.551
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.017
9.5
9.867
9.133
8.667
9.367
ΛΥΚΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.348
20.87
4.345
31.133
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
5.433
17.4
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΟΜΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
56.009
23.23
10.03
22.749
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.614
7.767
3.034
9.333
ΚΑΛΙΑΦΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.809
24.3
1.3
29.209
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.083
9.133
2.617
14.375
ΧΑΡΤΖΑΒΑΛΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
54.079
24.5
5.56
24.019
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1987
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
2.537
1.92
2.64
1.714
3.286
8.733
ΜΑΡΑΠΙΔΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.215
24.17
9.68
17.365
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.797
2.537
3.297
8.733
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.029
20.83
6.645
22.554
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
7.867
3.074
8.733
ΚΑΝΙΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.02
22.61
5.985
21.425
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.591
9.1
0
8.733
ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.961
20.26
4.985
23.716
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.297
8.2
3.486
8.733
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.814
18.57
0
30.244
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.39
ΟΧΙ
30.244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.486
28.85
3.375
13.261
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
3.217
2.08
4.793
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ
ΣΥΛΒΙΑ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.174
30.66
9.3
5.214
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.434
0
0.38
ΡΑΠΑΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
44.311
21.72
7.065
15.526
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
2.594
2.781
7.133
ΣΑΚΙΩΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.456
16.96
6.415
20.081
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
5.122
3.197
8.733
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.391
19.76
2.48
21.151
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
3.286
6.967
0.046
1.82
ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.363
22.41
7.74
13.213
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
0
3.5
0
0
7.519
ΨΑΛΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.14
18.8
0
24.34
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
9.167
0
8.3
1.6
2.37
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.004
0
0
43.004
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
6.5
ΟΧΙ
34.304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.994
23.55
5.505
13.939
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.591
4.686
2.029
3.633
ΧΑΪΤΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.698
16.77
0
25.928
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
8.933
2.046
0
0
7.7
0.92
3.403
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ
ΜΕΡΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.383
15.6
4.955
21.828
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
6.971
3.174
8.7
ΣΙΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.382
15.92
2.21
24.252
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
9.133
3.094
8.733
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.322
16.49
4.435
21.397
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.629
11.002
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΒΡΑΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.225
28.9
11.145
1.18
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
ΤΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.124
18.4
9.325
13.399
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.031
1.474
2.3
6.593
ΜΠΑΙΖΑΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.119
20.68
0
20.439
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
3.511
9.133
2.56
2.606
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.041
20.02
8.375
12.646
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
3.306
3.351
3.28
ΓΕΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.946
24.33
7.73
8.886
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
2.74
2.06
2.76
ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.604
14.8
0
25.804
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/1992
7.71
ΟΧΙ
0
5.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.267
0
0
0
0
2.937
ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.451
9.44
11.33
19.681
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
8.6
9.367
ΚΑΡΣΑΝΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.289
18
5.92
16.369
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
7.8
0
0
0
3.469
ΛΙΑΛΙΟΥ
ΕΥΘΑΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.189
22.5
6.66
11.029
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
2.957
2.54
2.6
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.109
17.96
4.165
17.984
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1992
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
8.3
3.194
3.25
ΠΑΝΤΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.988
25.15
6.015
8.823
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
0
0
2.546
2.966
ΤΣΟΛΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.392
23.06
10.125
6.207
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.57
3.637
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.294
25
6.885
7.409
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
2.66
3.286
ΚΑΖΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.162
20.87
3.325
14.967
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.209
8.167
2.11
3.481
ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛ
ΕΥΓΕΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.108
16.72
7.89
14.498
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.65
3.306
3.08
0
3.463
ΖΗΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.093
20.73
9.03
9.333
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.92
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΓΟΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.001
21.89
7.045
10.066
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.637
0.937
3.109
3.383
ΤΣΑΓΓΕΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.923
22.1
5.19
11.633
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.331
4.362
1
2.94
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΚΑΤΡΙΝ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.903
22.18
8.49
8.233
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.885
24.26
9.965
4.66
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.62
ΦΑΡΣΑΡΑΚΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.389
15.71
3.625
19.054
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
7.9
1.989
3.034
0.92
3.337
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.367
19.13
7.98
11.257
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
4.211
6.611
ΘΩΜΑΤΟΥ
ΡΕΓΓΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.112
17.73
6.525
13.857
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2002
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
3.149
3.194
2.843
2.66
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.104
22.41
9.64
6.054
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
0
0
0
2.966
1.82
ΛΑΚΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.845
26.59
9.195
2.06
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.738
21.44
4.405
11.893
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.063
6.933
0
0
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.705
21.41
7.875
8.42
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0
0
0
0
2.894
3.674
ΑΡΜΑΓΑΝΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.418
25.21
6.725
5.483
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.786
0
0
2.697
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.342
20.55
8.755
8.037
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
4.649
ΧΟΥΝΤΑΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.18
22.92
9.44
4.82
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
2.96
ΜΠΑΛΑΦΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.112
22
10.255
4.857
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.197
2.66
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.751
22.1
6.965
7.686
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/2002
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.831
1.84
3.014
ΚΟΥΤΟΥΠΣΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.741
14.97
6.49
15.281
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.294
7.767
1.92
2.3
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.439
22.18
3.695
10.564
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
2.469
1.87
3.377
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.36
23.04
6.42
6.9
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
1.98
2.52
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.16
23.8
8.34
4.02
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/2003
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.066
1.954
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.126
14.87
3.965
17.291
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
8.2
2.909
2.909
ΒΡΕΚΟΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.049
18.29
0
17.759
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.071
9.1
2.577
3.01
ΛΑΜΠΟΥΣΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.993
22.14
9.04
4.813
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.213
ΚΥΡΤΛΙΩΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.968
13.08
0
22.888
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
3.52
0
3.643
9.067
1.52
3.253
ΑΝΑΔΙΩΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.853
12.22
5.47
18.163
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.263
7.767
0
7.133
ΧΑΡΙΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.768
22.39
4.555
8.823
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1994
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.269
0
1.874
0
0
0
2.68
ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.599
23.74
5.36
6.499
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
3.527
ΜΠΑΚΟΥΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.48
12.09
0
23.39
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
18
0.98
2.28
ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΚΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.364
15.32
2.215
17.829
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
2.946
2.24
0.98
3.43
ΜΗΤΣΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.154
18.67
5.09
11.394
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
2.343
3.249
3.38
ΣΠΑΝΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.148
20.87
1.535
12.743
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
8.2
0
1.52
ΚΟΥΤΙΝΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.026
21.75
6.065
7.211
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
2.617
0.731
2.354
ΛΕΝΟΥΔΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.005
22.86
10.225
1.92
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.966
23.79
5.6
5.576
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
2.183
0
0
0
1.61
ΓΚΟΥΜΑ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.945
12.53
6.17
16.245
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.231
2.697
7.416
ΜΟΥΝΤΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.874
24.1
3.72
7.054
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
0.94
3.206
ΚΑΟΥΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.834
21.09
8.095
5.649
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
2.74
ΚΑΙΝΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.731
24.82
4.13
5.781
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.82
0
2.39
ΝΤΕ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΚΕΛΕ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.72
13.78
0
20.94
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
9.1
0
2.24
ΖΑΧΕΙΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.62
21.6
8.36
4.66
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.78
ΝΤΕΒΕΤΟΥΔΗ
ΣΙΛΒΙΑ
ΟΤΤΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.61
25.01
8.85
0.75
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.75
ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.553
17.7
10.76
6.093
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.013
3.08
ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.367
23.47
0
10.897
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
2.757
0
0
1.64
ΤΣΙΑΟΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.15
0
0
34.15
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
6.04
ΟΧΙ
32.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
ΚΡΑΛΛΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.112
22.27
8.425
3.417
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.025
24.78
6.765
2.48
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΒΟΣΣΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.024
15.7
5.115
13.209
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.194
1.234
2.32
3.18
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.021
24.23
7.405
2.386
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.386
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΑΡΑΜΦΥΛΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.976
7.18
0.585
26.211
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1998
9.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.149
7.767
0
5.696
ΜΠΟΥΜΠΑ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.865
22.61
5.765
5.49
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
2.51
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.6
24.24
9.36
0
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΡΝΤΑΜΗ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.559
19.13
9.075
5.354
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.634
2.72
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.537
19.13
9.28
5.127
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.997
3.13
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.425
11.08
7.375
14.97
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0
6.137
1.85
5.68
ΤΣΙΜΠΕΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.384
23.11
0
10.274
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
1.44
5.137
0
2.36
ΜΠΑΛΑΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.293
23.09
2.36
7.843
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
2.423
0
2.52
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.253
11.2
6.84
15.213
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.214
3.266
8.733
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.086
22.49
9.195
1.401
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
1.31
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.98
24.14
7.2
1.64
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.87
25.07
5.91
1.89
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.825
23.39
9.095
0.34
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1994
8.84
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.821
16.24
0.07
16.511
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
8.2
3.351
3.017
ΠΛΑΣΤΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.78
23.4
7.02
2.36
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
1.9
ΜΙΜΙΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΙΑΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.776
22.16
7.875
2.741
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
1.211
ΓΚΕΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.735
22.2
9.735
0.8
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΓΚΑΜΑΡΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.705
22.42
10.285
0
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.625
24.04
6.065
2.52
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.613
19.1
8.71
4.803
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.7
ΨΥΛΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.557
15.3
0
17.257
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.514
8.2
2.349
3.194
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.542
18.59
9.815
4.137
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2001
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
3.277
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.275
25.01
5.635
1.63
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2003
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
ΠΕΤΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.15
22.26
9.89
0
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΩΝΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.149
19.85
0
12.299
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
2.58
2.206
2.989
2.776
ΓΟΥΒΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.875
24.72
2.585
4.57
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.554
1.02
1.47
ΠΑΝΤΗ
ΣΤΕΛΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.851
19.8
0.375
11.676
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2001
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
1.349
2.743
1.783
1.669
2.739
ΔΕΣΥΛΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΩΣΙΠ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.775
15.02
2.495
14.26
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1997
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.986
3.331
2.629
0
6.314
ΤΣΑΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.667
17.39
1.96
12.317
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.694
4.937
1.84
2.846
ΓΚΟΓΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.544
18.74
3.475
9.329
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
2.283
3.086
2.76
ΠΡΑΣΙΩΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.49
26.04
4.07
1.38
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.478
17.73
8.765
4.983
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.211
2.771
ΜΠΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.437
16.1
7.83
7.507
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.694
2.343
1.41
1.06
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.32
23.8
6.3
1.22
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
ΜΠΟΥΝΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.245
28.28
2.965
0
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.146
19.59
6.415
5.141
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
3.551
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.945
23.83
4.545
2.57
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
1.69
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.793
0
6.055
24.738
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.934
5.939
7.131
8.733
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.758
15.04
5.575
10.143
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1995
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
2.549
2.011
2.64
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.747
16.05
0
14.697
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
8.2
0.98
3.666
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.614
18.69
6.51
5.414
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
3.774
ΠΟΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.596
12.63
4.375
13.591
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
2.571
0
1.5
1.92
ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.495
19.84
8.115
2.54
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
2.28
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.377
18.18
4.74
7.457
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.126
1.394
0
2.937
ΧΑΛΙΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΙΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.29
24.16
4.45
1.68
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΜΑΛΙΑΜΑΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.22
23.57
5.15
1.5
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
ΝΙΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.179
18.38
6.565
5.234
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
0.377
0
0
2.674
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.129
16.43
3.75
9.949
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
2.594
1.646
0
3.16
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.1
16.67
6.01
7.42
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
2.4
0
2.12
ΧΟΥΡΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.02
21.73
6.18
2.11
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2003
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
ΚΤΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.01
17.2
6.79
6.02
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0.86
3.149
ΔΟΥΚΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.01
21.67
6.64
1.7
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.965
24.82
3.455
1.69
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΝΗ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.946
17.29
4.535
8.121
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
1.851
2.91
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.882
16.93
3.865
9.087
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
3.523
1.783
3.187
ΤΣΑΚΥΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.753
18.15
5.48
6.123
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.39
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.214
1.429
0
2.48
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.751
11.24
1.75
16.761
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
0
1.166
2.663
5.461
1.44
3.049
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.691
15.11
9.315
5.266
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
2.726
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.657
19.12
7.98
2.557
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1997
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.557
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.547
7.07
0.32
22.157
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.91
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
3.114
3.723
8.2
2.697
3.154
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.535
23.69
3.965
1.88
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
ΛΙΑΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.51
23.86
3.56
2.09
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.451
15.36
0.35
13.741
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
8.167
0
2.889
ΜΠΑΡΟΥΤΑ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.436
19.45
6.94
3.046
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.427
19.16
0
10.267
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
0
1.2
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.42
20.59
6.05
2.78
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
ΤΖΙΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.299
24.19
0
5.109
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.189
ΔΡΟΣΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.28
21.7
5.05
2.53
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.112
16.17
5.845
7.097
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2002
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
3.174
1.66
ΝΕΙΚΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.08
23.87
3.17
2.04
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.076
22.31
3.795
2.971
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΤΙΝΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.032
18.27
7.555
3.207
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
1.79
ΔΕΒΕΛΑΣΚΑ
ΣΑΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.9
17.9
0
11
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.2
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.83
22.49
4.03
2.31
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
ΜΟΥΣΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.83
23.75
1.21
3.87
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
2.34
ΚΟΛΛΑΡΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΔΜΟΝΔΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.73
20.29
6.34
2.1
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
ΤΡΑΠΑΛΗ
ΧΡΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.719
17.95
6.96
3.809
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.92
2.889
ΒΟΥΛΙΟΥΒΑΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.713
21.87
4.64
2.203
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0
1.54
ΔΕΜΙΡΟΓΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.69
19.09
0
9.6
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΜΑΣΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.681
16.48
4.39
7.811
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.64
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.946
3.126
0
1.74
ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.674
16.37
3.875
8.429
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.729
2.16
2.58
WIDMER
MARIA-ANNA
ANTON
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.645
22.11
6.535
0
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
9.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.556
17.11
6.715
4.731
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
0.94
1.7
ΤΣΙΑΜΟΥΡΗ
ΞΑΝΘΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.39
21.75
4.54
2.1
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.341
16.35
0
11.991
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
3.329
3.114
2.76
ΚΑΒΑΤΖΙΚΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.32
20.77
5.95
1.6
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.27
16.39
5.995
5.885
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1993
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0
5.233
0
0
0
0
ΓΥΦΤΑΚΗ
ΤΡΩΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.182
17.41
5.265
5.507
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
0
0
2.251
0
0
1.21
ΒΕΡΝΙΚΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.111
21.3
4.28
2.531
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
8.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.531
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.091
9.55
3.175
15.366
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
8.3
2.549
3.511
0
0
0
ΚΡΑΛΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.075
19.12
7.755
1.2
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΒΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.047
12.9
0
15.147
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
7.867
2.206
3.109
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.98
21.73
5.09
1.16
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
ΝΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.955
20.5
3.375
4.08
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.68
0
1.6
ΥΨΗΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.952
12.96
0
14.992
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.469
7.153
1.54
2.83
ΧΑΙΤΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.945
22.42
4.085
1.44
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0
0
0
1.2
ΑΓΑΘΟΥ
ΠΑΝΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.938
11.46
0.175
16.303
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
9.133
0
3.673
ΜΠΙΚΑ
ΦΑΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.85
20.45
4.55
2.85
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
ΤΣΑΠΡΑΖΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.796
15.97
1.625
10.201
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.206
2.92
0.777
2.95
ΔΕΡΕ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.788
10.74
4.565
12.483
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.783
0
4.571
1.109
2.02
ΚΟΚΑΛΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.753
24
0
3.753
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2004
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.753
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.75
16.3
7.29
4.16
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
9.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.26
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΘΕΩΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.67
20.12
5.16
2.39
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
ΣΟΥΛΤΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.639
15.18
2.75
9.709
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.149
2.48
1.86
2.22
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.569
18.15
4.925
4.494
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
3.434
ΚΕΖΑΝΤΖΑΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.554
4.9
0
22.654
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
2.954
7.7
0
2.5
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.535
20.87
1.315
5.35
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
2.807
ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.511
15.18
2.575
9.756
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.669
3.217
1.5
2.37
ΤΟΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.51
22.62
4.89
0
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.481
22.62
3.775
1.086
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
0
0
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.351
10.68
0
16.671
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
2.651
2.48
0
1.94
ΦΙΔΑΝΗ
ΕΛΕΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.265
19.72
5.965
1.58
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
ΓΟΥΣΙΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.181
19.41
3.57
4.201
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.35
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.174
17.46
2.925
6.789
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/08/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
3.486
1.794
ΠΑΣΠΑΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.104
21.45
0
5.654
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
2.434
0
2.34
ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΟΥ
ΕΥΣΕΒΙΑ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.063
16.2
0
10.863
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
3.16
1.966
2.309
ΒΟΥΡΤΣΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.03
21.53
5.5
0
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.94
20.68
4.24
2.02
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
7.85
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
ΚΛΕΙΤΣΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.919
20.19
4.815
1.914
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/1990
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.914
ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.9
25.21
0
1.69
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
ΚΑΠΟΥΛΙΤΣΑ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.86
19.39
7.47
0
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΒΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.849
16.22
0.98
9.649
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
3.094
0
2.149
2.691
ΚΑΡΑΠΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.811
18.36
0
8.451
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.337
0.457
3.074
2.583
ΠΥΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.765
19.79
4.955
2.02
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
ΛΙΟΥΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.693
21.03
5.24
0.423
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1991
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
0
0
0
0
0
ΕΚΑΤΟΔΡΑΜΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.66
12.5
9.58
4.58
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/08/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
3.449
ΚΟΤΣΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.645
20.8
5.055
0.79
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.79
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.618
9.4
0.285
16.933
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
9.033
0
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.595
21.2
3.035
2.36
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΤΕΛΙΟΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΡΑΛΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.585
22.3
2.755
1.53
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.583
18.9
4.85
2.833
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.69
ΤΖΗΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.561
5.53
4.525
16.506
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1991
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
3.06
3.574
3.351
2.443
2.98
ΜΠΕΦΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.556
17.11
6.68
2.766
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
0
2.091
0
ΠΡΑΣΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.45
18.65
5.35
2.45
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
ΔΑΛΑΒΕΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.416
9.45
2.095
14.871
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0.366
2.709
2.63
ΜΠΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.396
17.34
7.89
1.166
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
ΜΙΧΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.373
16.67
0
9.703
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.957
2.12
2.774
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.315
19.49
5.245
1.58
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1998
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
ΚΟΥΖΟΥΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.28
19.8
4.76
1.72
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.275
20.04
4.535
1.7
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
ΟΛΜΠΑΣΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.268
17.8
3.485
4.983
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
0
2.32
ΜΑΡΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.245
21.66
4.585
0
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΥΦΑΝΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.174
20.33
0
5.844
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
1.646
0
1.41
ΧΕΡΑΚΗ
ΕΡΙΦΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.17
20.42
3.74
2.01
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.145
18.48
5.635
2.03
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.03
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.124
21.81
1.525
2.789
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1988
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
0
0
0
ΦΥΛΑΚΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.097
15.67
0
10.427
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
8.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
1.26
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΑΝΝΙΤΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.094
0
0
26.094
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
6.67
ΟΧΙ
0
20.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.414
2.88
ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.033
15.22
0
10.813
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1994
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
1.68
ΤΟΛΥΜΕΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.005
20.04
5.965
0
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.86
24.38
0
1.48
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
ΜΗΤΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.85
19.4
4.73
1.72
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.08
ΤΣΑΠΟΥΡΗ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.846
15.04
4.52
6.286
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
3.171
1.56
ΚΕΜΕΝΕΤΖΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.835
17.97
6.605
1.26
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.805
22.6
2.805
0.4
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
9.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
ΖΩΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.754
0
5.275
20.479
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
3.297
2.72
3.191
8.733
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.73
19.7
6.03
0
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.676
15.23
4.36
6.086
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.106
2.98
ΑΣΛΑΝΗ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.617
5.32
0
20.297
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
3.337
8
2.103
2.869
2.64
0
0
ΜΠΑΚΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.555
22.56
2.995
0
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.554
4.44
4.565
16.549
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
7.433
1.41
5
ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.416
19.29
1.37
4.756
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
0
2.39
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.41
24.14
0
1.27
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
ΑΛΕΞΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.345
17.18
6.965
1.2
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1995
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
0
ΛΟΥΚΑΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.34
25.34
0
0
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ
ΖΩΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.321
13.97
3.505
7.846
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
2.68
1.39
2.69
ΠΑΡΔΑΛΗ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.309
22.98
0
2.329
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.329
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.299
15.94
4.11
5.249
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
2.78
ΡΟΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.287
10.19
0
15.097
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
2.297
1.189
3.617
2.789
2.84
ΜΗΛΙΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.215
22.23
1.365
1.62
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΝΤΟΥΛΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.111
17.96
0
7.151
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
0
1.934
1.029
0
1.72
ΤΕΝΕΝΤΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.095
19.69
5.405
0
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.035
16.23
7.655
1.15
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.15
ΚΑΡΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.03
18.7
5.11
1.22
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.01
24.19
0
0.82
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
ΣΧΟΙΝΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.942
17.62
1.185
6.137
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/2000
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.177
ΟΛΥΜΠΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.906
17.88
3.775
3.251
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.251
ΔΡΟΛΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.84
1.95
0
22.89
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1991
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.28
8
2.331
2.969
2.709
1.47
2.92
ΤΣΕΛΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.8
12.5
4.16
8.14
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1996
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.763
1.417
1.02
2.94
ΠΟΡΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.78
23.33
0
1.45
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/01/2005
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
ΚΑΛΕΜΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.775
21.36
1.175
2.24
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.768
13.37
2.905
8.493
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.771
3.151
0
2.57
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.76
20.38
4.38
0
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.76
21.52
1.61
1.63
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.63
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.68
19.66
3.86
1.16
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.63
23.13
0
1.5
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
ΠΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.609
19.32
0.76
4.529
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
0.857
0
1.9
ΚΑΜΜΕΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.574
18.25
2.34
3.984
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
3.044
ΚΑΚΟΥΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.544
17.06
2.595
4.889
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
0.983
0
1.22
ΦΙΛΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ-ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.529
18.72
3.31
2.499
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.699
0.8
ΠΑΛΙΑΚΟΥΔΗ
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.47
19.86
0
4.61
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7.03
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
0
0
1.67
ΚΥΜΙΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.44
24.44
0
0
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΣΥΛΛΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.412
17.64
3.355
3.417
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.38
23.65
0
0.73
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.73
ΦΡΥΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.32
22.57
0
1.75
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
ΖΗΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.315
19.14
5.175
0
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΡΖΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.31
18.95
5.36
0
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1992
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.26
24.26
0
0
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/2006
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.259
19.52
0
4.739
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.969
0
0
1.77
ΜΟΥΤΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.251
11.5
4.595
8.156
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.643
0
0.354
3.909
2.25
ΚΑΤΣΟΥΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.249
18.42
4.115
1.714
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ
ΑΓΧΙΝΟΗ- ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.23
18.29
5.94
0
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.21
18.55
4.89
0.77
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.77
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.207
16.89
0
7.317
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
2.606
3.203
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.2
22.92
0
1.28
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
ΛΙΓΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.185
17.12
7.065
0
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΟΥΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.145
19.24
3.385
1.52
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΜΑΡΘΑ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.11
18.42
5.69
0
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.11
23.67
0
0.44
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.08
24.08
0
0
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΚΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.06
24.06
0
0
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.05
18.81
3.94
1.3
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
ΞΥΔΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.97
23.5
0
0.47
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.47
ΚΑΡΑΤΣΑΛΟΥ
ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.956
22.72
0
1.236
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
1.03
ΛΕΜΟΝΟΥΔΑ
ΑΝΕΤΑ
ΛΑΣΚΑΡΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.92
18.5
5.42
0
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.87
19.7
3.37
0.8
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΨΑΡΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.78
18.86
4.92
0
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.77
23.77
0
0
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.73
23.73
0
0
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.72
23.72
0
0
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.645
18.59
5.055
0
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΛΑΝΙΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.61
19.72
3.89
0
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.59
23.59
0
0
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΦΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.574
0
0
23.574
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
4.046
0.663
5.133
3.083
4.828
0
2.21
ΣΟΥΡΜΠΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.53
16.35
5.54
1.64
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.517
14.15
0
9.367
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.505
17.05
4.165
2.29
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.5
23.5
0
0
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.45
18.32
4.75
0.38
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.431
16.13
2.415
4.886
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.623
0
2.44
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.425
19.33
3.235
0.86
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.86
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.384
9.48
4.625
9.279
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
1.303
2.451
3.216
ΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.372
16.15
3.585
3.637
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/2004
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
2.06
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.339
18.55
0
4.789
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.097
0
0
1.52
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.335
18.71
4.625
0
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΑΣΙΚΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.31
14.52
6.85
1.94
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.295
15.81
5.865
1.62
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΔΕΛΛΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.28
16.42
4.8
2.06
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.274
14.45
1.205
7.619
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.854
2.594
0
2.17
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.27
22.43
0
0.84
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.265
18.62
3.515
1.13
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.13
ΔΑΠΟΛΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ-ΡΟΖΑΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.21
21.71
0
1.5
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
ΚΑΛΥΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.21
23.21
0
0
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΓΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.19
23.19
0
0
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/2006
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΓΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.135
20.87
0.995
1.27
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.132
8.22
0
14.912
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
8.167
1.274
2.649
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.09
21.08
0.49
1.52
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
ΤΡΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
23.057
2.94
0
20.117
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.83
ΟΧΙ
0
16.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
2.41
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.915
16.15
5.115
1.65
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
ΚΑΛΙΤΖΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.905
16.72
4.365
1.82
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
ΓΚΟΥΜΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.875
15.95
4.565
2.36
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.855
15.87
6.985
0
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.84
18.89
1.63
2.32
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.836
18.31
0
4.526
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.826
1.7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.83
22.83
0
0
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.825
11.43
5.595
5.8
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.8
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.81
17.77
0
5.04
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
2.38
ΠΑΝΤΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.775
20.42
0.945
1.41
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.41
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.725
12
7.965
2.76
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
1.92
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.72
20.63
0
2.09
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.72
22.72
0
0
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/2006
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.7
22.7
0
0
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.685
12.11
3.125
7.45
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
0
2.8
0
2.95
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.66
21.42
0
1.24
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2005
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.659
9.22
0
13.439
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.143
3.091
2.294
1.44
1.47
ΚΑΚΟΥΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.64
16.95
5.69
0
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.62
21.35
0
1.27
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
ΔΕΒΕΡΑΚΗ
ΝΑΤΑΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.6
19.26
3.34
0
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.57
21.82
0
0.75
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.75
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.569
16.05
1.91
4.609
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
1.9
ΣΟΜΜΕΡΦΕΛΝΤ
ΚΕΡΣΤΙΝ
ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.54
22.54
0
0
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.53
15.71
4.54
2.28
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.53
22.53
0
0
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.5
22.5
0
0
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.447
18.01
1.18
3.257
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1996
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
0
1.52
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.44
21.45
0
0.99
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/2001
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
ΜΟΣΧΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.427
0
0
22.427
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
0
3.269
3.2
0
3.7
2.229
7.767
0.057
0
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.42
8.06
4.5
9.86
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2002
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
4.086
0.99
2.35
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.42
22.42
0
0
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.384
13.66
2.29
6.434
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
1.849
0
1.98
ΤΖΕΜΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.36
22.36
0
0
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2006
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΓΙΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.356
13.48
5.03
3.846
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
1.96
ΙΑΚΩΒΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.3
22.3
0
0
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.286
20.12
1.8
0.366
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1996
6.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0
0
0
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.284
13.87
2.215
6.199
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1999
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.089
1.7
0
2.41
ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.275
19
1.325
1.95
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
ΠΑΡΘΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.27
22.27
0
0
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.21
14.95
4.9
2.36
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2001
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΤΡΟΥΛΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.19
19.83
0
2.36
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2005
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.15
22.15
0
0
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.137
12.45
2.19
7.497
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
0
2.411
0
2.857
ΒΩΒΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.13
19.41
2.72
0
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΤΙΝΗ
ΛΟΥΙΖΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
22.007
7.4
4
10.607
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
2.674
2.72
2.779
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.97
13.96
6.35
1.66
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
ΤΖΕΡΕΜΕ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.959
12.67
7.73
1.559
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.559
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.95
21.95
0
0
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.948
6.17
0
15.778
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
9.633
2.891
0
1.154
1.71
ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.934
11.53
7.455
2.949
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
0
0
0
0
0.8
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.844
0.06
0.575
21.209
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
9.133
2.669
5.947
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.83
20.4
0
1.43
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.43
ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.829
21.14
0
0.689
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.689
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.81
21.27
0
0.54
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.54
ΒΙΤΣΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.81
21.81
0
0
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΠΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.79
13.95
3.92
3.92
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
2.42
ΜΑΝΩΛΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.731
7.73
1.4
12.601
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1993
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
6.71
0.94
1.86
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.69
21.69
0
0
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.66
20.21
0
1.45
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2006
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.45
ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.62
19.65
0.22
1.75
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
ΣΕΖΕΝΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.53
21.53
0
0
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.52
21.52
0
0
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1997
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΚΑΛΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.52
21.52
0
0
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΓΟΥΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.489
12.05
6.395
3.044
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
0
1.65
ΣΠΙΓΓΟΥ
ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.47
21.47
0
0
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΞΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.44
21.44
0
0
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΣΑΛΟΥΔΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.4
19.46
0
1.94
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΜΙΤΕΛΟΥΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.35
21.35
0
0
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.335
13.34
5.875
2.12
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΠΟΛΥΜΝΙΑ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.31
21.31
0
0
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2000
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΣΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.295
16.38
2.815
2.1
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
ΠΛΑΤΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.25
15.64
5.61
0
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΜΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.24
19.35
0
1.89
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.195
15.54
3.975
1.68
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.17
21.17
0
0
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2006
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.146
10.13
2.19
8.826
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.014
0
2.571
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.09
21.09
0
0
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2004
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21.025
13.2
6.245
1.58
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
ΖΑΙΜΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
21
17
4
0
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.941
15.58
2.875
2.486
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
ΓΑΝΩΤΗ
ΣΑΡΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.94
20.94
0
0
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2005
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΩΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΟΖΑ ΑΘΗΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.93
15.98
3.3
1.65
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
ΣΟΡΟΝΤΙΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.88
20.88
0
0
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΓΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.871
16.06
0
4.811
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.811
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.865
14.37
4.735
1.76
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΔΡΟΣΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.82
17.47
3.35
0
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.81
12.81
6.2
1.8
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
0
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.77
20.77
0
0
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.76
20.09
0
0.67
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
ΖΙΑΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.735
15.75
2.585
2.4
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2004
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΣΩΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.704
12.12
0
8.584
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.269
3.263
0
3.053
ΦΛΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ07
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
20.686