ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΜΟΥΡΙΖΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
52.2
0
0
52.2
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
5.5
ΟΧΙ
34.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.733
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
28.091
18.84
0
9.251
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1991
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
8.84
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
25.82
24.74
1.08
0
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΟΣΙΑΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
20.97
20.97
0
0
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΡΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
20.7
20.7
0
0
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΣΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.531
16.96
0
2.571
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1999
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
ΡΟΥΣΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.235
16.6
2.635
0
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1995
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.04
11.08
0
7.96
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1997
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
0
2.989
0
0
2.137
ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.833
11.97
0
5.863
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1994
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
2.834
ΜΙΤΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.62
15.62
0
0
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.31
15.31
0
0
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.674
14.56
0
0.114
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
ΒΕΡΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.274
5.31
0
8.964
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
7.867
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13.28
13.28
0
0
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.069
0
0
12.069
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
5.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
1.029
0
0
3.14
0
0
ΕΛΗΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.23
11.23
0
0
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΥΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.058
0
0
11.058
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
0
3.091
0
ΚΑΤΡΑΜΑΔΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
10.913
0
0
10.913
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1996
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
7.353
ΜΑΛΑΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
10.41
10.41
0
0
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
10.009
0
0
10.009
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1999
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
4.8
3.94
0
0.709
ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.872
0
0
9.872
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
0
0
0
0
0
2.206
0
0
ΚΑΛΛΙΟΥ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.802
0
0
8.802
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
0
7.133
0
0
0
0
0
ΠΕΡΔΙΚΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.75
8.75
0
0
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΜΑΛΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.41
8.41
0
0
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΙΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.39
8.39
0
0
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΟΥΜΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.21
8.21
0
0
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΟΣ
ΑΡΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.68
0
0
7.68
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
1.531
0
3.131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΟΒΣΕΝΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.566
0
0
7.566
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1995
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
0
0
0
0
2.926
0
0
0
ΛΙΟΝΤΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.177
0
0
7.177
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.177
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.077
0
0
7.077
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.048
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.503
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.75
6.75
0
0
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
5.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.709
4.16
0
2.549
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1996
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΤΘΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.16
0
0
6.16
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
0
0
0
0
0
0
0
2.789
ΠΑΤΡΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.13
6.13
0
0
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2000
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΑΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΡΑΙΑΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.929
5.62
0
0.309
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
0
ΤΣΑΤΣΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.38
5.38
0
0
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ
ΒΑΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.35
5.35
0
0
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.78
4.78
0
0
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.267
0
0
4.267
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΚΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.898
0
0
3.898
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1995
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
3.167
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.851
0
0
3.851
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.851
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΛΕΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.33
3.33
0
0
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΛΟΥΧΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.72
0
0
2.72
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0
0
0
0
0
ΒΕΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.709
0
0
2.709
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
1.44
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.509
0
0
1.509
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1994
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.754
0
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.376
0
0
1.376
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
5.29
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΔΕΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.96
0
0
0.96
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1995
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
ΛΙΑΠΠΗΣ
ΒΑΪΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.629
0
0
0.629
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0
0
0
0
0
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.5
0
0
0.5
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1998
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.47
0.47
0
0
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1987
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΝΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.251
0
0
0.251
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
0.206
ΝΟΒΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.18
0.18
0
0
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
54.015
0
0
54.015
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1996
7.63
ΟΧΙ
54.015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΙΤΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
43.802
21.28
0
22.522
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1997
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.333
3.189
0
0
0
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
38.341
0
0
38.341
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
4.051
0
2.023
0
0
8.3
7.533
8.4
ΔΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
38.19
38.19
0
0
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
36.72
36.72
0
0
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
36.393
0
0
36.393
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
2.72
0
3.063
3.897
2.343
0
3.406
3.291
2.923
1.62
8.633
3.88
ΞΑΝΘΟΥΛΗ
ΑΜΕΡΙΣΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
33.5
33.5
0
0
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
32.84
32.84
0
0
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
9.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
32
32
0
0
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΣΠΕΡΑΝΤΖΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
30.717
0
0
30.717
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1994
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
9.5
9.067
9.133
ΤΣΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
30.634
0
0
30.634
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1999
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.967
1.8
6.496
3.22
0
3.151
ΒΑΡΔΑΡΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
29.965
0
0
29.965
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
2.914
3.097
2.103
0
0
3.131
0
0
8.833
5.074
0
0
3.703
0
ΔΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
29.933
3.9
0
26.033
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1998
6.51
ΟΧΙ
0
26.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
29.69
29.69
0
0
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΜΠΑΣΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
29.11
29.11
0
0
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1995
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
28.61
28.61
0
0
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2001
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
28.244
0
0
28.244
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
3.843
8.833
3.451
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
27.15
24.69
0.78
1.68
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
27.13
27.1
0.03
0
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΥΓΕΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
26.96
26.96
0
0
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΒΑΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
26.482
0
0
26.482
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
7.15
ΟΧΙ
26.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
24.673
0
0
24.673
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1995
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
6.9
8.233
3.84
0
0
0
ΠΡΙΝΤΕΖΗ
ΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
24.26
24.26
0
0
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
23.66
23.66
0
0
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
23.5
23.5
0
0
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
23.046
12.04
0
11.006
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2.309
2.994
0
0
0
0
0
0
0
2.023
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
22.98
22.98
0
0
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
22.78
22.78
0
0
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1996
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
22.69
22.69
0
0
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΒΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
22.25
22.25
0
0
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
22.08
22.08
0
0
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
22.04
20.98
1.06
0
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
21.86
21.86
0
0
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΥΩΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
21.725
21
0.725
0
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
21.4
21.4
0
0
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
21.1
21.1
0
0
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΨΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
21
21
0
0
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
20.99
20.99
0
0
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
20.58
20.58
0
0
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΜΠΡΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
20.35
20.35
0
0
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
20.31
20.31
0
0
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.567
0
0
19.567
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
3.367
0
0
7.6
0
0
0
0
ΜΟΥΡΙΑΔΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.4
19.4
0
0
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2001
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΓΡΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.26
19.26
0
0
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
19.004
16.31
0
2.694
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.694
ΣΟΥΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
18.914
16.88
0
2.034
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1990
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
18.41
18.41
0
0
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1997
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΡΙΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
18.25
18.25
0
0
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.74
17.74
0
0
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1988
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.57
17.57
0
0
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΑΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.51
17.51
0
0
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΛΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.31
17.31
0
0
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2003
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.21
16.5
0.71
0
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΝΙΩΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.12
17.12
0
0
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΟΥΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.11
17.11
0
0
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
17.08
17.08
0
0
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΣΣΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.9
15.55
1.35
0
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2001
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.88
16.88
0
0
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.61
16.61
0
0
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.32
16.32
0
0
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1993
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΙΛΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΙ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.2
0
0
16.2
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1988
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
7.833
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.2
0
0
16.2
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
0
7.867
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
16.115
15.44
0.675
0
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1992
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.7
15.7
0
0
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΓΕΝΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.48
15.48
0
0
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.433
0
0
15.433
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/1990
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
0
7.833
0
0
0
0
0
ΛΙΟΔΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.299
0
0
15.299
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1988
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
0
4.6
0
0
0
0
2.366
ΤΟΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.25
15.25
0
0
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.05
15.05
0
0
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
15.05
15.05
0
0
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
18/07/2003
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΡΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.94
14.94
0
0
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΤΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.93
14.93
0
0
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1988
9.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΩΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.8
14.8
0
0
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.68
14.68
0
0
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.55
14.55
0
0
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΟΥΝΣΟΥΖΗ
ΟΛΓΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.35
14.35
0
0
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΛΑΓΚΑΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.29
14.29
0
0
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1996
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.28
14.28
0
0
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1990
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΡΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
14.21
14.21
0
0
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13.885
11.29
2.595
0
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13.7
13.7
0
0
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13.59
13.59
0
0
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/1994
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΓΕΡΙΔΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13.49
13.49
0
0
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13.31
13.31
0
0
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13.16
13.16
0
0
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2005
9.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΡΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13.1
13.1
0
0
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/1992
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
13
13
0
0
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΦΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.978
0
0
12.978
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/06/1992
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.629
8.395
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΒΟΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.69
12.69
0
0
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΥΒΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.63
12.63
0
0
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2004
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΤΕΛΙΑ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.5
12.5
0
0
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.28
12.28
0
0
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/1994
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.28
12.28
0
0
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2001
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.25
12.25
0
0
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
12.05
12.05
0
0
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
8.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΕΡΜΙΝΑ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.85
11.85
0
0
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.63
11.63
0
0
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.5
11.5
0
0
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.38
11.38
0
0
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1996
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΖΥΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.36
11.36
0
0
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.167
0
0
11.167
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
0
0
0
0
0
0
7.067
0
0
0
0
0
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.15
11.15
0
0
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
9.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΛΤΣΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.063
0
0
11.063
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.951
3.771
3.214
2.126
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
11.014
0
0
11.014
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.5
0
0
0
1.234
1.029
0.526
1.029
1.097
1.6
ΜΠΑΝΑΒΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
10.92
10.92
0
0
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΕΙΣΟΥΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
10.85
10.85
0
0
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
10.728
0
0
10.728
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
5.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0.8
0
7.733
0
0
0
0
0
ΜΠΕΓΚΛΗ
ΘΩΜΑΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
10.65
10.65
0
0
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
10.28
10.28
0
0
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΡΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
10.16
10.16
0
0
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2006
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΕΤΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.79
9.79
0
0
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.66
9.66
0
0
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.53
9.53
0
0
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/2003
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.45
9.45
0
0
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΓΑΤΣΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.31
9.31
0
0
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΒΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.29
9.29
0
0
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΗΛΙΟΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.27
9.27
0
0
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΤΑΤΙΑΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.18
7.99
1.19
0
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΚΑΝΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.16
9.16
0
0
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2004
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.15
9.15
0
0
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΡΡΕΑΚΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.07
9.07
0
0
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
9.01
9.01
0
0
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΜΙΔΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.67
7.55
0
1.12
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.416
3.65
0
4.766
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1993
7.53
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
0
0
0
2.023
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.25
8.25
0
0
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΒΙΔΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.06
8.06
0
0
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΛΛΑΙΔΗ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
8.03
8.03
0
0
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΣΚΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.97
7.97
0
0
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.91
7.91
0
0
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.81
7.81
0
0
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1998
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΧΑΙΡΕΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.81
7.81
0
0
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.8
7.8
0
0
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.76
0
0
7.76
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
2.9
2.24
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.7
0
0
7.7
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.53
7.53
0
0
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.44
7.44
0
0
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΛΙΑΚΚΑ
ΕΛΕΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.43
7.43
0
0
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2006
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΗΜΕΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.267
0
0
7.267
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1992
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΒΡΥΣΗΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7.19
7.19
0
0
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
7
7
0
0
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.94
6.94
0
0
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.91
6.91
0
0
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.75
6.75
0
0
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/02/1996
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.68
6.68
0
0
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.629
0
0
6.629
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
3.234
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.586
0
0
6.586
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2003
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.586
3
ΜΟΥΤΣΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.334
0
0
6.334
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.729
2.606
0
ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.294
0
0
6.294
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.517
2.777
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
6.29
6.29
0
0
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.88
5.88
0
0
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.76
5.76
0
0
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΚΚΟΥ ΚΑΡΑΣΑΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.71
5.71
0
0
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/1987
5.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.68
5.68
0
0
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1996
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.63
5.63
0
0
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/09/2002
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.47
5.47
0
0
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/09/2002
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.366
0
0
5.366
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.366
0
0
0
ΣΚΑΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.354
0
0
5.354
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
0
2.149
ΜΠΑΡΜΠΑΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.22
5.22
0
0
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2004
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΑ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
5.01
5.01
0
0
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΡΙΩΤΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.914
0
0
4.914
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1991
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0
2.491
0
0
0
ΙΑΤΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.88
4.88
0
0
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.8
4.8
0
0
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.309
0
0
4.309
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
0
0
1.371
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.25
4.25
0
0
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΖΑΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.25
4.25
0
0
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1997
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.24
4.24
0
0
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.229
0
0
4.229
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΖΕΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.18
4.18
0
0
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.12
4.12
0
0
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1994
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΦΑΛΗΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.117
0
0
4.117
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/07/1994
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0
3.111
ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.091
0
0
4.091
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1995
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0
0
1.463
0
0
0
0
0
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.069
0
0
4.069
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1998
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
2.091
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
4.011
0
0
4.011
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.806
0
0
3.806
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.806
0
0
ΑΣΤΕΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.806
0
0
3.806
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.297
0
3.097
0
0
ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.73
0
0
3.73
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1998
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
0
0
0
0
0
ΤΡΑΚΑΤΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.714
0
0
3.714
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/1994
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.474
0
0
3.474
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1991
7.84
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.4
3.4
0
0
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.389
0
0
3.389
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
ΓΑΚΗ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.33
3.33
0
0
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/2006
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΓΕΡΗ
ΧΡΥΣΗ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.329
0
0
3.329
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
ΚΑΡΥΤΣΑΣ
ΑΡΙΩΝ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.257
0
0
3.257
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/1992
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.11
3.11
0
0
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2006
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.1
3.1
0
0
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/2005
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.088
0
0
3.088
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1987
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
1.568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΡΟΥΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
3.03
3.03
0
0
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΡΤΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.914
0
0
2.914
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΟΜΗΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.88
2.88
0
0
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2000
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.82
0
0
2.82
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.8
0
0
2.8
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1990
6.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.791
0
0
2.791
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2006
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.791
ΠΑΧΟΥΝΔΑΚΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.7
0
0
2.7
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΝΑΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.69
2.69
0
0
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΠΛΙΑΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.614
0
0
2.614
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2001
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.614
ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.571
0
0
2.571
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1994
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.517
0
0
2.517
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2002
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.517
ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.469
0
0
2.469
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/10/1991
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.411
0
0
2.411
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.331
0
0
2.331
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.097
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.26
2.26
0
0
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΧΤΣΟΥΔΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.246
0
0
2.246
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.246
ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.229
0
0
2.229
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1993
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΣΓΑΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
2.16
0
0
2.16
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.606
1.006
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.96
0
0
1.96
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2005
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.931
0
0
1.931
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.057
0
1.874
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΛΟΥΙΖΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.88
1.88
0
0
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΚΛΕΙΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.794
0
0
1.794
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
ΜΠΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.691
0
0
1.691
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1993
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΒΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ-ΜΟΣΧΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.63
1.63
0
0
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.463
0
0
1.463
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/2005
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.44
1.44
0
0
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.4
1.4
0
0
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.35
1.35
0
0
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΓΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1.32
1.32
0
0
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΝΣΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΜΠΡΑΗΜ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
1
1
0
0
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΙΒΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΜΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.891
0
0
0.891
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.85
0.85
0
0
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/2005
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ10
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ
0.18
0.18
0
0
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2006
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0