ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
12.627
0
0
12.627
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1994
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.56
0
8.767
ΒΡΕΤΤΟΣ
ΡΗΓΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
6.139
0
0
6.139
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1992
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
ΜΑΡΑΘΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.177
0
0
19.177
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
2.5
3.24
2.76
8.767
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
32.013
0
0
32.013
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.99
8.057
8.3
8.767
ΤΣΑΧΤΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31.081
0
0
31.081
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
8.667
8.714
8.767
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.38
0
2.11
25.27
6
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1999
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.237
8.267
8.767
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΘΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.753
0
0
19.753
7
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1994
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
0.9
8.667
8.767
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.124
0
0
19.124
8
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
8.3
8.767
ΣΟΥΛΑΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17.5
0
0
17.5
9
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
8.6
3.967
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
15.867
0
0
15.867
10
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.62
0
8.767
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
9.85
9.85
0
0
11
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΒΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
106.367
0
0
106.367
12
80.1
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.467
9.5
0
8.367
7.9
8.967
8.967
9.6
9.9
8.767
9.133
8.367
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
98.043
7.28
0
90.763
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
18.733
19.4
19.2
14.871
10.958
ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
94.957
11.59
0
83.367
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1989
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.8
17.933
19.2
16.533
17.533
ΝΤΑΛΩΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
93.2
0
0
93.2
15
31.3
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
5.267
17.6
19.267
19.2
15.5
8.767
ΤΣΙΟΥΚΑΝΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
91.577
0
1.41
90.167
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1991
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
18.733
19.267
19.2
16.6
8.767
ΚΑΣΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
90.167
0
0
90.167
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
18.733
19.333
19.2
16.533
8.767
ΜΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
90.133
0
0
90.133
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/08/1991
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
18.733
19.333
19.2
16.533
8.767
ΓΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
88.64
7.14
0
81.5
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
18.867
19.333
19.2
16.533
0
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
84.6
0
0
84.6
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
17.333
19.4
19.2
16.333
8.767
ΜΑΙΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
82.173
0
0
82.173
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
15.667
16.707
19.2
16.333
8.767
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
81.793
20.26
0
61.533
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
16.533
8.767
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
81.783
0
0
81.783
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1989
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.733
0
0
3.667
0
17.4
19.333
19.2
9.683
8.767
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
81.361
0
0
81.361
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0
0
6.533
10.437
19.333
19.2
16.6
8.767
ΔΕΛΙΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
77.184
15.88
3.925
57.379
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
1.406
12
8.473
9.6
8.167
8.767
ΣΙΓΓΕΛ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
76.967
0
0
76.967
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
17.6
19.333
19.2
8.3
8.767
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
76.933
0
0
76.933
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
17.8
19.333
19.2
8.267
8.767
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
76.667
0
0
76.667
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
17.8
19.333
19.2
8.267
8.767
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
76.667
0
0
76.667
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
17.8
19.333
19.2
8.267
8.767
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
75.93
18.71
2.57
54.65
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1994
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.633
9.6
9.683
8.767
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
75.547
13.48
0
62.067
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.4
9.7
9.6
8.3
17.533
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
74.356
21.18
0
53.176
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1992
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
0
0
5.433
8.7
9.633
9.6
8.3
8.767
ΤΟΥΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
74.327
17.75
3.61
52.967
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
9.367
9.7
9.6
8.267
8.767
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
74.262
14.91
2.8
56.552
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
10.705
11.548
9.6
8.3
8.767
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
74.112
15.58
5.165
53.367
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
73.538
0
0
73.538
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
19.333
19.2
9.338
8.767
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
73.167
0
0
73.167
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/1989
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
18.733
19.267
12.533
8.3
8.767
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
72.181
0
0
72.181
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
16.114
19.333
12.633
8.3
8.767
ΜΠΟΝΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
71.05
17.65
0
53.4
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
70.838
17.93
3.695
49.213
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
4.283
7.933
8.84
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΚΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
70.601
0
0
70.601
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.934
17.6
19.4
12.6
8.3
8.767
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
70.533
0
0
70.533
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.3
19.267
0
8.2
17.133
8.667
ΦΟΥΝΤΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
70.459
9.5
0
60.959
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
5.433
8.8
9.633
9.6
16.6
8.767
ΠΟΝΤΙΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
70.1
0
0
70.1
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
17.8
19.333
12.6
8.3
8.767
ΔΟΥΠΑ
ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
70.057
14.13
2.56
53.367
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
69.863
18.71
0
51.153
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
8.469
7.757
17.133
10.228
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
69.833
16.4
0
53.433
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΛΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
69.794
0
0
69.794
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.4
14.27
13.257
8.3
17.533
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
69.746
18.56
0
51.186
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
8.8
11.548
10.171
8.3
8.767
ΤΡΑΝΑΚΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
69.657
16.29
0
53.367
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1993
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
69.612
15.64
5.205
48.767
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.633
9.6
8.3
8.767
ΚΟΝΤΑΞΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
69.472
13.12
2.885
53.467
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
69.423
22.09
0
47.333
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.633
9.6
8.3
7.7
ΣΙΑΜΑΒΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
68.826
19.65
0
49.176
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.11
8.733
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΟΥΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
68.522
0
4.555
63.967
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.133
16.533
13.5
8.267
8.767
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
68.357
14.99
0
53.367
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1997
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
68.167
21.09
0.885
46.192
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1990
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
7.573
7.79
9.348
9.133
11.581
ΠΑΠΑΞΑΝΘΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
67.843
0
0
67.843
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1996
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
8.267
18.8
9.667
12.343
8.3
8.767
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
67.787
14.22
0
53.567
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
67.163
0
0
67.163
60
44.363
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1986
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
8.4
9.067
0
0
1.2
0
3.5
0
0
2.606
2.057
1.669
8.3
3.031
5.433
8.6
8.767
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
66.947
11.22
2.36
53.367
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
66.927
13.56
0
53.367
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΖΑΦΕΙΡΗΣ-ΚΑΖΑΝΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65.64
12.34
0
53.3
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.667
9.6
8.267
8.767
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65.513
0
3.38
62.133
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
17.533
ΚΟΥΝΕΝΙΔΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65.452
6.95
5.135
53.367
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΒΡΟΝΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65.408
14.25
2.425
48.733
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.733
9.667
9.6
8.3
8.767
ΖΑΛΟΓΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65.407
12.04
0
53.367
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2000
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΡΗΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65.17
19.31
4.31
41.55
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
6.94
14.043
9.12
8.767
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65.033
0
0
65.033
69
38.4
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
5.767
8.267
9.267
9.7
9.6
8.267
8.767
ΦΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65
11.6
0
53.4
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1991
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.97
11.07
0
53.9
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.367
9.633
9.567
8.3
8.767
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.671
0
0
64.671
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1989
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.467
19.4
10.971
8.3
8.767
ΛΙΑΝΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.581
0
0
64.581
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1999
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.933
7.7
8.707
13.708
17.533
ΚΙΝΝΑΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.518
21.94
4.275
38.303
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
2.67
2.71
6.78
7.697
8.6
8.767
ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.363
11.13
0
53.233
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.267
9.7
9.6
8.3
8.767
ΝΙΚΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.244
0
0
64.244
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1989
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
0
3.267
8.8
9.7
19.2
11.711
8.767
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
64.053
12.39
4.675
46.988
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
9.633
9.867
8.8
9.167
8.767
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.707
8.91
1.23
53.567
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.31
12.11
0
51.2
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
9.367
9.633
9.6
8.3
8.767
ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.218
6.22
3.765
53.233
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.197
9.93
0
53.267
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.267
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
63.058
11.95
2.675
48.433
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.733
9.733
9.6
8.3
8.767
ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.983
4.69
0.96
57.333
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1996
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
17.6
9.7
9.6
8.3
8.767
ΔΟΜΑΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.89
0
0
62.89
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1990
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.907
8.31
13.823
15.317
17.533
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.856
12.79
0
50.066
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
8
11.249
9.6
10.721
8.767
ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.826
0
0
62.826
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1991
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.033
11.551
10.971
14.871
8.767
ΜΠΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.8
0
0
62.8
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
18.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.733
0
0
62.733
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2000
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
18.733
9.7
9.6
8.3
8.767
ΛΙΟΤΗΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.723
5.29
0
57.433
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.567
12.4
8.767
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.521
9.45
0
53.071
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
5.367
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΡΑΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.303
12.21
5.56
44.533
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1995
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.567
2.2
6.167
16.533
8.767
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.243
13.81
0
48.433
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1997
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.733
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΥΡΙΑΖΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.234
9.85
0
52.384
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
5.4
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.15
9.14
0
53.01
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
6.6
8.9
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.87
8.57
0
53.3
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.433
9.667
9.6
8.267
8.767
ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.831
9.14
0
52.691
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
6.633
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.613
12.15
0
49.463
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.363
8.733
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.567
0
0
61.567
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1988
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.4
9.667
9.6
8.3
17.533
ΤΣΙΟΥΠΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.53
8.13
0
53.4
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1991
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.284
6.15
0
55.134
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
7.6
8.903
11.195
16.6
8.767
ΦΤΩΧΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.195
5.21
3.09
52.895
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.4
9.629
8.3
8.667
ΔΑΛΑΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.134
0
0
61.134
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.367
11.508
11.429
11.067
9.497
ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.957
7.83
4.76
48.367
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/1999
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
8.733
9.667
9.6
8.267
8.767
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.957
20.63
4.39
35.937
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2001
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
7.727
7.483
8.3
8.767
ΔΟΥΖΛΑΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.498
4.22
2.945
53.333
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΒΙΤΣΙΚΑΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.48
11.57
0.11
48.8
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1990
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
9.633
9.733
8.8
9.133
8.233
ΛΙΑΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.168
9.45
1.885
48.833
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.16
5.81
0
54.35
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
15.8
8.9
9.6
8.3
8.767
ΒΑΣΙΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.147
6.88
0
53.267
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΤΕΡΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.1
6.8
0
53.3
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΧΛΙΑΡΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.063
6.63
0
53.433
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.933
0
0
59.933
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1989
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.133
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.707
6.34
0
53.367
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1996
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΦΑΡΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.495
1.62
0
57.875
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
10.494
10.514
11.067
8.767
ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.462
14.08
2.205
43.177
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
8.631
9.159
8.3
8.054
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.459
6.44
0
53.019
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
6.733
8.9
9.667
9.6
8.267
8.767
ΜΑΡΚΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.413
6.28
0
53.133
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1997
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΠΕΚΕΡΤΖΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.24
11.84
0
47.4
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.7
9.6
8.3
7.7
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.932
24.29
6.205
28.437
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.49
6.43
8.6
7.917
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.927
5.66
0
53.267
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΣΜΠΟΝΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.823
9.26
0.63
48.933
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.795
7.44
2.855
48.5
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΟΛΑΞΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.703
0
0
58.703
123
38.036
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1984
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.531
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
2.3
8.767
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.7
0
0
58.7
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.5
ΟΧΙ
49.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
ΚΑΛΟΓΕΡΟΥΔΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.633
0
0
58.633
125
31.967
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.133
6.7
9.433
9.7
9.6
8.3
8.767
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.465
5.68
0
52.785
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
6.567
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.443
5.11
0
53.333
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΠΕΙΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.287
8.38
0
49.907
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1997
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
6.44
10
16.933
8.767
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.247
3.53
1.45
53.267
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.4
9.667
9.6
8.267
8.767
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.203
4.87
0
53.333
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΤΡΑΝΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.137
13.47
0
44.667
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1998
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
7.933
9.767
8.667
9.133
8.367
ΔΑΝΤΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.107
10.74
0
47.367
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.7
9.6
8.267
7.7
ΤΖΕΛΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.082
0
3.465
54.617
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.267
9.667
9.6
9.683
8.767
ΤΖΩΡΤΖΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.066
17.56
3.755
36.751
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8
2.97
6.033
8.567
7.814
ΧΑΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.015
2.46
2.155
53.4
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.847
6.68
0
51.167
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.661
0
0
57.661
137
31.394
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
8.933
9.6
9.867
8.767
9.133
8.367
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.605
12.16
6.48
38.965
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.869
5.947
17.383
8.767
ΜΗΛΙΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.4
0
0
57.4
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
17.8
9.667
9.6
8.267
8.767
ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.38
0
3.98
53.4
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.244
0
0
57.244
141
31.211
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
0
0
0
8.9
9.633
9.9
8.767
9.167
8.1
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.168
0
2.035
55.133
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1995
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.6
9.733
8.767
9.133
8.967
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.12
3.72
0
53.4
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2000
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΟΣΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.913
3.58
0
53.333
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.575
0
0
56.575
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.941
9.667
9.6
8.3
8.767
ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.365
0
3.515
52.85
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1996
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.7
9.6
8.3
13.15
ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.309
4.43
0
51.879
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1995
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.633
8.8
9.667
9.6
11.413
8.767
ΚΟΝΤΟΥΝΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.294
9.11
0
47.184
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
7.933
5.66
8.11
13.048
8.767
ΣΕΒΔΑΛΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.257
2.89
0
53.367
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.633
9.6
16.6
8.767
ΠΑΣΧΟΔΗΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.164
0
0
56.164
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1991
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
8.8
11.968
11.429
8.3
8.767
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.14
15.94
3.425
36.775
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
7.567
6.54
5.7
8.6
6.814
ΜΟΥΡΓΕΛΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.133
0
0
56.133
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.867
7.767
7.6
16.533
8.767
ΖΗΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.105
0
1.11
54.995
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/08/1992
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.4
9.7
11.429
8.3
8.767
ΤΖΑΓΚΑΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.892
0
2.525
53.367
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΔΩΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.863
0
1.08
54.783
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1990
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.433
9.7
9.6
9.683
8.767
ΤΡΑΓΑ
ΜΑΡΘΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.66
0
2.16
53.5
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.512
0
2.045
53.467
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.467
0
0
55.467
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1992
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
8.3
12.6
8.3
8.767
ΚΙΑΠΕΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.467
0
0
55.467
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.667
9.767
8.8
9.167
9.067
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.368
0
2.035
53.333
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.467
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΟΥΛΤΖΗ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.357
2.09
0
53.267
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
8.267
8.767
ΜΠΑΡΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.3
0
0
55.3
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
9.633
9.767
8.8
9.167
8.967
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.267
0
0
55.267
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.667
9.9
8.8
9.133
8.767
ΚΑΤΣΗ
ΤΡΙΑΔΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.967
21.32
6.15
27.497
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.06
5.05
8.72
7.667
ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.933
0
0
54.933
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.667
9.9
8.8
9.167
8.4
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΟΔΕΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.9
0
0
54.9
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
9.667
9.9
8.8
9.167
8.4
ΜΟΛΑΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.867
0
0
54.867
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.667
9.9
8.8
9.133
8.367
ΛΙΟΝΤΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.767
0
0
54.767
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
9.667
9.767
8.8
9.167
8.4
ΦΩΤΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.755
0
1.355
53.4
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.433
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΡΠΟΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.75
0
0
54.75
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.6
9.683
8.767
ΒΑΡΕΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.75
15.55
5.26
33.94
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.383
8.023
8.767
8.767
ΣΠΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.745
17.33
5.275
32.14
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.263
6.51
5.87
8.5
7.997
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.733
0
0
54.733
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.633
9.9
8.767
9.133
8.367
ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.695
0
0
54.695
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1989
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
9.4
9.7
11.429
8.3
8.767
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.668
0
1.235
53.433
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.467
9.667
9.6
8.3
8.767
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.667
0
0
54.667
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1995
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.6
9.867
8.767
9.1
8.4
ΛΑΤΣΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.652
0
1.205
53.447
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
0
0
0
6.633
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.639
16.84
0
37.799
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
4.969
7.597
9.167
8.267
ΚΑΝΤΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.62
21.67
5.47
27.48
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
5.95
6.71
8.3
5.54
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.617
1.25
0
53.367
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.367
9.7
9.6
8.3
8.667
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.6
9.4
0
45.2
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.4
9.667
9.6
8.3
0
ΖΗΝΕΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.567
0
0
54.567
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.5
9.9
8.767
9.133
8.367
ΝΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.421
0
0
54.421
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1996
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
15.733
5.55
7.543
15.217
8.767
ΡΟΥΣΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.35
17.8
0
36.55
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
7.933
3.32
7.98
8.3
5.683
ΣΦΕΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.263
0
0.83
53.433
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.633
9.6
8.3
8.767
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.252
14.61
5.165
34.477
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1990
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
6.52
7.71
8.3
8.767
ΓΟΥΣΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.183
0.65
0
53.533
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΡΕΝΕΣΗ
ΘΗΡΕΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.033
0
0
54.033
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1991
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
8.8
9.667
9.6
8.3
8.767
ΒΑΛΔΟΥΜΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.033
0
0
54.033
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
15.867
8.267
9.6
8.3
8.767
ΡΑΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54
0
0
54
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1992
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.967
0
0
53.967
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1995
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.876
0
0
53.876
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
3.12
0
0
0
0
7.967
8.723
9.6
8.3
8.767
ΓΚΟΥΝΕΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.83
0.33
0
53.5
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΓΡΙΜΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.783
13.18
2.77
37.833
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
7.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
8
2.9
7.467
8.3
7.7
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΤΣΕΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.74
5.64
0
48.1
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1990
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.733
9.7
9.6
8.3
8.4
ΧΑΛΙΛΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.667
0
0
53.667
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1992
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.367
9.4
9.6
8.3
8.767
ΤΣΙΛΙΜΠΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.667
0
0
53.667
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.367
9.4
9.6
8.3
8.767
ΣΤΟΓΙΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.667
0
0
53.667
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
9.4
9.333
9.6
8.3
8.767
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.645
0
0
53.645
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1994
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
0
5.4
8
9.9
9.187
9.1
8.767
ΒΕΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.624
0
0
53.624
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
5.2
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.6
0
0
53.6
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.6
0
0
53.6
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/08/1990
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.633
9.6
8.3
8.767
ΤΣΙΛΕΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.6
0
0
53.6
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.567
0
0
53.567
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.567
0
0
53.567
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.267
9.4
9.6
8.3
8.767
ΤΖΙΛΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.567
0
0
53.567
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ
ΒΑΪΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.567
0
0
53.567
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΟΥΤΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.567
0
0
53.567
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1998
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.567
0
0
53.567
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.561
0
0
53.561
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
7.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
6.633
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.533
0
0
53.533
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1989
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.533
0
0
53.533
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1989
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.533
0
0
53.533
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.267
8.767
ΧΑΪΤΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.533
0
0
53.533
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1995
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.267
8.767
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ
ΜΑΡΘΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.533
0
0
53.533
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1995
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
9.267
9.333
9.6
8.267
8.767
ΠΛΑΣΤΑΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.533
0
0
53.533
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1997
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.267
8.767
ΖΑΒΡΑΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.533
0
0
53.533
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.267
8.767
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.533
0
0
53.533
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1989
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΥ ΜΑΛΟΥΣΙΔΟΥ
ΜΟΣΧΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΔΕΣΠΟΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1989
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΣΤΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1990
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΒΕΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
6.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΕΔΕΝΤΖΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΩΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1995
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΔΑΜΑΛΑ
ΑΡΕΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.497
0.03
0
53.467
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΡΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.497
0
0
53.497
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1997
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0.867
9.667
9.7
7.597
9.167
8.767
ΣΑΛΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.467
0
0
53.467
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
9.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΓΚΟΛΟΒΟΔΑ
ΑΝΘΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.467
0
0
53.467
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.467
0
0
53.467
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
8.667
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.467
0
0
53.467
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.667
9.533
8.3
8.767
ΛΕΖΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.467
0
0
53.467
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.467
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.467
0
0
53.467
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1996
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.467
0
0
53.467
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
9.6
9.9
8.8
9.167
8.4
ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.467
0
0
53.467
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
0
0
8.7
9.667
9.6
8.3
9.067
ΔΑΜΔΑΛΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.433
0
0
53.433
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.9
13.395
10.705
8.3
8.767
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.433
0
0
53.433
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.6
8.3
9.6
8.3
8.767
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.433
0
0
53.433
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.467
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.433
0
0
53.433
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΜΙΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.408
0
0
53.408
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
0
5.673
11.229
9.633
9.6
8.3
8.767
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.4
0
0
53.4
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1990
6.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΡΟΣΜΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.4
0
0
53.4
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΙΑΛΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.4
0
0
53.4
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΗΛΙΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.4
0
0
53.4
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.4
0
0
53.4
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.467
9.667
9.6
8.3
8.767
ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.4
0
0
53.4
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΤΣΑΝΤΖΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.4
0
0
53.4
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.4
0
0
53.4
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.367
9.633
9.6
8.3
8.767
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.383
18.56
5.515
29.308
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
4.884
6.2
8.897
7.667
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.22
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΓΙΑΝΚΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.433
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1991
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1992
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΣΙΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΧΑΡΕΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.78
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΝΑΝΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗ
ΑΓΛΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.367
0
0
53.367
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/2000
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΒΡΩΤΣΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.347
2.54
0
50.807
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6.82
8
7.32
8.04
8.86
8.767
ΚΑΜΑΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1990
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΑΣΤΟΡΑ
ΓΕΡΑΚΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
7.05
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1991
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΑΥΓΗΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/1993
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1994
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΧΡΟΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΔΥΣΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΠΡΟΥΦΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΡΟΥΣΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΣΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΧΙΛΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΙΚΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΤΣΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.333
0
0
53.333
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2000
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.633
9.6
8.3
8.767
ΜΠΟΥΡΝΑΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.325
19.07
5.955
28.3
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1990
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.453
5.58
8.567
7.7
ΚΟΛΟΚΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΙΛΤΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.318
0
0
53.318
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0
0
0
5.4
8.9
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
0
0
0
0
0
8.7
9.633
9.6
8.3
8.767
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΜΑΡΝΙΕΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.433
9.667
9.6
8.267
8.767
ΚΑΣΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.467
9.667
9.533
8.3
8.767
ΚΑΤΣΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1997
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΠΟΣΠΟΤΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΜΠΟΥΒΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.4
9.667
9.6
8.267
8.767
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1998
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΟΚΟΤΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΣΩΤΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.3
0
0
53.3
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1999
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.285
0
0
53.285
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1989
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
5.367
8.7
9.5
9.6
8.3
8.767
ΓΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.267
0
0
53.267
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1990
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.267
0
0
53.267
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΕΧΛΙΜΠΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.267
0
0
53.267
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.667
9.6
8.267
8.767
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.267
0
0
53.267
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1996
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΧΑΜΤΖΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.267
0
0
53.267
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.4
9.667
9.6
8.1
8.767
ΤΖΙΛΙΝΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.267
0
0
53.267
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.667
8.233
8.8
9.167
8.4
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.267
0
0
53.267
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1998
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.233
0
0
53.233
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
0
0
0
0
0
8.767
9.733
9.6
8.3
8.767
ΤΣΑΚΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.167
0
0
53.167
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.167
9.7
9.6
8.3
8.667
ΤΟΥΜΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.133
0
0
53.133
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
9.467
9.667
9.6
8.3
8.967
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.095
0
0
53.095
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.991
0
0
0
8.733
9.7
10.971
8.3
8.4
ΛΟΥΣΚΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.074
0
0
53.074
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0
0
6.567
8.7
9.667
9.6
8.3
8.767
ΝΙΦΤΑΝΙΔΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΚΩΣΤΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.067
0
0
53.067
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.367
9.4
9.6
8.3
8.767
ΠΛΕΣΣΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.019
20.12
4.925
27.974
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.77
5.88
8.467
6.857
ΡΕΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.01
0
0
53.01
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1993
5.91
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
0
0
5.1
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΕΤΣΙΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.005
0
0
53.005
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
6.567
8.767
9.633
9.6
8.3
8.767
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53
0
0
53
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1989
7.12
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΑΠΟΥΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.973
0
0
52.973
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.6
8.55
8.09
9.133
8.667
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.967
8.6
0
44.367
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/08/1991
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
9.4
9.667
9.6
8.3
0
ΖΟΥΜΠΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.933
0
0
52.933
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1989
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΔΑΝΙΚΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.833
0
0
52.833
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
9.367
9.667
9.6
8.3
7.667
ΔΕΛΕΓΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.818
0
0
52.818
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.251
0
0
0
0
0
9.633
8.267
9.6
8.3
8.767
ΒΟΜΠΙΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.8
0
0
52.8
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
8.767
9.667
9.6
8.3
8.767
ΠΑΤΑΒΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1988
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.367
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/08/1989
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
9.4
9.633
9.6
8.3
8.767
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.749
0
0
52.749
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
0
0
5.367
9.5
9.9
8.767
9.1
8.367
ΒΑΣΙΛΟΠΑΝΑΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.707
11.94
2.515
38.252
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
8.233
2.7
8.69
8.3
6.229
ΛΑΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.65
0
0
52.65
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/01/1992
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
6.567
8.767
9.667
9.6
8.3
8.767
ΝΕΤΣΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.64
0
0
52.64
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
8
8.74
9.6
8.3
8.767
ΓΚΟΥΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.6
0
0
52.6
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
9.4
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.533
0
0
52.533
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.7
9.633
9.6
8.3
8.767
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.522
0
0
52.522
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.2
8.89
9.6
8.3
8.767
ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.5
0
0
52.5
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1995
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.467
9.7
9.6
8.3
7.7
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.486
0
0
52.486
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
5.467
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
ΒΑΡΔΙΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.433
0
0
52.433
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1991
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.267
0
0
0
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΒΕΡΓΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.371
0
0
52.371
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0
0
0
5.667
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
ΜΙΣΥΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.361
0
0
52.361
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
5.467
8.8
9.633
9.6
8.3
8.767
ΣΚΑΝΔΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.338
25.1
0
27.238
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
0
0
7.567
6.62
5.48
3.23
3.13
ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.333
0
0
52.333
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
7.13
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.433
8.8
9.633
9.6
8.3
8.4
ΑΡΧΟΝΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.3
0
0
52.3
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1991
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.667
9.6
8.267
8.767
ΤΣΑΜΠΟΥ
ΚΑΡΜΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.249
0
0
52.249
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1990
6.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
5.467
8.7
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΛΗΜΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.2
0
0
52.2
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1989
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΣΙΑΠΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.196
0
0
52.196
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1989
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
4.581
8.733
9.667
9.6
8.3
8.767
ΜΠΑΚΑΣΤΑΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.163
0
0.555
51.608
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
0
0
0
0
0
4.727
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.1
0
0
52.1
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.367
9.4
9.6
8.3
7.667
ΜΗΤΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.084
0
0
52.084
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2002
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.576
10.595
9.61
9.167
9.137
ΠΡΑΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0.6
0
51.467
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
ΤΣΑΤΟΥΜΑ
ΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0
0
52.067
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.8
9.667
9.6
8.3
8.767
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.967
0
0
51.967
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΟΡΑΚΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.867
0
0
51.867
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.9
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.833
0
0
51.833
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
6.71
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.667
6.2
7.967
8.333
9.6
8.3
8.767
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.767
0
0
51.767
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9
7.533
0
8.8
9.133
8.367
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.767
0
0
51.767
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1995
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.767
0
0
51.767
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
7.933
8.233
9.6
8.3
8.767
ΚΑΤΣΑΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.518
4.47
0.485
46.563
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
7.9
8.73
9.6
8.3
8.767
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.39
0
0
51.39
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1989
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
0
0
0
0
0
0
5.433
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.367
0
0
51.367
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
9.6
9.9
8.767
9.167
8.667
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.333
0
0
51.333
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
9.367
9.667
9.6
8.267
8.767
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.292
0
0
51.292
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1990
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
6.567
8
8.333
9.6
8.3
8.767
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.233
0
0
51.233
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1991
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.367
9.633
9.6
8.3
8.767
ΓΑΛΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.233
0
0
51.233
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.367
9.633
9.6
8.3
8.767
ΤΡΙΓΚΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.167
0
0
51.167
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.367
9.7
9.6
8.167
8.767
ΣΟΥΜΕΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.127
23.81
5.42
21.897
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.467
1.92
4.23
3.21
5.07
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.101
0
0
51.101
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.633
0
0
0
0
0
0
4.601
8.8
9.4
9.6
8.3
8.767
ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.993
11.44
3.3
36.253
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
6.2
6.52
8.3
7.7
ΔΟΡΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.933
16.13
0
34.803
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
7.09
7.197
9.167
8.4
ΚΕΦΑΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.921
0
0
50.921
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1992
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
0
0
0
3.4
8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΣΙΑΤΡΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.9
0
0
50.9
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/1990
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.8
9.667
9.6
8.3
8.767
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.833
0
0
50.833
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.8
8.033
8.233
8.567
8.767
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.701
0
0
50.701
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.411
3.3
7.933
8.523
9.6
8.167
8.767
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.667
0
0
50.667
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
9.4
9.667
9.6
8.3
5.5
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.476
0
0
50.476
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
9.1
8.667
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΡΟΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.424
0
0
50.424
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.044
0
0
5.5
7.467
4.76
7.32
8.567
8.767
ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.351
24.22
6.25
19.881
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.42
4.571
8.4
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.347
0
0
50.347
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1990
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
7.9
8.647
13.533
8.267
8.767
ΡΑΜΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.233
0
0
50.233
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
6.92
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
8.8
9.667
9.6
8.3
8.767
ΛΕΝΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.186
3.85
0
46.336
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
8
9.867
8.8
9.167
8.4
ΛΑΒΑΣΙΔΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.168
0
1.335
48.833
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
8.767
9.633
9.6
8.3
8.767
ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.115
18.6
6.015
25.5
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.88
5.66
8.6
4.3
ΜΟΥΤΟΥΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.017
3.57
0
46.447
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
7.967
8.58
9.6
8.3
8.767
ΓΚΑΡΑΒΕΛΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.988
15.94
3.065
30.983
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
6.72
7.193
8.83
5.54
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.977
0
0
49.977
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
0
0
6.033
7.967
3.02
7.99
8.3
8.767
ΓΚΛΕΓΚΛΕ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.94
0
1.89
48.05
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
7.967
5.18
7.267
8.57
8.767
ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.867
0
0
49.867
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1989
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.633
0
0
0
0
0
8.9
9.667
9.6
8.3
8.767
ΔΑΓΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.867
0
0
49.867
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
9.6
9.9
8.767
9.133
8.667
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.843
0
3.51
46.333
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
7.967
8.333
9.6
8.3
8.767
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.804
0
0
49.804
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.671
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.779
0
0
49.779
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/12/1990
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
0
0
0
0
0
0
0
6.633
7.967
2.546
6.067
8.267
8.767
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.667
0
0
49.667
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1991
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
9.367
9.633
9.6
4.7
8.767
ΚΑΛΑΙΤΖΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.637
18.26
5.65
25.727
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1999
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.68
5.53
8.267
5.25
ΜΠΟΥΚΛΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.631
0
0
49.631
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.464
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.533
0
0
49.533
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1997
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
9.633
9.767
9
9.167
8.367
ΣΚΟΥΝΤΡΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.505
13.84
5.73
29.935
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1995
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.86
6.58
8.567
7.929
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.471
0
0
49.471
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
8.267
8.267
9.6
12.104
8.767
ΚΛΩΝΤΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.457
0
0
49.457
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.39
7.967
8.333
9.6
8.3
8.767
ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.433
0
0
49.433
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
8.33
ΟΧΙ
0
49.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΤΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.39
0
0
49.39
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.123
8.9
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.329
0
0
49.329
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.42
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.767
8.877
9.133
11.952
ΣΚΟΚΛΗ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.28
0
0
49.28
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.18
8.733
9.7
9.6
8.3
8.767
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.227
0
0
49.227
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1990
7.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
5.267
8.3
3.26
6.067
8.567
8.767
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.21
21.11
0
28.1
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.87
3.73
9.133
8.367
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.182
16.56
4.705
27.917
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1997
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
3.55
8.5
8.667
ΧΑΧΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.172
12.4
2.07
34.702
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.92
9.133
6.749
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.119
0
0
49.119
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.767
8.667
9.133
11.952
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.115
0
3.315
45.8
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.9
8.767
9.133
8.367
ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49
0
0
49
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.8
9.633
9.6
8.3
7.667
ΜΠΑΤΑΛΑ
ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.997
0
0
48.997
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
8
9.802
11.429
8.3
8.767
ΜΟΥΤΣΙΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.941
0
0
48.941
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1989
6.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
2.571
4.503
0
0
0
8.6
9.6
8.3
8.767
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.936
0
0
48.936
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1989
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.5
8.747
9.6
11.022
8.767
ΚΥΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.867
0
0
48.867
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1992
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.9
9.667
9.6
8.267
8.767
ΤΣΙΜΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.833
0
0
48.833
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.833
0
0
48.833
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΝΤΑΚΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.8
0
0
48.8
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
8.767
9.7
9.6
8.3
8.667
ΠΟΥΤΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.8
0
0
48.8
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.633
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.8
0
0
48.8
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.667
9.6
8.3
8.767
ΧΑΡΗ
ΦΛΩΡΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.8
0
0
48.8
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1998
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.7
9.6
8.267
8.767
ΠΛΕΝΤΖΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.8
0
0
48.8
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.667
9.6
8.3
8.767
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.772
0
1.925
46.847
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8
8.88
9.6
8.3
8.767
ΜΑΜΟΥΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.767
0
0
48.767
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1991
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΦΑΝΤΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.767
0
0
48.767
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.667
9.6
8.267
8.767
ΤΣΙΜΗΤΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.767
0
0
48.767
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.633
9.6
8.3
8.767
ΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.767
0
0
48.767
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
6.15
ΟΧΙ
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
ΚΑΔΡΗ
ΓΕΡΑΚΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.762
0
0
48.762
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.595
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.742
0
2.575
46.167
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1996
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.667
8.8
9.167
9.067
ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.733
0
0
48.733
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/1993
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.7
9.6
8.3
8.667
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.71
20.85
5.92
21.94
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.62
5.46
8.3
2.56
ΠΟΔΟΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΤΩΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.7
0
0
48.7
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/1989
8.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
9.467
9.667
9.6
8.3
4.767
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.689
0
0
48.689
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.04
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
8.733
9.7
9.6
8.3
8.767
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.667
17.8
6.33
24.537
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.15
5.51
8.267
4.61
ΜΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.637
12.07
3.28
33.287
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
6.48
8.867
8.98
7.7
ΧΑΤΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.467
0
0
48.467
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.467
0
0
48.467
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
7.11
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.448
0
0
48.448
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1991
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.281
9.867
8.8
9.133
8.367
ΓΚΙΟΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.433
0
0
48.433
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.733
9.667
9.6
8.3
8.767
ΕΥΤΑΞΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.43
0.83
0
47.6
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
8.8
9.533