ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΤΖΙΤΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
57.122
0
0
57.122
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1990
6.92
ΟΧΙ
39.972
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
5.467
2.55
ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
26.609
14.15
0
12.459
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.869
3.65
0
3.94
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΣΜΑΡΩ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
20.974
0
0
20.974
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1984
9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
3.04
8.367
0
0
0
9.133
0
0
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
9.083
0
0
9.083
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1990
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.14
3.623
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.94
0
0
1.94
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1992
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΦΡΙΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.691
0
0
1.691
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1995
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.48
0.594
ΗΛΙΑΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
0.617
0
0
0.617
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/07/1999
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
ΜΑΡΑΓΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0.503
0
0
0.503
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0.457
0
0
0.457
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1995
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0.411
0
0
0.411
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1992
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
ΤΑΚΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
0.091
0
0
0.091
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1989
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΕΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
36.934
14.29
0
22.644
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
1.624
8.667
9.233
ΣΦΕΤΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
27.076
18.04
0
9.036
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.076
3.96
ΠΑΛΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
22.958
0
0
22.958
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
7.361
8.046
0
2.52
1.98
0
0
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
22.79
13.71
0
9.08
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1988
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
0
3.04
3.36
ΛΟΓΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
22.484
0
0
22.484
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1985
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
4.767
0
0
1.917
7.5
0
0
ΚΡΙΚΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
19.24
15.68
0
3.56
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
ΣΤΟΛΙΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
19.16
16.46
0
2.7
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΤΕΡΖΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
18.49
13.54
0
4.95
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
3.42
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
17.23
15.83
0
1.4
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
ΤΣΑΚΙΡΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
17.01
17.01
0
0
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/1998
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
16.09
16.09
0
0
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
15.07
15.07
0
0
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
14.92
0
0
14.92
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.8
3.93
4.02
ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
14.23
0
0
14.23
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1995
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
0
0.96
3.32
1.097
1.96
3.99
ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
13.39
0
0
13.39
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
3.1
3.8
3.89
ΠΕΓΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΥΡΥΠ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
13.297
0
0
13.297
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.977
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
0
3.39
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
13.28
13.28
0
0
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΓΕΜΕΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
13.036
0
0
13.036
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1983
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
1.166
2.6
2.44
2.7
3.81
ΠΑΠΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
12.718
0
0
12.718
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
9.667
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
12.05
12.05
0
0
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΒΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
11.53
0
0
11.53
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2001
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.88
3.83
ΠΑΠΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
10.91
0
0
10.91
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1979
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.56
3.78
ΤΣΙΡΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
10.76
9.18
0
1.58
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
10.51
0
0
10.51
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1982
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
2.71
3.92
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
10.197
0
0
10.197
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
6.6
0.297
0
ΚΟΣΜΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
10.05
6.03
0
4.02
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1996
8.21
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
ΜΠΟΝΑΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
9.98
0
0
9.98
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
8.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.29
4.11
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
ΜΑΡΙΑ-ΑΡΤΕΜΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
8.763
0
0
8.763
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.763
2.52
ΜΑΝΔΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
7.08
0
0
7.08
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
6.68
ΔΡΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
7.06
7.06
0
0
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΑΜΑΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.973
0
0
6.973
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1991
9.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
3.08
ΠΛΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.47
0
0
6.47
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
4.09
ΝΙΚΟΚΑΒΟΥΡΑ-ΜΕΜΜΟΥ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.394
0
0
6.394
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/05/1989
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
6.12
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
6.343
0
0
6.343
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.623
0
2.32
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.34
0
0
6.34
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1981
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
2.46
0
ΚΛΑΠΑΚΗΣ
ΤΖΕΜΠΕΝ
ΔΟΡΥΛΑΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
6.15
0
0
6.15
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2003
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
1.62
3.86
ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
5.954
0
0
5.954
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.954
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
5.257
0
0
5.257
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1995
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
3.966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
4.634
0
0
4.634
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
2.76
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
4.34
3.15
0
1.19
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
ΜΩΥΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
4.141
0
0
4.141
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/2001
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
3.09
ΛΙΑΤΣΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3.886
0
0
3.886
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
2.171
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.8
0
0
3.8
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1989
6.97
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.59
0
0
3.59
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1987
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.59
ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΣΙΔΩ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.54
0
0
3.54
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/1992
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
ΤΣΕΓΚΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
3.04
0
0
3.04
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.879
0
0
2.879
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.879
ΣΚΑΜΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
2.25
0
0
2.25
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.94
0
0
1.94
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΚΑΤΣΑΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.789
0
0
1.789
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2005
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.789
ΚΑΠΕΤΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.66
0
0
1.66
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1992
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.6
0
0
1.6
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.599
0
0
1.599
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.599
0
ΧΑΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.537
0
0
1.537
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.537
0
ΠΑΡΟΥΣΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.25
0
0
1.25
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.25
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ12.02
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
1.18
0
0
1.18
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
8.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.18
0
ΤΑΝΤΑΝΟΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ12.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.097
0
0
1.097
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
ΠΑΠΑΝΟΥΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ12.03
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ
0.297
0
0
0.297
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
0