ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΠΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
9.899
0
0
9.899
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
9.133
0
0
ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.143
0
0
1.143
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1989
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.274
0
0
0.274
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1997
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.377
0
0
12.377
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
2.777
0
0
0
ΑΝΔΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.291
0
0
11.291
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1982
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
3.106
7.933
0
ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
8.334
0
0
8.334
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1995
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
0
2.834
0
0
0
ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.048
0
0
7.048
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.048
0
0
ΓΚΟΙΚΟΕΣΕΑ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΖΕ-ΕΤΙΕΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
4.752
0
0
4.752
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/1999
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
2.267
ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.903
0
0
3.903
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.903
ΜΠΟΧΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΔΑΜ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.269
0
0
3.269
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.514
0
0
2.514
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.397
0
0
2.397
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.871
0.526
ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.349
0
0
2.349
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1998
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349
0
0
0
ΓΛΥΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.966
0
0
1.966
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΟΜΗΡΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.943
0
0
1.943
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1988
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
ΜΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.543
0
0
1.543
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
ΓΕΩΡΓΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.097
0
0
1.097
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.766
0
0
0.766
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.709
0
0
0.709
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
ΓΚΙΡΜΠΑΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΓΚΑΛΦΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
0.457
0
0
0.457
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΚΑΤΕΙΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.137
0
0
0.137
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΣΟΥΡΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.251
0
0
0.251
26
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251