ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΜΠΟΛΟΥΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.351
0
0
12.351
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
3.517
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
26.482
0
4.415
22.067
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
3.3
0
0
0
9.633
0
0
0
0
ΤΣΙΚΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
21.3
8.67
12.31
0.32
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1998
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΤΖΗΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
21.08
12.5
8.58
0
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΟΥΒΑ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
19.575
9.41
10.165
0
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΑΦΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
17.512
0
0
17.512
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1985
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
8.367
0
0
0
1.646
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ-ΑΤΤΑΡΝΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.631
0
0
13.631
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1982
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
6.767
0
0
0
0
0
1.097
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.515
7.01
3.505
0
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1988
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.035
0
10.035
0
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.5
0
0
9.5
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1981
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.4
0
8.4
0
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1997
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΗΦΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.16
0
0
8.16
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1987
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0.16
0
0
0
0
0
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.48
6.48
0
0
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1996
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΩΙΝΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.31
0
6.31
0
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1996
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΚΟΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.9
0
5.9
0
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1996
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.01
0
5.01
0
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΩΜΑΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.846
0
3.2
1.646
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
ΑΛΠΕΝΤΖΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.011
0
0
4.011
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.617
1.749
0.983
ΤΖΗΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.933
0
2.75
0.183
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.655
0
2.655
0
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1981
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΠΙΡΙΔΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.515
0
1.515
0
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.16
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.48
0
0
0.48
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1986
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
39.593
0
0
39.593
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1993
5.74
ΟΧΙ
39.593
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΛΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
39.304
0
0
39.304
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/1983
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.55
0
2.194
0
0
2.36
8.533
9.3
9.367
ΒΛΑΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
32.882
0
0
32.882
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
5.84
ΟΧΙ
32.882
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
31.425
0
3.28
28.145
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1981
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
5.543
8.133
2.606
0
0
0
0
0
0
3.063
ΒΑΡΑΚΛΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
27.711
0
6.465
21.246
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.137
1.909
0
2.971
0
0
3.106
0
1.577
3.546
ΠΕΡΔΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
27.126
0
0
27.126
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
7.08
ΟΧΙ
27.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
26.2
0
0
26.2
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1993
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
19.2
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
24.27
15.97
8.3
0
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΟΓΛΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
23.845
15.98
7.865
0
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΥΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
22.795
15.65
7.145
0
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/1999
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
20.725
10.28
10.445
0
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
20.26
20.26
0
0
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΟΥΝΤΑ
ΒΑΪΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
19.81
14.05
5.76
0
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/1998
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΩΙΜΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
19.346
0
0
19.346
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/1983
6.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.326
3.143
9.5
3.377
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
18.625
10.4
8.225
0
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
18.533
0
0
18.533
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
9.4
ΚΑΠΠΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
18.355
0
0
18.355
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/1982
5.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
3.566
0
0
0
3.063
0
3.26
0
0
0
ΓΚΙΟΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
17.86
10.78
7.08
0
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
17.8
17.8
0
0
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
17.049
0
3.13
13.919
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/1980
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
0
9.633
0.994
0
0
0
ΠΙΤΤΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16.73
10.15
6.58
0
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΒΡΑΣΙΔΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16.528
0
0
16.528
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1986
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.752
3.632
4.416
5.728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΝΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
16.43
16.43
0
0
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
15.46
7.71
7.75
0
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΑΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
15.42
12.18
3.24
0
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/1997
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.901
0
0
14.901
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.257
4.684
4.386
0
3.574
ΨΥΓΚΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.79
14.79
0
0
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/09/2003
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΓΟΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.37
14.37
0
0
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.195
8.92
5.275
0
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/1991
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΑΡΤΖΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.15
9.4
4.75
0
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΚΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
13.57
13.57
0
0
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/2002
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.575
4.58
7.995
0
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12.103
0
0
12.103
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1989
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
1.733
0
1.303
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
12
0
0
12
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1985
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.944
1.616
4.48
4.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.78
11.78
0
0
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/08/2001
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.71
11.71
0
0
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/2002
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.44
4.76
6.68
0
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1997
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.337
0
0
11.337
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.44
3.2
3.96
0
0
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
11.224
0
0
11.224
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2001
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.724
0
2.5
0
0
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.497
0
0
10.497
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
0
1.997
0
0
0
ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.42
10.42
0
0
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2006
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΜΠΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.268
0
0
10.268
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
7.033
2
0
0
0
0
0
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.204
5.11
2.625
2.469
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.07
10.07
0
0
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/2002
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.048
0
0
10.048
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1983
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.616
4.432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΤΖΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
10.02
10.02
0
0
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΕΡΤΙΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.99
9.99
0
0
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/1992
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.85
9.85
0
0
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.58
5.86
3.72
0
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.565
5.36
4.205
0
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.53
9.53
0
0
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/03/2004
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.463
0
0
9.463
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0
0
0
2.263
0
0
0
ΚΟΛΥΒΑ
ΒΑΪΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.43
9.43
0
0
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.27
9.27
0
0
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
9.06
9.06
0
0
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΛΗ
ΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.95
0
8.95
0
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.93
8.93
0
0
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.919
0
6.885
2.034
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/09/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
ΣΙΟΥΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.815
0
8.815
0
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΩΡΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.62
8.62
0
0
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/08/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΚΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.54
8.54
0
0
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.51
8.51
0
0
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.25
0
8.25
0
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.055
3.41
4.645
0
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΟΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
8.03
8.03
0
0
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΟΥΖΗΚΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.76
7.76
0
0
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΙΟΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.74
7.74
0
0
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.689
0
0
7.689
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1984
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.506
0.457
1.726
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.33
7.33
0
0
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2004
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.33
7.33
0
0
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2006
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.233
0
0
7.233
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/1988
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.2
7.2
0
0
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/2001
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.126
0
0
7.126
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.914
1.634
1.577
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.08
7.08
0
0
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2001
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
7.05
0
7.05
0
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.961
0
2.735
4.226
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/2003
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0.64
3.403
ΡΕΒΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.914
0
0
6.914
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.977
2.103
2.286
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
6.455
0
6.455
0
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.893
0
3.43
2.463
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1997
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.463
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.82
0
5.82
0
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΤΡΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.44
5.44
0
0
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.28
5.28
0
0
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.23
5.23
0
0
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.23
5.23
0
0
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5.199
0
4.01
1.189
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.594
0
0
ΒΕΡΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
5
5
0
0
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/08/2005
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.97
4.97
0
0
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/1992
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.821
0
0
4.821
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1987
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
3.667
0
0
0
0
ΨΑΡΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.77
4.77
0
0
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1994
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΤΣΗ
ΑΚΡΙΒΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.61
4.61
0
0
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2002
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΑΚΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.44
4.44
0
0
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/12/2003
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.194
0
0
4.194
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/08/1985
5.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
0
0
0
0
0
2.034
0
0
0
0
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ
ΜΑΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4.069
0
0
4.069
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/2005
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
ΓΡΟΥΖΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.81
3.81
0
0
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.67
3.67
0
0
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.5
0
0
3.5
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1991
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.21
0
3.21
0
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.15
3.15
0
0
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2002
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΑΠΤΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.94
0
2.94
0
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΥΦΕΡΟΥΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.89
0
2.89
0
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1989
5.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.687
0
1.27
1.417
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.555
0
2.555
0
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/2000
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΑΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.35
2.35
0
0
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2006
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.286
0
0
2.286
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/1992
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.194
0
0
2.194
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΤΣΑΓΚΑΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.15
2.15
0
0
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.94
1.94
0
0
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/2004
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΓΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.897
0
0
1.897
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1994
6.03
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.006
0.434
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.84
0
0
1.84
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0.697
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΓΛΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.463
0
0
1.463
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2005
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
ΤΑΣΙΩΚΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1.375
0
1.375
0
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΩΜΙΑΔΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.93
0.93
0
0
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.9
0
0.9
0
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2000
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΣΙΑΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.83
0.83
0
0
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΖΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.823
0
0
0.823
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/1990
6.46
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΑΓΓΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.68
0.68
0
0
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1998
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.617
0
0
0.617
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1987
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.57
0.57
0
0
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/2003
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΛΑΧΩΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.46
0
0.46
0
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.44
0
0.44
0
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.434
0
0
0.434
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΓΡΙΛΛΑΡΙ
ΡΙΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.423
0
0
0.423
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/1984
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
0.389
0
0
0.389
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
27.08
27.08
0
0
146
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/08/2006
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
14.98
14.98
0
0
147
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2002
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3.79
3.79
0
0
148
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ13
ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2.688
0
0
2.688
149
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/08/1984
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.688
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0