ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΓΑΛΑΤΟΥ
ΓΑΛΑΤΕΙΑ-ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
41.791
0
0
41.791
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1966
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
7.291
9.2
8.6
8.9
ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
27.086
24.6
0
2.486
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
ΚΟΥΚ
ΤΙΝΑ-ΛΟΥΪΖΑ
ΝΟΡΜΑΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
19.85
19.85
0
0
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.667
0
0
8.667
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.633
0
0
8.633
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2005
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.633
0
0
8.633
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.633
0
0
8.633
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2006
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.6
0
0
8.6
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2004
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΛΕΚΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
8.467
0
0
8.467
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΣΟΛΔΑΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
5.576
4.13
0
1.446
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.446
0
ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ15
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
3
0
0
3
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3