ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΝΤΟΥΛΙΑ-ΣΙΑΤΡΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.283
0
0
2.283
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1983
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.137
0
0
21.137
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
6.667
9.033
2.957
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.233
0
0
12.233
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
3.57
7.343
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
47.643
0
0
47.643
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1996
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.811
7.833
8.967
0
6.831
3
8.6
7.6
ΧΑΡΙΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
42.119
0
0
42.119
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1997
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.754
5.606
7.177
0
3.806
2.943
8.233
7.6
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
40.761
0
0
40.761
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1987
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.337
8.046
5.903
3.309
8.567
7.6
ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.93
0
0
39.93
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1990
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.486
0
0
3.703
8.067
5.017
3.457
8.6
7.6
ΝΟΥΣΙΑΣ
KOSTA
KRISTO
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
39.526
0
0
39.526
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1987
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
1.051
2.606
4.571
4.194
6
3.109
2.229
7.903
5.669
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΝΝΑ
ΓΙΟΥΡΙ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
38.259
0
0
38.259
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1987
9.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
5.726
7.867
8.567
7.6
ΣΟΛΩΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
37.87
0
0
37.87
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2000
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
5.503
8.067
8.467
7.6
ΓΚΑΣΠΑΡΙΑΝ
ΑΝΝΑ
ΣΑΡΚΙΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.576
0
0
32.576
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1991
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
8.867
8.267
0
2.691
3.451
2
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.52
0
0
32.52
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
3.029
4.646
4.949
7.933
2.84
7.238
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32.484
0
0
32.484
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.811
7.783
8.771
5.909
0
0
3.21
ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.523
0
0
30.523
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1991
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
8.206
2.857
0
8.6
7.66
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
30.129
0
0
30.129
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1998
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.406
6.723
0
8.433
7.567
ΡΩΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.975
0
0
29.975
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.274
7.2
2.057
2.51
8.633
3.3
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.78
0
0
29.78
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1986
9.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
8.467
8.067
5.006
2.92
1.867
1.1
ΚΑΡΣΛΙΑΔΗΣ
ΣΑΜΨΩΝ
ΑΒΕΡΓΚΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
29.047
0
0
29.047
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1974
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
4.983
8.067
4.937
2.969
2.837
2.923
ΣΠΥΡΗΣ
ΓΚΕΡΓΚΗΣ
THOMA
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
28.264
0
0
28.264
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1985
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.514
2.4
3.154
3.474
5.303
2.971
0
4.027
2.42
ΟΥΝΑΝΙΔΟΥ
ΝΑΡΙΝΕ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
27.587
0
0
27.587
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1993
9.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
3.82
8.6
6.9
ΣΑΧΙΝΗ
VALENTINA
STAVRO
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
26.19
0
0
26.19
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1987
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
5.84
4.914
3.346
6.49
0
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.653
0
0
25.653
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2002
9.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
8.73
8.567
7.533
ΓΙΕΒΤΟΥΣΕΝΚΟ
ΑΝΤΖΕΛΑ
ΙΒΑΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
25.447
0
0
25.447
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/1992
9.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
0
1.88
8.6
6.9
ΟΡΦΑΝΙΔΗ
ΖΟΖΕΦΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.74
0
0
24.74
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/1984
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.371
3.611
1.143
1.509
0
8.6
6.334
ΠΕΝΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.32
0
0
24.32
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2003
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.28
8.6
7.44
ΠΟΛΥΜΕΝΩΦ
ΕΜΙΛ
ΣΑΒΩΦ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
24.233
0
0
24.233
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
9.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.567
7.6
ΓΚΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.947
0
0
23.947
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.933
6.647
ΚΟΛΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.901
0
0
23.901
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.6
7.401
ΤΟΓΙΑ
ΑΛΚΗΣΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.873
0
0
23.873
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
8.633
7.34
ΤΣΑΓΓΑΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.823
0
0
23.823
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
8.567
7.19
ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.747
0
0
23.747
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.11
8.567
7.07
ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.636
0
0
23.636
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.633
7.136
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
23.093
0
0
23.093
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.95
8.433
7.71
ΝΤΗΜΗΤΡΙΓΙΕΒΙΤΣ
ΓΙΑΣΜΙΝΑ
ΜΙΛΑΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
22.264
0
0
22.264
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1992
8.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.423
3.76
2.583
0
3.771
7.727
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΝΤΒΙΝ
ΘΥΜΗ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.817
0
0
21.817
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
2.971
4.806
3.634
3.806
3
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
21.509
0
0
21.509
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
8.567
5.076
ΧΑΤΖΙΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.836
0
0
20.836
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2001
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
6.62
6.46
4.586
ΤΣΙΜΠΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.759
0
0
20.759
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/2004
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.726
6.933
9.1
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΙΩΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.707
0
0
20.707
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
8.207
8.43
2.12
ΛΥΡΩΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20.379
0
0
20.379
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.586
6.709
4.69
3.394
ΑΚΡΑΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.876
0
0
19.876
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
8.2
4.876
ΜΠΟΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.256
0
0
19.256
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
0
8.433
7.6
ΠΕΓΙΑΖΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
19.124
0
0
19.124
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.467
2.924
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.99
0
0
18.99
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
8.567
6.263
ΖΗΤΟΥΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.923
0
0
18.923
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.31
4.45
6.163
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.89
0
0
18.89
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
9.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.82
3.57
7.72
ΣΑΟΥΛΙΔΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.811
0
0
18.811
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/1978
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.349
0
0.777
0
5.819
4.866
ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.809
0
0
18.809
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
6.046
6.12
4.183
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.675
0
0
18.675
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.506
7.967
6.203
0
ΚΙΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.6
0
0
18.6
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
7.967
8.633
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.154
0
0
18.154
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.077
3.11
ΦΑΣΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
18.048
0
0
18.048
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
2.09
8.323
0
5.371
ΠΑΠΠΑΣ
ΜΑΝΘΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.969
0
0
17.969
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.569
6.8
7.6
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.67
0
0
17.67
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
5.39
5.33
3.18
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΕΚΤΩΡ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.513
0
0
17.513
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.993
6.36
3.16
ΚΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.337
0
0
17.337
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
6.05
3.32
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.33
0
0
17.33
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.443
8.567
3.32
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.234
0
0
17.234
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
3.53
5.737
ΤΣΑΠΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.125
0
0
17.125
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
5.929
3.03
ΚΟΥΤΣΟΘΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17.047
0
0
17.047
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.141
6.19
4.716
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΜΙΧΑΗΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
17
0
0
17
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1998
7.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
9.067
0
0
0
0
0
0
ΦΛΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.963
0
0
16.963
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2003
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.287
8.467
0.21
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.592
0
0
16.592
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.147
2.92
5.526
ΒΟΣΚΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.533
0
0
16.533
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
8.567
0
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.511
0
0
16.511
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
5.88
4.711
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.5
0
0
16.5
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2002
8.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.203
8.127
0.17
ΒΟΣΚΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.441
0
0
16.441
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
9.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
8.567
7.6
ΜΠΡΑΤΟΥΣΚΑ
ΓΚΑΛΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΪ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.391
0
0
16.391
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1982
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
3.466
3.097
7.6
ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.267
0
0
16.267
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
9.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
7.7
ΒΑΡΒΕΡΗ
ΑΝΝΑ ΝΑΤΑΣΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.247
0
0
16.247
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
7.68
ΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.24
0
0
16.24
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
8.467
0.04
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.233
0
0
16.233
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
7.6
ΚΤΙΣΤΑΚΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.233
0
0
16.233
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1996
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
7.6
ΓΙΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.233
0
0
16.233
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
9.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
7.6
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.223
0
0
16.223
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/12/2003
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
7.657
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΑΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.2
0
0
16.2
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/1999
9.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
7.6
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.2
0
0
16.2
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2002
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
7.6
ΤΣΙΝΙΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.167
0
0
16.167
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
7.6
ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ
ΜΑΓΙΑ
ΣΤΟΓΙΑΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.067
0
0
16.067
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1997
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
7.6
ΠΑΤΡΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.067
0
0
16.067
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
7.6
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16.067
0
0
16.067
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
7.6
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
16
0
0
16
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
7.567
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.66
0
0
15.66
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.42
4
3.24
ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.194
0
0
15.194
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.24
2.37
4.584
ΜΠΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΛΟΥΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
15.189
0
0
15.189
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
4.74
8.429
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.964
0
0
14.964
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
8.43
4.644
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.917
0
0
14.917
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
9.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.25
7.967
3.5
3.2
ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.687
0
0
14.687
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.887
3.51
3.29
ΣΟΥΦΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.646
0
0
14.646
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
8.6
2.817
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.643
0
0
14.643
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
7.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
0
0
0
5.45
3.51
2.94
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.637
0
0
14.637
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
3.45
3.22
ΖΟΥΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΥΙΔ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.491
0
0
14.491
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.991
6.3
3.2
ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.42
0
0
14.42
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
4.28
4.27
3.26
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.224
0
0
14.224
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.811
7.967
2.446
0
ΝΤΟΒΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.153
0
0
14.153
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
5.92
ΣΓΑΡΑ
ΛΙΟΥNΤΜΙΛΑ
ΟΛΕΞΑΝΤΡ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
14.037
0
0
14.037
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
5.287
4.22
2.66
ΜΠΑΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.793
0
0
13.793
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.806
0
3.44
4.547
ΞΕΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.219
0
0
13.219
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
2.88
4.846
3.927
ΤΑΣΚΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.148
0
0
13.148
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
4.981
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.129
0
0
13.129
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
0
6.66
4.869
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.107
0
0
13.107
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
5.73
5.047
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.087
0
0
13.087
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
4.62
ΠΑΠΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
13.067
0
0
13.067
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2004
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
8.567
3.2
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.991
0
0
12.991
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
5.509
4.42
ΒΟΛΟΣΕΝΚΟ
ΚΟΡΝΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.95
0
0
12.95
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1993
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
0
2.32
7.64
ΠΛΑΣΤΑΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΡΙΖΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.867
0
0
12.867
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.24
1.22
3.407
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.812
0
0
12.812
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.246
8.567
0
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.811
0
0
12.811
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1991
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
4.217
0
0
1.383
0
0
0
2.55
0.63
0
1.86
0
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΕΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.56
0
0
12.56
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
8.9
ΤΑΛΑΜΑΓΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.557
0
0
12.557
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0
0
8.467
2.07
ΧΑΡΙΤOYΔΗ
ΜΑΡΘΑ - ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.545
0
0
12.545
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
3.811
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.39
0
0
12.39
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
8.467
3.18
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.36
0
0
12.36
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2002
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
3.8
3.22
3.05
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.23
0
0
12.23
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
6.6
3.12
ΜΕΣΟΛΩΡΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.227
0
0
12.227
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.397
5.53
3.3
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.04
0
0
12.04
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
8.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.04
3.54
0.46
ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.931
0
0
11.931
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
0
0
0
0
2.33
3.55
3.16
ΚΟΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.927
0
0
11.927
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2002
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.21
1.95
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.689
0
0
11.689
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.631
4.837
3.22
ΠΑΠΠΟΥΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.533
0
0
11.533
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
3.3
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.501
0
0
11.501
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.433
8.048
0.02
ΧΛΩΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.493
0
0
11.493
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.313
3.18
ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.447
0
0
11.447
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
2.88
ΖΑΓΟΡΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.35
0
0
11.35
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2002
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
5.15
3.52
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.349
0
0
11.349
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
6.85
3.23
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.021
0
0
11.021
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
5.01
3.28
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11.01
0
0
11.01
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.94
5.07
ΔΕΡΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
11
0
0
11
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
2.69
0
6.34
0
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.98
0
0
10.98
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
2.58
ΤΣΟΜΑΚΟΥ
ΓΑΡΥΦΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.977
0
0
10.977
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.377
7.6
ΝΤΕΜΣΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.913
0
0
10.913
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
2.58
ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.88
0
0
10.88
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
4.56
3.02
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.867
0
0
10.867
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
8.467
1.52
ΜΠΙΧΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.649
0
0
10.649
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
3.74
3.24
ΚΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.613
0
0
10.613
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
1.98
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.56
0
0
10.56
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/01/2001
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
2.58
3.01
2.42
ΝΤΕΛΕΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.554
0
0
10.554
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2005
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.954
7.6
ΤΣΙΚΟΥΡΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.52
0
0
10.52
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.509
2.771
0
3.24
ΣΙΤΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.52
0
0
10.52
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
5.6
3.18
ΧΕΙΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.49
0
0
10.49
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.521
5.969
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.394
0
0
10.394
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/08/2002
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.611
0
2.111
0
2.671
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.34
0
0
10.34
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
9.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
7.4
ΚΟΥΜΝΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.3
0
0
10.3
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
4.48
3.21
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.114
0
0
10.114
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.454
3.45
3.21
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
10.06
0
0
10.06
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.56
2.81
2.69
ΠΑΠΠΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.92
0
0
9.92
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1972
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
0
3.54
3.2
ΛΟΥΣΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.906
0
0
9.906
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1991
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.046
0
3.86
0
ΠΙΣΤΟΛΑΣ
ΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.899
0
0
9.899
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.993
3.906
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.84
0
0
9.84
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
5.44
2.38
ΝΤΑΝΤΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.836
0
0
9.836
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
6.256
3.26
ΡΟΥΠΑΚΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.713
0
0
9.713
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
1.08
ΛΑΪΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.527
0
0
9.527
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/2000
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
3.26
3.17
ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.527
0
0
9.527
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
0.96
ΜΑΚΡΥΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΚΕΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.52
0
0
9.52
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.35
3.17
ΣΟΛΤΑΤΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.46
0
0
9.46
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.38
3.14
ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.36
0
0
9.36
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0.76
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.3
0
0
9.3
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
2.8
ΛΙΑΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.29
0
0
9.29
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.05
3.24
ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.27
0
0
9.27
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.53
3.22
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.26
0
0
9.26
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
8.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
7.6
ΛΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.239
0
0
9.239
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
5.759
3.28
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.189
0
0
9.189
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1995
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.769
3.26
1.12
3.04
0
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.16
0
0
9.16
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
4.12
2.66
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
9.07
0
0
9.07
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
8.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
5.49
3.26
ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.981
0
0
8.981
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.56
4.421
ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.95
0
0
8.95
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0.35
ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.67
0
0
8.67
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.65
4.02
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.65
0
0
8.65
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
2.9
2.59
ΖΓΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
0
ΚΑΜΗΛΑΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
0
ΝΑΤΣΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.567
0
0
8.567
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
0
ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΟΥ
ΕΥΧΑΡΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.529
0
0
8.529
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.46
4.069
ΔΑΓΔΑΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΠΕΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.467
0
0
8.467
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1998
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.467
0
0
8.467
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.867
7.6
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.337
0
0
8.337
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.087
3.25
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.233
0
0
8.233
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
9.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
ΜΠΟΝΔΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.23
0
0
8.23
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.24
2.99
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.198
0
0
8.198
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.558
1.64
ΠΑΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.133
0
0
8.133
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.617
4.516
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.092
0
0
8.092
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
7.567
ΣΙΑΤΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.05
0
0
8.05
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
4.57
ΦΙΩΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.934
0
0
7.934
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
5.194
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.88
0
0
7.88
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.72
2.16
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.654
0
0
7.654
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
4.234
ΒΕΝΕΤΙΑΔΟΥ
ΜΑΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.649
0
0
7.649
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/2001
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0
0
2.95
3.727
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.64
0
0
7.64
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2005
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
3.29
2.74
ΓΙΟΡΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.6
0
0
7.6
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
ΤΣΑΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.6
0
0
7.6
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
8.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.6
0
0
7.6
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2005
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
ΡΟΥΠΑΚΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.6
0
0
7.6
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2006
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
ΣΕΣΤΑΚΟΒΑ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΝΙΚΙΤΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.59
0
0
7.59
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1988
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.44
3.15
ΠΑΡΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.54
0
0
7.54
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.48
3.06
ΚΟΤΣΙΦΑ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.53
0
0
7.53
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.88
2.81
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.433
0
0
7.433
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/2001
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
2.731
0
3.65
0
0
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.41
0
0
7.41
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.54
2.87
ΒΕΝΙΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.247
0
0
7.247
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
3.667
ΚΑΡΥΖΩΝΗΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.214
0
0
7.214
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2002
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.234
0
0
0
1.98
ΔΑΛΜΥΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.194
0
0
7.194
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
3.964
ΤΣΕΡΩΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.074
0
0
7.074
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.027
3.217
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.03
0
0
7.03
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2001
9.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.03
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.02
0
0
7.02
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
0
0
3.08
ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.02
0
0
7.02
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2004
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.06
ΜΑΜΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
7.01
0
0
7.01
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
2.37
QENDRO
EJVIS
ΒΑΣΙΛΗ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.997
0
0
6.997
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1987
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
1.646
0
0
0
0
0
3.191
ΔΑΝΙΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.95
0
0
6.95
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2000
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.26
ΤΖΙΟΕΒΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.9
0
0
6.9
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
ΚΟΛΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.86
0
0
6.86
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.28
2.58
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.82
0
0
6.82
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.58
3.24
ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.81
0
0
6.81
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
3.09
3.1
ΛΑΓΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.79
0
0
6.79
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
3.55
2.9
ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.77
0
0
6.77
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
9.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
3.26
ΚΟΥΣΟΥΝΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.73
0
0
6.73
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.12
3.41
3.2
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.71
0
0
6.71
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.41
3.3
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.71
0
0
6.71
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.47
3.24
ΠΡΙΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.66
0
0
6.66
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2003
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.17
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.63
0
0
6.63
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/2004
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
2.72
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.61
0
0
6.61
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
9.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.3
ΜΠΑΛΤΑΣΗ
ΔΑΝΑΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.61
0
0
6.61
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
9.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.29
2.32
ΣΑΒΒΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.6
0
0
6.6
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
9.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.24
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.6
0
0
6.6
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.18
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.59
0
0
6.59
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
3.22
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.589
0
0
6.589
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.889
ΜΑΚΑΡΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.57
0
0
6.57
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.15
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΧΑΡΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.57
0
0
6.57
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.26
ΦΩΚΙΤΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ-ΛΗΔΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.56
0
0
6.56
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
9.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
0
0
3.18
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.53
0
0
6.53
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
9.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.26
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.52
0
0
6.52
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.26
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΜΠΙΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.51
0
0
6.51
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.22
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ
ΒΙΒΕΤΑ-ΑΚΡΙΒΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.51
0
0
6.51
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.15
ΚΟΥΚΚΟΥΛΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.5
0
0
6.5
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
3.11
ΓΑΡΟΥΦΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.49
0
0
6.49
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/05/2003
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.16
ΜΑΚΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.49
0
0
6.49
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.16
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.484
0
0
6.484
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
4.604
ΚΑΡΥΔΗ
ΕΛΛΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.47
0
0
6.47
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.26
ΚΡΕΤΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.46
0
0
6.46
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
3.2
ΔΗΜΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.46
0
0
6.46
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.18
ΚΟΥΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.454
0
0
6.454
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2001
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.544
0
1.91
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ
ΙΟΥΛΙΑ-ΙΟΥΛΙΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.39
0
0
6.39
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.12
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ
ΝΑΔΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.39
0
0
6.39
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.03
ΣΟΡΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.38
0
0
6.38
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.18
ΚΑΡΛΑΥΤΗ
ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.38
0
0
6.38
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.16
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ -ΔΑΝΑΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.36
0
0
6.36
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.14
ΤΣΙΡΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.34
0
0
6.34
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.16
ΛΙΑΡΔΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.26
0
0
6.26
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
2.83
2.67
ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.24
0
0
6.24
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.94
ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.24
0
0
6.24
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.1
ΤΑΛΑΡΟΥΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.217
0
0
6.217
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
0
3.617
0
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.18
0
0
6.18
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
2.96
ΣΤΑΓΙΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.18
0
0
6.18
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.2
ΠΑΥΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.17
0
0
6.17
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
2.82
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.12
0
0
6.12
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
2.68
ΜΙΝΤΖΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.08
0
0
6.08
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.16
ΖΙΩΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.06
0
0
6.06
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
2.62
ΖΑΧΑΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.05
0
0
6.05
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
2.69
ΜΕΡΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.034
0
0
6.034
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
3.829
2.08
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΥΔΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.03
0
0
6.03
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/2003
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.15
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.03
0
0
6.03
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.18
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.03
0
0
6.03
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
8.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
2.77
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6
0
0
6
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
2.23
2.02
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.97
0
0
5.97
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
3.08
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΙΣΑΒΕΛΛΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.969
0
0
5.969
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.969
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.96
0
0
5.96
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.94
0
0
5.94
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.94
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.88
0
0
5.88
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
2.68
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.86
0
0
5.86
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1.45
2.41
ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.86
0
0
5.86
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/2005
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
2.6
ΜΠΕΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.85
0
0
5.85
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.04
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.83
0
0
5.83
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
2.95
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.829
0
0
5.829
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
1.949
2.16
ΤΡΟΝΤΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.76
0
0
5.76
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
3.09
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.759
0
0
5.759
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
8.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.149
2.61
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.73
0
0
5.73
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
2.52
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.723
0
0
5.723
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.377
4.346
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.72
0
0
5.72
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
2.86
ΣΚΑΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.64
0
0
5.64
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.24
ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.62
0
0
5.62
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
9.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2
0
1.42
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.6
0
0
5.6
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
9.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
2.94
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.6
0
0
5.6
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.73
2.87
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.59
0
0
5.59
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
3.28
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ- ΑΛΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.58
0
0
5.58
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.98
ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.58
0
0
5.58
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.64
ΣΧΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.54
0
0
5.54
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
2.49
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.53
0
0
5.53
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2004
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
3.12
0
ΒΟΥΛΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.53
0
0
5.53
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
2.76
ΧΑΤΖΑΡΑ
ΑΓΛΑΪΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.51
0
0
5.51
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
2.56
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.49
0
0
5.49
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
2.29
3.1
ΙΦΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.473
0
0
5.473
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.623
2.85
ΠΑΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.44
0
0
5.44
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
3.12
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.42
0
0
5.42
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
2.45
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.35
0
0
5.35
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2000
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
2.02
ΚΟΥΖΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.35
0
0
5.35
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.11
ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.35
0
0
5.35
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
2.68
ΣΟΥΡΜΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.263
0
0
5.263
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2000
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
2.933
ΑΝΤΩΝΟΥΔΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.17
0
0
5.17
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.31
2.86
ΑΧΤΣΗΒΑΣΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.16
0
0
5.16
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
8.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
1.93
ΚΩΣΤΟΥΡΑΚΗ
NEKTΑΡΙΑ
AΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.1
0
0
5.1
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
9.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.62
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.1
0
0
5.1
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
2.12
ΒΑΪΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.06
0
0
5.06
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
2.74
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
ΑΚΡΙΒΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5.03
0
0
5.03
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.1
ΜΠΡΟΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
5
0
0
5
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2003
8.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
2.7
0
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗ
ΣΥΛΒΙΑ-ΘΕΚΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.99
0
0
4.99
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
2.92
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.973
0
0
4.973
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
4.773
0
ΤΣΙΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.949
0
0
4.949
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1998
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.949
0
0
0
0
ΜΟΣΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.937
0
0
4.937
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
8.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
2.56
ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.931
0
0
4.931
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.931
ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.93
0
0
4.93
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
2.54
ΦΛΩΡΑΚΗ
ΛΗΤΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.92
0
0
4.92
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
9.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.12
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.92
0
0
4.92
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
3.1
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.89
0
0
4.89
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
2.12
ΜΠΑΛΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.89
0
0
4.89
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.65
ΚΟΛΤΣΙΔΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.86
0
0
4.86
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.53
1.8
1.53
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.82
0
0
4.82
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.82
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΕΡΩΦΙΛΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.8
0
0
4.8
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.64
ΜΑΡΑΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.766
0
0
4.766
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2006
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.766
ΒΑΡΟΥΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.751
0
0
4.751
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.131
0.62
CLAUSNITZER
ANGELA
INGOLF
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.73
0
0
4.73
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2001
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.57
0
0
0
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ
ΟΞΑΝΑ
ΑΝΑΤΟ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.66
0
0
4.66
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
1.96
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.66
0
0
4.66
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
2.11
ΜΠΑΡΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.62
0
0
4.62
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.73
1.89
ΛΑΣΠΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.611
0
0
4.611
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.611
ΧΑΛΚΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.61
0
0
4.61
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
2.19
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.59
0
0
4.59
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
2.91
ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.38
0
0
4.38
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.29
2.09
ΠΑΧΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.36
0
0
4.36
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2003
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
2.04
ΓΑΡΔΙΚΛΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.353
0
0
4.353
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2005
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
1.76
1.53
ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.34
0
0
4.34
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
2.01
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.267
0
0
4.267
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2005
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.249
0
0
4.249
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2005
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
4.089
ΣΤΑΥΡΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.22
0
0
4.22
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1999
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
1.96
ΜΠΑΤΖΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.22
0
0
4.22
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.22
ΔΙΑΦΑΣ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.16
0
0
4.16
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
1.47
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.15
0
0
4.15
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
1.96
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
4.14
0
0
4.14
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
2.56
ΣΜΕΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.95
0
0
3.95
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2
3.42
0.33
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.87
0
0
3.87
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.77
2.1
ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ
ΘΕΑΝΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.857
0
0
3.857
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2006
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.857
ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.78
0
0
3.78
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
1.44
ΝΤΙΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.77
0
0
3.77
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
1.43
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.76
0
0
3.76
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2002
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
2.06
ΑΝΔΡΟΝΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.551
0
0
3.551
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.531
0
0
0.02
ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.541
0
0
3.541
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/2005
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.541
ΝΑΣΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.52
0
0
3.52
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.14
3.38
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.514
0
0
3.514
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.514
0
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.483
0
0
3.483
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1989
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.483
0
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.48
0
0
3.48
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
1.12
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.46
0
0
3.46
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
2.02
ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.42
0
0
3.42
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2005
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
1.04
ΚΟΛΥΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.38
0
0
3.38
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
0
ΤΣΙΝΤΖΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.34
0
0
3.34
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
9.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
0
ΛΟΙΖΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ-ΙΣΜΗΝΗ
ΛΟΙΖΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.33
0
0
3.33
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.09
1.24
ΤΗΝΙΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.32
0
0
3.32
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0.92
ΤΑΠΕ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.283
0
0
3.283
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2005
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.283
0
ΜΑΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.274
0
0
3.274
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/2005
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
0
ΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.26
0
0
3.26
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2004
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.98
ΚΑΝΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.22
0
0
3.22
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
1.44
ΠΙΤΑΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.22
0
0
3.22
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
1.46
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.2
0
0
3.2
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
1.56
ΝΙΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.16
0
0
3.16
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2004
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.1
0
0
3.1
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/2006
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
ΛΑΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.097
0
0
3.097
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.04
ΓΚΟΥΣΛΕΒΑ
ΓΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.09
0
0
3.09
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.31
1.78
0
ΝΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.09
0
0
3.09
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
1.38
ΤΣΑΜΑΪΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.94
0
0
2.94
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2005
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΤΣΕΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΓΡΑΜΠΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.92
0
0
2.92
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΠΑΠΑΔΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.91
0
0
2.91
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1999
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
ΣΑΜΑΛΕΚΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.89
0
0
2.89
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2005
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.88
0
0
2.88
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
1.12
ΠΛΑΚΙΑΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.82
0
0
2.82
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.99
0
1.83
ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.81
0
0
2.81
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
0.18
ΜΗΤΡΙΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.76
0
0
2.76
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2003
9.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΜΟΣΧΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.76
0
0
2.76
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.3
2.42
0.04
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.72
0
0
2.72
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/06/2005
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.42
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.7
0
0
2.7
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
ΖΑΪΤΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.697
0
0
2.697
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΛΕΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.69
0
0
2.69
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2006
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.67
0
0
2.67
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2005
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.66
0
0
2.66
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
ΣΕΒΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.64
0
0
2.64
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2000
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.64
0
0
2.64
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
9.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΝΑΤΣΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.64
0
0
2.64
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2006
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΣΙΔΕΡΑ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΣΕΡΓΚΕΪ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.61
0
0
2.61
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1987
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
ΦΟΥΝΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.594
0
0
2.594
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2005
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
ΣΕΡΒΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.59
0
0
2.59
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2005
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.58
0
0
2.58
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.54
0
0
2.54
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2005
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.53
0
0
2.53
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2005
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
ΚΟΡΚΟΚΙΟΥ
ΜΥΡΤΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.51
0
0
2.51
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2000
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
0
0.17
ΡΟΓΚΑ
ΑΓΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.48
0
0
2.48
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2005
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΜΙΧΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.45
0
0
2.45
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0.69
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.44
0
0
2.44
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
0
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.42
0
0
2.42
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2006
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.42
0
0
2.42
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΕΖΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.41
0
0
2.41
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
0
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.41
0
0
2.41
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.4
0
0
2.4
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.4
0
0
2.4
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΓΕΡΟΦΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.4
0
0
2.4
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.36
0
0
2.36
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
0
ΓΟΥΔΑ
ΛΥΔΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.34
0
0
2.34
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1997
8.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.317
0
0
2.317
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2006
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.317
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.24
0
0
2.24
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΠΑΝΤΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.223
0
0
2.223
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2006
9.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
2.04
ΔΟΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.18
0
0
2.18
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2006
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
ΜΕΝΤΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.16
0
0
2.16
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/2006
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.13
0
0
2.13
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2006
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
ΝΤΕΜΙΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.08
0
0
2.08
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
ΡΑΚΙΝΤΖΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.07
0
0
2.07
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
0.99
ΤΣΕΛΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.06
0
0
2.06
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2006
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2
0
0
2
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1999
7.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ
ΕΥΣΕΒΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2
0
0
2
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΚΟΣΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2
0
0
2
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΓΚΑΡΙΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2
0
0
2
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2005
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΘΑΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.9
0
0
1.9
413
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1997
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.86
0
0
1.86
414
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
0.22
ΛΩΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.86
0
0
1.86
415
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.86
0
0
1.86
416
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2005
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.76
0
0
1.76
417
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΒΑΚΡΙΝΟΣ
ΙΑΣΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.75
0
0
1.75
418
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
ΤΣΙΑΪΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.74
0
0
1.74
419
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
9.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
0
ΛΙΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.72
0
0
1.72
420
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
ΣΟΥΛΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.72
0
0
1.72
421
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2006
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.71
0
0
1.71
422
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.71
0
0
1.71
423
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.709
0
0
1.709
424
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.709
ΚΟΥΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.68
0
0
1.68
425
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΗΓΗ-ΖΩΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.68
0
0
1.68
426
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2006
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
ΑΡΜΑΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.67
0
0
1.67
427
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.67
0
ΤΣΙΡΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.66
0
0
1.66
428
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2006
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
ΤΣΑΒΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΞΑΝΑ
ΒΙΚΤΟΡ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.65
0
0
1.65
429
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/1995
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.65
0
0
1.65
430
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2005
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.65
0
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.64
0
0
1.64
431
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
0
ΜΑΝΤΖΟΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.64
0
0
1.64
432
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
ΜΑΝΤΕ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.623
0
0
1.623
433
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2006
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.62
0
0
1.62
434
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/2004
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ16.01
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1.62
0
0
1.62
435
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2005
9.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0