ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
12.849
0
0
12.849
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/1999
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.017
0
1.737
2.606
0
0
2.929
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.911
0
0
9.911
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
7.9
0
0
0
0
ΚΑΒΒΑΔΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
9.177
0
0
9.177
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2000
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.583
2.823
2.766
ΠΛΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
8.743
0
0
8.743
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
3.423
4.074
ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ
ΚΥΠΡΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
7.833
0
0
7.833
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1992
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
0
0
0
0
ΝΤΡΕΛΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
6.246
0
0
6.246
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1999
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.611
0
2.383
1.703
0
0
0
ΧΑΝΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
5.533
0
0
5.533
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2005
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.533
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
4.697
0
0
4.697
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/01/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.697
0
0
ΑΘΙΑΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
4.263
0
0
4.263
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/01/2000
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
3.134
ΤΖΑΦΕΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.897
0
0
3.897
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2004
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
2.503
1.029
ΚΟΝΤΣΟΥΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
3.669
0
0
3.669
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2004
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
3.394
ΚΟΛΟΚΑΘΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.857
0
0
2.857
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
09/09/2002
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0.251
0
0
ΣΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
2.834
0
0
2.834
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/2001
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
0
0
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.789
0
0
2.789
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/1989
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0.457
ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.543
0
0
2.543
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1987
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.543
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.965
0
0
1.965
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1995
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.965
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΓΕΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
1.937
0
0
1.937
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.937
0
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
1.429
0
0
1.429
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.8
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.234
0
0
1.234
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.11
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ
1.211
0
0
1.211
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1993
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.663
ΚΑΣΑΠΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
1.097
0
0
1.097
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/2004
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0.583
ΔΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
1.063
0
0
1.063
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.937
0
0
0.937
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1989
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
ΖΗΛΙΑΝΑΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.731
0
0
0.731
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/02/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
ΣΙΜΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.514
0
0
0.514
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1989
5.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
0
0
0
0
ΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.457
0
0
0.457
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2001
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΡΟΔΙΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.457
0
0
0.457
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.411
0
0
0.411
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0
0
ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.229
0
0
0.229
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
16/10/2002
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΤΑΜΠΑΘΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.01
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ
0.206
0
0
0.206
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.114
0
0
0.114
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/1988
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
28.02
0
0
28.02
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
9.133
8.933
8.833
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
19.527
17.63
0
1.897
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
0
0
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
18.526
0
0
18.526
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/1998
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.166
8
0
0
0
2.446
1.914
0
0
ΛΕΝΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
18.378
0
0
18.378
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1988
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.331
0
1.749
0
2.129
ΤΣΟΥΠΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
17.533
0
0
17.533
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
8.833
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
16.26
16.26
0
0
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΑΛΕΝΙΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
12.043
0
0
12.043
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1999
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
0
3.69
3.12
0
0
ΦΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
11.86
11.86
0
0
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
11.426
0
0
11.426
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
2.686
3.086
2.443
0
0
0
ΜΠΑΣΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
10.49
10.49
0
0
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
9.92
0
0
9.92
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
4.96
3.9
0
0
ΣΙΟΥΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
7.477
0
0
7.477
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.943
0
0
2.017
2.329
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
7.29
7.29
0
0
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΝΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
3
3
0
0
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1999
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.96
2.96
0
0
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/1998
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
2.114
0
0
2.114
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1982
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.634
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΑΝΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
1.177
0
0
1.177
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0.32
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.64
0
0
0.64
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.377
0
0
0.377
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/09/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.274
0
0
0.274
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
ΒΑΡΒΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.274
0
0
0.274
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/2007
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ17.05
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΕΙ KATEE
0.503
0
0
0.503
53
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2006
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503