ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
62.057
0
0
62.057
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1992
7.8
ΟΧΙ
48.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.898
6.393
ΣΑΡΑΦΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
38.943
6.96
5.8
26.183
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
1.95
5.1
1.42
6.14
4.14
ΔΡΑΓΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΑΔΑΜ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
32.423
0
2.88
29.543
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1997
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.183
3.76
8.2
3.59
0
3.61
3.2
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
28.857
0
0
28.857
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1995
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
9.633
2.757
1.99
2.9
4.01
ΚΥΡΑΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
24.704
0
8.845
15.859
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
7.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
9.133
0
3.88
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ
ΜΥΡΤΩ ΛΥΣΑΝΔ
ΦΡΑΓΚ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
23.691
0
0
23.691
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
4.6
8
3.057
0
0
0
ΚΟΥΡΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
23.476
0
0
23.476
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.663
6.804
2.751
7.257
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21.734
0
0
21.734
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.828
9.667
0
0
3.2
4.04
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
20.774
0
0
20.774
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
0
2.537
8.527
1.49
2.52
ΣΠΑΘΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
19.423
0.95
0
18.473
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.73
2.04
2.26
5.763
3.92
ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
16.43
0
0
16.43
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/2002
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.066
2.882
3.306
0.928
5.329
3.92
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
13.386
0
0
13.386
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
0
3.58
4.386
3.08
ΤΖΕΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
12.173
0
0
12.173
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1992
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.173
3.27
1.22
2.51
ΒΑΡΒΕΡΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
11.305
0
0
11.305
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.971
9.333
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.2
0
0
11.2
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
2.48
2.56
2.29
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.103
0
0
11.103
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/2004
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
3.86
3.783
ΠΕΡΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
6.959
0
0
6.959
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1994
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.006
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
2.34
ΜΠΛΑΝΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
6.937
0
0
6.937
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
2.82
3.34
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
4.98
0
0
4.98
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01
0
1.32
1.65
ΤΖΗΜΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.52
0
0
4.52
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
0
3.04
0
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.54
0
0
3.54
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
0
ΜΠΡΟΥΖΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.06
0
0
2.06
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
22/06/1992
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.84
0
0
1.84
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1994
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1.66
0
0
1.66
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1.051
0
0
1.051
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΜΑΡΚΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0.18
0
0
0.18
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.18
ΚΑΜΠΟΥΡΠΑΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΑΜΙΑ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
0.1
0
0
0.1
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.1
0
ΚΑΡΔΑΡΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
47.039
0
0
47.039
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1984
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
3.6
6.5
1.906
9.267
8.967
9.067
ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
39.5
0
0
39.5
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
7.767
9.033
8.8
9.1
ΠΑΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
30.653
0
0
30.653
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/1985
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
3
8.133
8.833
8.867
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΛΑΣΙ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
27.188
0
0
27.188
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/12/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
8.269
1.94
9.367
0
4.516
ΤΣΑΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
24.855
7.21
2.425
15.22
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.51
3.51
3
3.36
3.84
ΛΑΠΠΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
22.651
0
0
22.651
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
9.1
6.676
0
3.511
0
0
2.38
ΚΑΛΟΥΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
20.924
0
0
20.924
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/10/2001
9.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.736
4.493
6.666
7.03
ΖΗΣΙΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
18.98
0
0
18.98
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1995
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
4.58
3.94
3.91
3.47
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
18.833
0
0
18.833
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.9
ΑΑΡΩΝ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
17.877
0
0
17.877
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1988
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
7.867
0
0
2.05
3.56
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
17.767
0
0
17.767
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.833
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
16.833
0
0
16.833
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
4.74
3.42
2.87
4.02
ΜΑΜΑΛΑΚΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΧΑΙΝΡ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
16.427
0
0.88
15.547
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.77
6.737
3.04
3
ΣΑΚΑΛΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
15.8
0
2.72
13.08
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.29
3.71
2.8
3.28
ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΩΜΑΙΣ
ΠΑΝΑ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
15.771
0
0
15.771
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
2.971
0
1.54
1.04
2.86
4.08
ΘΕΟΦΙΛΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
15.669
0
0
15.669
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
0.85
5.189
3.02
1.23
2.42
ΣΤΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
15.409
0
0
15.409
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1981
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
2.57
3.53
1.98
2.8
3.82
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
15.28
0
0
15.28
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.82
3.6
2.56
3.08
ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
14.93
0
0
14.93
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/02/1993
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.9
2.06
3.18
3.89
ΠΛΕΞΙΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.654
0
0
14.654
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.334
2.49
3.93
3.06
3.84
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.53
0
0
14.53
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.89
3.74
3.24
ΚΑΣΕΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
14.356
0
0
14.356
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.99
5.396
3.97
0
ΣΩΤΗΡΑΚΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
14.34
0
0
14.34
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1993
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.57
3.27
2.83
2.73
3.94
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
14.075
0
6.235
7.84
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/1996
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.88
ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
13.7
0
0
13.7
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/01/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
5.48
3.97
1.79
ΤΖΩΡΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
13.667
0
0
13.667
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1987
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
2.8
0.633
2.7
0
0
0
ΒΑΡΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
13.389
0
0
13.389
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1998
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.574
4.274
2.54
0
ΝΙΑΒΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
13.15
0
0
13.15
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
3.25
3.53
2.57
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.983
0
0
12.983
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
0
3.35
ΚΙΟΤΤΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ-ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.97
0
0
12.97
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1991
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.11
3.64
0.2
3.99
4.03
ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12.79
0
0
12.79
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1986
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
2.97
3.39
3.26
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
12.557
0
0
12.557
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1994
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
4.767
0
0
0
0
0
0
2.73
3.94
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
12.17
0
0
12.17
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.55
1.38
2.3
3.94
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
11.69
0
0
11.69
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
2.92
2.77
3.14
ΚΟΥΜΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
11.36
0
0
11.36
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
4
3.56
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
11.33
0
0
11.33
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
0
2.17
2.9
3.93
ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
11.09
0
0
11.09
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.95
2.57
2.93
3.64
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
11.03
0
0
11.03
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2004
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
3.31
4.01
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.93
0
0
10.93
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1989
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.38
1.83
3.79
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.92
0
0
10.92
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.11
2.92
2.64
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.74
0
0
10.74
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.48
2.42
2.6
ΒΑΡΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
10.72
0
0
10.72
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
0
2.74
3.96
ΠΑΓΚΡΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
10.7
0
0
10.7
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.02
3.42
3.26
ΜΠΕΡΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10.28
0
0
10.28
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
5.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.02
3.6
1.28
0
ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
10.21
0
0
10.21
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
0
3.16
3.81
ΜΠΟΒΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
10.143
0
0
10.143
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
0
0
2.766
0
0
0
0
3.96
ΤΖΩΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
10.09
0
0
10.09
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1998
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.15
3.9
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
9.62
0
0
9.62
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.75
1.89
2.5
ΖΕΡΒΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
9.56
0
0
9.56
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.8
3.9
ΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
9.37
0
0
9.37
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.25
3.18
0
2.94
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.3
0
0
9.3
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
3.86
2.48
0.86
0
ΚΑΡΟΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
9.08
0
0
9.08
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1991
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
1.98
3.94
ΤΑΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
9.07
0
0
9.07
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.75
0
2.42
3.9
ΚΟΥΝΙΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.9
0
0
8.9
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1991
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
0
0
ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
8.9
0
0
8.9
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1994
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0.42
2.47
3.99
ΣΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
8.75
0
0
8.75
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
2.39
0
3.86
ΒΙΚΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
8.28
0
0
8.28
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.44
2.54
ΛΟΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
7.88
0
0
7.88
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/1994
7.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.88
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
7.88
0
0
7.88
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
1.28
3.52
ΣΤΟΛΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.45
0
0
7.45
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1999
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.64
0.99
0.52
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
7.04
0
0
7.04
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/2000
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
1.9
2.54
ΣΚΙΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
7.02
0
0
7.02
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
4.04
ΚΟΥΒΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.99
0
0
6.99
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
1.97
2.13
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.88
0
0
6.88
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
0
1.9
3.26
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
6.78
0
0
6.78
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/01/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
1.42
2.37
ΓΩΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.75
0
0
6.75
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.07
2.68
0
ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
6.59
0
0
6.59
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
0
3.32
ΚΑΡΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
6.48
0
0
6.48
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
0
2.24
3.8
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
6.27
0
0
6.27
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
1.18
1.82
1.97
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
6.14
0
0
6.14
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
0
3.67
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
5.9
0
0
5.9
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
1.82
3.5
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
5.8
0
5.8
0
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
5.38
0
0
5.38
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
2.77
0
ΠΗΓΙΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
5.171
0
0
5.171
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1998
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
0.9
3.14
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
5.06
0
0
5.06
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.5
ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.909
0
0
4.909
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1996
6.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΠΡΕΒΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
4.18
0
0
4.18
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
2.98
ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
4.16
0
0
4.16
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
4.16
0
0
4.16
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/09/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
0.62
1.04
ΤΣΙΛΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
4.14
0
0
4.14
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/01/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.68
0
0
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
4.12
0
0
4.12
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
3.22
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
4.07
0
0
4.07
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2003
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
0
2.14
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.94
0
0
3.94
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
0
0
ΣΤΥΛΙΑΡΑ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.9
0
0
3.9
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
0
0
0
ΧΟΥΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.86
0
0
3.86
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
3.84
0
0
3.84
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1990
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
0
ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
3.72
0
0
3.72
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
3.16
0
0
3.16
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/2002
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
3.11
0
0
3.11
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.98
0
2.13
0
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.96
0
0
2.96
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2
ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
2.81
0
0
2.81
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
ΤΣΑΝΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.78
0
0
2.78
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
2.69
0
0
2.69
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
ΨΩΜΙΑΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.58
0
0
2.58
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.534
0
0
2.534
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.534
0
0
0
ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.48
0
0
2.48
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/02/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΛΟΥΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2.443
0
0
2.443
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.443
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.377
0
0
2.377
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.051
ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
2.286
0
0
2.286
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1985
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.297
0.846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.14
0
0
2.14
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/1982
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
ΤΣΙΚΑΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
2.12
0
0
2.12
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1.98
0
0
1.98
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
0
0
0
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1.96
0
0
1.96
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
0.4
0
ΜΟΣΧΟΒΟΥ
ΕΡΑΤΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.96
0
0
1.96
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.22
1.74
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.01
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1.86
0
0
1.86
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1992
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.26
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1.8
0
0
1.8
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1987
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
0.3
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.56
0
0
1.56
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.56
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.27
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
1.24
0
0
1.24
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1994
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.28
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧ. ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
0.6
0
0
0.6
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/01/2001
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0
0
0