ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
36.707
0
0
36.707
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/01/1987
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
0
9.6
2.24
9.133
0
7.067
ΞΑΝΘΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.774
0
0
3.774
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.774
ΤΣΑΤΣΙΑΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.6
0
0
1.6
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.48
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
26.467
0
0
26.467
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1981
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
5.639
9.6
2.594
0
0
0
ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
21.2
0
0
21.2
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1992
6.75
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
5.8
7.9
0
0
0
0
ΜΑΛΛΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
20.455
0
0
20.455
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
5.546
8.237
0
2.006
ΚΟΛΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
20.454
0
0
20.454
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1987
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
3.051
6.26
6.243
3.14
0
0
ΚΥΝΔΕΛΕΡΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
17.776
0
0
17.776
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1990
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
7.933
3.749
0
0
0
0
3.1
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
17.346
0
0
17.346
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/05/2002
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
2.423
8.2
2.706
2.646
ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
15.733
0
0
15.733
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1980
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
0
0
0
7.9
0
0
0
0
ΛΕΣΤΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12.551
0
0
12.551
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1993
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2.983
4.309
0
0
0
3.26
0
0
0
ΜΑΝΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.927
0
0
10.927
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1979
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
0
0
2.76
0
0
0
ΚΟΥΚΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.7
10.7
0
0
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.611
0
0
10.611
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1993
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
7.833
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΜΗΝΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.133
0
0
9.133
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
0
0
ΚΑΤΖΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.286
0
0
8.286
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.006
0
0
4.28
ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.9
0
0
7.9
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.59
3.87
1.8
0
0
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.116
4.75
0
2.366
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.62
6.62
0
0
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1996
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΦΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.04
0
0
3.04
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1989
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.86
0
2.86
0
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.48
0
0
2.48
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
7.41
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.251
1.063
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.434
0
0
2.434
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/04/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΤΥΧ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.171
0
0
2.171
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1985
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
0
0
0
0
ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.011
0
0
2.011
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
ΔΡΑΓΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.914
0
0
0.914
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0.48
0
ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.737
0
0.36
0.377
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.434
0
0
0.434
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.411
0
0
0.411
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1993
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΛΥΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.251
0
0
0.251
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1989
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
0
0
ΖΑΡΟΥΛΙΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.16
0
0
0.16
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1987
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
ΦΑΤΟΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.149
0
0
0.149
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/09/1995
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΕΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
51.633
0
0
51.633
33
34.567
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1988
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.967
9.6
8.267
17.067
0
0
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
47.476
0
0
47.476
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1990
6.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0.709
9.133
2.434
9.067
9
8.867
ΚΑΛΑΘΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
45.772
13.84
2.5
29.432
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
4.667
9.5
3.74
0
0
3.326
ΓΑΒΡΗΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
40.594
0
0
40.594
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1991
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
5.767
5.927
9.2
8.967
9.1
ΜΠΑΤΖΟΥΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
38.566
0
0
38.566
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1987
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
0.754
8.233
5.567
0
3.56
3.151
8.767
0
ΠΕΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
34.969
13.65
2.925
18.394
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/1999
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.736
9.167
3.114
0
0.377
0
ΚΟΜΠΟΧΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
34.773
0
0
34.773
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
7.833
8.833
8.4
9.067
ΣΕΒΔΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΙΔ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
34.772
0
0
34.772
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
7.139
19.2
0
0
0
0
ΑΤΖΑΚΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
33.817
0
1.815
32.002
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1982
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
8.167
0
9.633
2.863
1.509
0
2.597
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
33.311
0
0
33.311
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1989
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
0
0
0
1.897
0
8.167
5.1
2.8
3.86
3.92
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
32.719
0
0
32.719
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
6.073
9.633
7.594
0
0
1.451
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
32.535
10.95
2.77
18.815
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
0
6.349
4
0
0
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
31.776
0
0
31.776
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1993
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
3.488
19.2
5.483
0.36
0
0
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
30.503
0
1.5
29.003
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
7.425
9.633
3.211
0
0
0
ΝΑΖΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
29.193
0
0
29.193
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1996
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
3.291
7.435
9.167
3.429
2.889
0.103
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
28.492
15.44
1.19
11.862
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.729
0
0
0
ΣΤΡΑΤΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
27.862
0
0
27.862
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.509
5.738
7.9
6.976
3.74
0
0
ΛΟΓΓΙΖΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
27.847
0
0
27.847
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/1985
5.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
2.503
3.063
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
5.683
7.867
0
0
0
0
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
26.552
0
0
26.552
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/1988
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
2.743
0
3.257
9.067
0
5.794
3.383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΟΥΙΤΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
25.999
14.29
0
11.709
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
6.589
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
25.902
13.33
0
12.572
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
0
0
9.167
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
25.895
0
0
25.895
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1991
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
7.967
5.502
0
3.051
0
0
1.509
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
25.551
0
0
25.551
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1996
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
3.954
7.867
7.05
3.8
0
0
ΤΖΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
23.829
0
0
23.829
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
4.823
7.709
3.28
1.417
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
23.311
0
0
23.311
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1981
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.667
8.433
3.76
1.177
2.274
0
0
0
ΣΑΡΙΚΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
23.233
0
0
23.233
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
5.467
9.6
0
0
0
0
ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22.792
0
0
22.792
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1991
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.937
8.8
8.427
ΤΖΙΤΖΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21.773
15.41
3.74
2.623
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/01/1999
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.623
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΒΕΡΗ
ΑΝΔΟΜΑΧΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
21.349
0
0
21.349
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1995
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
8.833
7.967
1.806
0
0
0
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΙ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
20.907
0
0
20.907
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1995
5.7
ΟΧΙ
20.907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
20.546
0
0
20.546
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1995
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
6.246
5.5
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
20.39
0
0
20.39
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1980
5.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
2.857
1.6
7.674
0
0.091
0
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
19.934
0
0
19.934
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1987
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
8.333
0
0
0
2.434
0
0
0
ΛΑΤΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19.913
0
0
19.913
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
3.05
5.77
3.36
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19.82
0
0
19.82
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/1992
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.331
0
0
0.514
0
0
0
3.6
1.874
9.5
0
0
0
0
ΜΙΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19.331
0
0
19.331
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
4.54
1.84
2.4
1.051
ΗΛΒΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
19.01
9.41
0
9.6
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
18.683
0
0
18.683
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
1.531
5.874
5.949
3.5
0
0
ΜΑΝΤΖΙΑΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
18.52
0
0
18.52
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1988
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
3.337
0.663
0
0
0
0
0
0
2.663
0
3.263
7.406
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
18.3
0
0
18.3
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
9.4
ΤΣΙΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
17.82
13.91
3.91
0
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΟΥΛΙΟΥ
ΑΓΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
17.1
0
0
17.1
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1986
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
8.7
0
0
0
0
0
0
ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
16.979
16.11
0
0.869
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1993
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΜΑΜΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
16.699
0
0
16.699
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1981
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5.733
0
2.966
0
0
0
ΣΙΣΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
16.48
0
0
16.48
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/02/1985
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.143
2.88
2.057
0
0
0
ΣΙΩΖΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
16.31
16.31
0
0
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΟΝΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
15.872
0
0
15.872
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/1999
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.114
9.167
0
0
0
2.591
ΤΖΕΛΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
15
0
0
15
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.629
8
0
1.371
ΝΤΑΛΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14.81
14.81
0
0
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/1996
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14.72
0
0
14.72
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1983
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.354
1.966
8.4
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΡΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.962
0
0
13.962
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/05/1990
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
5.062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΤΑΔΩΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.904
0
0
13.904
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
4.811
6.967
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
13.321
0
0
13.321
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
5.954
0
0
0
ΡΕΤΣΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
13.253
10.15
0
3.103
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
ΜΑΚΡΥΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
12.89
12.89
0
0
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/01/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
12.646
0
0
12.646
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1978
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
7.8
2.949
0
0
0
0
0
ΔΕΡΒΕΝΤΖΑ
ΕΛΛΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11.174
0
0
11.174
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
3.174
0
0
0
ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11.15
11.15
0
0
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΙΟΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.889
0
0
10.889
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1984
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
7.7
1.337
0
0
0
0
0
ΚΟΝΙΑΡΗ
ΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
10.514
0
0
10.514
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
6.094
3.16
0
0
ΠΟΛΙΤΗ
ΖΩΗ
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
10.4
10.4
0
0
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΛΑΤΙΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
10.048
0
0
10.048
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1984
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
0
1.314
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.937
0
0
9.937
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1987
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.16
0.777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΔΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.85
9.85
0
0
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.40
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING)
9.76
9.76
0
0
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.6
0
0
9.6
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1992
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.521
0
0
9.521
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/1986
5.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.32
1.69
2.61
3.85
0
0
ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.267
0
0
9.267
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/10/1993
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.2
0
0
9.2
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
0
0
ΧΑΒΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
9.167
0
0
9.167
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/04/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
0
ΜΑΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
9.006
0
0
9.006
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1993
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
4.846
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.93
0
0
8.93
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
0
0
0.663
0
0
0
ΒΑΡΣΑΓΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.833
0
0
8.833
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2004
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
ΧΑΡΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.696
0
0
8.696
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1992
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
8.102
ΓΟΥΤΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.68
8.68
0
0
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.64
0
0
8.64
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.469
1.531
1.143
1.029
ΛΑΖΑΝΗ
ΒΑΪΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.537
0
0
8.537
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1976
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.863
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
8.39
8.39
0
0
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8.267
0
0
8.267
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1987
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.78
7.78
0
0
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΑΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.73
7.73
0
0
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΛΗ
ΟΛΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.59
7.59
0
0
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/1988
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.47
7.47
0
0
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
7.39
7.39
0
0
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1997
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΤΣΑΝΑ-ΤΣΙΑΝΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.326
0
0
7.326
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1979
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
3.634
0
0
0
0
0
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.217
0
0
7.217
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/1995
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.229
2.989
0
0
ΣΑΛΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.204
0
0
7.204
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/1994
5.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.174
4.03
0
0
ΛΟΥΚΑΪΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
7.08
7.08
0
0
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.803
0
0
6.803
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
0
0
0
0
2.883
0
0
0
ΜΟΥΣΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.491
0
0
6.491
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1988
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.817
2.674
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
6.131
0
0
6.131
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1988
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
3.537
ΓΚΡΙΝΤΖΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.643
0
0
5.643
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
1.04
3.597
0
0
0
ΤΟΥΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.5
0
0
5.5
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/1981
7.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
5.463
0
0
5.463
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1992
5.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
1.143
1.006
1.063
0.96
0.891
ΚΛΗΜΑΣΔΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.383
0
2
3.383
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1981
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
ΚΟΕΝ
ΜΥΡΙΑΜ
ΣΟΛΟΜΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5.189
0
0
5.189
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1982
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
2.331
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΒΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.891
0
3.065
1.826
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1996
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.826
0
0
0
ΚΑΡΙΝ ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΦΟΚ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.731
0
0
4.731
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/08/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.189
1.097
0.869
0.937
ΤΣΑΚΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.637
0
0
4.637
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1984
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
2.5
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4.377
0
0
4.377
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/01/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
1.234
1.691
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.354
0
0
4.354
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1994
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
2.091
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΥΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.331
0
0
4.331
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1997
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.331
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.149
0
0
4.149
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0
0.549
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.047
0
0
4.047
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/02/1989
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.757
0
2.29
0
0
ΤΡΟΥΛΙΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
4.046
0
0
4.046
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1981
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
0
0
0
0
0
ΞΑΓΡΕΜΜΕΝΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4
0
0
4
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1992
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΡΑΙΤΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.731
0
0
3.731
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
3
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.174
0
0
3.174
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1988
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.317
0.857
0
0
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
3.129
0
0
3.129
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1993
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
0
0
ΧΡΟΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.937
0
0
2.937
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/1990
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.88
0
0
2.88
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/1994
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
1.051
0.389
ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.846
0
0
2.846
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.583
0
0
2.583
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
0
0
0
0
0
ΝΤΡΕΚΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.446
0
0
2.446
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
1.646
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΜΑΙΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.286
0
0
2.286
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1977
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.194
0
0
2.194
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΚΟΡΡΕ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2.126
0
0
2.126
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/1989
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΝΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
2.057
0
0
2.057
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1992
5.93
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.16
0.503
0.823
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.863
0
0
1.863
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
5.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
0
0.411
0
ΚΟΥΖΙΩΡΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.76
0
0
1.76
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1995
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0
0
0
0
0
ΜΙΣΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.691
0
0
1.691
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1989
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.69
1.69
0
0
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΑΡΑΝ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.669
0
0
1.669
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/05/1989
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.526
ΚΟΡΚΙΔΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.595
0
1.595
0
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.55
0
1.55
0
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2000
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΦΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.509
0
0
1.509
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.526
0.48
ΚΑΡΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.451
0
0
1.451
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/1994
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.417
0
0
1.417
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/2002
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.503
0
ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.371
0
0
1.371
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.257
0
0
1.257
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ
ΠΑΓΩΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.211
0
0
1.211
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.709
ΔΙΑΚΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.143
0
0
1.143
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0
0
0
ΞΕΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1.074
0
0
1.074
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
ΓΕΡΑΚΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1.051
0
0
1.051
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΤΟΥΦΕΞΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.937
0
0
0.937
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1987
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0.48
ΤΟΥΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.937
0
0
0.937
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.389
ΜΠΙΤΑΔΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.891
0
0
0.891
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΚΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.869
0
0
0.869
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
0
0.503
ΠΑΛΑΜΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.857
0
0
0.857
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.83
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.377
ΔΙΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.777
0
0
0.777
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.709
0
0
0.709
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2000
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.709
0
0
0.709
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
ΠΙΤΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.709
0
0
0.709
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/01/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.645
0
0.645
0
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.64
0
0
0.64
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
0
0.571
0
ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.595
0
0.595
0
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MAΡΑΘΟΚΑΜΠΙΤΟΥ
ΑΛΗΘΙΝΗ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.594
0
0
0.594
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2001
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.526
0
0
0.526
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1990
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
ΦΩΛΙΝΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.526
0
0
0.526
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.491
0
0
0.491
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.48
0
0
0.48
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1996
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΔΑΣΑΡΓΥΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.02
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.457
0
0
0.457
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1992
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
ΡΟΜΠΟΡΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.389
0
0
0.389
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΡΑΧΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.343
0
0
0.343
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΠΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.309
0
0
0.309
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1992
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
ΑΝΥΦΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.286
0
0
0.286
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.286
ΤΣΙΟΥΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.35
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
0.229
0
0
0.229
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/1992
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.229
0
0
0.229
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
ΛΟΓΓΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.206
0
0
0.206
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/12/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
ΒΑΡΖΗ
ΒΑΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.03
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
0.137
0
0
0.137
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/01/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0