ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.6
0
0
4.6
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
70.651
27.22
4.315
39.116
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1999
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
9.2
3.889
8.3
8.4
7.133
ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
66.033
13.04
5.005
47.988
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
9.2
9.033
9.133
8.4
9.067
ΤΣΑΠΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
62.653
16.98
0
45.673
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.667
6.587
9.633
3.069
7.867
5.592
7.259
ΒΗΧΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
62.045
13.81
5.285
42.95
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2000
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.6
2.726
8.667
8.4
9.124
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
60.126
10.53
2.05
47.546
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
6.942
9.6
3.729
8.633
8.4
7.636
ΚΟΥΤΣΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
59.024
0
0
59.024
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1985
7.4
ΟΧΙ
41.557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.067
ΚΟΥΤΕ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
56.584
0
7.91
48.674
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1990
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
3.223
6.851
0
9.667
9.133
7.671
9.067
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
55.851
7.68
0
48.171
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
6.131
9.5
3.24
8.3
6.8
6.433
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
55.742
9.82
0
45.922
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
0
0
9.467
3.22
8.3
8.469
9.067
ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
55.577
11.66
8.25
35.667
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1999
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
9.133
8.4
9.067
ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΕΡΓΙΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
54.078
11.72
0
42.358
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
6.863
9.633
3.129
8.633
6.8
0.167
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΔΟΜΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
53.599
14.17
0
39.429
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.983
9.633
3.471
8.633
8.433
3.274
ΚΟΚΚΟΦΕΙΑΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
52.44
5.35
0
47.09
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
7.044
9.6
8.367
9.067
8.4
0.967
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
50.607
0
8.63
41.977
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/1998
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
4.633
9.633
8.467
8.2
0
9.067
ΒΑΡΣΑΜΗ
ΑΘΗΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
50.425
1.52
0
48.905
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/1989
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.731
5.234
4.4
9.2
3.406
8.6
6.489
6.845
ΟΡΝΕΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
49.918
8.89
0
41.028
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
8.292
1.189
0
3.617
7.867
8.4
3.463
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
49.086
0
0
49.086
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1987
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
9.633
9.767
9.133
8.4
9.067
ΜΕΓΑΚΛΗ
ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
49.074
0
0
49.074
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/1990
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
9.633
9.767
9.133
8.526
9.067
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
47.056
0
2.72
44.336
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2000
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
5.869
9.633
3.331
8.333
7.605
6.913
ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
46.346
0
0
46.346
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1990
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
8.867
7.55
0
3.863
9.133
8.4
0
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
44.167
13.78
0
30.387
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/1993
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
9.133
8.367
9.067
ΒΑΧΛΙΩΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
43.467
4.76
0
38.707
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
0
9.067
9.133
8.4
9.067
ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
42.463
0
0
42.463
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
0
2.48
7.8
2.874
9.133
8.4
9.067
ΔΟΜΠΡΟΓΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
42.333
4.77
0
37.563
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.106
0
2.274
9.2
3.523
8.3
6.16
0
ΦΩΤΙΑΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
42.089
0
0
42.089
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
6.645
9.6
3.377
8.667
5.433
0
ΝΥΧΤΑΡΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
42.014
0
0
42.014
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1994
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.491
3.863
9.633
8.467
9.133
6.427
0
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
41.791
2.23
0
39.561
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1998
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
1.6
8.367
9.133
8.4
9.067
ΑΡΓΑΛΑΒΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
41.745
0
2.19
39.555
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/1988
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
5.314
3.726
9.633
3.303
8.633
3.009
2.851
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
40.08
1.14
2.44
36.5
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1995
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
9.133
8.4
9.067
ΠΑΡΑΣΥΡΗ
ΟΛΓΑ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
40.067
0
0
40.067
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1999
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.1
6.909
9.6
5.746
8.6
0.377
1.735
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
39.632
0
0
39.632
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1985
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.217
4.183
9.6
3.08
8.633
0
7.919
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
39.561
0
0
39.561
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.134
9.767
9.193
8.4
9.067
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
38.228
0
0
38.228
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1995
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
8.371
3.354
7.767
6.767
9.067
ΚΟΛΕΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΕΝΙΑΜΙΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
37.091
0
0
37.091
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1996
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.646
3.154
9.633
3.191
9.133
8.333
0
ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
36.329
0
0
36.329
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1988
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.36
3.76
9.667
3.246
8.633
2.997
2.666
ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
36.273
4.49
0
31.783
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.283
9.133
8.4
8.967
ΒΙΒΙΛΑΚΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.795
6.34
0
29.455
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
9.703
3.731
7.198
3.871
3.763
ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.264
0
0
34.264
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
8.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.623
0
3.063
9.633
3.889
8.885
0
1.811
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33.677
16.21
0
17.467
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.067
ΚΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33.271
0
0
33.271
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
9.5
3.331
0
8.367
9.067
ΜΠΙΛΑΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
32.593
16.1
0
16.493
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
8
3.149
0
4.133
0
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
31.598
0
3.16
28.438
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1999
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.433
9.167
3.626
7.767
3.126
0.32
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
31.459
0
0
31.459
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1996
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
9.6
2.366
7.467
1.6
9.067
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.198
0
0
30.198
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.631
9.1
8.4
9.067
ΧΡΥΣΕΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.009
0
0
30.009
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.409
9.133
8.4
9.067
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.135
0
0
29.135
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1988
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.811
0
0
0
9.133
7.5
7.633
ΣΚΟΥΤΑΡΗ
ΕΥΧΑΡΙΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
28.654
0
0
28.654
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2002
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.054
9.133
8.4
9.067
ΣΙΑΤΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
28.425
0
0
28.425
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
9.2
3.486
9.133
0
3.383
ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΑΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
27.941
0
0
27.941
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1987
7.19
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
0.354
0
9.133
8.4
7.425
ΚΤΙΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
27.343
19.01
0
8.333
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/2000
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
26.749
14.86
1.86
10.029
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
2.226
2.471
1.931
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.904
6.28
0
19.624
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.031
8.4
9.192
ΤΣΕΚΟΥ
ΦΕΡΝΑΝΔΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.867
6.4
0
17.467
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2003
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.067
ΚΑΣΩΤΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.723
14.06
0
9.663
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.243
2.606
3.266
0.549
ΠΑΠΤΣΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.001
4.78
0
18.221
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1999
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
8.4
9.067
ΔΑΡΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.422
0
0
22.422
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
7.867
3.451
7.867
2.003
0
ΠΛΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.374
0
0
22.374
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
5.886
7.5
6.109
0
0
0
0
0
ΒΑΙΡΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.019
0
1.955
20.064
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2000
7.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
0
0
0
8.433
8.933
ΔΙΒΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.181
0
0
21.181
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
1.754
3.314
7.767
2.586
3.326
ΚΟΤΤΑΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.17
0
0
21.17
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/2000
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
0
0
0
8.4
9.067
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.018
0
0
20.018
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1999
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
1.737
7.5
0.343
9.067
ΒΟΥΛΙΣΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.547
0
0
19.547
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
0
8.4
9.067
ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
18.554
16.12
0
2.434
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/06/1994
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
0
0
0
0
0
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.467
0
0
17.467
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
9.067
ΜΠΟΝΤΙΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.521
0
0
16.521
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2001
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
2.831
1.6
9.067
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.927
0
0
15.927
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/2000
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.914
1.96
2.986
9.067
ΔΑΛΙΑΝΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.022
0
0
15.022
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
3.354
2.534
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.673
9.85
0
3.823
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.823
0
ΠΑΜΠΟΥΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.146
0
0
13.146
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
3.317
6.234
2.394
0
ΛΥΓΟΥΡΑ
ΧΑΡΙΣ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.312
0
0
11.312
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/2001
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.246
9.067
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.467
0
0
10.467
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2001
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
9.067
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.346
0
0
10.346
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/1987
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
0
0
1.531
7.1
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.364
0
0
9.364
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1993
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
9.067
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.946
0
0
7.946
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.14
1.211
0.971
2.074
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.893
0
0
7.893
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1988
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
7.436
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.246
0
0
7.246
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/1984
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
3.283
0
1.62
0
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.233
0
0
7.233
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1992
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
ΚΟΥΔΟΥΜΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.133
0
0
7.133
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.92
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
ΜΠΟΥΤΣΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.426
0
0
6.426
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1991
8.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
0
3.051
0
ΧΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.217
0
0
4.217
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1995
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
2.606
0
ΜΥΛΩΝΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.999
3.21
0
0.789
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2000
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
0
0
0
0
ΜΥΛΟΧΑΡΑΚΤΗ
ΕΡΙΦΥΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.891
0
3.16
0.731
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
ΚΟΥΡΟΥΤΖΟΥ
ΣΟΥΣΑΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.177
0
0
3.177
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1987
8.15
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΒΑΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.643
0
0
2.643
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.643
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΘΕΩΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.586
0
0
2.586
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.586
0
ΣΑΡΑΠΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.057
0
0
2.057
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1996
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
67.77
25.41
8.755
33.605
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
9.133
8.4
7.705
ΤΣΙΓΚΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
67.692
27.38
10.785
29.527
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1999
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
8.3
8.4
9.067
ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
67.406
20.57
6.88
39.956
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
9.167
3.446
8.633
8.4
7.728
ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
59.706
10.94
8.955
39.811
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/1997
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.644
9.167
8.467
9.133
8.4
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
50.27
0
0
50.27
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/11/1984
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
6.337
9.6
3.577
8.633
6.255
7.133
ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
50.022
12.79
0
37.232
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
3.977
0
2.937
9.2
0
9.133
2.42
6.433
ΦΙΛΙΠΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
48.789
0
0
48.789
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
9
9.533
9.133
9.8
9.333
ΜΕΛΙΝΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
47.562
0
0
47.562
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/01/1995
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
5.7
9.633
3.226
8.633
8.4
4.203
ΣΑΟΥΡΙΔΗ
ΕΛΛΙΝΑ
ΒΛΑΝΤΙΣΛΑΒ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
47.133
0
0
47.133
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.533
9.967
9.8
8.833
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ-ΝΕΛΛΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
45.103
0
0
45.103
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1984
7.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.533
8.303
8.933
9.333
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
43.924
0
0
43.924
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1989
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.103
6.886
9.633
3.577
9.133
7.626
2.966
ΓΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
43.722
10.21
0
33.512
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1988
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
9.2
4.194
8.3
5.467
3.129
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
43.476
9.86
7.425
26.191
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2000
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
9.133
8.333
5.822
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
42.363
0
0
42.363
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1986
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
8.267
4.667
8.233
0.32
8.3
5.433
4.8
ΤΑΟΥΣΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
41.146
6.37
0
34.776
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.897
9.2
3.337
7.867
3.183
5.292
ΣΑΙΔΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
40.571
9.08
3.11
28.381
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
7.833
3.4
8.633
3.137
2.943
ΒΑΚΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
39.951
0
0
39.951
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.171
9.633
3.331
9.067
8.333
3.414
ΧΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
39.456
0
0
39.456
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1985
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
3.589
9.6
3.114
8.3
3.191
2.729
ΓΚΟΥΜΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
38.136
0
0
38.136
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
3.726
9.633
4.16
8.3
7.637
3.354
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
37.519
9.43
0
28.089
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/2001
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
7.9
3.311
7.867
5.133
2.311
ΓΡΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.724
7.6
4.49
23.634
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.633
3.634
0
5.467
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.012
5.3
0
29.712
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
9.2
3.12
7.767
5.326
0
ΓΚΑΒΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.744
0
0
34.744
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
3.943
9.6
2.386
7.867
4.129
3.529
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.736
0
0
34.736
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1994
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
5.703
9.6
3.423
8.633
2.934
2.5
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.544
9.38
0
25.164
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.757
3.423
7.767
8.4
3.817
ΚΥΡΛΙΔΗ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.394
10.23
7.94
16.224
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/1996
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
7.767
5.2
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΜΕΛΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.275
0
0
34.275
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.567
3.669
9.5
3.577
8.2
3.249
2.514
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΒΑΣΩ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33.488
0
0
33.488
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/1986
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.889
9.633
4.874
8.2
3.049
2.843
ΑΓΓΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
33.084
0
0
33.084
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1983
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.731
9.6
3.183
7.767
3.317
3.486
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
32.396
0
0
32.396
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1985
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
3.166
9.6
3.183
6.933
3.271
3.614
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
32.322
0
0
32.322
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
9.633
3.097
8.3
2.851
3.24
ΤΣΕΛΕΠΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
31.861
0
0
31.861
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.715
5.733
3.411
7.767
8.4
0.834
ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
31.685
0
0
31.685
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
4.434
0
9.167
3.297
7.767
2.449
2.514
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
31.2
0
0
31.2
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1995
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
9.5
2.706
8.2
3.211
2.583
ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΓΩ
ΒΑΠΤΙ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.502
0
0
30.502
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
9.167
3.469
7.867
8.526
0
ΣΑΛΙΑΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.271
0
0
30.271
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/1989
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
3.84
8.233
3.423
7.867
2.597
2.483
ΛΑΠΑΤΣΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΗΣΙΜ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.755
0
0
29.755
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/07/1985
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
8.667
6.322
0
0
0
0
6.433
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.575
0
0
29.575
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
6.76
3.374
8.167
6.96
3.789
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
29.007
0
0
29.007
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.88
7.9
3.48
7.867
2.486
2.394
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΔΑΜΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
28.857
0
0
28.857
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
9.633
3.58
7.867
2.7
2.426
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
28.815
0
0
28.815
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/09/1997
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
0
0.377
8
3.431
7.867
2.469
3.357
ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
28.626
12.71
0
15.916
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.309
2.486
7.433
2.689
ΧΑΤΖΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
27.202
0
0
27.202
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
9.167
3.434
7.867
0
2.834
ΚΑΠΡΑΝΟΥ
ΗΛΙΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
26.9
0
0
26.9
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.933
8.833
ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
26.84
0
0
26.84
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1993
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
8.367
4.891
7.332
3.267
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
26.391
0
0
26.391
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/03/1985
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
9.5
3.331
8.3
2.574
0
ΚΟΥΚΟΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.014
0
0
25.014
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
9.633
3.389
7.867
0
0.731
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
24.271
0
0
24.271
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
7.814
9.633
1.097
0
2.423
1.166
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.935
3.04
0
20.895
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.366
7.867
6.303
3.36
ΡΑΙΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.852
0
0
23.852
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1981
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.7
0
0
0.126
7.867
0
0.16
ΝΤΑΜΠΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
23.784
0
0
23.784
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/1984
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.067
0
9.2
2.989
2.157
3.657
1.714
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.557
1.47
0
21.087
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0
3.297
7.767
6.246
2.394
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
22.236
0
0
22.236
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
7.633
3.126
2.843
2.974
2.46
ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.849
0
0
21.849
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1989
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
8
0.651
0
0
0
2.709
3.489
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.698
0
0
21.698
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
7.9
3.166
7.867
0
1.28
ΛΙΓΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
21.682
10.85
5.83
5.002
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/2001
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
0
0
0
0
0.469
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.203
0
0
20.203
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1983
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
7.9
3.103
1.303
3.343
2.04
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.795
0
0
19.795
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1989
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
3.374
7.767
3.02
3.303
ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.275
0
1.845
17.43
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.097
7.767
3.283
2.283
ΚΟΥΡΕΑ
ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
18.543
0
0
18.543
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1999
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
0
3.08
7.7
2.331
3.054
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
18.13
10.33
0
7.8
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
1.857
2.72
2.571
ΘΕΟΥΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.571
0
0
17.571
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/2001
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.114
9.6
2.857
0
0
0
ΚΕΣΟΥΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.08
0
0
17.08
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2000
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.914
9.5
3.4
0
0
1.266
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.91
0
0
16.91
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
3.24
7.767
2.403
2.814
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.842
0
0
16.842
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
7.733
2.84
2.886
ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
16.216
0
0
16.216
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2002
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.3
6.916
0
0
ΤΖΑΤΖΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.987
5.03
0
10.957
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
0
3.137
2.16
2.563
0
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.73
15.73
0
0
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/07/2004
8.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΩΝΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.666
0
0
15.666
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1985
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
2.48
1.634
2.869
1.989
2.503
0
0.126
2.431
0
0
0
ΖΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.649
0
0
15.649
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/01/1989
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
2.994
0
3.126
2.874
2.494
0
ΖΛΑΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
15.533
11.89
0
3.643
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
2.82
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.871
3.5
0
11.371
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.194
2.826
3.511
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.851
13.16
0
1.691
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1995
7.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
ΚΩΣΤΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.743
8.76
0
5.983
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1992
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0.857
2.554
ΣΠΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΥΔ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.848
0
0
13.848
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2000
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
0
3.64
0
3.017
3.357
ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ
ΘΕΚΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.641
0
0
13.641
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
7.867
2.563
0
ΛΙΟΥΛΙΑ
ΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
13.391
0
0
13.391
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
3.343
5.048
0
1.777
ΣΟΥΡΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
12.466
0
0
12.466
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1988
7.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
4.6
0
2.74
2.646
0
0
ΧΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
12.374
0
0
12.374
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/02/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
2.874
2.897
1.874
1.586
ΣΒΥΡΙΝΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.983
0
0
11.983
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
3.246
0
0
3.229
3.051
0
0
ΒΟΣΚΙΔΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.751
0
0
11.751
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/10/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
3.26
2.869
2.531
1.514
ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.483
0
0
11.483
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
2.466
3.037
2.823
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.398
0
0
11.398
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
0
2.231
ΘΕΙΑΚΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.883
0
0
10.883
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.491
2.194
2.671
2.526
ΔΑΡΟΥΣΗ-ΔΕΡΕΚΕΝΑΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.477
0
0
10.477
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1985
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.369
2.889
3.077
1.143
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.426
4.84
0
5.586
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.826
2.76
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.881
0.91
0
8.971
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.806
0
2.963
3.203
ΜΠΙΝΤΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.5
0
0
9.5
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.183
3.157
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΛΑΖΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.266
0
0
8.266
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
2.58
2.426
0
ΛΑΧΛΑΛΙ
ΡΑΧΜΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΜΕΝΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.214
0
0
8.214
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.926
2.86
1.783
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.826
3.24
0
4.586
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.597
1.989
ΚΑΡΑΪΩΣΗΦΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.58
0
0
7.58
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
1.931
3.043
0
ΜΟΣΧΟΛΕΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.351
0
0
7.351
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/1988
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0
3.237
1.886
ΡΑΛΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.169
0
0
7.169
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
2.54
1.486
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.083
4.06
0
3.023
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/2001
8.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
0
ΛΕΖΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.803
0
0
6.803
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/2001
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.951
1.731
2.12
0
ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.746
0
0
6.746
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/2001
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.02
1.783
ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.474
0
0
6.474
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.986
3.489
ΚΑΣΚΑΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.243
0
0
6.243
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.997
3.246
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.194
0
0
6.194
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.963
3.231
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.106
0
0
6.106
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/03/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
2.723
0
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
6.049
0
0
6.049
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
2.674
0
0
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.834
0
0
5.834
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.054
ΖΑΧΟΚΩΣΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.697
0
0
5.697
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
0
0
2.491
ΜΠΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.527
0.33
0
5.197
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/01/2005
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.826
2.371
ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.414
0
0
5.414
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.246
3.169
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.269
0
0
5.269
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.851
0
2.417
0
ΖΑΡΚΑΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.203
0
0
5.203
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.751
0
0
2.451
ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.049
0
0
5.049
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1999
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.786
1.143
1.12
0
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΑΝΝΙΤΑ
ΜΑΞΙΜ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.017
0
0
5.017
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
1.257
0.823
0
ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.006
0
0
5.006
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.883
2.54
0.583
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.937
0
0
4.937
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
0
1.891
0
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΥΡΚΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.689
0
0
4.689
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.654
3.034
0
ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.669
0
0
4.669
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
0
2.086
0
ΤΣΙΚΟΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.554
0.56
0
3.994
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
2.034
ΚΩΝΣΤΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.294
0
0
4.294
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1985
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.911
2.129
1.254
ΚΟΝΤΑΞΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.286
0
0
4.286
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.12
0
2.166
ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.92
0
0
3.92
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/1994
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.574
1.346
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.809
0
0
3.809
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
7.37
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.823
1.986
0
ΜΟΝΙΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.583
0
0
3.583
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
0
1.686
0
0
0
ΜΕΝΤΖΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.454
0
0
3.454
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1998
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.269
1.186
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.3
0
0
3.3
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1998
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
3.003
0
0
0
ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.129
0
0
3.129
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/1996
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
ΣΑΡΡΗ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.053
0.93
0
2.123
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
1.62
ΠΡΕΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.034
0
0
3.034
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1992
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.943
0
0
2.943
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2004
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
2.337
ΚΕΜΑΝΕΤΖΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.857
0
0
2.857
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/12/1998
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
0
0
0
0
0
ΦΛΩΡΟΥ - ΑΔΡΑΧΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.849
0
0
2.849
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
6.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
0
ΞΕΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.74
0
0
2.74
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2006
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΗΛΟΥΣΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.7
2.7
0
0
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/10/1992
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΡΑΛΥΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.64
0
0
2.64
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.606
0
0
2.606
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1995
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.371
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.583
0
0
2.583
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/02/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.571
0
0
2.571
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.54
0
0
2.54
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
ΘΕΟΔΟΣΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.503
0
0
2.503
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
0
0
ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.146
0
0
2.146
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1986
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.146
0
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.94
0
0
1.94
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2002
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.231
0
0.709
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.931
0
0
1.931
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
0
ΑΞΙΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.751
0
0
1.751
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.751
ΜΠΕΤΣΙΚΑ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.751
0
0
1.751
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/1997
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.751
0
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.714
0
0
1.714
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1987
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΤΣΟΥΒΑΛΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΟΡΔ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.709
0
0
1.709
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1996
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.709
0
ΒΑΒΑΤΖΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.434
0
0
1.434
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.434
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.38
0
0
1.38
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
ΓΑΣΠΑΡΗ
ΡΕΒΕΚΚΑ
ΙΩΝ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.371
0
0
1.371
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.303
0
0
1.303
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2003
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0
ΜΑΝΔΑΡΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.297
0
0
1.297
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1984
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.297
ΚΑΙΝΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.177
0
0
1.177
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.629
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.15
1.15
0
0
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΕΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.006
0
0
1.006
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
ΣΓΟΥΡΙΔΟΥ
ΡΩΞΑΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.686
0
0
0.686
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.526
0
0
0.526
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΤΣΟΚΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.526
0
0
0.526
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΣΑΡΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.04
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
0.457
0
0
0.457
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457