ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΜΠΙΡΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
44.795
0
0
44.795
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
8.233
6.129
9.133
7.9
8.733
ΜΟΥΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
28.1
0
0
28.1
2
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.167
7.867
0
9.133
7.933
0
ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
20.867
0
0
20.867
3
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1992
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
9.133
6.8
0
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
19.36
0
0
19.36
4
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/1989
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.771
7.7
1.737
3.151
ΑΦΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.923
0
0
9.923
5
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
2.926
2.817
0
2.889
0
ΠΑΠΑΦΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
59.653
0
0
59.653
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
7.394
19.2
7.966
15.533
5.926
0
ΤΣΙΜΠΕΡΛΕΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
35.643
0
0
35.643
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1991
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
7.9
8.367
9.133
7.9
0
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
35.635
0
0
35.635
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1997
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
9.767
9.133
7.933
8.733
ΠΑΥΛΕΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
31.711
0
0
31.711
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.011
9.133
7.9
8.667
ΤΟΣΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
31.494
7.96
0
23.534
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/02/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
0
4.214
3.037
2.729
2.283
3.671
ΠΑΠΑΔΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
30.317
0
0
30.317
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1995
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
3.474
0
2.594
0
2.503
9.1
7.9
2.917
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
29.76
0
0
29.76
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1989
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
9.067
0
8.667
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
0
ΣΠΙΘΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
27.127
0
0
27.127
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.76
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.051
8.129
17.467
ΜΟΥΡΤΖΗΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
20.845
0
0
20.845
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1997
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
3.031
7.867
3.28
0
ΛΑΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.128
0
0
19.128
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
8.233
3.44
2.717
2.817
0.503
ΛΑΠΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
17.545
0
0
17.545
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1989
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
9.133
6.8
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.892
0
0
15.892
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/02/1996
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
5.826
0.933
0
0
0
0
ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.128
0
0
15.128
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
03/07/1987
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.909
2.586
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.28
0
0
13.28
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
06/03/1987
7.88
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
2.526
3.954
2.046
2
0
ΛΑΪΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.788
0
0
11.788
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2005
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.054
8.733
ΣΤΙΓΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.346
0
0
11.346
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2004
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.646
8.7
ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.1
0
0
11.1
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
4.009
3.763
0
ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΘΡΑΣΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.903
0
0
8.903
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
0
2.483
0
ΠΕΣΥΡΙΔΟΥ
ΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.311
0
0
6.311
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/06/1989
8.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
0.823
0
0
2.551
0
ΜΕΤΕΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.266
0
0
6.266
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
06/11/2002
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
0
2.483
2.514
ΒΡΑΧΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.52
0
0
5.52
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1988
7.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
2.194
0
0
0.571
0.571
0.503
ΜΕΡΜΙΓΚΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.991
0
0
3.991
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
0
0
0
2.471
0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.889
0
0
2.889
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/05/1987
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.429
0
0
2.429
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1989
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.429
0
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.057
0
0
2.057
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/04/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
48.78
0
0
48.78
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
5
9.5
3.997
9.133
6.8
6.616
ΨΑΡΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
46.051
0
0
46.051
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/1988
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
5
9.5
3.217
7.023
5.777
6.433
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
39.55
0
0
39.55
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
5.709
9.167
2.983
7.867
3.1
3.591
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
39.019
0
0
39.019
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
5
9.133
2.897
7.867
5.103
1.086
ΓΡΑΜΜΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
37.769
0
0
37.769
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
4.343
7.9
3.477
8.37
2.849
2.097
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
37.711
0
0
37.711
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
4.381
0
0
9.167
8.5
9.1
3.297
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
36.869
0
0
36.869
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
2.743
0
2.434
8.233
3.503
7.912
4.449
4.143
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
35.633
0
0
35.633
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
9.6
3.134
9.133
6.36
2.506
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
35.067
0
0
35.067
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
5.46
8.267
3.54
7.867
5.133
0
ΚΩΤΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
34.455
0
0
34.455
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.6
3.329
9.033
5.857
2.103
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
34.376
0
0
34.376
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.018
9.5
3.397
9.133
7.328
0
ΛΑΝΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
33.6
0
0
33.6
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/03/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.9
8.067
2.76
8.9
5.682
3.291
ΤΕΝΕΚΕΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.254
0
0
33.254
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/04/1990
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
6.804
8.233
3.569
7.149
0
0
ΖΩΓΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
33.139
0
0
33.139
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/01/1998
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
5
9.5
3.231
0.983
5.914
0.777
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.983
0
0
32.983
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1990
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.446
7.867
3.354
9.133
5
3.183
ΜΑΚΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.782
0
0
32.782
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
4.217
8.2
3.531
7.767
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
32.049
0
0
32.049
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.783
9
3.266
9
5
0
ΤΖΗΜΑΝΤΑΚΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
31.18
0
0
31.18
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.297
0
3.074
7.9
8.5
3.217
3.191
0
ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
31.009
0
0
31.009
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.396
0
0
9.2
3.329
7.867
1.417
2.8
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
30.379
0
0
30.379
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/10/1993
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
8.2
3.4
7.023
2.923
0
ΤΖΟΥΤΣΑ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
28.553
0
0
28.553
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/01/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
0
9.2
2.82
9.1
0
0
ΜΟΥΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
27.799
0
0
27.799
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
9.633
3.317
7.767
2.549
0
ΣΚΟΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
27.625
3.72
0
23.905
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
7.867
4.237
6.967
2.629
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.991
0
0
26.991
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1989
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.691
4.633
7.9
2.9
7.867
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΛΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
26.498
0
0
26.498
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
0
1.166
0
0
1.371
0
5.776
8.233
3.163
2.72
0
0
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
25.926
0
0
25.926
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/1990
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.211
4.271
4.503
8.137
2.78
2.023
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
25.907
0
0
25.907
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
0
0
3.26
7.867
3.451
2.129
ΚΑΜΠΕΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
25.845
0
0
25.845
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
9.167
3.226
7.767
2.051
0
ΓΕΡΟΤΟΛΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
24.698
0
0
24.698
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
0
5.913
9.2
1.949
2.503
0
0
ΓΙΑΓΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
23.132
0
0
23.132
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
7.9
2.797
4.995
5.223
0.96
ΓΚΩΓΚΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
23.012
0
0
23.012
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1995
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
0
2.64
9.6
0
7.767
0
0
ΧΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
21.919
0
0
21.919
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
3.051
7.9
3.034
0
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
21.915
0
0
21.915
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
8
2.023
7.767
0.834
0
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
21.232
6.5
3.58
11.152
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/05/1992
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.386
7.767
0
0
ΑΜΙΡΑΛΗ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
21.083
0
0
21.083
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
7.867
3.183
6.933
0
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
20.515
0
0
20.515
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/10/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
3.223
7.767
3.046
3.446
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
20.431
0
0
20.431
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
3.223
7.9
3.403
3.106
0
0
ΤΣΟΓΓΑΡΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
20.338
0
0
20.338
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1999
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
9.6
1.543
0.891
2.537
0
ΠΟΥΡΝΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
20.292
0
0
20.292
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
0
8.933
8.833
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.931
1.58
0
18.351
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1991
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
2.651
2.626
7.533
2.82
0
ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΓΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.777
0
0
19.777
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
0.48
2.711
0
7.733
1.986
0
ΚΑΛΛΙΜΟΡΦΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.311
0
0
19.311
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/1993
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
5.053
3.043
7.867
0
0
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.271
0
0
19.271
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
0
2.309
8
2.514
0
2.78
0
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
19.22
0
0
19.22
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/1990
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
1.326
2.706
7.7
1.537
2.763
ΝΤΟΚΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
18.358
0
0
18.358
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
7.867
2.743
0
2.529
2.077
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
17.36
0
0
17.36
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/03/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.217
3.074
0
0.333
0
7.767
2.94
0
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
17.25
0
0
17.25
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
5.051
6.367
2.943
1.76
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
16.926
0
0
16.926
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/1991
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
0
3.314
3.451
2.129
2.703
0
3.306
0
ΡΟΣΕΝΛΗ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.917
0
0
16.917
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1989
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
7.9
3.32
2.497
0
0
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.916
0
0
16.916
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/02/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
8.233
3.254
0
0
3.349
ΜΙΧΩΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.722
0
0
16.722
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
6.885
1.674
2.58
2.623
0
ΨΑΘΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.651
0
0
16.651
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/2001
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
7.9
0.4
7.3
0
0
ΠΡΑΤΤΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
16.454
0
0
16.454
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1991
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
7.9
2.971
2.394
0
0
ΚΑΛΤΣΑ
ΑΛΚΗΣΤΗ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
16.153
0
0
16.153
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1991
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
4.667
0
2.32
0
0
0
ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
16.119
0
0
16.119
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
4.467
3.566
7.767
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
15.82
0
0
15.82
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
0
0
8
3.18
0
0
0
ΤΣΕΤΣΙΛΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
14.4
0
0
14.4
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.833
2.8
0
7.767
0
0
ΜΠΟΥΤΖΙΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.733
0
0
13.733
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
07/07/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
5.4
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.6
0
0
13.6
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
10/03/1998
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
5.767
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
13.433
0
0
13.433
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
05/09/1997
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
5.233
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΜΑΙΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
12.551
0
0
12.551
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1991
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.597
3.877
3.229
2.843
0
ΜΠΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.352
0
0
11.352
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1991
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
7.767
0
0
0
0
0
2.546
0
ΖΩΗ
ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.33
0
0
11.33
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.306
3.7
1.55
3.294
0.48
ΚΑΜΠΟΛΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
11.3
8.36
0
2.94
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
0
ΚΟΤΣΙΦΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
11.297
0
0
11.297
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
1.977
1.509
2.297
0
2.726
2.297
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
10.714
0
0
10.714
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/11/1988
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.634
3.497
3.583
0
ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
10.551
0
0
10.551
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
3.577
1.971
2.877
0
ΓΟΥΝΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
9.63
9.63
0
0
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2003
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.257
0
0
8.257
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
14/07/1995
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
3.051
0
2.989
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
8.171
0
0
8.171
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
1.234
2.994
0
1.406
0
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
7.077
0
0
7.077
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1995
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
0.72
1.371
0
2.757
0
ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
6.994
0
0
6.994
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.251
0
3.337
1.406
0
0
ΠΟΜΟΝΗ
ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.951
0
0
6.951
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/09/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.323
2.986
0
2.643
0
ΓΚΙΟΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
6.591
0
0
6.591
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.603
0.891
3.097
0
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
6.503
0
0
6.503
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.471
4.031
ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
6.214
0
0
6.214
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
3.009
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
6.177
0
0
6.177
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1990
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
0
3.291
0
ΚΩΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.78
0
0
5.78
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
7.29
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.506
3.274
ΣΚΑΡΠΕΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.631
0
0
5.631
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.014
2.617
ΥΦΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.39
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
5.254
0
0
5.254
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2000
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
2.934
0
0
0
ΜΠΑΣΔΕΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.23
0
0
5.23
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.216
0
3.014
0
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
5.151
0
0
5.151
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.311
0
1.84
0
ΜΠΑΡΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
4.031
0
0
4.031
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2003
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.911
1.12
0
0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.789
0
0
3.789
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.64
2.623
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.603
0
0
3.603
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.103
0
3.5
ΣΚΟΥΠΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.563
0
0
3.563
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1989
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
2.774
0
0
0
ΓΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
3.459
0
1.065
2.394
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/1993
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.394
0
0
0
ΦΟΥΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.334
0
0
3.334
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
2.546
0
0
0
ΝΤΕΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
3.137
0
0
3.137
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.137
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.077
0
0
3.077
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
19/10/1994
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
0
ΔΟΚΕΡΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.043
0
0
3.043
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/10/2000
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΒΕΡΟΝΙΚΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.043
0
0
3.043
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043
0
ΠΡΙΦΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
3.009
0
0
3.009
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/02/2003
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.46
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.889
0
0
2.889
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
0
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.843
0
0
2.843
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
0
0
0
ΣΕΤΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.751
0
0
2.751
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/05/2000
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.751
0
0
0
ΓΑΤΣΑΚΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.514
0
0
2.514
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
ΜΠΕΞΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.463
0
0
2.463
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.463
0
ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.38
0
0
2.38
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
0
ΚΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
2.226
0
0
2.226
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.226
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.126
0
0
2.126
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/01/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
0
0
0
0
ΔΟΥΒΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
2.091
0
0
2.091
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
0
0
0
0
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.966
0
0
1.966
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/04/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.029
0.457
ΚΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.84
0
0
1.84
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.743
ΒΕΡΤΟΥΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.837
0
0
1.837
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/03/2005
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.837
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.749
0
0
1.749
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.446
ΜΥΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.703
0
0
1.703
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
ΔΗΜΖΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.531
0
0
1.531
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/2004
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.549
0.434
ΦΑΣΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.246
0
0
1.246
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/08/1991
7.01
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.72
0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
1.23
1.23
0
0
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2001
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.211
0
0
1.211
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
1.04
0
0
1.04
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2006
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
ΦΑΣΟΥΛΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.937
0
0
0.937
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/01/2004
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
ΤΣΙΠΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.88
0
0
0.88
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/2001
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.754
0
0
0.754
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/02/2005
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
ΓΚΑΡΕΤΣΑ
ΛΕΟΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.754
0
0
0.754
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2005
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
ΖΙΩΓΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.697
0
0
0.697
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2005
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.571
0
0
0.571
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/01/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
0.571
0
0
0.571
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.56
0.56
0
0
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.457
0
0
0.457
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/04/2004
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΜΑΝΙΩΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.389
0
0
0.389
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.274
0
0
0.274
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
0
0
ΤΣΙΓΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.11
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
0.217
0
0
0.217
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1990
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
ΜΑΓΚΛΑΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.183
0
0
0.183
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.183
0
0
0.183
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2005
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΡΑΚΟΣ
ΠΕ18.10
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
0.091
0
0
0.091
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1996
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091