ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6.191
0
0
6.191
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.309
2.883
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.714
0
0
2.714
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1999
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.057
0
0
2.057
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
ΣΒΑΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.046
0
0
2.046
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
1.383
0
0
1.383
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.594
0
0
0.594
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
ΚΟΤΣΕΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
0.571
0
0
0.571
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
ΠΑΠΑΣΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.32
0
0
0.32
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
09/11/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ
ΘΕΟΠΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
56.246
0
0
56.246
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1986
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
5.52
3.897
2.789
19.2
4.749
6.406
6.9
2.489
ΚΟΝΤΖΑΜΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
55.41
0
0
55.41
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1993
5.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.5
9.5
3.4
9.2
8.733
8.043
ΓΚΑΤΖΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
48.326
0
0
48.326
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1999
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
8.467
19.2
8.633
8.5
2.12
0
ΓΚΕΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
46.734
0
0
46.734
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1983
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
8.798
8.642
9.185
8.733
9.033
ΑΝΔΡΑΚΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
42.117
0
0
42.117
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
4.8
9.233
9.2
8.567
8.9
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
42.063
0
0
42.063
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/11/1985
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
0
0
0
1.851
7.933
9.167
8.967
2.511
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
40.7
0
0
40.7
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1988
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
4.206
8.619
9.136
8.733
9
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
38.243
0
0
38.243
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
7.833
2.72
2.47
2.42
6.9
7.9
ΙΑΤΡΟΥΔΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
36.773
0
0
36.773
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1983
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.897
9.133
9
9.4
ΚΟΛΕΤΣΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
36.259
0
0
36.259
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/10/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
7.933
8.933
9
9.067
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
34.535
0
0
34.535
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2001
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
7.733
9.033
8.6
7.9
ΤΣΕΒΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
34.374
0
0
34.374
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1988
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.411
2.934
8.7
8.633
9.067
ΖΕΡΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
31.804
0
0
31.804
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/09/1985
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
2.594
9.2
8.8
8.867
ΔΗΜΟΥΛΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
31.779
0
0
31.779
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1988
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
2.16
2.331
0
2.546
0.926
8.733
7.826
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
30.68
0
0
30.68
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
2.923
7.767
8.867
9.067
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
29.671
0
0
29.671
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1982
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.8
0
7.5
0
3.154
7.867
1.54
1.34
3.47
0
0
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
27.116
0
0
27.116
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/1989
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.714
9.067
8.767
3.569
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
24.235
0
0
24.235
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
2.877
7.667
8.351
3.431
ΑΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
24.088
0
0
24.088
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/1994
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
0
0
0
0
0
0.969
8.7
8.033
3.54
ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
23.592
0
0
23.592
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/1998
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
2.217
1.657
0
7.933
8.208
ΧΟΒΑΡΔΑ
ΚΑΤΙΝΑ
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
23.098
0
0
23.098
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1985
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
0
1.851
1.783
0
0
0
5.166
0
0
7.967
1.189
0
0
0
1.303
0
ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.15
ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝ. ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
22.066
0
0
22.066
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
0
0
0
0
1.44
8.633
9.067
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
19.539
0
0
19.539
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
6.159
3.737
0.869
6.9
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
17.867
0
0
17.867
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
9.033
ΔΑΡΙΒΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝA
ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
17.508
0
0
17.508
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/1988
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
7.9
4.633
0
2.374
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
16.574
0
0
16.574
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/1987
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.167
0
0.16
1.314
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
14.751
0
0
14.751
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1988
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
4.433
0
3.249
1.76
2.794
0
ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
14.614
0
0
14.614
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/12/1995
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.566
0
0
8.4
2.477
ΤΣΩΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
13.684
0
0
13.684
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1990
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
7.97
2.423
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΛΕ
ΕΛΕΝΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
13.509
0
0
13.509
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1982
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
4.011
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
12.283
0
0
12.283
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.283
9
ΚΑΝΔΥΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
11.889
0
0
11.889
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1989
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.389
8.5
0
ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
11.602
0
0
11.602
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/02/1988
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.469
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
11.157
0
0
11.157
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/07/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
2.8
0
0
0
2.514
3.34
ΣΠΥΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
10.471
0
0
10.471
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/04/1992
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
0
0
0
2.671
0
ΜΑΡΝΕΡΗ
ΜΕΤΑΞΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
9.934
0
0
9.934
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/03/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
1.863
0
0
2.966
2.5
ΚΕΧΑΓΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8.867
0
0
8.867
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΖΑΡΚΑΒΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
8.526
0
0
8.526
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1984
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.669
0.857
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
8.298
0
0
8.298
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1990
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0.331
0
0
0
ΑΓΟΡΟΥ
ΡΟΔΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.909
0
0
7.909
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1988
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
2.194
0
0
0
0
1.829
0
0
1.737
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.317
0
0
7.317
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/02/1996
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
0
0
0
0
3.306
0
0
0
0
ΙΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.24
0
0
7.24
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
3.514
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.231
0
0
7.231
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
5.585
ΚΑΤΡΙΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
7.143
0
0
7.143
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1991
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
0
0
0
0
3.931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
6.924
0
0
6.924
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
1.827
0
0
0
2.251
ΜΟΥΣΟΛΑΡΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
6.789
0
0
6.789
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1985
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
3.783
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5.583
0
0
5.583
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
3.629
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΕ18.14
ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ
5.506
0
0
5.506
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/2002
9.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
2.991
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
5.377
0
0
5.377
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1989
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
0
0
0
2.269
0
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
5.183
0
0
5.183
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1988
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.874
ΠΑΠΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
4.02
0
0
4.02
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1994
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
1.18
0
0
0
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
3.529
0
0
3.529
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/1997
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.529
ΜΠΛΙΩΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
3.52
0
0
3.52
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1987
5.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.24
ΠΛΙΑΣΣΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ18.13
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.52
0
0
3.52
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/1992
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΜΗΤΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.42
0
0
3.42
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ
ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.369
0
0
3.369
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.369
ΖΑΧΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.34
0
0
3.34
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1991
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.157
0
0
3.157
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.157
ΜΠΟΜΠΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.074
0
0
3.074
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1994
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΜΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
3.051
0
0
3.051
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1991
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
0
0
0
0
0
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.30
ΘΕΡΜΟΚΗΠ.ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘ/ΜΙΑΣ
3.029
0
0
3.029
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
ΣΚΡΕΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
2.994
0
0
2.994
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1988
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.17
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΚΜΕΤΑΛ.
2.714
0
0
2.714
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1992
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.714
0
ΜΠΑΤΖΙΟΛΑ
ΜΙΜΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
2.669
0
0
2.669
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/04/1987
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.669
ΓΕΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
2.634
0
0
2.634
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1988
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.634
ΚΟΥΦΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
2.571
0
0
2.571
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/01/1986
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
2.369
0
0
2.369
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.369
ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1.943
0
0
1.943
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/02/1996
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
0
0
0
0
ΤΙΓΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.16
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
1.074
0
0
1.074
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.48
ΝΤΑΜΑΡΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.891
0
0
0.891
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/1999
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.571
0
0
0.571
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2005
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.526
0
0
0.526
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1991
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.526
0
0
0.526
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/05/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.48
0
0
0.48
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
0
ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.12
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
0.274
0
0
0.274
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274