ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΚΑΜΕΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
46.913
0
0
46.913
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
9.667
9.733
9.1
6.8
8.733
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
31.548
0
0
31.548
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
5.858
9.5
2.874
2.069
0
2.88
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
29.768
0
0
29.768
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
9.6
3.163
7.767
5.97
0
ΦΕΛΕΚΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
24.422
0
0
24.422
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/07/1995
8.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
8.6
3.909
0
2.88
0
0
0
0
0
ΑΛΑΛΕΟΥ
ΒΑΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
21.481
3.17
0
18.311
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
9.2
3.014
0
0
2.657
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
21.349
0
0
21.349
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.977
9.133
5.467
2.771
ΡΑΠΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
19.368
0
0
19.368
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
9.1
5.433
2.674
ΠΛΑΚΩΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
18.401
0
0
18.401
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/06/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
8.3
0
1.634
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
17.306
0
0
17.306
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.029
4.549
2.674
2.986
1.463
0
0.606
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
14.751
0
0
14.751
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1999
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
7.193
0
0
0
3.626
0
ΠΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
11.267
0
0
11.267
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2003
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.467
0
0
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣΟΥΖΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
11.092
0
0.925
10.167
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/01/1990
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.4
0
0
0
0
0
ΚΑΛΤΣΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
11.003
0
0
11.003
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0.14
8
0
2.503
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
10.486
0
0
10.486
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
1.086
0
0
1.8
0
0
ΚΩΣΤΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
8.367
0
0
8.367
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΤΑΛΑΜΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
6.454
0
0
6.454
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
2.814
0
ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4.177
0
0
4.177
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
2.291
0
0
0
ΛΙΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.76
0.85
0
0.91
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.91
0
0
ΔΑΦΕΡΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
66.159
0
0
66.159
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
6.41
ΟΧΙ
66.159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
38.22
0
0
38.22
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/1981
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
0
3.44
4.926
3.189
3.577
9.6
2.557
3.057
2.223
3.091
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
31.311
0
0
31.311
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/1995
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
1.12
9.167
2.929
7.433
2.963
0
ΓΟΥΝΑΡΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
27.726
0
0
27.726
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1988
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
3.554
9.2
3.309
3.263
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
26.682
0
0
26.682
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/05/2001
6.49
ΟΧΙ
26.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΪΜΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
24.696
0
0
24.696
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1992
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.169
4.24
4.965
2.914
2.694
0
1.714
ΔΑΛΑΚΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
20.206
5.5
0
14.706
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
3.726
2.166
2.723
0
2.32
0
ΦΑΡΑΝΤΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
15.93
15.93
0
0
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΑΙΝΑ
ΠΑΓΩΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
12.334
0
0
12.334
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/11/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
5
0
1.734
0
0
0
0
ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
9.321
1.13
0
8.191
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1998
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
0
3.197
1.554
0
0
ΚΑΡΤΣΕΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
8.611
0
0
8.611
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
1.806
2.24
0
0
1.766
ΤΑΡΤΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.24
ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
7.163
0
0
7.163
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/2002
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.037
3.126
0
0
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
ΠΑΡΗΣ
ΤΙΜΟΛ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
6.196
0.35
0
5.846
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
0
2.874
0
0
0
ΚΥΔΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
6.179
0
0.63
5.549
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
2.683
0
0
0
ΑΡΧΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
5.943
0
0
5.943
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/05/1998
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.674
2.286
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
5.547
0
3.05
2.497
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
28/02/1997
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.497
0
0
0
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
5.303
0
0
5.303
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/04/2005
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.806
2.497
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
5.194
0
0
5.194
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.223
2.971
0
0
0
ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ
ΧΑΡΟΥΛΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
4.234
0
0
4.234
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.554
1.68
ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
3.18
0
0
3.18
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
0
ΧΑΛΑΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
3.091
1.54
0
1.551
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.551
ΚΑΛΦΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.893
0.95
0
1.943
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ
ΖΟΡΙΤΣΑ
ΒΟΥΚΟ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.88
0
0
2.88
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2.82
0
0
2.82
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/04/1999
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΚΛΕΩΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.783
0
0
1.783
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.189
ΤΣΑΚΩΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
1.449
0
0
1.449
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.449
0
ΚΑΡΑΚΟΖΗ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ-ΧΡΥΣΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.25
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
0.571
0
0
0.571
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2000
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0