ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
45.991
1.38
0
44.611
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.549
10.646
12.257
11.16
ΤΑΣΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
44.133
0
0
44.133
2
44.133
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
04/05/1990
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
9.1
9.133
9.5
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΣΒΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
28.225
0
0
28.225
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/05/1990
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
5.303
9.267
8.067
2.811
1.429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΚΑΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
25.4
0
0
25.4
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/1995
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.833
0
9.6
0
0
0
0
ΚΕΦΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
20.78
5.78
0
15
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2004
8.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
7.1
ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
19.44
5.09
5.55
8.8
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1990
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
18.325
0
2.47
15.855
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/1997
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
7.867
3.389
0
0
0
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
17.846
2.33
0
15.516
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2000
9.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
7.716
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΑΙΔΩ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
14.455
0.17
0
14.285
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1995
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.303
6.982
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
10.438
0
0
10.438
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
12/01/1990
8.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.067
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
10.373
3.13
0.08
7.163
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1998
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.36
0
2.803
0
0
0
ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
6.58
5.33
1.25
0
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11/04/1995
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΑΚΟΓΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
6.026
0
0
6.026
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/2000
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.977
3.049
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.743
2.24
0
2.503
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1993
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.285
0
4.285
0
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/12/1994
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.337
0
0
1.337
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1995
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
ΚΑΤΣΑΓΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
49.267
5.14
5.94
38.187
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
6.829
4.633
3.431
7.767
6.188
2.706
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΥΧ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
47.205
5.72
5.25
36.235
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1995
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
8.933
5.733
9.2
0
0.377
2.129
6.4
ΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
38.084
3.36
6.815
27.909
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1991
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
8.833
7.104
0
0
8.2
0.651
0
ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
29.698
0
0
29.698
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.067
0
5.7
0
0
0
2.631
6.367
ΟΥΡΟΥΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
29.523
0.07
0
29.453
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/04/1990
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.186
0
8.233
3.611
9.2
0
0
3.223
0
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
23.568
2.77
7.235
13.563
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/01/1994
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.131
1.131
2.157
2.194
2.949
0
0
ΖΗΣΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
23.088
0
5.83
17.258
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/04/1993
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.309
3.783
9.167
0
0
0
0
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
21.461
5.38
0
16.081
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
8.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
9.167
2.509
0
2.714
0
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
20.127
0
0
20.127
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2000
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
0
0
0
0.56
0
ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
19.731
0
0
19.731
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/1996
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.267
0.674
7.986
6.804
0
0
0
0
0
ΔΡΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
18.471
0.43
0
18.041
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2003
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
8.933
8.833
ΠΟΛΥΖΩΑΚΗ
ΔΑΦΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
18.281
0
0
18.281
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1992
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.086
8.367
3.829
0
0
0
0
0
ΣΙΔΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣTANTINΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
17.068
0
0
17.068
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
3.003
2.189
0.857
2.786
ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
16.745
1.37
0
15.375
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1992
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
5.367
0
0
0
0
0
0
3.26
0
2.789
2.954
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
16.395
0
0
16.395
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.457
5.298
2.18
2.46
0
0
0
ΝΤΟΒΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
15.27
3.27
0
12
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2001
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
2.746
3.38
1.657
1.989
0
ΚΙΖΗΡΟΓΛΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
15.209
5.47
3.83
5.909
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2001
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.071
2.837
0
ΚΟΥΠΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
15.143
0
0
15.143
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1993
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.171
3.406
3.726
1.806
2.034
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
14.867
0
0
14.867
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1989
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
5.733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
14.631
0
3.3
11.331
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1992
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.771
0
2.951
0
3.009
0
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
14.196
0
0
14.196
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/1996
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.491
2.103
0
2.263
0
0
0
0
3.34
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
13.909
0
0
13.909
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1992
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
5.44
4.846
2.32
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΖΑΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
12.871
0
0
12.871
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
7.73
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.503
1.589
0.697
1.84
0
0
1.243
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
12.422
0
0
12.422
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/02/1995
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
8.433
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
12.284
0
0
12.284
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.961
0
5.7
0
3.049
0
0
2.574
ΒΟΣΚΙΔΟΥ-ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
9.24
9.24
0
0
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1996
9.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
9.16
0
0
9.16
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
0
0
0
3.146
3.249
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
8.846
0
0
8.846
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/2001
8.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
3.76
0
2.266
1.311
ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
8.171
0
0
8.171
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
3.003
0
2.769
0
ΤΣΙΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
7.71
3.32
4.39
0
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1995
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΡΑΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
6.8
0
0
6.8
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/10/1996
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΝΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.457
0
1.02
4.437
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
2.757
0
0
0
0
ΚΟΥΡΛΙΑΦΤΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.189
0
0
5.189
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.109
3.08
ΜΑΓΕΙΡΑ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
5.126
0
0
5.126
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
0
2.137
0
ΠΑΡΟΥΣΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΥΣΙΝ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.96
0
0
4.96
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/01/1998
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
1.566
0
0
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.953
2.09
0
2.863
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.863
ΠΕΡΤΣΙΛΗ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.907
0.79
0
4.117
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2001
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
3.123
ΓΡΕΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.789
0
0
4.789
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/10/2002
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
2.766
ΚΟΚΑΡΙΔΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.78
4.78
0
0
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΥΚΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.724
1.23
0
3.494
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
2.02
0
1.131
0
ΒΑΤΑΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
4.114
0
0.785
3.329
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2000
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
0
0
0
ΜΑΥΡΙΚΑ
ΧΡΥΣΑΙΔΩ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΛΟΥΚΑ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
3.77
0
3.77
0
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2001
9.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΗΒΙΑΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
3.6
3.6
0
0
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2002
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
3.169
0
0
3.169
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.169
ΜΩΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.989
0
0
2.989
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2005
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.989
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.86
0
0
2.86
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/11/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
0
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.777
0
0
2.777
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/03/2003
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.377
0
0
1.4
ΛΕΒΕΝΤΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.317
0
0
2.317
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/2003
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.317
0
0
0
ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
2.029
0
0
2.029
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2002
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.029
0
0
0
ΚΑΠΙΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.78
0
0
1.78
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2005
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
0
ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΙ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.577
0
0
1.577
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1999
7.46
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΝΤΑ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
1.07
0.35
0
0.72
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.549
0
0
0.549
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/05/1994
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.51
0.51
0
0
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΥΦΩΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.503
0
0
0.503
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/2000
8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΜΑΔΕΜΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.206
0
0
0.206
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1989
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
0
0
0
ΔΟΥΚΑ
ΣΟΦΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ18.33
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
0.126
0
0
0.126
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2003
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126