ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.84
0
0
0.84
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
ΦΙΔΕΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
48.629
0
0
48.629
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/08/1997
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.537
4.286
5.143
6.823
4.446
0
8.583
7.357
7.454
ΑΛΑΤΣΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
43.439
0
0
43.439
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.469
2.651
4.783
4.103
3.78
5.78
6.18
6.346
5.633
ΜΕΝΤΙΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
40.293
0
0
40.293
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1998
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.017
6.783
8.029
3.84
3.091
3.16
3.85
1.92
4.603
ΒΟΓΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
32.028
0
0
32.028
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.288
8.411
2.794
5.12
3.606
5.809
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
31.121
0
0
31.121
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
4.366
2.046
6.154
4.349
4.08
4.18
4.21
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ
ΚΟΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
30.22
0
0
30.22
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/08/1997
7.45
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.069
3.19
7.363
7.11
7.489
ΜΠΑΡΟΥΝΗ
ΦΩΤΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
29.754
0
0
29.754
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
0.914
0
0
1.94
1.79
4.481
4.79
4.81
4.12
5.32
ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.096
0
0
26.096
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
2.64
5.003
2.5
6.963
7.4
ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
26.011
0
0
26.011
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
4.16
5.523
6.16
4.06
4.12
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.93
0
0
24.93
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4.29
5.311
5.834
6.334
ΜΠΟΕΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
24.573
0
0
24.573
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
3.06
3.35
3.86
5.991
6.026
ΤΑΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.514
0
0
23.514
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
2.69
6.581
6.523
5.62
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.477
0
0
23.477
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
2.98
4.17
4.11
4.16
6.197
ΤΖΑΤΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
23.469
0
0
23.469
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
0
3.299
4.25
4.54
4.08
4.15
ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.7
0
0
22.7
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.47
1.62
4.68
3.19
4
3.84
3.9
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
22.219
0
0
22.219
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
4.06
4.06
5.303
5.836
ΒΑΡΔΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.521
0
0
21.521
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
1.897
1.506
5.83
2.68
4.01
2.97
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
21.287
0
0
21.287
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1997
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
4.849
3.669
4.907
4.843
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.797
0
0
20.797
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.34
4.253
4.731
5.473
ΒΙΔΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
20.129
0
0
20.129
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1998
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.98
4.04
4.17
4.989
ΛΙΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.62
0
0
19.62
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.99
4.11
4.18
4.27
ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.52
0
0
19.52
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1998
8.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4.1
4.06
4.06
4.14
ΤΣΙΑΒΕ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.49
0
0
19.49
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
4.06
4.05
4.17
4.16
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.41
0
0
19.41
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.96
4.08
4.15
4.3
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.4
0
0
19.4
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.86
4.05
4.12
4.15
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.359
0
0
19.359
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
4.03
3.64
3.2
5.409
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.29
0
0
19.29
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
1.36
2.576
3.34
2.68
4.1
4
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.28
0
0
19.28
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
7.6
8.4
ΜΠΑΖΩΤΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.213
0
0
19.213
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
0
3.5
3.81
3.87
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.15
0
0
19.15
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
4.01
4.03
4.15
4.08
ΜΕΞΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.12
0
0
19.12
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1983
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.98
8.16
0
4.12
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.081
0
0
19.081
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.631
3.63
3.33
3.22
3.19
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.04
0
0
19.04
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.96
4.04
4.02
4.08
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
19.002
0
0
19.002
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.4
ΟΧΙ
0
9.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
0.64
3.06
0
0
3.94
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΘΩΜΑΪΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.97
0
0
18.97
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1999
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.73
4.01
4.06
4.12
ΣΙΩΜΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.95
0
0
18.95
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
5.19
3.24
3.84
3.64
ΣΚΟΥΡΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.95
0
0
18.95
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
4.43
4
3.91
4.09
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.94
0
0
18.94
39
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/01/1997
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
3.81
4.03
4.03
4.12
ΜΑΝΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.93
0
0
18.93
40
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1998
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
3.85
3.95
4.07
4.12
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.9
0
0
18.9
41
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.96
3.77
4.05
4.14
ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.894
0
0
18.894
42
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.92
4.05
6.064
3.82
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ
ΚΩΝ/ΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.83
0
0
18.83
43
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
4.44
3.96
4.11
4.07
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ
ΚΡΥΣΤΑΛΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.81
0
0
18.81
44
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/2002
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.97
4.03
4.01
4.14
ΜΗΤΣΟΥΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.75
0
0
18.75
45
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.95
3.95
4.08
4.07
ΛΑΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.74
0
0
18.74
46
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
3.96
4.03
4.11
4.17
ΜΗΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.714
0
0
18.714
47
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.33
3.28
3.8
5.184
ΜΗΤΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.61
0
0
18.61
48
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
3.65
4.09
3.86
3.9
ΚΙΡΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.55
0
0
18.55
49
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
3.93
3.99
4
4.14
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.48
0
0
18.48
50
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
3.86
4.02
3.73
4.22
ΜΕΙΜΑΡΙΔΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.41
0
0
18.41
51
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.53
4.08
3.85
3.98
ΣΤΕΦΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.31
0
0
18.31
52
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.39
4.09
3.85
3.93
ΝΟΥΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.29
0
0
18.29
53
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.98
3.97
4.04
3.28
4.02
ΒΑΛΑΩΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.209
0
0
18.209
54
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.1
3.72
4.06
3.99
4.15
ΤΖΑΛΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.19
0
0
18.19
55
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.7
4.01
4.04
4.04
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.157
0
0
18.157
56
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
4.057
3.32
3.58
4.13
ΓΙΑΛΟΥΡΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.157
0
0
18.157
57
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.96
2.73
4.03
4.02
3.32
ΛΙΔΩΡΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.06
0
0
18.06
58
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.6
3.94
4.02
4.12
ΚΟΤΖΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
18.06
0
0
18.06
59
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.07
3.97
4.02
4.14
ΜΠΑΡΟΥΤΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.91
0
0
17.91
60
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.78
4.17
3.52
4.1
ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.807
0
0
17.807
61
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
1.28
0
2.6
4
4.09
4.1
ΧΑΤΖΗΜΗΝΙΑΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.77
0
0
17.77
62
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.13
3.91
4.07
3.73
3.93
ΣΟΦΙΑΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.7
0
0
17.7
63
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
3.88
4.08
4.03
4.11
ΣΑΒΒΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.69
0
0
17.69
64
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
4.01
3.99
4.07
4
ΝΑΚΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.661
0
0
17.661
65
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.149
3.063
4.477
2.716
3.257
0
0
ΚΟΤΙΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.66
0
0
17.66
66
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.61
4.44
3.96
3.75
3.9
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.62
0
0
17.62
67
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
3.93
4.02
2.71
4.1
ΠΑΝΑΓΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.61
0
0
17.61
68
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1997
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.64
4.02
4.09
4.06
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.56
0
0
17.56
69
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3.69
4.26
4.06
4.09
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.54
0
0
17.54
70
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.7
4.07
4.03
4.1
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.4
0
0
17.4
71
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
2.71
3.96
3.98
4.04
ΚΟΝΤΟΑΓΓΕΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.374
0
0
17.374
72
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.94
3.75
3.26
3.26
3.25
ΒΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.34
0
0
17.34
73
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.7
4
4.07
4.08
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.33
0
0
17.33
74
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.82
3.83
3.25
3.39
ΧΑΙΜΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.33
0
0
17.33
75
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.23
4.01
4.03
4
ΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.29
0
0
17.29
76
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2001
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.21
3.96
3.68
3.93
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.25
0
0
17.25
77
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
3.58
2.94
3.76
3.92
ΛΟΥΚΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.2
0
0
17.2
78
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2002
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.83
3.12
3.82
3.87
ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.153
0
0
17.153
79
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.52
3.3
3.64
3.86
4.01
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΣΟΥΜΕΛΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.14
0
0
17.14
80
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
2.62
3.91
3.74
3.91
ΠΛΑΤΙΩΤΗ
ΣΜΑΡΩ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.09
0
0
17.09
81
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
2.61
3.91
3.56
3.92
ΛΑΚΙΔΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.081
0
0
17.081
82
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1995
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.95
2.56
2.76
4.1
4.14
ΡΕΣΒΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
17.047
0
0
17.047
83
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.83
2.31
3.02
4.607
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.97
0
0
16.97
84
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.07
3.79
4.02
1.96
4.13
ΜΑΡΣΕΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΜΑΡΙΟ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.86
0
0
16.86
85
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1999
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
3.84
2.56
3.32
4.11
ΡΟΥΣΣΟΥ
ΡΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.82
0
0
16.82
86
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
3.64
3.62
2.96
3.58
ΠΑΤΟΥΡΓΙΑ
ΘΑΛΕΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.79
0
0
16.79
87
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.79
3.88
3.12
3.94
ΚΟΤΙΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.77
0
0
16.77
88
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
2.67
3.99
4.03
4.1
ΚΑΣΩΤΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.566
0
0
16.566
89
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
3.7
3.86
3.85
2.606
ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.53
0
0
16.53
90
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.64
5.19
3.63
4.11
ΨΑΘΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.5
0
0
16.5
91
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.38
3.93
2.6
3.42
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.49
0
0
16.49
92
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
5.75
3.78
3.05
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.45
0
0
16.45
93
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3.77
4.02
3.83
3.83
ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.33
0
0
16.33
94
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
5.83
3.16
3.92
ΛΑΜΠΙΔΩΝΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.31
0
0
16.31
95
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
2.58
2.65
4.09
4.11
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16.26
0
0
16.26
96
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.05
4.03
4.02
4.16
ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
16
0
0
16
97
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2003
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
3.91
4.04
3.85
3.94
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.94
0
0
15.94
98
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.11
2.6
3.91
2.58
3.74
ΚΑΣΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.93
0
0
15.93
99
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.96
4.05
4.14
ΚΟΥΣΤΕΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.88
0
0
15.88
100
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
4.03
3.95
2.02
2.7
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.863
0
0
15.863
101
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
3.11
3.33
3.64
3.28
ΣΙΜΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.86
0
0
15.86
102
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.99
3.94
4.07
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.83
0
0
15.83
103
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.79
3.99
4.08
4.11
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΜΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.74
0
0
15.74
104
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.52
3.8
3.2
3.16
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.72
0
0
15.72
105
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.79
4.08
3.78
4.07
ΧΕΤΖΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.65
0
0
15.65
106
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
5.27
3.72
4.13
ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.52
0
0
15.52
107
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.66
3.92
2.58
3.36
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.48
0
0
15.48
108
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.99
3.98
1.59
2.68
ΚΟΨΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.45
0
0
15.45
109
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
8.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.91
3.95
3.93
ΠΡΕΝΤΖΙΠΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.34
0
0
15.34
110
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.36
3.97
4.07
ΠΑΝΤΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.29
0
0
15.29
111
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.66
3.8
3.95
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.27
0
0
15.27
112
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.92
2.44
3.13
3.94
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.19
0
0
15.19
113
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.03
1.44
2.5
2.97
1.94
3.31
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.17
0
0
15.17
114
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
4.6
3.93
1.97
2.05
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.12
0
0
15.12
115
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
4
3.9
4.06
ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.11
0
0
15.11
116
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.54
2.47
3
4.05
4.05
ΧΑΝΤΖΗ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.07
0
0
15.07
117
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
4.05
3.87
3.98
ΓΚΟΥΜΛΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.04
0
0
15.04
118
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
3.89
3.8
3.9
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.03
0
0
15.03
119
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
1.59
2.6
3.93
4.12
ΠΑΤΣΟΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
15.01
0
0
15.01
120
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
3.31
3.39
3.92
3.73
ΚΡΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΡΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.96
0
0
14.96
121
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.3
2.24
3.7
2.6
ΝΤΑΝΤΑΜΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.95
0
0
14.95
122
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.86
3.83
3.53
3.73
ΠΗΞΑΡΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.94
0
0
14.94
123
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.88
3.36
3.86
ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.93
0
0
14.93
124
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.98
3.89
3.86
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.92
0
0
14.92
125
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.93
3.51
3.38
4.1
ΖΑΝΤΑΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.74
0
0
14.74
126
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
3.91
3.08
3.93
ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.7
0
0
14.7
127
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
3.92
3.8
3.8
ΤΖΩΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.66
0
0
14.66
128
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
3.85
3.65
0
4.08
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.63
0
0
14.63
129
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
2.72
3.26
3.71
3.14
ΜΠΟΥΚΟΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.63
0
0
14.63
130
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
3.62
3.93
3.92
ΚΑΚΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.56
0
0
14.56
131
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
3.12
3.06
2.42
3.08
ΤΣΙΤΡΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.55
0
0
14.55
132
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
8.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.94
3.72
3.77
ΖΗΒΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.52
0
0
14.52
133
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
3.93
3.46
3.96
ΠΑΥΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.5
0
0
14.5
134
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
3.02
3.04
2.56
2.68
ΠΑΛΑΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.48
0
0
14.48
135
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
4.15
3.83
3.91
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.47
0
0
14.47
136
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.38
3.34
3.87
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.45
0
0
14.45
137
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.07
3.83
3.97
ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΟΡΔΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.44
0
0
14.44
138
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
4.07
3.86
3.92
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.41
0
0
14.41
139
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.86
3.42
3.36
ΜΠΕΛΙΚΑΙΔΟΥ
ΚΑΣΤΑΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.39
0
0
14.39
140
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/2002
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
4.01
3.87
3.93
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.35
0
0
14.35
141
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
4.09
3.87
3.78
ΚΙΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.35
0
0
14.35
142
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.67
3.94
1.9
2.72
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΙΛΙΑΝ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.32
0
0
14.32
143
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.44
3.7
4.14
ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΞΕΝΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.31
0
0
14.31
144
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.5
3.24
3.07
2.56
ΤΕΛΗ
ΑΓΑΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.27
0
0
14.27
145
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
3.4
4.03
3.12
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.24
0
0
14.24
146
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.56
3.3
4.05
ΚΟΣΚΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.22
0
0
14.22
147
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
2.52
3.81
4.04
ΜΑΜΜΑ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.18
0
0
14.18
148
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
3.81
3.63
4.16
ΒΑΛΣΑΜΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.15
0
0
14.15
149
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
1.1
3.28
3.25
4.06
ΜΥΛΩΝΑ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.13
0
0
14.13
150
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
3.83
2.44
3.12
1.42
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΛΑΒΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.1
0
0
14.1
151
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
3.86
3.61
4.09
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.08
0
0
14.08
152
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.51
3.36
4.05
4.16
ΓΑΓΡΙΝΑ
ΟΛΓΑ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.05
0
0
14.05
153
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
3.99
3.82
3.85
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.05
0
0
14.05
154
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
4.04
3.67
3.94
ΣΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
14.01
0
0
14.01
155
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
3.53
3.77
3.79
ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ
ΖΩΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.98
0
0
13.98
156
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
2.95
3.16
4.06
ΒΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.98
0
0
13.98
157
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
2.54
2.65
2.62
3.03
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.98
0
0
13.98
158
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
4.43
0.39
2.94
3.89
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΥΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.97
0
0
13.97
159
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/2001
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.9
2.44
3.16
2.63
ΡΙΖΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.9
0
0
13.9
160
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.91
3.63
3.88
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.82
0
0
13.82
161
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.44
3.07
3.4
ΠΑΝΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.817
0
0
13.817
162
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1996
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0
1.029
2.149
1.074
0
2.02
2.72
0
3.34
ΣΑΜΑΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.81
0
0
13.81
163
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
3.87
3.54
4.08
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.79
0
0
13.79
164
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.88
3.74
3.83
0
ΠΡΕΠΟΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.789
0
0
13.789
165
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
5.357
1.42
0
3.92
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.63
0
0
13.63
166
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.4
3.26
2.59
3.33
4.05
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΙΜΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.58
0
0
13.58
167
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
3.92
2.64
2
1.98
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.53
0
0
13.53
168
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
2.7
2.8
4.08
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.48
0
0
13.48
169
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.73
3.88
3.62
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.31
0
0
13.31
170
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/2001
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
2.94
3.8
0.82
2.7
ΚΑΠΕΛΛΑ
ΕΛΠΙΣ
ΑΝΑΡ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.31
0
0
13.31
171
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.68
3.81
4.12
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.27
0
0
13.27
172
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.74
3.65
0
3.94
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.16
0
0
13.16
173
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.26
3.44
3.9
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.15
0
0
13.15
174
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.82
2.88
3.33
ΚΑΤΡΙΒΕ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.12
0
0
13.12
175
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1995
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
1.32
1.65
2.83
4.06
ΨΑΡΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.06
0
0
13.06
176
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2000
7.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
4
3.26
2.26
0
ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.03
0
0
13.03
177
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
2.58
3.49
4.08
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.02
0
0
13.02
178
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1998
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.46
3.13
2.66
2.61
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
13.01
0
0
13.01
179
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.61
3.78
4.14
ΜΟΥΡΣΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.89
0
0
12.89
180
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
2.55
3.28
3.84
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.83
0
0
12.83
181
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
2.73
3.93
3.93
ΜΠΛΑΤΣΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.81
0
0
12.81
182
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1995
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
2.94
3.42
3.8
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.8
0
0
12.8
183
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/11/1998
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.99
1.68
2.17
1.83
ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΟΥΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.72
0
0
12.72
184
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
2.74
3.23
0.92
2.75
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.6
0
0
12.6
185
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
2.64
3.47
4.05
ΒΕΛΕΝΤΖΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.56
0
0
12.56
186
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.58
3.38
4.12
ΚΙΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.53
0
0
12.53
187
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/1998
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.67
2.85
3.89
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.3
0
0
12.3
188
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.13
3.11
3.5
ΤΟΛΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.3
0
0
12.3
189
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.59
3.9
4.07
2.74
0
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
12.16
0
0
12.16
190
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/2002
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
3.86
2.48
0
3.96
ΥΦΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.97
0
0
11.97
191
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.86
2.68
3.79
ΣΚΟΡΔΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.917
0
0
11.917
192
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1
3.26
4.557
ΤΣΑΓΚΑΡΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.86
0
0
11.86
193
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.34
3.9
3.62
0
ΚΟΚΚΟΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.83
0
0
11.83
194
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
2.56
2.71
1.78
3.4
ΒΟΓΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.83
0
0
11.83
195
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
9.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.96
3.91
ΛΑΓΑΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.81
0
0
11.81
196
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.18
4.74
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.81
0
0
11.81
197
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.81
3.69
2.62
2.69
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.72
0
0
11.72
198
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.82
3.98
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.71
0
0
11.71
199
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2001
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
3.23
1.89
3.38
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.63
0
0
11.63
200
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
3.82
2.66
4.07
ΡΙΖΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.589
0
0
11.589
201
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.479
0.79
4.01
ΚΟΛΟΚΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.56
0
0
11.56
202
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
3.82
4.04
ΚΑΡΔΟΓΕΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.56
0
0
11.56
203
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
2.63
2.82
3.29
ΜΙΣΟΠΟΛΙΝΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.55
0
0
11.55
204
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.09
2.94
4.04
ΓΚΟΥΖΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.55
0
0
11.55
205
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2.57
1.98
0
4
ΛΙΤΣΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.41
0
0
11.41
206
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.65
2.93
4
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.33
0
0
11.33
207
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.39
4.06
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.32
0
0
11.32
208
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.35
2.65
2.28
4.04
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.31
0
0
11.31
209
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.55
2.57
2.66
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.29
0
0
11.29
210
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/1998
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.25
4.1
ΒΑΣΔΕΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.25
0
0
11.25
211
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
3.99
2.7
2.62
ΚΑΛΦΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.23
0
0
11.23
212
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.38
3.95
ΛΙΟΥΡΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.22
0
0
11.22
213
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
3.56
3.92
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.19
0
0
11.19
214
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.95
3.93
ΓΑΚΗ
ΜΑΡΓΙΟΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.167
0
0
11.167
215
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1997
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
0
0
0
0
2.31
3.97
4.03
ΜΗΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.13
0
0
11.13
216
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
4.436
4.334
0
0
ΦΡΑΓΚΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.13
0
0
11.13
217
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.4
3.95
ΦΟΥΝΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11.03
0
0
11.03
218
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.2
3.19
4.08
ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
11
0
0
11
219
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.6
2.56
3.8
2.04
ΤΣΑΜΑΔΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.996
0
0
10.996
220
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1996
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
3.84
1.89
3.86
ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.95
0
0
10.95
221
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
4.11
3.98
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΟΡΝΗΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.91
0
0
10.91
222
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
1.69
3.15
1.79
3.38
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.91
0
0
10.91
223
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.75
3.09
2.15
3.92
ΚΕΧΑΓΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.85
0
0
10.85
224
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
1.65
1.96
4
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.729
0
0
10.729
225
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.449
2.55
2.71
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.71
0
0
10.71
226
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.68
4.1
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.67
0
0
10.67
227
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
2.2
0.98
4.01
NTEMIΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.65
0
0
10.65
228
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
3.23
3.76
ΜΠΙΡΠΙΛΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.64
0
0
10.64
229
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
2.7
4
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.63
0
0
10.63
230
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
2.57
1.87
0
3.87
ΦΑΒΒΑΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.63
0
0
10.63
231
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
2.68
2.14
3.98
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.61
0
0
10.61
232
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
8.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
2.64
0.6
2.73
ΡΟΥΚΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.6
0
0
10.6
233
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2000
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
2.68
2.65
3.3
ΠΑΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.6
0
0
10.6
234
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
4.06
3.98
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.6
0
0
10.6
235
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.54
4.11
3.95
ΡΟΒΒΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.57
0
0
10.57
236
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
8.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
3.13
2.67
2.95
ΣΑΛΤΑΠΙΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.533
0
0
10.533
237
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.283
2.58
2.67
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.5
0
0
10.5
238
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
4.03
3.92
ΠΟΥΡΕΑ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.5
0
0
10.5
239
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2002
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.97
0
3.54
2.79
3.2
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.5
0
0
10.5
240
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
8.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.52
3.98
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.48
0
0
10.48
241
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
3.11
3.72
ΜΑΝΔΡΑΓΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.47
0
0
10.47
242
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1997
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
3.32
1.9
0.11
1.84
ΠΟΡΑΒΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.354
0
0
10.354
243
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2004
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
6.814
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.31
0
0
10.31
244
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.01
0.76
3.61
0
ΜΠΑΚΟΘΑΝΑΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.31
0
0
10.31
245
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
4.3
2.71
ΠΑΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.28
0
0
10.28
246
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.1
4.06
ΤΖΟΥΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.22
0
0
10.22
247
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.76
1.26
1.63
2.64
3.93
ΜΠΑΣΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.22
0
0
10.22
248
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
2.4
3.94
ΨΗΜΜΕΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.17
0
0
10.17
249
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1999
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.89
4.08
ΒΑΓΕΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.15
0
0
10.15
250
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.42
2.31
0
3.86
ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.106
0
0
10.106
251
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
2.3
0
2
2.56
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.08
0
0
10.08
252
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2001
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
3.74
0
3.75
ΣΙΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.01
0
0
10.01
253
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/02/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
3.66
3.54
1.33
0
ΛΑΛΑ
ΦΡΥΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.96
0
0
9.96
254
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.81
2.67
0
2.63
3.85
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.89
0
0
9.89
255
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
3.28
1.88
2.02
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΛΕΑΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.82
0
0
9.82
256
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.44
3.1
1.32
2.96
ΛΥΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.82
0
0
9.82
257
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.58
0
3.92
ΤΣΙΡΟΖΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.8
0
0
9.8
258
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.91
4.05
ΒΑΘΡΑΚΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.76
0
0
9.76
259
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.96
3.8
ΚΟΤΣΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.65
0
0
9.65
260
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
3.16
3.11
ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.62
0
0
9.62
261
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
2.87
1.44
3.1
ΒΙΤΑΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.55
0
0
9.55
262
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2000
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
0
2.29
3.8
ΤΟΜΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.49
0
0
9.49
263
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2002
8.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
1.48
0
4.1
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΦΥΔΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.45
0
0
9.45
264
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.98
3.56
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.43
0
0
9.43
265
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.13
0
3.24
ΤΖΑΝΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.42
0
0
9.42
266
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.37
3.09
ΛΟΥΒΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.36
0
0
9.36
267
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2001
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
1.27
2.17
3
ΑΝΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.32
0
0
9.32
268
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
2.72
1.93
3.87
ΠΑΤΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.3
0
0
9.3
269
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.96
3.54
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.23
0
0
9.23
270
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.27
3.14
0
0
ΣΑΚΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.19
0
0
9.19
271
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.33
3.24
3.62
ΠΡΕΚΑΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
9.16
0
0
9.16
272
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
2.53
3.39
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.93
0
0
8.93
273
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
2.01
3.04
2.82
0
ΧΕΡΚΕΛΕΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.65
0
0
8.65
274
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
2.34
2.17
2.98
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.54
0
0
8.54
275
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.19
1.82
1.84
3.69
ΓΕΡΑΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.53
0
0
8.53
276
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
4.02
2.36
0
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.48
0
0
8.48
277
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
3.65
3.37
ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.377
0
0
8.377
278
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.357
1.24
ΚΑΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.37
0
0
8.37
279
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
0
2.62
3.87
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.2
0
0
8.2
280
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
1.04
3.86
ΡΟΥΜΠΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.19
0
0
8.19
281
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.38
4.1
3.71
ΤΣΟΥΜΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.16
0
0
8.16
282
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
2.04
3.84
ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.16
0
0
8.16
283
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
1.45
3.11
ΚΕΦΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.08
0
0
8.08
284
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.83
1.96
1.05
3.24
ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ
ΑΓΑΘΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.03
0
0
8.03
285
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
2.39
2.48
ΛΑΜΠΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
8.02
0
0
8.02
286
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.41
3.21
ΔΑΒΙΛΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.976
0
0
7.976
287
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
6.376
ΤΖΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.96
0
0
7.96
288
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
1.52
3.7
ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.95
0
0
7.95
289
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2002
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
0
0
2.07
3.14
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.934
0
0
7.934
290
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2002
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
5.554
0.68
0
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.91
0
0
7.91
291
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
2.59
3.9
ΠΕΤΡΑΚΟΥ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.49
0
0
7.49
292
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
0
1.86
3.74
ΡΑΣΣΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.39
0
0
7.39
293
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1999
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.55
2.52
0
0
2.32
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.34
0
0
7.34
294
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2003
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
2.31
2.5
ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.33
0
0
7.33
295
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
1.74
1.81
ΦΑΡΜΑΚΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.22
0
0
7.22
296
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
8.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
1.94
1.98
ΒΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
7.16
0
0
7.16
297
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
1.24
2.7
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.86
0
0
6.86
298
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
0.67
3.6
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.83
0
0
6.83
299
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2000
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
2.57
0
1.74
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.73
0
0
6.73
300
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
1.86
3.41
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.63
0
0
6.63
301
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
3.81
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.58
0
0
6.58
302
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.82
2.65
3.11
0
0
ΔΡΟΥΤΣΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.473
0
0
6.473
303
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.943
2.38
3.15
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.46
0
0
6.46
304
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
1.51
3.09
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.43
0
0
6.43
305
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.59
0
3.84
ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.37
0
0
6.37
306
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
3.97
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.36
0
0
6.36
307
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
0
2.58
ΜΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.32
0
0
6.32
308
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
2.64
0
ΚΑΤΣΟΥΝΑ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.29
0
0
6.29
309
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.77
ΔΟΥΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.26
0
0
6.26
310
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
0
2.64
ΑΓΙΑΣΜΕΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.25
0
0
6.25
311
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2005
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.87
3.38
ΜΑΤΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
6.15
0
0
6.15
312
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
2.94
ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.98
0
0
5.98
313
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.83
1.33
1.82
ΜΠΟΥΚΛΑΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.98
0
0
5.98
314
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
3.16
ΚΑΡΠΑΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.94
0
0
5.94
315
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
1.26
3.16
ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.93
0
0
5.93
316
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.23
2.4
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.9
0
0
5.9
317
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
2.96
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.82
0
0
5.82
318
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
1.2
2.72
0
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.74
0
0
5.74
319
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
2.92
2.5
ΓΙΑΓΚΟΥΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.72
0
0
5.72
320
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
3.82
ΚΑΛΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΝΘΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.71
0
0
5.71
321
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.18
0
2.53
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.7
0
0
5.7
322
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
3.8
ΧΟΛΕΒΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.699
0
0
5.699
323
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
5.139
ΤΑΡΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.64
0
0
5.64
324
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.96
2.47
1.21
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.63
0
0
5.63
325
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
3.81
ΤΣΙΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.53
0
0
5.53
326
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
0
2.86
ΨΑΡΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.51
0
0
5.51
327
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2003
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
0.4
0
2.46
ΓΚΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.17
0
0
5.17
328
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
3
ΚΑΡΑΝΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5.14
0
0
5.14
329
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2001
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
2.06
0
ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.99
0
0
4.99
330
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/1999
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
0
1.02
ΝΤΑΒΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.78
0
0
4.78
331
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
2.6
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.72
0
0
4.72
332
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
0.46
3.8
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.526
0
0
4.526
333
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1995
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0
0
0
0
0
0
0
2.56
0
0
ΒΟΓΙΑΤΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.52
0
0
4.52
334
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2003
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.42
0.36
2.74
ΧΑΛΚΙΔΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.41
0
0
4.41
335
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.48
3.21
ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.38
0
0
4.38
336
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2004
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.27
3.11
ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.36
0
0
4.36
337
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/06/1999
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
2.34
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.36
0
0
4.36
338
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
2.58
ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.34
0
0
4.34
339
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1999
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.45
0
1.06
0.67
2.16
ΣΤΑΜΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.2
0
0
4.2
340
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
2.58
ΜΗΤΣΑΝΗ
ΦΑΙΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
4.05
0
0
4.05
341
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
1.81
0
0
ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.99
0
0
3.99
342
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
ΔΟΥΣΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.98
0
0
3.98
343
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2006
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.98
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.88
0
0
3.88
344
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
ΛΙΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.8
0
0
3.8
345
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.76
0
0
3.76
346
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
0
3.16
ΔΡΑΜΟΓΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΑΝΘΗ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.7
0
0
3.7
347
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2006
8.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
ΜΑΚΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.67
0
0
3.67
348
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
ΚΤΕΝΙΔΟΥ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.65
0
0
3.65
349
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
ΦΙΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.63
0
0
3.63
350
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
0
3.17
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.57
0
0
3.57
351
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
ΣΩΜΑΡΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.57
0
0
3.57
352
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
0
ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.46
0
0
3.46
353
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/05/1998
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
0.45
ΚΟΥΝΤΑΡΔΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.4
0
0
3.4
354
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.34
0
0
3.34
355
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2005
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΖΑΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.31
0
0
3.31
356
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.3
0
0
3.3
357
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΚΑΛΑΪΤΖΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.23
0
0
3.23
358
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
ΜΑΣΤΟΡΙΔΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.17
0
0
3.17
359
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2005
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
ΣΤΕΒΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.16
0
0
3.16
360
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.16
ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.15
0
0
3.15
361
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.09
0
0
3.09
362
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
ΖΕΒΕΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.06
0
0
3.06
363
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
ΣΑΜΑΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3.01
0
0
3.01
364
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.88
0
0
2.88
365
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ
ΜΥΡΤΩ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.82
0
0
2.82
366
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2001
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
0
0
0
0
ΚΑΡΥΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.68
0
0
2.68
367
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
0
0.58
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.62
0
0
2.62
368
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2005
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.56
0
0
2.56
369
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
ΑΛΕΥΡΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.47
0
0
2.47
370
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.47
0
0
2.47
371
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/08/2003
8.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.27
0
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΕΛΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.46
0
0
2.46
372
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.36
0
0
2.36
373
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.36
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.05
0
0
2.05
374
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
0
ΖΑΡΙΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
2.05
0
0
2.05
375
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
ΠΙΚΡΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.98
0
0
1.98
376
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
ΦΛΟΥΔΑ
ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.94
0
0
1.94
377
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2005
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΡΟΥΣΣΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.93
0
0
1.93
378
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.93
0
0
1.93
379
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.93
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ
ΛΗΔΑ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.92
0
0
1.92
380
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/05/1998
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
ΘΕΜΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.92
0
0
1.92
381
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΣΑΒΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.84
0
0
1.84
382
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2003
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.58
0
0.26
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.82
0
0
1.82
383
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2000
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.76
0
0
1.76
384
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2005
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΜΕΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.69
0
0
1.69
385
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
8.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
0
0
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.68
0
0
1.68
386
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
ΔΡΟΣΣΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.6
0
0
1.6
387
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΛΙΑΠΤΣΗ
ΑΝΕΤΑ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.54
0
0
1.54
388
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
0
0.92
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.48
0
0
1.48
389
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2000
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
ΧΟΥΜΕΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.48
0
0
1.48
390
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.33
0
0
1.33
391
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.33
ΚΑΡΑΔΙΣΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.26
0
0
1.26
392
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.26
0
0
ΚΑΠΩΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.24
0
0
1.24
393
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
0
0
0
ΦΛΩΡΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.23
0
0
1.23
394
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.23
0
0
ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.18
0
0
1.18
395
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
0.66
ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ
ΜΑΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.09
0
0
1.09
396
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.09
0
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.08
0
0
1.08
397
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/1996
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.08
0
0
1.08
398
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.08
ΖΑΧΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1.02
0
0
1.02
399
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.02
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.84
0
0
0.84
400
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.84
ΤΣΕΡΠΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.72
0
0
0.72
401
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
ΧΕΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.7
0
0
0.7
402
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.7
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.66
0
0
0.66
403
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.66
ΜΑΝΤΖΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.62
0
0
0.62
404
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.58
0
0
0.58
405
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.58
ΤΣΙΚΟΓΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.549
0
0
0.549
406
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2002
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.51
0
0
0.51
407
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2003
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.51
ΜΑΣΤΟΡΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.44
0
0
0.44
408
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2003
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
0
0
ΚΩΝΣΤΑ
ΛΥΔΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.41
0
0
0.41
409
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.41
ΠΛΑΧΟΥΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.34
0
0
0.34
410
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
ΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ-ΑΛΚΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.27
0
0
0.27
411
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2004
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.27
ΚΥΠΡΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
0.26
0
0
0.26
412
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2004
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.26
ΠΕΤΡΙΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ32
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
10.59
0
0
10.59
413
-1
0
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
4.59
2.58
0
0