ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΟΡΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
16.833
0
0
16.833
1
-1
0
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
6.45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.986
0
3.01
2.196
7.867
2.23
18.2
8.833
8
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
108.698
0
0
108.698
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1970
6.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.941
6.332
6.921
8.832
7.009
7.347
7.749
7.933
7.967
9.633
9.067
9.133
8.833
8
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
52.078
0
0
52.078
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1983
6.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.111
5.2
9.6
9.867
9.1
8.833
6.367
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
38.614
0
0
38.614
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1976
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.087
7.967
9.2
3.393
9.133
8.833
0
ΤΖΙΓΕΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
17.8
0
0
17.8
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
8.7
0
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
14.783
0
0
14.783
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1981
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
6.032
3.62
0
1.961
ΦΙΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
32.478
0
0
32.478
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1981
6.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.572
0
7.5
8
1.965
2.858
2.727
2.856
0
ΜΠΑΛΑΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
31.43
0
0
31.43
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/1977
7.29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
7.8
9.167
3.297
0
2.9
0
ΣΥΡΙΛΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
29.488
0
0
29.488
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1992
6.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.555
0
8
7.4
9.167
2.367
0
0
0
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
28.832
0
0
28.832
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/09/1986
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
7.867
9.633
3.066
0
0
0
ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
27.817
0
0
27.817
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1977
6.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
8
9.033
2.651
0
0
0
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
24.111
0
0
24.111
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1981
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
0
0
0
0
0
4.914
5.875
0
9.733
0
0
0
ΚΑΡΑΒΕΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
21.157
0
0
21.157
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/1977
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.9
2.956
0
2.334
0
ΚΕΠΦΕΡ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΩΡΙΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
18.224
0
0
18.224
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1992
8.11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.867
2.391
0
0
0
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΛΕΩΝΙ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
17.5
0
0
17.5
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1989
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
8.833
ΒΕΡΓΑΔΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
17.04
0
0
17.04
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1981
7.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.838
0
0
5.902
0
0
8.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
15.325
0
0
15.325
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1998
5.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
9.5
0
0
2.976
0
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
14.494
0
0
14.494
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/1979
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.948
7.376
4.17
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΚΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
14.241
0
0
14.241
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/1980
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.312
7.627
0
0
2.084
0
3.218
0
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
13.771
0
0
13.771
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
9.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
2.718
0.993
2.192
0
ΤΑΤΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.629
0
0
12.629
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1979
8.21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
2.991
0
1.638
0
0
0
ΠΑΝΤΖΗ-ΠΡΙΦΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
12.034
0
0
12.034
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/2000
8.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
0
0
2.867
0
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.21
0
0
11.21
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/06/1999
9.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.762
2.773
2.893
2.782
0
0
0
ΤΣΑΠΑΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.052
0
0
11.052
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1984
6.18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.576
2.76
2.869
2.847
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
9.487
0
0
9.487
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
7.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.192
5.295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
9.4
0
0
9.4
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/2003
7.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
ΚΑΡΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤOΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.967
0
0
7.967
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
8.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.733
0
0
7.733
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/2001
8.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.133
0
0
7.133
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1984
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
4.312
0
0
4.312
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1982
6.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.795
1.518
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΟΣΜ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
4.269
0
0
4.269
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.238
0
2.031
0
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.579
0
0
3.579
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/1988
6.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.563
1.015
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.858
0
0
2.858
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/2003
8.16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.858
0
ΜΠΕΤΣΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.74
0
0
2.74
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/09/1979
6.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0.6
ΜΗΤΣΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.441
0
0
2.441
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1999
7.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.441
0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.05
0
0
2.05
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1999
5.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
0
0
0