ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
28.504
0
0
28.504
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
9.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.267
9.6
0
0
1.67
0.6
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
2.969
0
0
2.969
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.852
0
0
0
0
0
0
2.118
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
39.068
0
0
39.068
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
8.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.166
3.45
2.915
2.271
9.133
8.933
9.2
ΤΟΛΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
26.707
0
0
26.707
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/1980
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.373
0
0
4.8
8.367
10.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
21.032
0
0
21.032
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
8.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.424
9.6
3.153
0.906
2.812
2.138
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
18.754
0
0
18.754
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1979
5.95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.267
6.3
3.188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΥΚΑ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
10.41
0
0
10.41
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1980
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
2.576
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
9.633
0
0
9.633
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1990
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
0
0
0
ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
9.284
0
0
9.284
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1996
8.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
3.426
3.046
2.812
0
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
5.767
0
0
5.767
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/2001
8.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
ΜΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
3.031
0
0
3.031
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/09/1992
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.031
0
ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΤΕ01.07
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
2.587
0
0
2.587
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
6.59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.587
0