ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΕΩΣ 30-6-2004 (ΠΙΝΑΚΑΣ 30ΜΗΝΟΥ)
Α/Α ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 30ΜΗΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
56.769
0
0
56.769
1
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1978
7.71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.572
1.943
0
8
9.633
8.467
9.253
8.833
9.067
ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
28.033
0
0
28.033
2
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2004
9.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
9.133
8.833
9.067
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
17.633
0
0
17.633
3
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1975
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.633
0
0
0
0
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
47.533
0
0
47.533
4
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1974
7.44
29.567
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.833
0
ΠΙΚΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΦΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
44.875
0
0
44.875
5
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1976
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
3.142
9.1
8.7
6.433
ΜΑΡΟΥΔΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
41.955
0
0
41.955
6
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/09/1978
6.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
7.733
7.867
0
3.035
9.133
8.7
2.397
ΒΕΛΗΜΑΧΙΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
36.849
0
0
36.849
7
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/08/1973
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
0
4.673
8
8
3.251
8.2
2.935
0
ΜΕΡΕΜΕΤΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΑΓΓΕΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.18
0
0
35.18
8
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1975
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.681
1.266
7.967
9.633
3.142
9.1
2.391
0
ΙΑΤΡΟΥ - ΤΑΣΟΥΛΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
34.314
0
0
34.314
9
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/08/1975
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
1.31
5.655
9.633
3.011
2.959
8.82
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.085
0
0
30.085
10
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/1971
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.111
7.9
2.727
8.2
6.171
1.976
ΜΕΤΑΞΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
30.025
0
0
30.025
11
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1980
6.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
9.6
4.395
8.3
2.493
2.769
ΡΟΥΠΑΚΑ ΣΒΙΓΓΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
27.819
0
0
27.819
12
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1979
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
7.967
9.633
2.749
0
1.703
0
ΚΟΝΤΗ ΠΑΤΡΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΚΩΝ/Ν
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
25.937
0
0
25.937
13
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1977
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
1.834
2.194
1.954
8
2.5
2.694
2.823
2.146
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
20.935
0
0
20.935
14
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/1973
6.81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.096
3.024
3.199
8.167
2.681
1.769
ΦΩΤΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
19.622
0
0
19.622
15
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/12/1978
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.496
2.74
2.991
7.142
3.074
2.179
ΜΠΑΚΟΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
14.225
0
0
14.225
16
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1976
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
2.424
0
1.921
2.151
3.362
0
2.227
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
12.539
0
0
12.539
17
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1979
7.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.245
2.86
2.817
2.937
2.681
0
ΧΑΡΜΑΝΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
11.391
0
0
11.391
18
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/08/1977
7.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.849
2.664
3.011
0
2.867
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ-ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.939
0
0
9.939
19
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/08/1977
6.93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.496
3.207
2.828
2.408
0
ΜΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
9.857
0
0
9.857
20
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.69
8.167
0
0
ΣΕΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.179
0
0
8.179
21
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1974
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.36
0
2.149
3.164
2.507
ΓΟΥΝΑΡΗ-ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
8.011
0
0
8.011
22
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1979
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.856
0
0
0
3.133
3.022
0
0
0
ΑΜΠΛΑ ΚΑΚΙΡΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.867
0
0
7.867
23
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1979
6.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.771
0
0
7.771
24
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1977
6.12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.956
2.598
2.216
ΛΙΟΝΤΟΥ
ΔΑΝΑΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
7.247
0
0
7.247
25
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.083
2.904
0.633
1.627
ΓΙΟΚΑΡΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.972
0
0
5.972
26
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1970
5.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.035
2.937
0
0
0
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΡΑΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
5.284
0
0
5.284
27
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1969
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.991
0
2.293
0
0
ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.736
0
0
4.736
28
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/2003
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.917
2.336
0
1.483
ΠΟΥΡΔΑΛΑ-ΠΑΣΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
4.275
0
0
4.275
29
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2002
8.63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.456
1.819
0
0
ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.548
0
0
3.548
30
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1979
6.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.387
0.699
0
0
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ
ΒΑΣΙΛ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.513
0
0
3.513
31
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2002
8.94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.747
1.766
0
0
ΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
3.17
0
0
3.17
32
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/1973
6.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
0
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.441
0
0
2.441
33
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.441
ΓΕΜΕΝΕΤΖΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
2.074
0
0
2.074
34
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2004
9.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.074
0
ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.775
0
0
1.775
35
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1979
8.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.775
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.758
0
0
1.758
36
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/2006
9.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.758
ΖΗΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.699
0
0
1.699
37
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
9.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.699
0
ΨΟΧΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΕ01.20
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
1.594
0
0
1.594
38
-1
0
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
8.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.594