ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΡΙΣΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
60.589
0
0
60.589
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1983
5.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.88
4.211
3.654
3.791
9.633
2.727
8.3
9.067
5.427
8.9
ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
67.789
0
0
67.789
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
6.86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
7.633
19.267
6.386
9.133
8.833
6.4
8.867
ΔΑΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
47.494
0
0
47.494
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
8.2
7.9
2.91
9.133
8.7
0
2.95
ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
47.443
0
0
47.443
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/1975
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
7.967
9.167
2.97
9.133
0
1.707
8.9
ΦΩΤΕΙΝΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
46.574
0
0
46.574
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1998
7.12
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.108
9.933
9
10
9.133
8.933
9.333
9.533
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
46.063
0
0
46.063
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1980
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
7.733
2.058
9.167
0
0
8.833
2.238
7.733
ΚΑΜΠΙΤΣΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
45.866
0
0
45.866
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
6.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.947
7.867
9.633
6.312
8.3
2.393
1.681
7.733
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
42.662
0
0
42.662
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/09/1990
5.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.419
2.693
0.969
7.867
9.167
3.076
3.148
3.21
2.641
7.474
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
35.92
0
0
35.92
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/04/1978
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.861
4.465
7.967
7.9
2.501
2.196
3.264
0
5.767
ΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
34.638
0
0
34.638
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1982
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
2.299
7.9
2.684
3.039
3.058
1.715
7.043
ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
30.992
0
0
30.992
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.521
7.967
9.633
2.033
0
2.461
0
6.377
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΑ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
28.428
0
0
28.428
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1969
6.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
2.161
0
0
0
0
ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
24.739
0
0
24.739
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/06/1980
6.64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.676
2.727
3.602
0
7.867
0
7.867
0
0
0
0
0
0
ΡΟΙΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
23.56
0
0
23.56
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/07/1973
7.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.058
5.912
2.453
7.9
2.541
0
2.696
0
0
ΤΖΗΜΑΣ
ΑΔΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
21.985
0
0
21.985
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/07/1978
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.307
2.316
1.552
7.9
2.601
0
2.264
0
3.045
ΠΛΙΑΣΣΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.842
0
0
20.842
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.067
1.578
7.9
2.599
0
1.698
0
0
ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.694
0
0
20.694
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1988
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.5
3.328
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
20.143
0
0
20.143
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1998
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.633
2.676
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
18.314
0
0
18.314
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1968
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.209
3.748
7.833
2.196
1.835
0
1.492
0
ΜΗΤΣΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
15.534
0
0
15.534
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1977
6.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.41
7.867
1.707
0
2.213
1.338
0
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΤΥΧ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
15.33
0
0
15.33
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1978
5.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.504
3.105
0
2.515
0
2.747
1.578
1.881
ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
15.32
0
0
15.32
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.693
1.853
7.867
2.033
0
0
0.875
0
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
10.172
0
0
10.172
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/1972
6.75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.436
0
2.65
0.806
1.355
0.257
2.667
ΚΑΠΕΝΕΚΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΤΘΑ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
10.157
0
0
10.157
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/1992
7.1
0
0
0
20.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.633
8.189
7.967
9.633
2.702
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
4.78
0
0
4.78
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
6.3
0
0
0
29.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.736
0
0
1.955
0
2.83
2.136
2.847
2.444
2.427
2.487
8
3.044
0
1.527
2.576
0
0
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
4.494
0
0
4.494
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1989
9.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.178
2.316
ΔΟΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕ01.01
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
2.076
0
0
2.076
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1976
7.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.076