ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
58.967
0
0
58.967
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/06/1986
6.81
0
0
0
11.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
8.667
9.5
8
9.2
9.067
8.067
9.333
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
40.925
0
0
40.925
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/06/1980
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.165
3.602
3.371
3.602
0
4.829
0
0
7.767
1.415
0
1.921
2.321
8.933
ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
40.754
0
0
40.754
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/1973
6.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.504
7.8
1.415
9.5
1.801
0
0
0
17.733
ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
34.828
0
0
34.828
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1980
7.39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.518
8.267
9.5
6.677
0
0
0
8.867
ΧΟΡΜΟΒΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
31.772
0
0
31.772
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1981
6.65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.5
2.899
0
2.573
0
8.933
ΜΗΝΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
27.9
0
0
27.9
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1974
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
7.867
3.133
0
0
0
8.933
ΤΣΙΟΥΜΑΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
25.832
0
0
25.832
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/1978
6.25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.853
2.796
1.861
3.122
2.822
2.727
2.919
0
0
0
7.733
ΓΚΟΥΝΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
25.696
0
0
25.696
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1989
9.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
2.419
6.944
0
0
0
9.133
0
0
0
ΦΕΡΕΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
22.968
0
0
22.968
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1983
5.25
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
9.967
5.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
3.002
0
0
0
6.8
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
17.467
0
0
17.467
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1981
6.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
9.633
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
16.033
0
0
16.033
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1992
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
8.267
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
15.4
0
0
15.4
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1975
6.14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
0
0
0
0
0
7.633
ΑΓΑΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
14.922
0
0
14.922
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1985
6.05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.89
0
9.133
0
0.815
2.084
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΥΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
13.355
0
0
13.355
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/1974
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.286
0
2.384
1.347
0
1.638
0
0
0
6.7
ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
8.918
0
0
8.918
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1997
7.37
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.695
7.7
6.184
5
3.208
9.6
2.633
2.281
2.618
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
8.033
0
0
8.033
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1980
6.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
3.227
0
0
3.227
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/05/1982
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.227
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΕ01.02
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
0.24
0
0
0.24
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1983
7.6
0
0
0
1.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.407
0
0
0
0