ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΜΑΡΙΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
57.44
0
0
57.44
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/06/1997
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
7.733
9.6
3.373
9.133
5.433
6.433
8.933
ΠΟΔΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
40.886
0
0
40.886
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1985
8.35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.067
8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.258
8.8
8.7
0
2.661
ΤΖΑΝΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
38.131
0
0
38.131
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/05/1985
8.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.975
9.067
3.399
2.621
2.736
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΡΑΣΥ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
37.758
0
0
37.758
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/06/1983
6.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.487
0
0
0
0
7.867
9.2
2.736
9.133
3.384
0
2.95
ΚΡΕΟΥΖΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΩΖΩΝ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
27.631
0
0
27.631
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
9.133
2.987
1.821
3.161
2.441
1.321
ΑΔΑΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
25.689
0
0
25.689
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/06/1994
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.167
3.079
0
0
2.467
3.01
ΤΣΙΓΚΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
20.738
0
0
20.738
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1984
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
9.667
3.105
0
0
0
0
ΚΑΝΑΤΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΕ01.04
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
17.133
0
0
17.133
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1974
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.5
0
0
0
0
0