ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΜΕΡΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
62.489
0
0
62.489
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1981
6.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
9
9.189
9.133
8.933
8.833
8.667
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
61.704
0
0
61.704
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/05/1980
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.784
6.633
8
9.5
2.487
9.1
8.833
6.433
8.933
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
56.225
0
0
56.225
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/06/1979
7.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.355
6.633
8
9.2
2.067
9.133
8.833
2.07
8.933
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
52.233
0
0
52.233
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/08/1976
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.967
9.6
0
9.1
8.7
0
8.933
ΣΤΑΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
36.335
0
0
36.335
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1993
6.19
0
0
0
10.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.633
6.335
0
8.833
6.433
7.767
ΒΛΑΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΩΤΗΡ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
35.38
0
0
35.38
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/1983
6.61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.739
9
9
4.507
9.133
0
0
0
ΜΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
28.856
0
0
28.856
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1993
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
8.233
9.5
2.256
0
0
0
0
ΛΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
25.481
0
0
25.481
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/06/1981
6.8
0
0
0
7.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.947
0
0
9.633
9.867
0
2.515
5.273
3.313
ΣΑΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
23.023
0
0
23.023
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1977
7.03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.487
8.377
9.2
2.11
0.849
0
0
0
ΠΑΦΙΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
17.295
0
0
17.295
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1982
6.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.122
2.487
2.69
1.449
7.547
ΤΣΙΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
10.921
0
0
10.921
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1985
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.698
0
0
1.256
0.695
2.273
1.784
3.216
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
9.134
0
0
9.134
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/07/1980
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.118
0
2.324
2.307
2.384
0
0
0
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
7.425
0
0
7.425
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/1982
5.33
0
0
0
9.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.436
1.87
8.253
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΔΑΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΕ01.10
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
4.331
0
0
4.331
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1994
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.99
0
2.341
0
0