ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΧΛΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
59.033
0
0
59.033
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1983
6.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.267
9.167
0
9.133
8.7
6.433
8.9
ΜΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
52.282
0
0
52.282
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/1989
7.66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.805
2.393
8.3
9.2
2.684
9.133
8.833
0
8.933
ΚΟΥΚΟΥΣΛΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
49.245
0
0
49.245
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1994
5.8
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.661
4.018
8.4
8.9
9
9
8.733
8.867
8.933
7.833
8.9
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
45.786
0
0
45.786
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1980
6.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
7.967
9.633
2.153
0
8.7
0
8.933
ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
39.046
0
0
39.046
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1983
7.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.533
8
9.2
2.599
0
2.376
1.938
7.4
ΝΤΟΜΠΡΟΒΙΤΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
36.48
0
0
36.48
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1983
6.22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1.63
9.633
2.964
3.213
3.438
2.647
5.955
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
31.068
0
0
31.068
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1992
7.13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
9.133
2.633
2.601
0
0
8.9
ΤΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
22.79
0
0
22.79
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/06/1991
8.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.17
2.247
2.127
0
8.833
1.647
5.767
ΒΡΑΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
17.752
0
0
17.752
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
9.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.045
0
8.867
0
5.84
ΑΝΤΩΝΑΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
9.171
0
0
9.171
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/09/1981
7.11
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.031
4.031
0
4.228
4.28
8.033
7.967
9.6
3.002
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
9.146
0
0
9.146
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1987
6
0
0
0
33.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
3.791
7.707
7.867
9.5
2.822
0
7.533
0
0.06
ΣΦΗΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
2.213
0
0
2.213
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
6.31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.213
ΤΣΑΚΥΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΔΕ01.11
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
0.429
0
0
0.429
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
8.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.429