ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΤΟΠΟΥΖΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΣΑΑΚ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
42.53
0
0
42.53
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1983
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.847
3.105
2.11
7.867
2.101
9.133
0
6.433
8.933
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
11.001
0
0
11.001
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.101
0
8.9
ΜΠΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
60.813
0
0
60.813
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/1992
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.228
0
0
3.945
8
9.2
2.273
9.033
8.833
6.367
8.933
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
44.042
0
0
44.042
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/06/1994
7.19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
0
0
0
0
7.967
9.633
2.218
1.858
8.8
6.433
0
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
36.673
0
0
36.673
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/08/1980
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.8
8
9.633
2.513
1.141
2.573
0
5.013
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/Ν
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
8.415
0
0
8.415
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
8
0
0
0
19.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.681
7.8
9.633
2.196
0
0
0
6.605
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
8.16
0
0
8.16
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/1994
5.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.393
0
5.767
ΝΑΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
6.81
0
0
6.81
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/10/1995
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.419
1.99
2.401
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΤΡΟΣ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5.609
0
0
5.609
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/06/1983
7.82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
1.827
0
2.513
0
0
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
5.3
0
0
5.3
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
ΠΟΥΛΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΧΡΙΣΤ
ΔΕ01.12
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
1.401
0
0
1.401
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/06/1995
6.62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.401
0
0
0
0