ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΜΙΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.743
10.81
0
8.933
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΤΖΑΦΑΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
56.556
0
0
56.556
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
6.64
ΟΧΙ
38.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΑΛΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
48.199
11.08
0
37.119
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.27
ΟΧΙ
28.185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
44.437
0
0
44.437
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.65
ΟΧΙ
21.165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.339
8.933
ΝΟΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
42.8
0
0
42.8
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
6.52
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
17.8
ΓΚΟΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
41
0
0
41
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.69
ΟΧΙ
23.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΜΕΡΤΖΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
40.411
0
0
40.411
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
6.89
ΟΧΙ
22.778
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.9
ΚΟΣΥΦΗΣ
ΡΗΓΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
40.041
15.04
4.395
20.606
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/12/1993
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.806
17.8
ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
38.802
12.56
1.005
25.237
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0
0
3.086
0
0
3.574
17.8
ΡΑΝΤΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
37.4
0
0
37.4
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
18.8
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
37.4
0
0
37.4
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/03/2005
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
18.8
ΤΟΥΡΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
35.667
0
0
35.667
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.867
18.8
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
34.942
0
0
34.942
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1987
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
2.514
5.301
4.286
0
0
0
1.509
0
1.574
0
2.434
6.608
8.933
ΠΑΣΧΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
34.346
0
0
34.346
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
6.5
ΟΧΙ
25.413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΠΑΠΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
33.467
0
0
33.467
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.133
16.333
0
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.947
13.17
3.99
12.787
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
8.867
ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.133
0
0
29.133
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.333
12.8
ΤΣΑΡΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
29.133
0
0
29.133
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/08/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.333
12.8
ΒΕΝΕΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
28.933
0
0
28.933
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1995
7
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
28.609
10.93
0
17.679
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
2.537
0
2.771
1.791
8.933
ΣΑΚΚΑ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
27.54
7.68
2.76
17.1
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
8.933
ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
27.046
12.36
3.725
10.961
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
8.075
ΚΟΡΛΟΚΩΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
26.99
5.89
3.205
17.895
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
0
0
3.443
3.634
8.03
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
26.908
12.83
3.61
10.468
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.426
8.042
ΤΣΙΩΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
26.77
14.59
2.265
9.915
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
8.052
ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΚΕΥΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
26.231
6.32
2.76
17.151
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1997
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
1.563
1.529
3.169
0
7.633
ΛΑΟΥΝΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25.851
0
0
25.851
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
5.463
10.834
7.633
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
25.298
8.99
0.605
15.703
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1992
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.123
0.983
1.62
3.143
7.834
ΤΣΩΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.973
10.32
0
14.653
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
7.653
ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.521
5.61
4.445
14.466
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
0
0
2.38
3.263
7.6
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
24.069
10.82
0
13.249
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
9.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.709
6.42
ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
23.067
13.44
0.76
8.867
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.87
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΛΑΠΙΔΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.563
0
0
22.563
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
6.7
ΟΧΙ
22.563
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
22.249
9.08
0.84
12.329
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.457
2.423
2.191
3.257
ΓΚΡΙΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
21.147
12.28
0
8.867
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1995
8.51
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΚΑΡΑΦΑΤΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
20.44
13.28
0
7.16
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.16
ΣΟΥΓΛΕΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.964
12
3.13
4.834
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
3.566
ΛΕΟΝΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
19.46
9.14
0
10.32
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1996
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.343
0
0
1.897
6.08
ΤΖΙΚΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.966
10.32
1.795
6.851
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.663
0
0
0
0
0
0
2.909
ΣΠΑΝΔΩΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.8
0
0
18.8
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.8
ΠΗΧΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.684
11.98
2.715
3.989
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
2.583
ΧΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.651
0
4.06
14.591
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.689
3.6
4.822
3.246
ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.634
9.94
2.26
6.434
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.434
ΓΚΑΡΜΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.626
0
0
18.626
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1988
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
2.96
1.497
2.377
2.206
1.954
2.697
0
0
0
0
0
2.957
ΚΑΝΤΖΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.445
0
0
18.445
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.446
3.566
ΜΕΓΑΡΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.342
5.62
3.855
8.867
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.81
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΤΣΙΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
18.28
0
0
18.28
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0.983
0
0
0
0
0
0
1.729
3.029
3.04
ΚΥΡΙΑΖΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.88
0
0
17.88
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.177
2.811
0
3.389
6.503
ΚΟΥΜΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.492
13.42
0.975
3.097
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
ΛΥΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.446
0
0
17.446
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1990
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.223
0.983
3.154
1.509
3.04
3.537
ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.417
3.12
0
14.297
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1989
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.911
0
0
0
3.469
3.917
ΠΑΝΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.25
14.22
3.03
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
17.115
9.54
2.695
4.88
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.697
3.183
ΦΟΥΦΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.995
0
0
16.995
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1999
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
3.131
3.434
3.263
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.991
13.19
1.915
1.886
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
ΠΑΡΑΣΧΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.954
14.28
0
2.674
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
ΜΙΓΓΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.878
0
0
16.878
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.05
7.655
4.499
0
0
2.674
ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.82
13.52
0
3.3
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΘΕΜΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.817
6.94
0
9.877
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1996
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.137
0
0
3.5
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.62
0
0
16.62
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1987
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.223
2.514
8.36
0
0
2.523
0
0
0
0
ΚΟΥΖΟΥΛΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.567
0
0
16.567
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0
0
0
0
0
0
7.633
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.479
13.53
0
2.949
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
ΔΡΕ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.404
13.19
0
3.214
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2000
6.77
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.214
ΦΑΡΣΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.206
0
0
16.206
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.297
2.48
2.56
0.789
3.703
3.377
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.104
13.07
0
3.034
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.034
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΑΚΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.103
0
0
16.103
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.903
0
2.823
0.366
0
0
0
0
0
0
0
0
4.823
3.189
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
16.07
12.97
0
3.1
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
ΜΠΕΝΕΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.916
12.63
0
3.286
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.881
13.05
0
2.831
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.831
ΔΟΥΚΗ
ΙΟΡΔΑΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.799
11.33
0
4.469
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
ΓΚΕΚΑ
ΦΙΛΟΜΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.771
13.36
0
2.411
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.739
8.37
0
7.369
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
0
0
0
0.96
2.911
ΚΑΡΑΚΙΖΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.674
0
0
15.674
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
6.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
0
0
0
2.114
0
0
0
0
3.911
8.437
ΚΑΛΠΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.649
11.22
0
4.429
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.429
ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.599
12.15
0
3.449
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.449
ΜΠΑΡΚΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.56
0.56
0
15
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.966
7.263
0
3.057
ΨΙΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.512
12.36
0.215
2.937
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/2001
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
ΚΟΤΕΝΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.329
5.48
0
9.849
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1993
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
0
0
0
0
0
0
2.949
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.316
13.19
0
2.126
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
19/11/1993
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
ΝΑΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.26
11.73
1.29
2.24
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΣΕΡΡΗ-ΤΣΑΜΗΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.244
9.44
1.91
3.894
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
1.129
0
0
2.629
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.2
11.26
0.94
3
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
ΑΤΣΟΝΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.184
13.23
0
1.954
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.18
0
0
15.18
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.926
3.5
0
2.571
3.183
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.164
11.19
1.78
2.194
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
15.149
9.94
1.935
3.274
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.274
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.973
11.45
0
3.523
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.523
ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.956
12.19
0
2.766
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
ΔΟΓΓΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.953
7.32
0
7.633
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
ΜΠΙΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.953
11.91
0
3.043
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043
ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.916
11.91
0
3.006
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.911
10.08
0
4.831
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
0
0
0
1.703
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.901
11.3
1.155
2.446
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
ΤΣΙΓΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.86
12.94
0
1.92
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΠΑΣΧΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.815
0
1.715
13.1
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
5.133
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.779
10.22
1.07
3.489
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
8.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.489
ΖΕΙΜΠΕΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.564
6.37
0
8.194
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/1988
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
1.463
0
0
0
0
0
3.726
ΔΟΥΓΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.54
9.68
3.5
1.36
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.48
7.08
0
7.4
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
5.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
ΤΣΙΛΙΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.411
12.26
0
2.151
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.151
ΛΥΓΟΥΡΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.376
11.69
0
2.686
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΖΩΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.269
11.38
0
2.889
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
ΔΑΛΕΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.185
10.88
3.305
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.141
9.6
3.33
1.211
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.079
11.53
0
2.549
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
14.053
11.07
0
2.983
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
ΔΡΥΜΩΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.991
0
0
13.991
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1988
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
0
0
3.143
2.149
1.771
0
0
0
0
2.646
2.82
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.99
12.41
1.58
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.819
5.58
3.245
4.994
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0.846
0
0
3.36
ΖΕΚΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.699
11.79
0
1.909
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
ΑΛΑΜΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΘΩΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.639
11.25
0
2.389
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.584
0
0
13.584
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
2.851
2.966
0
ΝΙΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.574
10.9
0
2.674
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
ΔΕΒΕΤΖΑΚΗ
ΟΛΓΑ - ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.51
10.6
2.91
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
13/07/1994
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΤΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.507
0
0
13.507
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1988
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
5.067
0
0
3.126
0
0
0
2.926
ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.454
11.18
0
2.274
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.274
ΚΑΣΣΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.416
10.13
0
3.286
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/1989
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
ΜΠΙΜΠΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.4
13.4
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.369
11.14
0
2.229
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2000
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
ΤΣΑΜΠΑΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.353
8.44
2.09
2.823
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
ΝΤΟΥΛΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.339
10.21
0
3.129
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
ΔΑΜΑΧΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.339
12.63
0
0.709
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.279
10.05
0
3.229
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
8.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.229
ΦΥΛΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΓΑΒΡΙΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.249
9.68
0
3.569
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.569
ΚΟΚΚΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙA
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.236
11.19
0
2.046
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.23
13.23
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ
ΕΛΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.21
11.21
0
2
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2000
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΛΙΟΓΑ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.15
5.75
0
7.4
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
7.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.099
4.99
0
8.109
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1990
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
1.257
0
0
0
0
0
0
3.209
2.74
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
13.014
6
0
7.014
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
1.646
0
0
0
2.557
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.971
9.8
0
3.171
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
ΠΙΤΣΙΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.894
6.08
2.045
4.769
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
3.129
ΑΣΤΡΕΧΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.88
9.82
0
3.06
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.783
9.16
0
3.623
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.75
12.75
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΤΡΟΚΟΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.731
8.58
1.64
2.511
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
1.551
ΣΤΑΘΑΚΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.72
10.8
0
1.92
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1994
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
ΣΟΡΩΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.706
10.42
0
2.286
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1999
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.7
11.1
0
1.6
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1993
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.696
0
3.87
8.826
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
0
3.294
3.383
0
ΚΑΠΕΛΕΡΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.589
9.52
0
3.069
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.069
ΚΟΤΖΑΦΙΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.583
11.36
0
1.223
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2001
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.223
ΣΟΥΝΔΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.547
9.67
0
2.877
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.877
ΔΗΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.539
6.65
3.295
2.594
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.466
0
0
12.466
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/1998
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646
2.983
0
0
1.971
2.866
ΔΗΜΑΚΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.376
9.85
0
2.526
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.354
9.56
0
2.794
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.794
ΣΑΝΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.293
8.75
0
3.543
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1998
7.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
ΤΣΟΥΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.26
11.88
0.38
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1998
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.19
5.7
3.15
3.34
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
2.746
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.147
9.41
0
2.737
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.737
ΔΟΥΛΗ
ΔΑΦΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.091
9.28
0
2.811
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
8.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
ΣΤΕΦΑΤΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.072
9.36
0.055
2.657
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.025
0
0
12.025
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.333
0
0
0
0.743
0
0
0
2.949
ΚΟΥΡΝΙΑΚΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
12.02
8.72
3.3
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.97
4.81
0
7.16
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
1.143
0
0
0
2.76
ΓΑΛΑΝΙΑΔΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.927
8.79
0
3.137
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.137
ΣΙΑΦΗ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.854
8.5
0
3.354
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.354
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.767
8.73
0.08
2.957
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.957
ΡΕΝΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.599
9.11
0
2.489
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.489
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.566
8.75
0.885
1.931
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.903
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.559
9.17
0
2.389
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
ΡΟΥΣΣΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.53
11.53
0
0
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.479
9.33
0
2.149
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
ΚΟΤΟΥΛΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.417
11.12
0
0.297
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
9.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.36
11.36
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.317
9.42
0
1.897
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1998
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
ΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.26
11.26
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.21
7.21
0
4
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.157
8.14
0
3.017
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2000
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
ΚΩΣΤΕΛΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.138
0
0
11.138
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
1.68
3.291
0
0
0
0.667
0
0
0
0
0
0
ΤΡΑΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.111
8.56
0
2.551
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.551
ΚΥΡΙΑΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.104
0
0
11.104
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0
0
3.137
ΜΕΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.091
8.48
0
2.611
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.611
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.087
8.01
0
3.077
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.06
10.5
0
0.56
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
11.017
8.16
0
2.857
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ
ΧΑΪΔΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.929
8.12
0
2.809
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.809
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.915
0
0
10.915
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.567
0
1.349
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.85
10.72
0.13
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.82
10.82
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΙΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.736
7.17
0
3.566
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΛΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.711
7.44
1.685
1.586
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.586
ΠΛΑΚΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.56
10.56
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1998
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.545
8.48
2.065
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΔΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.54
0
0
10.54
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1988
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
0
0
2.171
0
0
0
0
0
0
1.966
3.203
ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.49
4.01
0
6.48
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
3.063
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΠΡΟΔΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.47
10.47
0
0
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.47
10.47
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2006
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.46
10.46
0
0
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/10/1997
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΜΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.453
0
0
10.453
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
0
0
1.223
0
0
0
6.533
0
0
0
0
ΚΑΛΙΑΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.416
1.33
3.115
5.971
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.971
0
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.41
10.41
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΓΩΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.406
8.44
0
1.966
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1989
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡA
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.363
0
0
10.363
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
0
0
2.526
0
0
0
0
2.637
1.84
ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.362
2.05
0.835
7.477
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1988
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
0
0
0
0
2.543
2.911
ΚΟΥΤΡΗΣ
ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.345
6.72
3.625
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΙΝΟΥ-ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.343
8.24
0
2.103
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
ΚΟΥΜΗΣ
ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.341
7.33
0
3.011
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
ΤΑΣΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.194
0
0
10.194
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
1.094
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.19
10.19
0
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.119
8.11
0
2.009
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
ΜΑΤΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.044
0
1.635
8.409
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1997
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
6.9
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.021
6.25
0
3.771
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
0
0.754
0
0
0
ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
10.009
5.23
0.35
4.429
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0
0
0
3
ΧΕΛΜΗ ΚΑΝΕΛΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.939
3.48
3.33
3.129
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.129
ΝΤΟΥΡΝΤΟΥΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.933
0
0
9.933
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
6.53
ΟΧΙ
0
9.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.83
8.04
1.79
0
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
8.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.817
8.64
0
1.177
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.78
9.78
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΓΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.71
9.71
0
0
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΑΒΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.68
8.24
0
1.44
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.67
2.19
2.12
5.36
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.754
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.606
6.63
0.005
2.971
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
ΜΟΣΚΩΦ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.54
9.54
0
0
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1995
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.4
0
0
9.4
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1988
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΕΣΙΑΔΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.358
6.37
0.845
2.143
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.143
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.354
7.56
0
1.794
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
ΚΑΤΕΧΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.295
7.84
1.455
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.214
7.14
0
2.074
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.074
ΚΟΥΤΑΛΙΔΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.189
0
0
9.189
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0
0
0
0
0
0
2.994
0
0
0
0
0
5.474
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.16
9.16
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΛΟΥΔΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.157
8.78
0
0.377
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
ΦΑΙΔΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.141
7.85
0
1.291
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.011
7.8
0
1.211
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1994
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
ΜΠΟΥΖΜΠΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
9.009
6.78
0
2.229
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.229
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.989
0
0
8.989
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1988
7.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.783
0
2.56
0
0
0
0
0
2.457
1.686
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.9
8.9
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.9
0
0
8.9
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
0
0
0
0
0
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.867
0
0
8.867
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
ΡΕΣΒΑΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.847
2.62
0
6.227
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.467
0
2.76
ΜΕΡΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.783
0
0
8.783
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
8.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
5.629
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΔΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.731
0
0
8.731
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
3.006
3.554
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.705
5.83
2.875
0
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.68
0
0
8.68
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0
0
0
6.029
ΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.643
0
0
8.643
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
0
0
0
0
0
0
4.543
2.123
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.59
6.35
0
2.24
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΤΣΙΑΝΤΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.567
7.31
0
1.257
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
ΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.56
7.76
0
0.8
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/1992
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΤΖΕΡΠΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.47
8.47
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2003
8.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.446
0
0
8.446
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0.389
0
1.691
1.28
2.229
0
0
0
0
0
1.657
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.437
0
1.22
7.217
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1993
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
1.669
2.377
ΑΥΓΕΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.405
7.04
1.365
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΛΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΡΒΑΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.399
6.65
0
1.749
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.38
8.38
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.279
0
1.75
6.529
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/07/1992
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.757
2.251
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.26
4.84
3.42
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΑ
ΘΩΜΑΪ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.251
6.7
0
1.551
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1994
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.551
ΜΠΑΤΖΕΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.21
8.21
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.164
6.45
0
1.714
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
8.94
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.06
8.06
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΔΑΦΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.05
0
0
8.05
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1996
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.81
0
0
2.44
3.8
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.026
7.1
0
0.926
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
8.01
8.01
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2006
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΥΡΝΤΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.989
5.1
0
2.889
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
ΨΩΙΝΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.9
7.9
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2003
8.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.87
7.87
0
0
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΩΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.82
7.82
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1994
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.769
0
0
7.769
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
2.686
0
0
0
0
1.303
1.631
ΘΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.71
7.71
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
8.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.697
0
2.16
5.537
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
2.966
1.28
ΤΟΠΑΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.686
0
0
7.686
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
2.629
0
0
0
0
0
0
0
1.046
2.091
ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.66
7.66
0
0
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.62
7.62
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.594
0
1.045
6.549
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
0.834
0
1.394
2.834
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.551
5.86
0
1.691
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
ΨΑΡΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.51
7.51
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΤΣΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.5
6.44
1.06
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.45
6.58
0.87
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1996
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.441
4.96
0.85
1.631
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.631
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.406
0
0
7.406
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.577
3.829
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.394
6.48
0
0.914
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.38
7.38
0
0
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΛΚΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.336
0
0
7.336
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.622
0
1.714
ΣΠΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.217
0
0
7.217
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1988
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
3.589
0
0
0
0
2.12
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.211
6.32
0
0.891
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
ΒΛΑΜΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.204
4.33
0
2.874
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.874
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.188
0
0
7.188
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
4.833
1.28
0
0
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΜΑΤΣΑ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.063
0
0
7.063
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0
0
1.029
0
3.2
0.8
0
1.154
0
0
0
0
0
0
ΨΑΛΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
7.01
7.01
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.957
4
0
2.957
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.957
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.926
0
0
6.926
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
0
0
0
0
0
1.92
2.057
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.85
6.85
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.833
0
0
6.833
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.831
0
0
6.831
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
2.283
0
0.549
ΤΣΙΩΛΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.83
6.83
0
0
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.79
6.5
0.29
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.789
0
0
6.789
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
2.869
0
0
0
2.229
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.764
4.33
0
2.434
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2002
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
ΚΕΧΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΙΚΤΩ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.645
3.19
3.455
0
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1991
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΚΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.63
6.63
0
0
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΚΟΥΛΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.57
6.57
0
0
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΤΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.566
0
0
6.566
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.52
6.52
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2006
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.5
0
0
6.5
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
0
0
0
0
0
ΓΙΑΜΑΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.452
0
0
6.452
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
ΑΓΑΘΟΝΙΚΙΑΔΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.44
6.44
0
0
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΥΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.431
0
0
6.431
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
0
2.991
1.943
ΚΑΜΕΝΙΔΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.3
6.3
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΣΕΝΑΚΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.3
6.3
0
0
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΙΝΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.294
5.04
0
1.254
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.254
ΚΕΣΚΕΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.249
0
1.86
4.389
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.389
0
ΤΟΜΑΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.235
2.68
3.555
0
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΖΙΑ
ΖΩΗ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.169
0
0
6.169
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.79
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.383
3.786
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.16
6.16
0
0
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
8.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΣΚΑ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.07
6.07
0
0
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.063
0
0
6.063
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.206
2.857
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
6.05
6.05
0
0
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΛΟΥΜΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.974
0
0
5.974
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
8.24
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
0
0
0
0
0
0
0
0
2.717
ΛΑΜΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.913
0
1.25
4.663
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.909
0
0
5.909
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
3.017
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΙΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.909
0
0
5.909
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
3.349
ΛΕΛΕΚΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.903
5.64
0
0.263
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.263
ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.9
5.64
0.26
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1990
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΑΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.877
0
0
5.877
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/05/1997
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
2.766
0
0
0
1.18
0
0
0
ΤΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.852
0
0
5.852
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
1.851
0
1.967
0
0
0
0
0
0
0.423
ΤΟΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.79
5.79
0
0
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΙΑΦΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.756
5.39
0
0.366
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.753
3.45
0
2.303
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.303
ΓΩΓΟΒΙΤΗΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.75
5.75
0
0
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.74
0
0
5.74
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1996
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
0
0
0
3.091
ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.71
5.71
0
0
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.673
0
2.99
2.683
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.683
0
0
ΦΛΩΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΙΜΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.669
0
0
5.669
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/1992
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
0
0
0
0
0
0
0
2.526
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.666
0
2.82
2.846
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.28
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
0
0
0
1.371
0
ΜΠΕΛΕΔΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.62
5.62
0
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.611
0
0
5.611
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
31/07/1990
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
3.669
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΑΠΑΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.575
2.79
2.785
0
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΒΕΤΣΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.547
3.17
0
2.377
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
ΚΟΥΦΟΜΑΝΩΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.543
2.44
0
3.103
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2006
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
ΔΟΜΤΖΙΔΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.532
2.19
1.145
2.197
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.197
ΑΡΕΛΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.51
5.51
0
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.471
0
0
5.471
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.429
3.043
ΚΟΚΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.4
3.32
0
2.08
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.383
0
0
5.383
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
7.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.383
0
0
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.32
5.32
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1993
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΙΖΟΛΙΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.31
5.31
0
0
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΛΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.257
0
0
5.257
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
1.829
ΦΛΩΡΑΤΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.219
2.75
0
2.469
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.19
5.19
0
0
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5.074
0
0
5.074
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.543
0
1.531
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
5
5
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΖΟΥ
ΝΙΚΗ
ΔΙΑΜΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.96
0
0
4.96
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
0
0
0
0
1.486
2.389
ΓΚΑΡΙΛΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.941
2.77
0
2.171
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
ΖΓΚΙΡΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.94
4.94
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΒΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.931
0
0
4.931
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΤΖΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.926
0
0
4.926
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1988
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0
0
0
3.234
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΪΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.92
0
0
4.92
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1999
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.309
1.611
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.904
3.19
0
1.714
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/2000
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΤΡΙΚΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.9
0
0
4.9
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.191
2.709
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.88
4.88
0
0
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1991
8.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΥΛΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.85
4.85
0
0
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1993
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΙΔΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.85
4.85
0
0
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΛΙΩΤΗ
ΘΕΩΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.82
2.42
2.4
0
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1998
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.8
4.8
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.8
4.8
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΛΩΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΑΚΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.79
4.79
0
0
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1997
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.75
4.75
0
0
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΒΒΑΘΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.724
2.53
0
2.194
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/2000
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
ΓΚΟΥΤΖΟΥΒΕΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.72
4.72
0
0
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.72
4.72
0
0
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2006
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.686
0
0
4.686
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.097
1.589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.67
4.67
0
0
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1989
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΖΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.663
0
0
4.663
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1989
7.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
2.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
ΓΡΙΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.611
2.44
0
2.171
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1994
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
ΜΠΑΤΖΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.6
4.6
0
0
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.551
2.54
0
2.011
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.537
0
0
4.537
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1988
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.537
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.48
0
0
4.48
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0
0
0
0
2.423
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΜΑΚΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.48
4.48
0
0
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2006
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΟΡΜΠΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.451
1.87
0.01
2.571
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΤΣΙΔΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.45
4.45
0
0
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2006
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΟΥΡΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.406
0
0
4.406
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.67
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0
0
0
3.103
ΠΡΕΖΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.4
1.41
2.99
0
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΤΟΥΚΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.4
4.4
0
0
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΡΑΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.39
4.39
0
0
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/2005
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΑΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.38
4.38
0
0
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΜΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.337
1.92
0
2.417
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2003
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.417
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.32
0
1.92
2.4
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
0
0
ΡΑΛΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.32
4.32
0
0
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.29
4.29
0
0
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΑΜΠΑΛΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.263
0
0
4.263
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1987
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
2.514
0
0
0
0
0
0
0
ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.263
0
0
4.263
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1988
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0
1.303
0
1.783
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗ
ΘΕΟΧΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.19
4.19
0
0
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΛΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.19
4.19
0
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.17
4.17
0
0
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.16
4.16
0
0
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.15
1.76
2.39
0
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΙΣΣΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.13
0
4.13
0
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.13
4.13
0
0
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.13
2.88
1.25
0
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.114
0
0
4.114
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
7.21
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
0
ΠΕΚΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.1
4.1
0
0
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.098
0
1.675
2.423
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
0.434
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.08
4.08
0
0
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.07
4.07
0
0
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1997
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΘΟ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.069
0.94
2.1
1.029
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1992
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΧΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.041
0
2.11
1.931
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1993
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.931
0
ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΑΓΟΡΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
4.02
4.02
0
0
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.989
0
0
3.989
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΟΥΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.97
3.97
0
0
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1991
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΗΝΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.93
3.93
0
0
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
8.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.88
1.6
0
2.28
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2003
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
ΤΖΩΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.88
3.88
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.86
3.86
0
0
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.85
3.85
0
0
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2001
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.82
3.82
0
0
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΒΑΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.81
3.81
0
0
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1989
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.771
0
0
3.771
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
2.251
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.72
3.72
0
0
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΙΔΗ
ΣΙΜΟΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.695
0
3.695
0
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.691
0.6
0
3.091
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.69
3.69
0
0
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.67
3.67
0
0
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2002
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΝΔΩΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.65
3.65
0
0
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.613
2.47
0
1.143
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
ΑΡΩΝΙΑΔΑ
ΕΛΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.601
2.07
0
1.531
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2004
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.597
0.82
0
2.777
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/1994
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.589
0
2.3
1.289
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1990
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.289
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.585
0
3.585
0
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.577
0
0
3.577
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
8.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
2.217
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.54
3.54
0
0
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.47
3.47
0
0
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2006
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.463
0
0
3.463
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1993
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
1.68
0
0
0
0
0
ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.46
0
3.46
0
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1989
8.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.399
1.98
0.505
0.914
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1990
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.38
3.38
0
0
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.35
3.35
0
0
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1994
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.333
0
0
3.333
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΙΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.32
3.32
0
0
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/04/2004
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.314
0
0
3.314
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΛΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.3
3.3
0
0
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
8.71
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΗΤΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.285
0
3.285
0
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1992
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.28
0
0
3.28
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.27
3.27
0
0
436
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/1991
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.229
0.36
0
2.869
437
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
ΠΑΛΑΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ01
ΘΕΟΛΟΓΟΙ
3.19
3.19
0
0
438