ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
25.833
0
0
25.833
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
9.367
8.467
ΡΑΠΤΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.702
0
0
9.702
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.411
1.131
7.633
ΓΙΟΥΡΓΑΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
3.757
0
0
3.757
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
3.254
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΟΛΓΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2.149
0
0
2.149
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.663
0
0
0.869
ΜΗΛΑ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.623
0
0
1.623
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.097
ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.006
0
0
1.006
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
ΠΕΤΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.397
0
0
19.397
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
9.367
8.933
ΑΙΣΩΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.849
0
0
18.849
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2004
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
9.367
8.933
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.008
0
0
10.008
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/2005
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
8.933
ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.436
0
0
9.436
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1998
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
8.933
ΤΣΕΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.436
0
0
9.436
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
8.933
ΠΑΛΗΓΕΩΡΓΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.211
0
0
9.211
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/02/1990
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΚΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.063
0
0
1.063
14
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗ-ΜΙΧΑΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
15
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2006
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΧΡΟΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.116
18.5
5.58
12.036
16
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
8.933
ΔΗΜΕΡΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.585
10.06
5.225
18.3
17
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
8.933
ΣΑΛΟΥΠΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
24.713
15.78
0
8.933
18
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΚΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
21.986
7.75
0
14.236
19
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
1.669
1.669
1.463
8.933
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
20.982
0
2.715
18.267
20
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
8.9
ΜΠΟΥΣΛΗ
ΕΛΛΗ - ΑΝΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.558
0
0
19.558
21
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2005
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
9.333
8.933
ΜΟΣΧΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.489
0
0
19.489
22
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
9.367
8.933
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
19.123
0
0
19.123
23
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
9.367
8.933
ΜΠΟΥΡΔΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.917
0
0
18.917
24
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
9.367
8.933
ΖΙΑΓΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.734
0
0
18.734
25
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
5.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
9.367
8.933
ΒΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.734
0
0
18.734
26
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
9.367
8.933
ΛΕΦΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.483
0
0
18.483
27
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
9.367
8.933
ΣΟΡΟΒΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.3
0
0
18.3
28
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
9.133
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.19
0
0
18.19
29
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.12
6.867
8.9
ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
18.067
0
0.4
17.667
30
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΖΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.072
0
0
17.072
31
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/2004
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
7.591
8.933
ΚΟΥΤΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
17.067
0
0
17.067
32
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
9
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
14.55
5.65
0
8.9
33
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΒΛΑΧΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
14.35
14.35
0
0
34
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΡΙΔΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
12.223
0
2.32
9.903
35
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
2.469
1.12
1.189
3
0.469
ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.865
0
0
10.865
36
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1996
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
1.451
8.933
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.672
0
0
10.672
37
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/2002
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.32
0.457
8.867
ΣΚΟΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
10.213
0
0
10.213
38
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1999
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0.503
8.933
ΤΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.825
0
0
9.825
39
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2005
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
8.933
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.436
0
0
9.436
40
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
8.933
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.426
0
0
9.426
41
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2005
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
8.9
ΣΠΑΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
9.048
0
0
9.048
42
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
9.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
8.933
ΖΩΝΤΑΝΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
6.8
0
0
6.8
43
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
1.771
1.966
0.96
0.514
ΜΗΡΤΣΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
1.14
1.14
0
0
44
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.777
0
0
0.777
45
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/2007
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΣΑΛΑΜΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.583
0
0
0.583
46
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
ΜΠΟΝΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.274
0
0
0.274
47
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
0.046
0
0
0.046
48
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
100
0
0
100
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
6.47
ΟΧΙ
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
99.889
0
0
99.889
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/11/1992
6.37
ΟΧΙ
72.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
8.933
ΑΚΡΙΒΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
88.896
0
0
88.896
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
5.97
ΟΧΙ
61.23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
8.933
ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
86.389
0
0
86.389
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.28
ΟΧΙ
77.456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
86.005
0
0
86.005
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1989
6.92
ΟΧΙ
0
0
29.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.771
0
0
8.767
8.967
7.733
0
7.933
8.933
6.067
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
80
0
0
80
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1989
6.5
ΟΧΙ
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
72.215
0
0
72.215
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
5.63
ΟΧΙ
72.215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
70.217
0
2.15
68.067
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1992
6.47
ΟΧΙ
49.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
8.933
ΠΡΑΝΤΖΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
68.267
0
0
68.267
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
7.34
ΟΧΙ
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
8.933
ΤΣΙΑΓΚΑΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
67.156
0
0
67.156
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
6.26
ΟΧΙ
48.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
8.933
ΜΠΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
67
0
0
67
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1989
6.59
ΝΑΙ
48.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
8.933
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
62.443
15.11
0
47.333
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
7.4
ΟΧΙ
19.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
8.933
ΡΟΥΜΑΝΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
60
0
0
60
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/1999
7.38
ΟΧΙ
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
58.233
0
0
58.233
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
7.65
ΟΧΙ
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
8.9
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
57.095
0
0
57.095
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1989
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.033
0
9.067
0
0
3.474
0
7.967
9
3.354
8.367
0
0
9.367
0.467
ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
57.033
0
0
57.033
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
7.35
ΝΑΙ
57.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
56.038
0
0
56.038
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1985
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
9.1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
0
8.633
9.167
9.2
8.9
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
55.193
0
0
55.193
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1997
7.37
ΟΧΙ
46.259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.889
0
1.45
53.439
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1996
7.3
ΟΧΙ
34.544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
9.367
8.933
ΚΙΣΣΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
54.067
0
0
54.067
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/1990
7.88
ΟΧΙ
35.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
8.933
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
53.183
0
0
53.183
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
7.2
ΟΧΙ
25.517
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.733
8.933
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
52.994
0
0
52.994
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1988
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.361
8.867
6.533
8.467
8.3
8.833
8.633
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΕΤΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
52.644
0
0
52.644
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.88
ΟΧΙ
43.711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΤΑΡΑΤΖΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
52.193
0
0
52.193
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
6.88
ΟΧΙ
43.259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.965
14.85
5.735
30.38
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
8.216
17.867
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50.878
0
0
50.878
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
6.72
ΝΑΙ
41.944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΝΤΕΛΛΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
50
0
0
50
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.33
ΟΧΙ
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΜΠΑΡΑ
ΒΑΪΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
49.22
0
0.92
48.3
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.72
ΟΧΙ
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
8.933
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.9
0
0
48.9
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1992
6.48
ΟΧΙ
39.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.822
15.74
5.135
27.947
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1999
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.534
7.546
17.867
ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
48.662
16.38
0
32.282
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
6.766
6.091
17.733
ΓΙΑΛΒΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
47.803
12.67
6.4
28.733
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
8.733
17.8
ΠΑΤΗΛΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.682
0
0
46.682
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
6.42
ΟΧΙ
37.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΚΑΣΤΑΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.569
0
0
46.569
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
6
ΟΧΙ
37.635
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
46.415
0
0
46.415
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1995
8.33
ΟΧΙ
37.482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.985
17.28
0
28.705
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.851
3.84
3.017
17.733
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
45.806
0
0
45.806
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.55
ΟΧΙ
36.872
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΣΤΡΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.536
0
6.445
38.091
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1996
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
17.333
17.867
ΜΠΙΣΣΑ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
44.411
14.38
5.28
24.751
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.657
13.029
8.9
ΛΙΑΠΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.958
13.42
0
30.538
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
1.143
3.04
5.86
17.867
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.93
0
4.33
39.6
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.36
ΟΧΙ
21.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
8.933
ΚΑΡΝΑΡΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.89
18
6.28
19.61
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
8.733
8.933
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
43.451
14.2
0
29.251
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
3.497
4.777
17.8
ΜΠΕΛΕΚΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.714
15.83
4.055
22.829
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
3.714
17.8
ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.472
16
6.145
20.327
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
8.733
8.933
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.463
16.6
5.065
20.798
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
2.429
17.867
ΡΕΧΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.35
14.7
0
27.65
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1991
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
1.623
0.571
0.869
3.84
17.867
ΜΠΑΣΤΑ
ΙΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.332
17.73
0
24.602
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.789
1.223
1.006
17.733
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
42.142
10.68
3.1
28.362
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
18.4
8.933
ΜΑΛΑΜΙΤΣΗ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.616
14.13
5.93
21.556
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
3.309
17.733
ΡΑΣΒΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.597
11.25
4.48
25.867
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.2
5.68
17.867
ΚΑΡΑΠΑΙΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.46
7.97
4.535
28.955
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
2.217
1.234
7.087
17.8
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.267
15.08
6.05
20.137
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
8.7
8.9
ΠΕΝΤΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.221
15.72
4.6
20.901
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
11.463
8.867
ΛΑΓΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.17
16.75
4.1
20.32
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1994
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
3.429
7.752
8.933
ΜΑΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
41.156
0
0
41.156
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.83
ΟΧΙ
32.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΤΣΙΟΥΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.842
14.95
6.305
19.587
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
8.733
8.933
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.756
12.47
5.36
22.926
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.326
8.733
8.867
ΤΑΓΑΡΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.688
16.26
6.075
18.353
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
7.648
8.9
ΓΑΛΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.65
14.17
6.26
20.22
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1990
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
0
0
0
0
2.163
8.667
8.933
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.577
9.44
5.6
25.537
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1991
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0.24
0
0
0
0
0
0
0
16.272
8.933
ΤΣΙΛΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.376
13.19
5.525
21.661
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.097
10.533
8.933
ΒΕΡΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.345
13.36
5.945
21.04
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
8.7
8.9
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΚΩΝΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.293
12.11
3.815
24.368
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.623
4.349
16.933
ΝΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.179
14.06
1.14
24.979
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1994
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0.914
0.96
2.789
16.933
ΚΟΥΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΑΗΔΟΝΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40.157
14.49
4.17
21.497
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0.914
2.251
16.8
ΜΑΚΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΒΑΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
40
17.69
3.615
18.695
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.526
0.686
16.867
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.944
0
0
39.944
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/09/1993
7.81
ΟΧΙ
31.011
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΚΑΖΑΝΑ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.531
3.55
6.13
29.851
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/2002
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
17.467
8.933
ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.511
0
3.355
36.156
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
7.13
ΟΧΙ
27.222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.505
13.52
6.37
19.615
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.949
8.733
8.933
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.386
10.14
3.95
25.296
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
1.36
5.574
16.933
ΚΟΤΣΩΝΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.282
4.9
4.975
29.407
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
3.063
8.7
16.867
ΛΕΜΟΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.134
17.11
4.3
17.724
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
16.867
ΣΙΡΛΩΠΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.098
12.08
5.185
21.833
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
7.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.057
8.733
8.9
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.069
14.48
4.475
20.114
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
2.08
16.8
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
39.024
14.34
3.095
21.589
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
2.937
16.8
ΧΟΝΔΡΑΝΤΩΝΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.917
0
0
38.917
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
7.56
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
9.367
8.933
ΓΡΗΓΟΡΕΛΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.805
13.6
5.525
19.68
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
8.072
8.933
ΚΟΥΚΟΥΒΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.783
0
0
38.783
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1996
7.58
ΟΧΙ
29.85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.773
13.67
6.405
18.698
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1993
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.494
8.271
8.933
ΑΛΕΥΡΑ
ΕΛΛΗ
ΓΕΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.638
13.39
5.615
19.633
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.43
ΟΧΙ
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΕΛΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.589
0
0
38.589
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
18.6
18.8
ΧΑΤΖΗΜΠΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.547
0
0
38.547
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1991
6.91
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0
0.366
0.514
0.549
18.667
17.8
ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.498
16.71
4.74
17.048
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
5.634
8.933
ΔΟΚΙΜΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.442
17.84
6.635
13.967
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.067
8.9
ΠΟΥΪΚΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.418
16.16
2.305
19.953
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
2.629
0
1.429
4.38
8.933
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.415
15.92
4.195
18.3
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.78
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
8.933
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
38.3
0
0
38.3
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1989
7.44
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
8.933
ΛΟΥΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.894
14.29
5.965
17.639
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/2001
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.483
7.223
8.933
ΜΠΟΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.768
0
0
37.768
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.67
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
0
1.12
18.4
17.733
ΜΠΑΚΟΥΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.712
15.97
4.075
17.667
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.64
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.671
0
0
37.671
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
7.04
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.166
18.4
17.533
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.638
10.95
0
26.688
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2000
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
1.851
2.606
1.109
3.817
15.533
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.487
13.26
6.515
17.712
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
7.819
8.933
ΓΟΓΟΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.451
16.52
4.38
16.551
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
15.659
ΤΣΙΑΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.4
0
0
37.4
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
9.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.6
18.8
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.387
0
0
37.387
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
7.19
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
18.4
17.867
ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.237
15.83
3.785
17.622
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
0
1.257
5.443
8.933
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.146
12.18
2.19
22.776
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
1.371
0.526
1.166
2.077
15.922
ΧΑΛΚΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.111
17.04
3.13
16.941
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.074
8.867
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.093
11.42
5.24
20.433
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.686
7.854
8.933
ΜΗΤΡΙΤΩΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.07
17.82
5.265
13.985
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.189
2.674
8.933
ΑΓΑΠΗΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.065
0
0
37.065
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2000
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
4.617
5.486
8.183
15.533
ΤΟΥΝΤΑ
ΔΩΡΟΘΕΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
37.03
13.85
3.775
19.405
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/05/1999
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
1.76
5.946
8.933
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.892
12.56
3.895
20.437
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
0
1.646
8.292
8.933
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.891
0
0
36.891
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
18.667
17.733
ΣΑΡΑΝΤΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.827
12.92
6
17.907
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.537
7.436
8.933
ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.713
16.41
2.055
18.248
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1996
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.743
1.166
3.623
8.933
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.686
8.64
5.735
22.311
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.503
15.808
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.509
16.7
4.165
15.644
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.644
ΣΟΥΡΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.475
16.6
1.66
18.215
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/1998
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
0
0.491
0.743
15.632
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.458
16.06
1.77
18.628
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.743
0
0
4.757
8.933
ΜΠΕΚΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.36
15.68
5.675
15.005
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1991
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
4.757
8.933
ΣΤΑΥΡΟΥΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.356
11.22
5.56
19.576
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0
1.92
8.733
8.9
ΠΑΝΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.335
16.52
4.205
15.61
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1995
7.86
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.61
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
36.319
12.64
1.48
22.199
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
7
ΟΧΙ
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.936
14.06
5.49
16.386
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1996
7.38
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0.206
6.401
8.933
ΝΤΑΛΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.84
0
0
35.84
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.83
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
0.571
17.467
17.733
ΤΣΙΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.816
11.16
6.245
18.411
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
7.889
8.9
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.75
16.68
6.345
12.725
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.791
8.933
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.668
18.46
4.115
13.093
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1997
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
0
0
0
2.606
8.933
ΜΗΤΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.667
0
0
35.667
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/1981
6.5
ΟΧΙ
0
0
35.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΟΡΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.561
14.99
3.14
17.431
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.029
15.145
ΜΗΛΙΑΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.436
13.88
5.365
16.191
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
14.054
ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.333
0
0
35.333
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
8.26
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.467
17.867
ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.305
14.88
5.625
14.8
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.8
ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.294
16.57
4.47
14.254
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.12
3.069
8.9
ΡΑΣΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.142
12.1
5.78
17.262
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1995
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.329
8.933
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΜΙΡΑΝΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.112
0
0
35.112
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
6.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
17.333
17.733
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
35.017
8.39
6.795
19.832
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.166
8.733
8.933
ΚΟΥΛΤΟΥΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.976
15.23
4.88
14.866
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.006
3.429
8.9
ΠΑΝΤΩΣΤΗ
ΔΑΦΝΗ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.949
6.44
0
28.509
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
2.846
3.143
1.074
0.594
0.549
17.8
ΤΑΜΒΑΚΗ
ΑΝΘΗ
ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.933
14.13
0
20.803
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/02/1990
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0
0
0
5
0
2
2.08
0
0
1.92
8.9
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.93
10.77
4.255
19.905
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
2.214
7.682
8.9
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.869
17.97
0
16.899
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1999
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
1.84
1.063
0.229
1.074
1.166
1.463
8.933
ΖΕΙΤΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.858
17.11
5.48
12.268
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.334
8.933
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΡΟΔΟΛΦΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.826
12.96
3.83
18.036
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
1.737
0.629
1.189
4.657
8.933
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.821
13.93
3.5
17.391
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1991
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
1.006
1.029
1.897
3.577
8.933
ΤΖΑΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.819
13.22
4.13
17.469
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
1.257
3.209
10.603
ΚΟΡΥΦΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.699
17.56
4
13.139
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1996
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
1.12
0.823
0.549
8.933
ΠΡΟΣΩΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.69
13.52
3.425
17.745
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/01/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.84
2.171
3.611
8.933
ΣΙΔΕΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.648
12.54
0
22.108
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.126
3.68
2.054
0.526
4.217
8.933
ΜΕΞΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.62
16.84
5.945
11.835
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
2.214
8.867
ΦΥΝΤΑΝΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.594
16.81
4.445
13.339
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
3.331
8.933
ΔΡΑΚΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.457
14.38
0
20.077
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1991
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
3.086
3.931
3.543
8.9
ΚΑΜΠΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.304
18.05
4.77
11.484
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.754
0.743
8.867
ΡΕΧΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.271
12.94
3.745
17.586
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0.777
1.394
1.783
3.383
8.9
ΜΑΚΡΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.21
16.41
3.495
14.305
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/1993
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.189
0.549
1.097
0.48
8.933
ΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.206
15.07
1.825
17.311
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.389
4.023
8.9
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΑΤΙΑΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.038
16.38
4.98
12.678
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0
0
2.92
8.867
ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
34.026
16.16
4.135
13.731
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.731
ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.94
13.74
0
20.2
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.94
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
3.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΚΥΡΓΥΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.842
16.04
0
17.802
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
1.394
1.92
1.051
1.12
1.074
8.933
ΕΜΠΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.84
13.99
0
19.85
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
1.577
2.903
1.611
2.743
1.394
8.867
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.824
15.19
3.935
14.699
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
0
0
0
0.526
2.909
8.933
ΒΑΛΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.791
15.22
0.76
17.811
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.029
1.097
1.051
13.491
ΠΟΡΙΚΟΥ
ΤΖΑΝΝΕΤΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.77
13.16
5.365
15.245
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
8.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.311
8.933
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.664
10.51
4.805
18.349
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/04/1992
6.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
17.8
ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.605
14.42
1
18.185
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
2.811
1.954
0
1.606
8.933
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.605
15.66
5.88
12.065
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.131
8.933
ΣΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.551
13.68
0
19.871
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2000
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
3.177
3.451
0
0.937
0.48
8.933
ΛΩΤΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.547
15.48
5.565
12.502
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1998
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.569
8.933
ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΙA
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.518
12.76
3.22
17.538
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.933
0
0
0
0
0
2.217
0
0
0
3.454
8.933
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.495
7.24
5.845
20.41
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
8.733
8.933
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.461
0
0
33.461
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
18.6
13.467
ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.436
10.28
4.485
18.671
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
0.549
1.12
7.007
8.933
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.427
14.56
2.79
16.077
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
1.691
0
0
3.017
8.9
ΖΑΡΙΜΠΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.325
16.09
5.655
11.58
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
2.611
8.9
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.241
16.04
2.46
14.741
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2000
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
2.994
0.091
0.526
1.051
8.867
ΚΑΤΣΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.236
7.89
5.205
20.141
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.474
8.733
8.933
ΜΑΝΔΡΑΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.216
14.75
0
18.466
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
1.28
1.349
1.589
1.726
1.634
8.9
ΠΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.187
15.24
1.265
16.682
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1990
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
2.96
1.189
0.549
1.029
0
8.933
ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.16
16.26
5.145
11.755
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.526
1.837
8.867
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.121
15.73
5.475
11.916
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
8.933
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.065
16.36
0
16.705
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.389
3.383
8.933
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.025
16.17
5.37
11.485
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/2000
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.957
8.933
ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.015
15.66
2.93
14.425
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1995
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
1.326
0
0
0
0
0
0
1.143
2.749
8.933
ΜΗΤΡΑΚΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
33.005
13.5
4.14
15.365
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
1.074
1.143
3.106
8.933
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.916
14.54
5.145
13.231
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1994
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
3.68
8.933
ΣΚΟΥΛΑ
ΑΘΗΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.909
8.19
5.405
19.314
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
1.177
0
0
8.733
8.467
ΣΑΜΩΝΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.867
14.55
5.955
12.362
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
8.933
ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.864
15.62
0
17.244
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2001
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
1.509
2.126
1.874
1.92
8.867
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.811
14.24
0
18.571
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1990
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.967
0
0
0
0.491
0
0
0
1.463
1.589
0
1.051
1.143
8.867
ΜΑΚΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.707
15.84
2.08
14.787
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.057
1.211
1.257
0
8.867
ΤΖΟΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.697
11.98
4.005
16.712
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2000
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.846
8.867
ΠΑΠΑΜΗΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.635
15.17
6.12
11.345
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.411
8.933
ΚΟΥΡΚΟΥΖΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.625
13.59
4.96
14.075
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1992
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.189
8.867
ΤΖΟΥΒΑΡΑ
ΑΝΝΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.603
10.24
0
22.363
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.846
5.097
3.52
8.9
ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.57
13.02
0
19.55
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
1.109
8.833
8.933
ΔΡΑΚΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.514
16.52
0
15.994
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
1.074
3.611
9
ΚΥΡΓΩΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.503
14.73
0.965
16.808
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1997
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
2.926
2.366
8.933
ΚΕΝΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.502
13.33
4.34
14.832
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
5.029
8.867
ΝΤΕΒΕ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.192
11.74
2.785
17.667
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.18
13.48
0
18.7
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1992
7.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
9.367
ΧΑΛΙΚΙΩΤΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
32.077
16.99
6.62
8.467
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1991
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΔΙΩΧΝΟΥ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.932
14.88
5.52
11.532
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.066
8.467
ΚΟΝΤΣΟΓΛΟΥ
ΦΙΛΙΤΣΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.897
10.71
0
21.187
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.851
2.194
1.189
0.366
5.12
8.467
ΚΑΣΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.82
12.45
2.355
17.015
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1992
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
0
0
2.057
2.354
3.383
8.467
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.816
12.78
4.675
14.361
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
3.711
8.467
ΚΟΚΟΥΒΑ
ΑΡΕΤΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.786
15.08
2.875
13.831
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1991
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.45
1.371
0.411
0
0
0.617
0.514
8.467
ΤΡΙΜΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.752
12.13
0
19.622
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
2.937
2.309
3.383
8.433
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤA
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.739
13.79
1.205
16.744
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.997
2.76
0
0
2.011
8.467
ΤΡΑΣΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.685
13.37
1.39
16.925
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1997
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
3.166
2.309
8.433
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΑΥΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.669
12.96
5.705
13.004
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.577
8.467
ΝΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.653
13.3
5.635
12.718
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2000
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
3.669
8.467
ΝΑΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.652
16.83
6.355
8.467
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/1995
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΔΙΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.65
15.02
2.86
13.77
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
1.966
1.12
0.937
0
0.503
0
8.467
ΦΡΑΓΚΟΛΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.619
5.09
6.455
20.074
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.874
8.733
8.467
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.58
15.76
4.645
11.175
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
8.467
ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.549
17.39
4.595
9.564
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
8.467
ΛΕΣΓΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.528
14.51
4.3
12.718
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0.549
3.086
8.467
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.501
12.51
4.725
14.266
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.571
1.189
3.489
8.4
ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.497
15.19
5.315
10.992
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
8.467
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.483
16.35
4.915
10.218
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.751
8.467
ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.478
15.72
5.92
9.838
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.754
8.467
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.406
11.68
3.045
16.681
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
1.771
0
3.083
8.467
ΜΠΙΛΛΙΑ
ΙΣΙΔΩΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.338
16.44
4.86
10.038
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1992
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.571
8.467
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΦΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.277
12.21
0
19.067
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
4.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.252
12.18
0
19.072
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1992
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0.457
0
0.629
0.549
3.823
3.411
8.821
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.242
16.12
4.935
10.187
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/08/2000
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
8.467
ΠΕΛΙΤΑΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.238
16.15
4.61
10.478
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2003
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
1.166
0.457
8.467
ΛΩΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.189
17.35
0
13.839
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1992
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
0
0.286
1.211
0
0
0
1.189
1.189
8.433
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.179
15.99
4.15
11.039
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.76
0
0
0
0
8.433
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.17
17.4
0
13.77
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1998
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
1.714
1.189
0
8.467
ΠΡΟΥΣΣΑΕΩΣ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.169
15.83
4.725
10.614
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1994
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.214
8.4
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.15
17.55
2.55
11.05
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
0
0
0.571
0
8.467
ΨΥΛΛΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.125
10.94
4.53
15.655
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
6.526
8.467
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.109
15.18
4.79
11.139
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
8.433
ΝΑΝΟΥΣΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.087
13.16
5.32
12.607
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
2.951
8.467
ΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.087
9.96
5.6
15.527
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.093
8.433
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΑΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.087
17
1.22
12.867
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/2000
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.949
1.189
1.234
1.029
8.467
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.08
15.41
5.685
9.985
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1990
6.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΦΑΚΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ -ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.07
14.14
1.915
15.015
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.291
2.069
1.657
8.467
ΖΤΟΥΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.068
15.01
5.325
10.733
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
8.433
ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.067
0
3.5
27.567
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
7.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.667
8.9
ΓΡΙΒΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.066
11.8
2.025
17.241
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
8.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.189
2.969
0
0.103
3.28
8.467
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.054
17.14
3.16
10.754
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.571
0.594
0.526
8.4
ΜΑΓΓΑΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.053
15.88
1.335
13.838
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
2.126
0
0.503
8.467
ΓΕΩΡΓΟΜΗΤΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
31.031
10.99
6.22
13.821
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
5.217
8.467
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.999
14.69
4.005
12.304
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
2.763
8.467
ΜΠΟΥΡΤΖΙΝΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.996
14.41
2.53
14.056
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1992
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
1.726
2.343
8.433
ΚΟΚΚΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.901
12.48
6.42
12.001
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.534
8.467
ΔΡΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.899
14.23
4.19
12.479
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.189
2.034
8.433
ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.879
14.45
0.145
16.284
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
1.211
2.309
1.851
8.467
ΤΕΖΑ
ΑΡΕΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.876
10.48
3.675
16.721
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1995
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1.531
1.189
3.534
8.467
ΖΑΜΠΕΤΗΣ-ΚΙΤΣΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.859
0
0
30.859
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.45
ΟΧΙ
22.393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΠΑΥΛΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.82
12.4
3.825
14.595
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.611
3.397
8.467
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.811
17.57
3.23
10.011
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/2004
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.503
8.433
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.807
14.12
5.425
11.262
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.829
8.433
ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.728
16.44
4.895
9.393
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0.526
8.433
ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.725
15.35
4.255
11.12
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.874
8.4
ΣΑΜΙΩΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.725
14.55
0
16.175
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
3.566
8.267
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.696
13.25
5.23
12.216
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0.823
0.526
2.366
8.433
ΜΠΟΥΡΑ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.691
10.9
2.97
16.821
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0.549
0
2.023
1.897
2.606
8.467
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.655
17.76
4.495
8.4
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.4
ΛΙΑΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.356
14.12
4.775
11.461
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.031
8.43
ΚΑΛΛΩΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.227
16.57
2.725
10.932
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
1.897
0
0
0
8.075
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.162
15.53
4.58
10.052
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
8.018
ΚΑΡΓΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.115
8.76
0
21.355
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.777
5.074
3.383
8.121
ΒΛΑΣΙΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
30.053
11.37
5.425
13.258
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0.549
0.571
3.377
8.075
ΚΟΚΚΟΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.945
12.28
2.975
14.69
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1996
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.983
1.554
3.643
8.007
ΒΥΖΑΝΙΑΡΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.927
6.87
0.395
22.662
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
3.131
4.4
3.806
7.942
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.916
9.86
0.235
19.821
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
1.897
1.417
0
2.057
2.617
2.717
8.075
ΠΟΥΠΑΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.865
11.36
3.145
15.36
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1994
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
2.88
1.966
8.069
ΣΙΩΖΙΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.822
14.29
4.68
10.852
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.211
7.767
ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.784
12.23
4.21
13.344
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
1.657
3.074
7.767
ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.74
0
0
29.74
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.73
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.14
0
0
0
18.733
8.867
ΚΙΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.732
14.14
3.86
11.732
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.857
1.166
1.074
8.041
ΛΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.732
16
1.595
12.137
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
8.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.131
2.24
8.171
ΓΙΑΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.718
17.27
3.63
8.818
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
0
0
8.087
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.699
17.39
4.39
7.919
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.919
ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.695
12.63
0.055
17.01
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.611
0
0
1.474
1.611
3.083
7.767
ΚΕΧΑΙΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.692
12.81
4.775
12.107
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.617
0
0.48
1.814
8.03
ΤΖΕΡΕΦΟΥ
ΜΑΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.684
17.33
4.335
8.019
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.019
ΚΑΣΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.682
10
5.515
14.167
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
7.767
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.677
16.08
2.79
10.807
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.806
7.927
ΚΡΙΚΕΛΑ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.674
4.06
5.725
19.889
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
1.983
8.733
8.052
ΤΣΙΠΛΑΚΗ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.657
14.83
4.82
10.007
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.891
8.041
ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΗΜΕΛΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.645
15.72
4.295
9.63
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0
0.549
0.617
7.972
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.634
9.79
0
19.844
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.377
3.406
1.326
0.457
1.097
2.5
7.767
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.599
6.01
5.34
18.249
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2003
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
7.133
8.132
ΜΑΣΤΑΛΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.564
5.67
5.2
18.694
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.126
7.425
8.144
ΝΤΑΒΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.525
16.72
4.695
8.11
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/05/1998
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.11
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.505
16.8
0.66
12.045
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.166
0.617
1.143
7.931
ΣΚΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.499
16.85
3.945
8.704
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.651
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.052
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.478
14.65
2.57
12.258
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.457
1.109
2.286
8.018
ΠΑΡΑΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.434
15.85
2.56
11.024
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.189
0.754
8.052
ΛΙΑΤΣΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.399
9.3
0
20.099
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1991
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
1.657
1.931
1.166
2.149
4.217
8.008
ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.385
0
0
29.385
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1998
6.41
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
18.6
8.933
ΕΥΘΥΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.384
14.94
5.1
9.344
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1998
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
7.881
ΣΟΥΡΔΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.361
0
0
29.361
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1993
6.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0.663
1.097
18.267
8.9
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.324
0
0
29.324
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1992
6.21
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
18.4
8.867
ΤΣΟΛΠΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.273
16.03
0
13.243
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/1995
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.326
1.6
1.211
0.503
8.054
ΚΑΛΤΣΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.254
0
0
29.254
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1992
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
1.006
0
17.733
8.767
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΦΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.251
13.75
4.965
10.536
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
7.908
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.231
16.64
1.175
11.416
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2002
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
1.086
0.606
0
8.159
ΤΣΙΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.217
15.91
1.015
12.292
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.451
1.109
0.663
7.767
ΤΑΣΙΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.175
6.83
4.59
17.755
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
7.93
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
1.931
7.349
8.11
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.092
15.64
1.925
11.527
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0.549
1.669
8.144
ΦΩΤΙΟΥ
ΑΓΩΡΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.042
14.17
5.53
9.342
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.231
8.111
ΚΡΟΜΜΥΔΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
29.034
17.78
3.415
7.839
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.839
ΣΚΟΡΔΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.942
15.78
0
13.162
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/1999
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.411
0.686
0.651
1.074
1.669
8.076
ΛΥΚΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.885
17.03
1.94
9.915
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.051
7.767
ΣΤΥΛΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.882
17.7
2.855
8.327
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
7.767
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.862
13.51
5.22
10.132
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1999
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
8.007
ΧΟΛΕΒΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.861
8.27
1.23
19.361
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1992
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
0
0
0
2.949
1.12
0.206
3.869
7.767
ΚΟΥΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.86
16.03
0
12.83
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1995
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.349
1.783
0.697
7.767
ΚΑΤΣΟΥΛΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.855
16.63
4.195
8.03
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.03
ΛΙΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.795
5.82
0.53
22.445
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1995
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.257
1.189
0.286
5.797
7.916
ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.766
16.45
2.64
9.676
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/1995
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0.526
7.733
ΒΑΒΛΙΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.735
14.16
1.49
13.085
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0.114
1.143
1.211
0.503
8.011
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.722
10.45
5.84
12.432
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
8.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
3.866
7.767
ΚΟΦΦΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.72
16.45
0
12.27
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.12
1.086
0.891
7.972
ΜΕΛΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.717
15.68
5.35
7.687
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.687
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.706
15.19
3.9
9.616
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.526
0.786
7.733
ΜΠΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.692
14.61
2.955
11.127
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
1.326
7.767
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.633
15.01
5.99
7.633
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
ΝΤΑΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.629
12.04
0
16.589
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
1.211
2.629
2.903
8.006
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΕΥΣΕΒΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.608
17.02
0
11.588
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
0
0
0
0.389
0.503
7.633
ΓΚΑΤΖΙΟΥΦΑ
ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.603
14.06
4.335
10.208
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2002
8.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
1.949
7.733
ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ
ΟΛΓΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.545
3.27
4.245
21.03
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1999
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.697
8.612
7.88
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.529
12.84
0
15.689
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.843
3.446
9.4
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.514
13.81
5.04
9.664
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
7.767
ΠΑΛΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.507
16.11
0.895
11.502
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.474
0
0.926
0.469
7.633
ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗ
ΞΑΝΘΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.503
16.43
4.44
7.633
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
ΒΡΕΤΤΑ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.481
10.83
4.035
13.616
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.234
3.529
7.733
ΓΙΑΛΙΑ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.469
11.6
5.535
11.334
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2003
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
7.834
ΚΟΡΙΑΝΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.461
16.58
0
11.881
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/08/1999
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
1.566
0.789
0
1.029
7.767
ΣΤΑΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.457
0
0
28.457
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
1.669
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
17.867
ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗ
ΖΩΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.443
16.36
4.45
7.633
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
ΓΚΑΒΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.439
12.62
5.415
10.404
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1992
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.637
7.767
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.436
11.09
5.23
12.116
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1994
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
0
0
0
0
0
0.891
2.943
7.733
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.431
14.57
6.05
7.811
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/12/1995
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.811
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.346
16.54
4.05
7.756
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/2001
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.756
ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.325
0
0
28.325
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.571
9.3
17.733
ΒΑΓΓΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.305
0
0
28.305
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1998
7.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
9.2
17.733
ΡΑΣΟΥΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.151
15.12
4.42
8.611
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
8.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
7.583
ΖΑΒΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.14
13.75
4.005
10.385
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.863
7.699
ΜΠΑΛΑΣΚΑ
ΤΑΣΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.077
16.02
4.565
7.492
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2002
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.492
ΒΕΝΙΖΕΛΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
28.04
16.23
4.33
7.48
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/1996
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.48
ΠΑΠΑΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.974
15.65
2.695
9.629
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
0
0.503
7.4
ΒΑΡΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.969
18.13
2.445
7.394
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.394
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.926
16.81
3.59
7.526
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.526
ΠΑΤΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.921
14.97
0
12.951
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1989
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
2.968
1.04
0
0
0
0
0
0
0
0
7.526
ΤΑΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.912
16.78
3.765
7.367
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1997
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
ΧΟΥΣΑΛΑ
ΑΛΕΞΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.869
9.73
0
18.139
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1989
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
3.406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.733
ΚΑΤΟΥΔΗ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.864
0
0
27.864
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0
7.5
1.154
0
1.257
0.789
0.754
0.434
0
15.267
ΜΠΟΥΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.852
15.36
5.125
7.367
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1995
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
ΡΟΥΣΗ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.821
6.82
2.035
18.966
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1994
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
2.08
0
1.006
1.669
4.223
7.44
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.783
0
0
27.783
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1992
6.65
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
18.667
8.933
ΚΑΛΛΙΝΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.782
8.86
3.105
15.817
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1995
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.263
1.76
0
0
3.2
7.451
ΚΑΡΡΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.779
7.09
2.645
18.044
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2001
7.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
2.354
5.08
7.547
ΓΑΖΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.773
16.35
2.685
8.738
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0.48
0.206
7.367
ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ
ΡΑΧΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.74
12.31
0
15.43
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1995
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.323
3.117
7.99
ΚΑΝΙΑΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.72
0
0
27.72
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1993
6.26
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
8.733
17.867
ΜΑΡΑΚΗ
ΤΖΑΝΕΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.716
5.51
0
22.206
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.069
3.246
1.669
3.063
2.674
7.383
ΒΑΦΕΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.614
15.26
5.06
7.294
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1997
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.294
ΝΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.557
0
0
27.557
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.45
ΟΧΙ
27.557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.489
14.43
0
13.059
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1994
7.65
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.389
8.933
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.486
15.19
2.205
10.091
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1991
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
0.389
1.634
7.223
ΝΤΟΥΠΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.457
16.39
3.89
7.177
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.177
ΣΑΡΡΗ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.401
10.08
1.595
15.726
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
2.194
3.643
7.1
ΤΗΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.366
15.16
4.455
7.751
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2000
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
7.111
ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
27.054
0
0
27.054
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1996
6.49
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.366
17.4
8.9
ΚΟΥΤΣΟΠΙΑ
ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΝΘΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.861
0
0
26.861
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1998
6.88
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
17.333
8.933
ΜΠΑΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.85
12.33
2.82
11.7
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1996
6.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
1.28
0.971
8.9
ΚΟΡΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.835
12.12
4.785
9.93
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
6.644
ΣΑΜΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.655
17.21
2.08
7.365
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/1993
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
6.359
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.643
10.85
5.695
10.098
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.571
6.384
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.61
14.82
0
11.79
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.863
2.537
6.361
ΤΖΑΡΑ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.476
17.13
2.735
6.611
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.611
ΚΙΤΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.431
14.53
4.1
7.801
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/12/1996
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.006
6.224
ΔΑΜΔΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.42
15.87
2.805
7.745
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/2000
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
6.465
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.367
0
0
26.367
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1989
7.75
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.467
8.9
ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.362
17.1
3.05
6.212
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.212
ΜΟΣΙΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.339
6.9
0
19.439
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2005
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.738
2.034
8.667
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.336
14.44
5.225
6.671
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2001
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
0
0
6.282
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.334
11.29
5.505
9.539
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1997
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.249
6.291
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.313
0
0
26.313
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
7.7
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.313
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.254
10.03
0
16.224
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.01
1.531
2.126
6.457
ΤΣΙΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.246
0
0
26.246
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/05/1990
6.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
17.267
8.933
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.238
10.77
0
15.468
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1991
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
0
0
0
0
0
0.686
1.943
0.777
1.12
1.531
6.291
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.209
0
0
26.209
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1998
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
1.977
2.126
1.554
0.48
15.467
1.233
ΝΟΥΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.202
16.85
3.15
6.202
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1997
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.202
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ02
ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
26.182
11.09
0
15.092
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
2.217
1.509