ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
41.115
0
0
41.115
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1991
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.515
9.133
8.833
8.733
8.9
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
4.731
0
0
4.731
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.211
1.143
0.503
ΜΠΕΗ
ΖΗΝΟΒΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
2.834
0
0
2.834
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0.914
ΤΖΙΩΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
109.974
0
0
109.974
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/1983
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.933
7.433
7.874
8.567
7.533
8.867
7.733
9.2
9.867
9.133
8.633
8.733
8.467
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
66.556
0
0
66.556
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.64
ΟΧΙ
48.889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΤΟΥΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
63.467
0
0
63.467
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.867
8.333
8.6
7.967
8.233
0
0
8.833
8.733
8.9
ΜΑΤΡΑΠΑΖΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
58.999
14.51
0
44.489
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1986
6.19
ΝΑΙ
35.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΚΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
57.828
0
0.795
57.033
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
5.77
ΟΧΙ
39.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΜΠΑΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
53.222
0
0
53.222
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1991
6.05
ΟΧΙ
35.556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
51.702
6.41
1.14
44.152
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.7
ΟΧΙ
27.052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
8.933
ΜΑΝΩΛΗ
ΦΩΤΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
49.444
0
0
49.444
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
7.03
ΟΧΙ
49.444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
48.083
0
0
48.083
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
5.34
7.824
7.867
0.996
4.159
3.679
3.009
6.082
8.467
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
47.955
6.16
0
41.795
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6
ΟΧΙ
21.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
7.785
8.933
ΚΡΟΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
46.951
12.06
0
34.891
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
5.69
ΟΧΙ
20.963
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.994
8.933
ΒΛΑΧΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
46.628
0
0
46.628
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.08
ΟΧΙ
29.028
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.867
ΖΟΡΚΑΔΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΡΣΕΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
46.056
0
0
46.056
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1986
6.09
ΟΧΙ
21.606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.043
7.474
8.933
ΠΡΙΤΣΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
45.395
6.85
0
38.545
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
5
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.583
2.846
2.514
8.933
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
43.725
11.81
1.03
30.885
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1994
5.28
ΟΧΙ
21.985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΑΤΖΕΜΗ
ΦΑΙΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
43.593
0
0
43.593
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.29
ΝΑΙ
34.659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
42.222
6.81
0
35.412
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
5.78
ΟΧΙ
22.224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.254
8.933
ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΝΘΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
41.876
0
0
41.876
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
5.74
ΟΧΙ
33.409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΗΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
41.564
17
0
24.564
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.303
3.291
15.97
ΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
41.311
0
0
41.311
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1984
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.367
8.167
5.3
0
3.411
2.729
1.189
6.683
8.467
ΤΖΙΑΝΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
40.626
13.85
5.02
21.756
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0
4.389
4.8
3.246
8.933
ΝΑΟΥΜ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
40.253
13.35
5.505
21.398
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
4.794
15.267
ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΡΟΣΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
38.133
0
0
38.133
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1985
7.58
ΟΧΙ
29.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΑΜΥΓΔΑΛΑΚΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
37.74
5.35
0
32.39
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
5.96
ΟΧΙ
20.726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.197
8.467
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.875
16.51
3.95
16.415
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1997
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
0.891
0
0
0
0
0
2.549
3.24
8.467
ΖΑΜΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
36.222
16.19
3.405
16.627
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1990
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.909
1.943
0.983
0.96
0.491
8.467
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.721
17.85
2.64
15.231
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1999
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.171
2.937
8.122
ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.195
14.41
5.28
15.505
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.88
3.429
8.053
ΒΡΑΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.156
16.94
1.555
16.661
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
1.817
2.331
0
1.166
0
1.063
8.467
ΚΙΤΣΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.041
0
0
35.041
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/09/1993
6.07
ΟΧΙ
35.041
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
35.033
16.48
2.6
15.953
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.869
1.04
1.771
0.697
1.143
8.433
ΖΟΥΝΑΡΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.954
17.38
0.705
16.869
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1999
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
3.657
2.434
1.394
0
8.4
ΨΑΡΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.788
0
0
34.788
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1984
5.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.136
3.888
3.728
3.504
3.984
4.016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
7.767
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.301
16.45
4.185
13.666
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1997
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.403
1.646
2.514
1.92
2.183
ΚΑΚΟΥΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
34.167
12.98
4.3
16.887
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1992
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
1.589
2.606
3.246
7.767
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.867
0
0
33.867
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.733
0
0
2.8
14.333
ΚΕΛΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.833
17.31
0
16.523
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1987
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.377
2.846
8.9
ΛΙΟΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.549
17.1
0
16.449
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1986
5.74
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
0
0
0.834
0
0.114
0
8.9
ΜΠΡΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
33.096
15.41
0
17.686
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
2.697
1.691
2.56
1.6
7.891
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.972
16.12
0
16.852
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1997
5.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.64
3.12
0.777
0.549
7.767
ΚΟΚΚΟΤΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.782
14.63
5.155
12.997
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1990
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.006
2.674
8.311
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.638
0
0
32.638
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
8.342
7.867
8.6
1.563
3.467
ΠΑΛΤΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.47
15.51
2.36
14.6
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
1.714
2.149
7.88
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.453
17.81
0
14.643
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
5.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
2.149
1.977
8.323
ΚΑΡΑΚΥΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.228
17.35
3.04
11.838
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1992
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.286
0
0
0
0
0
7.77
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
32.182
13.63
3.3
15.252
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1984
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
0
0
4
7.732
ΝΤΟΝΤΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.898
15.48
0
16.418
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
4.206
4
7.641
ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.747
13.49
1.76
16.497
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1998
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.583
2.286
1.143
1.509
7.583
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
31.449
16.5
0
14.949
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.834
2.514
7.474
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.895
16.96
0
13.935
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.723
0
2.446
7.767
ΑΔΑΜ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.511
15.5
0
15.011
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1984
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
6.867
0.754
0
0
0
0
0
6.521
ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.425
3.73
0
26.695
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.377
5.577
5.257
5.76
6.724
ΚΑΜΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
30.415
14.16
0
16.255
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1993
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.509
0
0
2.126
2.331
0.8
1.691
6.724
ΚΑΚΟΣΑΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.789
0
0
29.789
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1998
5.64
ΟΧΙ
19.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.943
6.179
ΚΑΡΟΥΖΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.743
14.28
0
15.463
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.331
2.64
1.52
6.171
ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.277
18
0
11.277
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
5.44
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
8.9
ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
29.042
17.06
3.515
8.467
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΣΤΑΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.754
11.43
5.535
11.789
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.491
3.437
5.311
ΣΤΑΜΑΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
28.183
0
0
28.183
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
6.05
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
6.594
ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.745
14.27
0
13.475
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.367
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
2.766
0
0
0
6.457
ΠΛΙΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
27.264
13.75
0
13.514
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
1.783
2.126
1.646
2.194
3.994
ΑΝΔΡΩΝΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.982
10.03
3.855
13.097
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
1.6
0
1.109
1.406
3.014
3.831
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.464
11.73
0
14.734
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.297
2.663
2.903
1.394
3.477
ΜΠΑΤΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.417
12
0
14.417
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/12/1997
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
4.194
1.657
2.926
1.726
3.251
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.314
13.6
0
12.714
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1990
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.829
2.034
0
1.131
1.211
1.691
3.629
ΤΑΤΣΙΑΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.272
18.35
4.625
3.297
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1996
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
0
2.246
ΡΑΠΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.159
12.43
0
13.729
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
5.57
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.491
2.217
2.663
1.989
3.369
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.119
14.06
0.345
11.714
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
2.171
2.011
1.577
0.594
2.709
ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.089
0
0
26.089
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1996
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
2.286
1.074
1.76
3.794
1.851
3.2
2.4
2.949
3.523
3.069
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26.06
10.78
0
15.28
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
2.811
3.223
0.457
2.571
1.257
3.017
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
26
0
0
26
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1983
7.64
ΟΧΙ
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΘΕΟΔΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.974
11.3
1.58
13.094
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1989
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.417
3.109
1.531
2.24
3.197
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.853
9.11
0
16.743
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1995
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.211
3.109
2.811
2.811
2.8
ΚΑΠΕΛΕΡΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.831
14.34
0
11.491
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
0
0
0
2.891
ΜΑΡΙΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.799
12.47
2.3
11.029
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1996
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
1.554
2.743
1.851
2.869
ΡΑΠΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.7
8.96
0
16.74
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1997
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
3.2
3.246
1.406
2.24
0.903
3.3
ΒΛΑΧΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.621
16.73
0
8.891
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.331
1.063
1.931
0
2.309
ΔΑΜΑΛΑ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.583
16.25
0
9.333
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1990
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.333
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.543
16.31
0
9.233
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.503
0
0
25.503
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1996
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
2.274
3.737
4.114
4.64
2.149
1.577
3.657
2.794
ΜΙΣΥΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.496
17.22
4.665
3.611
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
2.834
ΒΕΛΑΩΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.449
14.22
1.44
9.789
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
2.629
1.486
1.063
3.983
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.413
11.03
0
14.383
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.891
2.434
1.509
1.806
3.263
ΜΑΡΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.395
14.75
1.855
8.79
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.967
0
0
1.829
0
0
0
2.994
ΤΣΟΜΩΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.383
15.9
1.75
7.733
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1985
6.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
ΑΓΓΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.335
12.97
0
12.365
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.431
8.933
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.271
15.16
0
10.111
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2000
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.514
2.697
3.231
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.266
16.26
0
9.006
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1987
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
0.754
2.194
1.829
1.52
0.526
1.463
ΡΕΠΠΑ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.266
14.24
4.455
6.571
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0.034
1.211
0
0
1.291
2.754
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.211
12.68
0
12.531
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1999
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
1.6
0
0.903
3.486
4.691
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.184
17.07
5.42
2.694
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1992
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.694
ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25.151
10.51
3.33
11.311
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.291
1.783
4.169
2.903
ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
25
9.78
0
15.22
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1988
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
6.146
2.286
1.074
1.943
3.2
ΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.961
12.75
0
12.211
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
1.6
2.971
3.097
0
3.48
ΚΑΤΙΡΤΖΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.919
17.31
0
7.609
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0.549
1.2
1.12
0.937
3.014
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.911
0
0
24.911
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1996
6.32
ΟΧΙ
19.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
2.306
ΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.787
12.97
0
11.817
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1985
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
0
0
0
4.503
0
0
2.971
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.774
14.1
0
10.674
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
6.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
1.474
0.549
0
0
0
0
0
8.4
ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.598
18.42
3.435
2.743
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
5.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
ΚΑΡΓΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.56
11.56
0
13
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2002
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
1.931
4.314
4.64
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.553
12.81
0
11.743
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
0.697
2.057
0
0
1.474
2.389
3.423
ΓΡΙΒΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.524
10.71
0
13.814
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
2.423
2.766
2.651
2.969
ΜΠΛΙΑΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.517
14.4
0
10.117
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1993
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
2.994
2.331
3.169
ΓΚΑΝΑΠΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.454
15.68
2.58
6.194
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/03/1994
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
2.594
2.937
ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ
ΣΙΡΑΝΟΥΣ
ΒΑΧΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.449
15.63
0.23
8.589
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1991
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
2.491
3.343
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.409
15.44
0
8.969
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
1.143
1.989
3.14
ΤΖΙΟΡΤΖΙΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.386
14.97
0
9.416
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
5.97
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
8.433
ΤΖΑΝΕΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.376
13.21
0
11.166
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1987
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
1.851
1.806
2.034
3.76
ΣΥΒΙΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.34
17.09
4.23
3.02
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.323
15.66
0
8.663
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.594
0.857
1.12
1.646
1.006
2.811
ΜΠΕΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΔΥΣΣΕΥΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.306
0
0
24.306
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.274
3.383
5.029
2.674
2.331
2.206
3.163
2.606
ΤΖΕΜΠΡΑΙΛΙΔΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.274
12.64
0
11.634
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.709
2.183
1.017
2.251
2.126
2.72
ΤΣΟΥΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.218
17.91
3.045
3.263
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
5.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.263
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.21
7.25
0
16.96
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
1.383
3.577
2.697
3.086
2.606
2.194
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
24.195
18.06
1.375
4.76
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1986
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
0
0
0
3.194
ΓΚΟΥΜΠΙΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.883
3.6
0
20.283
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0.663
0
3.657
8.217
5.106
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.851
12.96
0
10.891
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
1.04
2.229
0
2.446
1.12
2.503
ΣΓΑΡΔΕΛΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.845
12.66
4.405
6.78
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.983
3.797
ΚΑΤΡΑΚΑΖΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.837
10.22
0
13.617
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
3.017
1.189
2.629
3.571
ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.764
15.25
0
8.514
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.783
2.011
3.463
ΜΑΔΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.657
13.72
0
9.937
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1982
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.777
2.674
3.503
ΑΓΓΕΛΟΥ
ΡΗΓΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.637
15.1
4.56
3.977
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
3.497
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.627
9.85
0
13.777
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
2.754
3.354
2.206
2.891
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.623
13.94
0
9.683
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
0.926
1.611
3.291
2.951
ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.616
9.17
0
14.446
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
3.406
2.354
2.469
1.234
0
2.263
ΚΑΛΑΠΟΥΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.557
0.78
1.14
21.637
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.206
5.406
6.286
5.74
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.49
16.53
0
6.96
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/08/1989
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
1.543
2.651
ΜΑΛΛΙΟΥ
ΑΝΘΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.445
16.15
2.255
5.04
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1994
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
2.331
1.097
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.386
12.19
0
11.196
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1981
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.663
ΧΑΡΙΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.36
17.66
0
5.7
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
3.323
ΚΟΛΕΝΤΖΟΥ-ΦΟΥΣΤΕΡΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.359
11.21
0.135
12.014
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/08/1989
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.937
3.426
1.691
2.96
ΑΜΠΕΛΑΡΓΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.246
13.6
0
9.646
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
2.171
2.331
1.577
2.743
ΠΟΛΑΤΙΔΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.187
15.75
0
7.437
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0.937
1.029
0.594
0.503
3.049
ΚΑΣΙΩΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.141
7.25
0
15.891
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.669
1.006
2.377
1.737
1.714
2.351
3.037
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.133
9.25
0
13.883
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
2.754
2.731
3.874
1.874
ΜΟΥΣΕΛΕΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.043
14.38
0
8.663
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.057
2.24
2.697
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.028
15.05
4.235
3.743
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/05/1992
5.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
3.126
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
23.01
17.41
0
5.6
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.371
0
0
0
2.697
ΜΙΧΕΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.954
14.28
0
8.674
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1986
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
2.971
0
2
0
0
2.24
ΖΕΡΒΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.934
14.8
0
8.134
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
1.874
1.12
2.786
ΖΑΡΟΔΗΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.876
10.87
2.875
9.131
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
2.651
1.486
1.12
1.166
2.297
ΝΤΑΡΑΔΗΜΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.824
9.43
0
13.394
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1994
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.56
1.017
3.154
2.72
2.846
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.799
9.53
0
13.269
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1992
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
3.017
3.223
2.903
0
0
0
2.16
ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.779
14.83
0
7.949
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.329
0
0
0
4.62
ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.757
14.28
0
8.477
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1994
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
2.354
2.057
2.969
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΗ
ΛΥΔΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.717
13.86
0
8.857
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
6.52
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
8.4
ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.62
14.28
0
8.34
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1984
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
2.503
0.674
0
3.174
ΠΡΟΒΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.603
14.97
0
7.633
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
6.16
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
ΤΖΑΦΤΑΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.596
0
0
22.596
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1985
5.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
4.967
7.767
7.6
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΣΑΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.577
15
0
7.577
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.126
3.714
ΔΑΓΚΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.421
8.02
4.235
10.166
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
0
0
9
ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.381
16.75
0.1
5.531
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.143
1.074
1.097
0.891
0
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.363
17.06
0
5.303
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
2.869
ΜΑΥΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.36
15
0
7.36
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.349
1.634
0.903
2.171
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.336
13.63
0
8.706
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1996
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.326
0.88
0
0
0
0
5.449
ΤΣΙΛΙΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.326
10.06
4.655
7.611
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1986
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
4.206
0
0
1.6
ΓΑΡΥΦΑΛΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.316
15.6
4.49
2.226
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1996
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.226
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.307
17.6
2.41
2.297
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
ΓΚΙΟΣΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.273
10.53
0
11.743
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1986
5.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1.737
1.349
3.657
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.25
16.6
4.53
1.12
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1994
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
ΣΜΠΡΙΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.231
12.94
0
9.291
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
2.217
2.64
0.651
2.114
ΚΩΤΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.218
17.85
0.825
3.543
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1999
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
2.606
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.2
13.88
0
8.32
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
2.811
1.714
2
ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.189
16.56
0
5.629
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1999
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
3.274
ΓΚΟΥΤΖΙΚΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.179
10.5
0.985
10.694
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1986
6.96
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0.937
8.5
ΜΠΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.171
14.81
4.75
2.611
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1995
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.611
ΚΑΡΑΟΥΣΤΑΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.132
7.88
2.775
11.477
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
1.829
7.831
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.126
14.3
0
7.826
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
1.977
1.817
2.454
ΝΤΟΥΚΑ
ΓΚΟΛΦΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.117
10.3
0
11.817
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/2003
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
2.503
3.051
0.377
2.126
ΤΣΟΥΜΑΡΙΔΟΥ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.039
16.25
0
5.789
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
1.326
3.114
ΓΕΜΕΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
22.014
14.75
4.795
2.469
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
5.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.983
16.34
0
5.643
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1994
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.074
1.051
2.923
ΛΥΚΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.889
14.56
0
7.329
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2001
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.823
1.36
0.56
3.557
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.863
17.28
0
4.583
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.029
0
0
2.091
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.863
0
0
21.863
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
5.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
3.497
3.714
2.617
2.914
2.583
3.246
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.849
13.47
2.95
5.429
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
1.326
1.097
1.657
ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.779
16.79
2.955
2.034
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
1.554
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.776
16.69
0
5.086
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1994
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.091
1.28
0
0
ΜΠΟΥΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.771
16.87
2.455
2.446
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
ΜΑΝΑΦΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.73
14.66
3.75
3.32
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/2002
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.705
11.28
1.465
8.96
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
1.943
3.383
3.177
ΜΠΑΣΤΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.704
10.31
0
11.394
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1993
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.783
2.697
2.583
2.823
ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.686
12.86
0
8.826
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1989
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0.457
1.646
1.783
0.48
2.814
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.646
18.46
0
3.186
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
2.569
ΜΠΙΤΣΑΒΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.583
9.68
0
11.903
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
5.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.346
2.263
3.029
0.891
3.231
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.573
0
1.94
19.633
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1986
5.92
ΟΧΙ
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΑΡΜΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.533
15.41
0
6.123
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.554
0.96
3.106
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.491
0
0
21.491
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1987
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
1.211
11.994
6.32
ΒΟΥΤΣΚΟΓΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.444
13.11
3.065
5.269
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
0
0
0.96
2.034
1.691
0.366
ΚΟΥΤΣΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.409
10.26
0
11.149
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0.514
0.869
1.703
0
0.537
2.56
3.389
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.393
9.85
0
11.543
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/1992
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
0
0
1.966
3.097
2.457
2.651
ΦΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.316
9.97
0
11.346
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
1.989
1.531
2.103
3.026
ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.316
18.19
0
3.126
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
5.72
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.354
0
0
0
0
0
0
0
0
2.771
ΧΟΡΤΑΡΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.282
15.1
3.165
3.017
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1996
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
0
0
0
2.171
ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.261
17.31
0
3.951
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
3.037
ΚΑΡΑΔΑΓΛΗ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.259
16.23
0
5.029
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.12
2.857
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.254
14.81
4.49
1.954
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΠΕΡΔΙΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.247
12.88
0
8.367
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.243
2.94
0
18.303
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
2.097
2.514
1.703
2.629
2.503
5.486
ΠΕΜΟΥΣΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.127
15.05
0
6.077
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.12
1.554
2.214
ΡΑΠΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.101
15.85
0
5.251
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
0.983
0
3.274
ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.089
8.22
0
12.869
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.749
1.874
2.926
2.354
1.966
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
21.059
10.9
2.205
7.954
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.891
4.063
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.994
13.94
0.28
6.774
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
2.411
2.946
ΜΠΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.976
13.06
0
7.916
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.333
1.12
0
0
0
0.503
0.96
ΚΟΤΣΟΒΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.974
13.1
0
7.874
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.583
1.68
2.491
ΠΛΩΤΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.967
7.25
0
13.717
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
4.24
1.166
1.177
1.897
4.049
ΖΑΧΑΡΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.965
15.85
1.315
3.8
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.503
2.817
ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.957
0
0
20.957
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1988
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.122
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0.389
1.86
0
0
1.726
1.531
0.663
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.95
16.03
0
4.92
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.674
0.983
3.263
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.932
12.88
0
8.052
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
6.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
0
7.367
ΓΑΛΛΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.881
12.25
0
8.631
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
2.4
1.166
0
2.391
ΠΕΤΣΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.867
10.85
0
10.017
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1998
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.606
2.674
2.977
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.806
14
1.915
4.891
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2001
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
0
0
0.869
2.331
ΜΑΚΑΡΙΑΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.756
14.35
4.875
1.531
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.756
5.47
0
15.286
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
4.023
3.589
4.2
ΤΟΥΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.745
12.22
0
8.525
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
5.82
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
7.633
ΒΥΖΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.726
14.16
4.475
2.091
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
ΜΠΙΛΑΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.643
17.5
0
3.143
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.632
10.53
3.405
6.697
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
1.029
1.417
1.874
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.627
14.25
0
6.377
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
0.869
0.891
0.32
0
3.143
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.613
4.9
3.43
12.283
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
3.166
0
2.263
3.746
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.579
13.31
0
7.269
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.24
3.886
ΜΕΛΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.564
0
1.07
19.494
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
2.149
4.823
4.206
4.729
ΤΣΑΠΑΔΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.496
15.25
2
3.246
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1995
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.286
ΓΚΟΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.469
0
0
20.469
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
5.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.491
6.606
7.371
ΛΕΚΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.461
14.03
0
6.431
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2001
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
1.92
0
0
2.043
ΠΑΠΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.459
11.81
0
8.649
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2001
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
2.537
2.011
2.42
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.443
15.66
0
4.783
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2001
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.434
0.457
0.549
2.68
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.37
18.37
0
2
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
5.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.369
15.02
0
5.349
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/09/2000
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
2.583
2.286
ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.361
16.35
0
4.011
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
ΤΣΟΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.35
5.41
0
14.94
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.151
8.28
0
0
2.509
ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ
ΤΕΡΕΖΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.344
6.41
0
13.934
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1987
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.706
3.189
2.023
3.017
ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.332
0
5.175
15.157
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/09/1985
5.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
4.366
1.051
1.669
3.449
2.451
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.329
17.52
0
2.809
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.809
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.29
11.25
1.8
7.24
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
1.051
1.371
1.463
2.943
ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.286
0
0
20.286
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
8.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
18.8
ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.273
9.51
0
10.763
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1995
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.737
1.097
1.84
1.737
0
2.294
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.259
15.63
0
4.629
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1992
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
1.611
2.331
ΜΠΑΛΤΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.236
12.19
0
8.046
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.703
2.537
1.714
2.091
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.126
11.25
1.025
7.851
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
1.84
0
0
0
0
2.411
3.006
ΚΑΛΑΙΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.097
3.14
0
16.957
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
1.314
0
1.36
3.189
2.034
0.469
3.577
3.026
ΜΑΡΙΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.046
7.96
0
12.086
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.349
2.514
2.697
1.737
2.257
ΜΑΤΣΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.029
13.6
0
6.429
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1990
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0.766
1.143
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
20.019
0
0
20.019
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
5.52
ΟΧΙ
20.019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.996
14.66
3.385
1.951
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/1991
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.951
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.971
17
0
2.971
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1996
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
0
1.029
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.97
16.53
3.44
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.961
11.27
4.405
4.286
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.657
2.034
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.929
17.42
0
2.509
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1996
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.509
ΚΤΕΝΙΔΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.843
10.06
0
9.783
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
1.189
2.286
2.24
1.051
0
0
0
ΚΑΤΣΙΛΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.804
15.67
0
4.134
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
0
0
0
2.614
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.76
8.8
0
10.96
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/1990
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
2.194
2.857
2.114
2.56
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.744
14.17
0.5
5.074
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
1.12
1.44
1.417
ΖΙΩΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.721
8.91
0
10.811
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
5.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
1.051
0
0
0
2.057
2.971
3.109
ΤΡΙΧΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.72
16.42
0
3.3
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1993
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΣΕΤΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.711
13.1
1.94
4.671
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0.8
2.5
ΠΙΤΣΙΝΟΥ
ΚΑΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.659
13.08
4.225
2.354
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.874
ΤΣΙΟΥΜΠΑΝΙΚΑ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.587
11.81
0.08
7.697
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/06/1986
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.143
1.783
0.709
2.829
ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.584
13.31
2.88
3.394
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/1986
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.549
0
1.817
ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.583
0
0
19.583
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.086
0.891
0
0
0
2.834
9.766
1.006
ΜΠΑΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.535
12.58
4.235
2.72
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
5.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0.526
1.943
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ-ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.535
3.35
0
16.185
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1997
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
0
0
9.133
1.211
2.423
2.731
ΦΩΚΑΔΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.496
16.6
1.73
1.166
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1992
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
0
0
0
0
ΜΟΥΛΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.464
3.63
4.02
11.814
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1993
5.68
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
2.4
1.554
2.537
1.029
3.129
ΝΤΟΒΑ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.451
12.96
0
6.491
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0.32
1.257
1.234
0
1.669
1.189
0
0
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.429
17.1
0
2.329
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1993
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.329
ΛΟΥΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.405
17.1
1.825
0.48
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
11/10/1993
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΦΟΥΡΝΑΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.4
12
0
7.4
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
7.33
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.339
9.19
0
10.149
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
2.194
2
2.194
2.309
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.312
13.91
0.125
5.277
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1989
6.72
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.92
2.054
ΤΣΟΓΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.292
6.13
0
13.162
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1999
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
2.423
0
0.48
9.333
ΠΑΤΡΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.283
12.3
0
6.983
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
2.237
0
0.811
0
1.234
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.28
15.98
1.86
1.44
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1996
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΥΚΟΥΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.266
14.9
2.675
1.691
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1996
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.233
16.71
0
2.523
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.523
ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.225
10.78
5.525
2.92
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.92
ΠΑΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.196
14.41
3.015
1.771
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.169
14.6
2.615
1.954
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1991
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.164
16.11
1.5
1.554
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1995
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.137
16.44
0
2.697
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2005
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
ΡΕΝΕΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.083
0
0
19.083
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1984
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
2.4
0
8.233
0
0
2.834
0.949
0
0
0
0
0
0
0
0
ΗΛΙΟΠΕΙΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΟΘΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.029
13.28
0
5.749
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2001
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.949
0
0
0
ΞΕΝΙΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
19.005
15.91
1.315
1.78
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.78
ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.933
16.35
0
2.583
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1986
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.924
15.85
0
3.074
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.589
ΦΑΣΣΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.906
9.81
2.425
6.671
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.526
3.326
0
0
0
2.18
ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΓΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.901
13.13
0
5.771
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
2.149
2.206
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.896
16.01
0
2.886
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.886
ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.893
13.63
0
5.263
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2000
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0.8
0.8
0
0
2.851
ΚΗΠΑΡΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.886
4.08
0
14.806
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1990
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
2.446
2.514
1.886
2.149
0.434
3.034
ΛΕΟΝΤΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.849
0
0
18.849
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
2.32
4.114
1.063
2.366
2.48
5.614
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.811
8.94
0
9.871
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
1.303
2.446
1.531
1.234
0.823
2.009
ΣΟΪΛΕΜΕΖΗ
ΦΑΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.811
8.56
0
10.251
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
0.96
2.171
1.269
1.806
ΠΑΛΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.725
14.66
4.065
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.717
0.94
0
17.777
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
2.297
1.894
1.597
0
2.286
1.531
4.777
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.697
16.88
0
1.817
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/2003
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
ΖΙΩΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.679
17.81
0
0.869
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.676
15.22
1.97
1.486
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
ΜΠΑΝΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.631
0
0
18.631
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.817
4.574
3.797
3.969
3.474
0
0
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.549
16.06
0
2.489
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/1999
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.489
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.539
16.39
0
2.149
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.029
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.524
2.81
0
15.714
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2004
6.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
3.074
2.857
7.394
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.5
17.2
1.3
0
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.467
15.45
0
3.017
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.011
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.43
9.63
0
8.8
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1997
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.789
2.331
1.394
2.286
ΤΡΕΛΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.417
13.28
0
5.137
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.36
1.04
2.737
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΡΑΚΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.409
0
0
18.409
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1985
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.131
6.9
0
0
3.166
1.623
0
0.731
0.857
ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.397
0.72
4.56
13.117
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/01/1987
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
0.777
2.286
3.483
1.051
2.274
0
0
ΔΡΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.397
0
0
18.397
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
1.577
3.577
4.511
0.274
0.926
1.554
1.817
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.356
15.81
0
2.546
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.546
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.336
3.45
0
14.886
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1991
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
2.126
1.691
1.257
2.194
2.537
3.423
ΚΟΚΚΟΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.331
8.56
0
9.771
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
2.331
2.217
1.314
2.469
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.279
6.03
0
12.249
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1998
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.823
2.469
3.94
0
0.571
1.966
0.48
ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.236
4.63
0
13.606
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
0.297
6.486
0.846
1.749
0
2.4
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.233
16.13
0
2.103
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1995
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
1.303
ΟΜΙΛΙΑΔΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.217
8.87
0.19
9.157
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
5.43
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0
0
0
0
0
7.603
ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.204
15.5
0.35
2.354
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
1.074
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.201
11.91
0
6.291
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1984
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.829
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.199
16.77
0
1.429
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
ΜΠΕΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.184
10.76
0.615
6.809
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
2.194
0.48
2.351
ΜΑΝΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.164
12.13
0
6.034
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
1.234
1.211
2.4
ΛΟΪΖΙΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.124
11.93
0
6.194
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1999
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.914
1.531
0.983
1.463
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ
ΒΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.119
16.03
0
2.089
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.089
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.109
5.38
0
12.729
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
2.743
2.4
4.957
ΣΚΡΕΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.104
15.43
0
2.674
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.674
ΒΑΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.05
13.25
0
4.8
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
2.034
0.526
0.549
ΧΑΪΔΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.045
14.5
3.545
0
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1991
5.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.02
14.84
3.18
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1985
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΕΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.02
14.1
0
3.92
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
0
0
0
1.966
ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.016
15.2
1.65
1.166
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/06/2001
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18.003
16.06
0
1.943
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
ΔΑΒΑΚΗ
ΠΟΛΥΤΙΜΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18
0
0
18
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1993
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
3.211
3.189
3.2
2.777
2.857
ΑΚΡΙΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
18
0
0
18
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
5.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.903
12.53
0.05
5.323
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.371
2.74
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.899
0
2.89
15.009
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
2.411
3.349
1.989
1.166
4.666
0
ΓΚΡΙΓΚΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.789
0
0
17.789
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1992
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
3.234
2.88
2.96
3.429
3.994
ΧΑΝΤΑΜΠΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.783
14.56
0
3.223
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1995
6.46
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
2.72
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.77
15.03
0
2.74
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1998
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.756
8.03
0
9.726
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1999
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
2.446
1.051
2.023
1.006
1.92
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.737
15.6
0
2.137
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/02/2005
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
ΚΕΡΑΣΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.69
15.13
0
2.56
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1998
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
1.6
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.61
16.81
0
0.8
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1985
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
0
0
ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ
ΑΓΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.601
0
0
17.601
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1985
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
3.086
2.583
2.88
1.189
0
1.097
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.56
17.56
0
0
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΔΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.543
0
0
17.543
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1985
5.18
ΟΧΙ
0
6.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
0
0
0
0
0
0
2.943
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.5
10.86
0
6.64
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
4.594
ΓΕΩΡΓΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΥΚ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.494
13.35
1.63
2.514
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1990
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.487
5.25
0
12.237
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.183
4.869
3.186
ΚΑΛΥΒΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.46
8.66
0
8.8
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2003
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
2.857
2.08
1.829
ΧΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.389
15.96
0
1.429
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.36
4.75
2.05
10.56
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.057
2.651
1.349
2.4
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.347
0
3.595
13.752
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2003
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
1.829
2.126
1.131
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.34
16.3
0
1.04
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
0
0
0
0
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.34
9.66
0
7.68
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
2.674
2.651
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.339
0.63
0
16.709
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.589
4.434
2.983
1.097
1.76
1.234
0.629
2.983
ΛΙΑΚΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.329
0
4.975
12.354
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2000
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.726
2.743
4.709
2.606
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.32
15.56
0
1.76
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.251
11.96
0
5.291
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
2.354
0.366
1.189
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.25
17.25
0
0
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.247
9.03
0
8.217
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
0
2.594
0.526
2.491
ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.24
12.04
0
5.2
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2002
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
1.166
0
1.029
0.994
ΣΙΜΙΤΣΗ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.231
12.88
1.84
2.511
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
6.57
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.511
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.199
12.41
0
4.789
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1992
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.851
1.726
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.186
16.1
0
1.086
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/1984
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
ΛΙΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.179
16.31
0
0.869
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΚΡΑΣΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.149
0
0
17.149
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1990
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
2.891
2.023
1.474
1.669
1.737
5.183
ΜΠΙΣΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.141
12.31
0
4.831
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1986
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.226
ΜΑΡΚΟΥΛΑΤΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.134
12.53
3.475
1.129
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.129
ΖΕΡΒΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.113
13.63
0
3.483
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1993
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
2.843
ΧΑΜΠΕΖΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.099
14.75
0
2.349
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1993
5.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349
ΓΚΑΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.099
11.03
0
6.069
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0
0.686
0.503
1.12
2.149
0
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ
ΦΑΙΔΩΝ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.067
0
0
17.067
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/1997
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
9.2
0
0
0
0
0
ΣΤΑΘΑΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.06
17.06
0
0
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΓΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.057
0
0
17.057
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/1997
5.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.769
3.874
2.971
2.903
2.446
3.094
ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.04
0
0
17.04
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.943
5.097
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
17.03
17.03
0
0
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1984
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΞΗ
ΙΟΥΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.971
16.16
0
0.811
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.97
16.97
0
0
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΠΟΥΡΗ
ΑΝΝΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.964
13.25
0
3.714
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2001
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0.434
2.16
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.94
16.94
0
0
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.938
12.94
2.455
1.543
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
0.789
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.93
15.73
0
1.2
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2005
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.927
12.55
0
4.377
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
2.354
ΜΗΛΙΩΡΗΣ
ΦΛΟΡΙΑΝΤ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.899
14.33
0
2.569
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1994
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.569
ΛΟΥΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.887
11.85
3.94
1.097
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
ΧΑΛΚΕΥΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.876
0
1.425
15.451
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2002
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.903
1.257
2.983
3.143
4.343
2.823
ΔΑΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.864
0
0.13
16.734
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/1989
5.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.16
1.897
2.617
2.857
2.629
2.629
3.946
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.846
0
0
16.846
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
0.731
6.754
5.4
ΦΕΙΔΙΑΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.842
0
0
16.842
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
2.64
2.011
3.057
ΙΩΑΝΝΙΔΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.841
14.19
0
2.651
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
2.103
ΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.833
4.25
0
12.583
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.2
2.24
2.263
0.651
2.194
ΚΑΠΝΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.827
14.53
0
2.297
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1991
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
ΚΑΣΙΑΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.823
13.12
0
3.703
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2003
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
2.949
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.797
15.94
0
0.857
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1995
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.794
13.88
0
2.914
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1998
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0.549
0
0.297
0
0.789
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.76
15.38
0
1.38
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/2000
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.877
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.751
14.1
0
2.651
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
5.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
1.234
0.983
ΚΟΛΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.749
4.98
0
11.769
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2000
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0
0
2.491
2.126
4.649
ΝΤΑΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.745
0
0
16.745
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.133
1.474
1.646
3.291
1.509
1.394
2.046
2.251
ΜΠΟΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.744
13.35
0
3.394
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0.8
1.337
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.743
0
0
16.743
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
2.377
2.983
2.389
2.994
2.114
2.423
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.717
0
0
16.717
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
0.549
0
2.103
2.949
4.214
4.16
1.851
ΒΑΛΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.709
14.88
0
1.829
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/03/1988
5.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
ΜΠΡΟΥΖΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.694
15.94
0
0.754
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1993
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.633
3.41
0
13.223
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1987
5.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
3.074
3.109
2.697
1.006
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.631
14.94
0
1.691
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1997
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.63
7.13
0
9.5
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.626
0
0
16.626
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/1995
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
2.56
1.806
2.4
2.5
0
1.554
0.297
2.48
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.607
6.15
0
10.457
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
2.034
0.789
2.057
1.943
2.126
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.599
10.85
0
5.749
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2003
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
2.103
3.04
ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.589
14.76
0
1.829
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛAOΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.58
0
0
16.58
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1992
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
3.063
3.109
0.583
0.114
7.7
0
ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.569
0
0
16.569
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
4.811
2.537
2.629
1.497
2.58
ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ-ΚΟΥΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.55
15.75
0
0.8
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1993
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΤΑΪΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.549
11.46
0.415
4.674
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
0.983
1.029
1.051
0.731
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.546
0
0
16.546
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1990
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
3.063
3.223
4.283
2.64
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.546
8.1
0
8.446
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
2.034
1.303
4.526
ΚΑΝΑΤΣΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.513
6.81
0
9.703
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.937
2.194
2.286
ΨΥΡΡΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.506
14.38
0
2.126
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.504
15.35
0
1.154
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.154
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.476
3.78
2.69
10.006
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
3.234
2.8
2.669
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΗΛΙ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.457
0
0
16.457
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1997
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.48
3.131
1.714
3.84
3.04
2.674
1.097
ΒΑΒΟΥΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.446
0
0
16.446
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1993
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
1.44
1.931
2.194
2.926
1.623
0.823
1.806
2.331
ΜΠΕΣΙΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.44
13.86
0
2.58
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2000
5.71
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.401
14.55
0
1.851
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/08/1985
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
ΞΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.381
7.25
0
9.131
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.777
2.309
2.309
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.329
0
0
16.329
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
2.64
2.971
4.411
1.771
1.36
0
2.1
ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.299
12.33
1.935
2.034
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
1.486
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.297
0
0
16.297
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1992
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.154
2.583
3.269
2.537
2.514
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ03
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
16.294