ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.92
0
0
5.92
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1994
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
2.537
2.4
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΘΩΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
1.417
0
0
1.417
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1991
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
ΚΕΠΠΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.57
9.69
2.455
9.425
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
8.933
ΛΙΑΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
0.914
0
0
0.914
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΑΘΑΝΑΙΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
57.667
0
0
57.667
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.26
ΟΧΙ
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
53.787
0
0
53.787
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1995
6.52
ΟΧΙ
43.493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
8.9
ΜΠΟΧΩΤΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
50.346
0
2.82
47.526
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.71
ΟΧΙ
29.859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
45.4
0
0
45.4
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/09/1995
6.25
ΟΧΙ
36.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΒΡΟΝΤΙΛΗ
ΦΑΝΗ - ΡΟΖΑΛΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
45
0
0
45
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
6.1
ΟΧΙ
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
39.833
12.27
5.13
22.433
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0.64
0.994
4.443
6.623
8.933
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
38.985
0
0
38.985
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1998
5.67
ΟΧΙ
21.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.511
4.94
8.933
ΣΚΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
35.475
0
0
35.475
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2001
6.5
ΟΧΙ
31.694
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.781
ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
34.158
11.83
5.61
16.718
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
2.343
2.217
2.457
8.467
ΤΟΥΝΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
33.349
9.19
5.77
18.389
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.629
8.467
ΘΑΝΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
32.81
11.89
6.945
13.975
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
1.211
2.926
8.467
ΤΖΕΛΕΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
30.48
11.56
5.21
13.71
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
2.469
8.132
ΝΤΟΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
30.185
13.54
3.94
12.705
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
0
0
0
0
1.646
0
1.189
7.733
ΕΦΕΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.636
0
0
29.636
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/02/1986
9.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.32
0.617
8.3
8.371
8.716
0.069
2.489
0
0
0
0
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.603
10.33
2.475
16.798
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1992
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
1.189
2.491
4.734
7.767
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
29.483
10.27
1.625
17.588
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
1.577
1.223
2.731
2.503
1.509
7.633
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.711
11.09
4.685
12.936
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0.743
1.771
2.011
7.633
ΜΑΝΙΜΑΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.149
11.91
1.465
14.774
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
2.446
1.074
8.9
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
28.143
13.42
5.06
9.663
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
5.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
7.4
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
26.117
0
0
26.117
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
6.9
ΟΧΙ
26.117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
25.245
9.8
4.485
10.96
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1985
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
0
6.8
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
24.19
11.91
6.44
5.84
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
2.034
1.509
1.177
0
0
ΓΚΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.656
0
5.21
18.446
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/1987
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
0
0
1.6
0
3.211
3.589
3.246
ΔΑΔΙΤΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.216
13.54
6.11
3.566
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1986
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
ΜΑΙΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
23.205
0
5.525
17.68
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/1996
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
1.737
1.76
1.589
2.834
3.154
2.594
2.754
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.891
6.91
5.07
10.911
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.28
2.423
3.243
2.891
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.589
11.76
3.515
7.314
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1997
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
1.474
2.1
3.351
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.497
4.81
0
17.687
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1990
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
4.98
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.334
8.84
4.465
9.029
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1996
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
1.383
0
0
2.594
0.869
2.834
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ
ΘΩΜΑΙΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
22.019
11.52
0.545
9.954
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2000
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.189
1.269
2.057
2.286
2.034
ΛΑΣΚΑΡΗ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.931
9.23
2.43
10.271
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
0
0
2.514
1.531
4.957
ΣΙΔΕΡΗ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.929
0
0
21.929
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
1.531
1.943
6.097
2.949
1.737
2.949
3.329
ΓΚΑΝΕΤΣΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.852
0
0
21.852
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/1985
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
4.367
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.497
3.383
3.18
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.726
0
0
21.726
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.069
3.337
2.88
2.126
2.629
6.686
ΣΑΜΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.644
6.1
7.075
8.469
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
2.251
3.166
2.583
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.531
4.6
2.2
14.731
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/06/1991
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
0
0
1.451
3.92
1.326
2.594
1.189
2.834
ΜΠΟΥΜΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.386
9.02
0
12.366
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
1.669
0
0
0.811
1.714
0.891
1.806
0.96
2.4
ΛΑΙΒΕΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.323
6.32
0
15.003
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
3.269
2.949
1.143
1.017
3.06
ΣΙΑΝΤΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.304
5.97
2.9
12.434
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
4.617
3.383
3.954
ΜΑΛΑΚΑΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.274
0
0
21.274
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.309
0.366
0.297
5.94
0.766
3.246
4.489
1.691
1.394
0.96
1.817
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.214
12.68
4.8
3.734
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.186
ΣΑΛΙΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
21.011
10.78
1.205
9.026
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1997
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
3.943
2.9
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.97
11.73
2.6
6.64
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1986
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
1.143
0.834
0.846
2.629
ΝΤΑΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.916
11.98
0
8.936
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1991
6.18
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
8.433
ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.796
11.47
6.175
3.151
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.151
ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ
ΘΕΟΚΛΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.723
6.27
2.67
11.783
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1994
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.48
2.126
1.794
1.12
2.96
ΒΑΒΑΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.653
11.48
6.71
2.463
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.463
ΓΑΡΕΔΑΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.466
3.7
6.055
10.711
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0
1.463
2.08
0.663
0
0
2.686
3.569
ΑΝΘΟΥΛΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.3
8.98
0
11.32
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
2.937
2.446
3.491
ΓΟΥΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.286
9.67
6.685
3.931
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.051
2.217
ΚΟΥΚΟΥΤΖΕΛΗ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
20.111
12.01
5.61
2.491
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
1.429
ΣΕΦΕΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.879
12.79
4.975
2.114
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1992
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.633
0
0
19.633
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
5.81
ΟΧΙ
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.577
0
0
19.577
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1996
5.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
3.497
4.011
4.937
1.646
0
0.914
1.303
1.257
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.469
8.2
0
11.269
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.989
1.76
0.526
2.994
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
19.026
5.19
5.31
8.526
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
4.206
2.971
ΑΓΖΙΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.667
8.89
3.8
5.977
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.88
1.143
0.937
2.377
ΚΛΑΨΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.655
9.63
4.625
4.4
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
3.394
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.571
0
0
18.571
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.051
5.029
0
2.471
2.02
ΚΑΠΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.466
0
0
18.466
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
1.589
1.806
3.074
5.071
1.737
1.406
1.509
1.383
ΤΖΑΒΕΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.423
0
0
18.423
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
3.04
3.2
4.766
5.349
ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΓΕΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.385
10.78
5.665
1.94
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
ΜΑΥΡΟΥΛΕΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.383
0
0
18.383
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
1.394
2.354
1.851
4.389
1.966
0.069
2.463
3.211
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.363
6.1
0
12.263
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
1.749
4.069
3.086
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.289
0
0
18.289
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1987
5.67
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0.32
1.006
0
0.64
1.223
8.433
ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.143
0
0
18.143
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1990
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.916
5.194
3.87
0
2.94
1.223
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.126
0
0
18.126
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
0.514
1.189
3.051
2.903
2.994
3.211
2.046
2.126
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
18.007
8.71
4.02
5.277
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
1.36
2.169
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.943
0
0
17.943
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.497
5.074
4.514
1.451
0.571
1.417
1.417
ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.917
0
0
17.917
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/2001
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
2.411
2.32
2.057
4.637
2.046
3.783
ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.819
0
0
17.819
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1998
5.69
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
1.966
3.577
0.274
0.686
8.733
0
ΨΑΡΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.805
7.55
2.095
8.16
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1992
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
2.366
1.509
2.194
ΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.759
11.33
0
6.429
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
5.869
ΤΑΧΟΥΛΑ
ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.752
6.72
2.055
8.977
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1991
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.434
0
0
0
3.654
3.7
ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.682
11.13
4.975
1.577
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1998
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.48
0
ΣΑΡΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.397
9.66
0
7.737
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
0
1.566
0.651
1.189
0
2.206
ΚΑΤΑΓΗ
ΑΛΙΚΗ
ΖΩΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.373
12.29
0
5.083
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.817
0.526
0
0
1.757
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.351
0
0
17.351
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1990
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
3.291
2.971
1.143
2.811
3.157
2.766
ΠΛΗΚΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.294
0
0
17.294
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
4.114
5.454
2.846
2.286
0
0
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.158
10.1
1.915
5.143
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
1.44
0.983
1.794
ΤΣΙΤΣΙΡΙΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.118
11.79
1.465
3.863
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.863
ΤΟΥΛΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.097
10.57
3.19
3.337
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.097
1.12
0
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΥΛΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.024
0
0
17.024
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.491
9.533
ΛΕΜΠΕΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
17.013
11.94
3.13
1.943
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
ΣΤΑΜΟΥ
ΤΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.98
0
0
16.98
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1988
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.168
1.504
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
7.233
0
0
2.286
0
0
1.463
2.389
ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.951
0
2.925
14.026
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1989
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.857
0
0.571
1.143
2.194
6.374
2.886
ΔΡΟΥΓΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.931
2.34
0
14.591
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
8.933
0
4.617
ΖΗΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.653
10.23
0
6.423
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.669
1.989
2.194
ΣΤΑΥΡΟΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.634
0
0
16.634
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
1.326
2.846
2.983
3.217
2.217
ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.629
0
0
16.629
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.714
0
0
1.737
1.394
2.286
3.017
2.08
2.4
ΚΑΝΤΖΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.529
11.22
2.555
2.754
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1993
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.491
0
0
16.491
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.634
2.983
2.571
4.114
4.183
ΡΕΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.481
0
0
16.481
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
0
0
0
0
0.469
0
0
7.1
5.69
0.834
0.091
0.56
0
0
0
ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.465
0
0.065
16.4
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0
3.886
2.469
2.343
2.834
1.783
ΦΕΛΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.411
0
0
16.411
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
7.314
1.611
0
3.463
1.897
ΚΩΣΤΑΚΗ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.389
0
0
16.389
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1994
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.583
2.766
2.126
1.943
2.417
2.543
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.387
7.45
0
8.937
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
0
2.891
1.806
2.149
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.377
0
0
16.377
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
1.12
3.223
2.56
2.846
2.651
2.72
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.331
0
0
16.331
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1986
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0.766
0
0
0.594
0
0
0
0
0
0
0
2.034
3.803
ΣΑΛΤΕΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.206
0
0
16.206
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.371
1.531
2.937
0
1.737
1.806
2.103
2.72
ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.121
6.53
0.7
8.891
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1993
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
1.337
1.714
1.851
1.269
0.537
1.12
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.114
0
0
16.114
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.543
2.24
0.354
1.817
2.217
2.72
3.737
ΑΠΕΡΓΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
16.086
6.81
2.865
6.411
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
2.217
1.863
ΚΑΡΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
15.92
0
0
15.92
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1992
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
4.549
3.063
3.154
1.749
1.189
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
15.874
0
0
15.874
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
2.446
2.263
2.903
2.48
2.88
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
15.727
11.87
2.52
1.337
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
15.711
0
0
15.711
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1986
5.91
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0.606
1.68
1.829
1.966
7.779
ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
15.494
10.7
1.445
3.349
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
ΤΖΑΒΕΛΛΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
15.341
12.61
0
2.731
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1997
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.731
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
15.302
0
0
15.302
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1985
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
2.263
0
8.833
2.514
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
15.266
0
0
15.266
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
2.594
3.063
3.223
2.786
ΤΣΟΥΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
15.04
0
0
15.04
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
3.074
1.817
3.166
2.229
1.497
ΚΟΥΦΙΑΔΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.937
0
0
14.937
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
2.834
3.2
2.423
1.851
1.634
1.303
ΠΑΠΑΛΕΞΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.875
10.45
4.425
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΔΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.845
0
0
14.845
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0.85
0
3.91
0
1.006
2.046
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.794
8.2
0
6.594
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/2000
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
2.046
2.423
ΟΥΡΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.594
0
0
14.594
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
0
0
0
5.3
2.766
0
0
0
0
0
4.129
ΤΡΑΓΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.571
0
0
14.571
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
4.57
4.05
0
0
2.951
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.537
0
0
14.537
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
1.989
2.686
1.611
1.211
1.28
1.143
2.674
ΤΣΑΜΑΝΗ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.486
0
0
14.486
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
3.223
1.051
1.303
3.56
3.474
ΠΙΚΕΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.48
0
0
14.48
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/01/2000
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
2.114
5.783
1.109
1.097
0.88
1.36
ΞΥΔΙΑΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.197
0
0
14.197
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.143
3.109
1.189
1.657
1.943
3.157
ΜΗΛΙΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.16
0
0
14.16
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
2.937
3.2
2.286
2.457
0
0.846
ΓΩΓΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.11
9.47
0
4.64
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1995
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0.663
0
0
2.606
ΓΚΑΤΣΟΥ-ΛΕΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.086
0
0
14.086
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.406
3.869
1.257
1.074
4.48
ΟΝΑΣΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.06
2.78
0
11.28
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
2.88
2.971
2.823
ΚΟΡΤΕΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
14.02
0
0
14.02
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/1988
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.194
0.389
0.549
1.714
2.503
1.943
3.106
0.526
0.617
0.503
1.977
ΠΕΤΡΑΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.863
0
0
13.863
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1996
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
2.56
2.903
3.086
1.714
2.411
ΜΗΤΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.845
0
0
13.845
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
1.314
3.177
7.731
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.84
0
0
13.84
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
3.177
2.263
2.297
1.451
1.806
ΓΚΙΤΖΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.791
9.88
1.58
2.331
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.686
0.526
0
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.726
0
0
13.726
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
2.846
2.926
2.08
2.491
ΒΛΑΧΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.694
4.1
4.885
4.709
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
1.097
3.074
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.645
11.38
2.265
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1993
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΗΜΑΙΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.556
3.75
0
9.806
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.183
3.257
2.697
1.097
0
0
0
0.571
ΜΗΛΑΙΟΥ
ΜΑΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.486
0
0
13.486
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1988
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
2.834
1.726
1.6
1.406
0.857
0
0
2.697
ΚΟΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.435
0
0
13.435
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
1.074
0.594
0.343
8.967
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.429
0
0
13.429
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.349
2.526
2.32
2.08
2.194
0.96
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.335
7.42
5.915
0
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1990
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΝΗΚΟΜΣΑΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.294
9.82
0
3.474
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.277
0
0
13.277
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1998
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
3.017
3.086
2.777
3.791
ΚΟΥΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.211
0
0
13.211
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1995
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
2.56
2.823
2.629
2.354
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.19
10.15
3.04
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΥΣΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.165
0
0
13.165
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1990
6.21
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.783
2.583
7.633
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.143
0
0
13.143
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1988
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.794
0.937
1.006
2.629
1.143
0.046
0
0
0
3.589
ΣΤΑΜΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.12
0
0
13.12
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
1.383
0
3.829
2.011
0
0
2.789
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.075
8.28
4.795
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2000
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΙΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
13.071
0
0
13.071
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1986
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
2.126
3.131
0.114
0
0
0
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.949
0
0
12.949
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/2002
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
2.731
2.571
2.846
1.531
1.691
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.87
7.83
0
5.04
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2004
8.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
1.223
2.446
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.816
10.77
0
2.046
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
1.486
0
0
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΙΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.8
0
0
12.8
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
0
0
2.674
2.949
2.446
2.263
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.774
8.53
2.415
1.829
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
ΜΠΙΧΤΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.75
10.26
2.49
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1996
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΜΑΚΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.697
9.05
2.71
0.937
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1995
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.655
0
4.755
7.9
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
1.806
3.031
0.914
ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.651
0
0
12.651
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2002
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.423
4.183
4.046
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.649
0
5.315
7.334
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.926
1.44
2.42
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.594
0
0
12.594
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
3.063
2.743
4.206
ΦΑΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.583
0
0
12.583
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
2.88
2.366
2.754
1.28
0.503
0
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.501
3.93
0
8.571
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/1987
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
2.697
1.143
1.714
2.491
ΨΑΡΑΚΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.48
8.21
4.27
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1992
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.311
0
0
12.311
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
3.657
3.566
3.191
ΣΑΚΚΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.297
11.52
0
0.777
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.281
10.91
0
1.371
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1994
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.28
7.11
5.17
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.261
0
0
12.261
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1987
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
1.392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.954
1.886
1.326
1.6
0.32
1.314
ΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.17
12.17
0
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΥΠΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.143
0
0
12.143
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.96
0.651
3.32
1.051
3.474
0.949
1.074
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.137
8.74
0
3.397
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.397
ΠΑΡΤΣΙΑ
ΖΩΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.114
9.12
0
2.994
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.113
0
0
12.113
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1984
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
0
0
0
0
2.5
0.48
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.113
2.99
0
9.123
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
1.189
0.937
1.554
3.226
ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.111
3.22
1.005
7.886
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.537
2.526
1.566
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.071
0
1.145
10.926
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
2.491
3.76
1.806
0.206
0.709
0
ΣΑΛΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
12.049
11.02
0
1.029
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/2004
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΤΣΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.961
5.87
5.645
0.446
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/1986
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.446
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.95
11.95
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
5.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΛΙΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.922
3.46
1.925
6.537
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1997
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.057
1.017
2.48
ΠΕΤΡΩΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.911
0
0
11.911
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
1.074
4.174
3.954
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.894
0
0
11.894
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1991
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
2.386
0.6
2.52
1.029
2.423
0.823
ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.886
0
0
11.886
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1991
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
2.629
2.56
1.92
2.491
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.853
10.55
0
1.303
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1998
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
ΠΕΝΤΟΒΟΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.791
9.3
0
2.491
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0.96
ΛΙΘΟΞΟΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.789
0
3.595
8.194
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
3.303
2.354
1.097
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.779
0
4.27
7.509
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.211
2.446
1.474
1.897
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.764
2.05
0
9.714
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
1.817
1.874
2.023
2.034
ΠΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.737
0
0
11.737
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.526
2.686
3.851
1.12
0.594
0.503
0.457
ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.726
0
0
11.726
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.937
2.491
2.64
2.309
ΠΑΠΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.566
8
0
3.566
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
0
1.886
ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.441
0
0
11.441
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1991
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
0
0
0
1.623
1.143
0.343
7.167
ΣΕΒΑΣΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.359
1.45
0
9.909
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.709
2.263
1.874
1.097
1.966
ΓΚΡΙΤΖΑΠΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.349
0
0
11.349
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
5.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
3.669
2.766
2.583
ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.299
3.19
0
8.109
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
1.349
1.211
3.263
ΚΑΡΑΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.277
10.34
0
0.937
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0.72
ΛΙΑΚΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.246
0
0
11.246
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
1.737
2.857
1.349
2.491
ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.234
0
5.325
5.909
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1994
5.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
1.371
1.771
0.731
0.811
0.229
0.446
ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.086
0
0
11.086
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1989
6.69
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
0
1.977
0
2.423
1.589
0.64
1.166
0.754
1.166
ΓΑΛΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
11.063
10.24
0
0.823
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.411
ΑΓΡΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.976
0
0
10.976
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1987
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
0
0
1.611
1.554
0.811
0
0.366
ΟΡΦΑΝΙΩΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.96
6.08
0
4.88
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1999
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.394
0.594
0.56
1.714
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.949
0
0
10.949
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
3.611
3.726
ΜΠΕΛΕΓΡΑΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.88
10.88
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΕΡΒΙΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.857
0
0
10.857
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1998
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
1.874
1.383
1.28
0.983
1.829
0.091
0.869
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.81
0
0
10.81
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1991
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.867
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.741
0
0.89
9.851
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
0.754
2.194
3.086
0
3.109
ΜΠΟΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.73
10.73
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΝΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.66
0
0
10.66
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1997
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
4.066
3.737
0
0.366
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.64
7.43
3.21
0
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.64
0
0
10.64
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.314
2.057
0
1.211
2.171
3.886
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.629
0
0
10.629
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.143
0
8
ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.617
0
0
10.617
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
1.051
2.88
1.943
2.286
ΣΟΛΩΜΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.596
6.42
1.57
2.606
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1998
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.526
0
0.48
0.846
ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ
ΜΑΙΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.593
8.11
1.1
1.383
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
0
0
0.206
1.063
0
ΓΟΥΔΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.571
0
0
10.571
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/1994
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.069
2.777
0.48
1.703
0.549
0.937
2.057
ΣΟΦΕΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.526
0
0
10.526
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.291
0
1.806
1.029
1.28
ΠΥΡΓΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.526
0
0
10.526
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
3.143
2.366
2.011
ΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.484
4.51
0
5.974
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2005
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
3.471
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.355
5.48
4.875
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/1999
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΗΡΥΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.347
8.11
0
2.237
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
1.7
ΣΙΩΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.343
0
0
10.343
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1994
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
1.954
1.44
1.246
1.234
0.343
2.171
ΒΑΒΛΙΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΙΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.34
8.25
2.09
0
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1996
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΦΤΟΓΛΟΥ
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.336
1.97
0
8.366
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.57
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
1.189
2.08
2.309
0.663
0
0.823
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.284
8.73
0
1.554
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
ΑΡΓΥΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.279
0
2.285
7.994
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2003
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
3.286
3.074
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.217
0
0
10.217
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.131
2.011
1.166
0.8
0.869
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΓΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΘΕΟΔ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.205
0
0
10.205
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1993
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.433
0
0
0.526
1.143
0.16
1.029
0.914
ΑΛΕΞΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.141
0
0
10.141
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1987
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.941
0
1.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΚΚΑΛΑ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.12
10.12
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΓΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.113
5.51
2.18
2.423
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1987
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.514
1.36
ΝΕΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.08
0
0
10.08
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2001
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
2.949
1.554
2.457
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.08
10.08
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.043
6.18
0
3.863
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/05/1989
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
1.006
1.36
ΜΠΟΥΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
10.025
6.76
3.265
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΕΝΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.977
0
0
9.977
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
1.726
1.577
2.331
1.303
1.509
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.912
0
0
9.912
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/05/1989
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.171
0
0
7.067
0
1.451
1.223
0
0
0
0
ΠΑΡΑΣΧΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.863
0
0
9.863
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/1986
6.86
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.949
0
1.52
1.714
0
1.211
1.051
1.417
ΣΤΑΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.826
7.38
0
2.446
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
0
0.937
ΚΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.794
0
0
9.794
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1994
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
1.554
1.646
1.623
2.606
ΜΙΓΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.783
0
0
9.783
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1985
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.857
2.4
1.874
1.486
ΤΖΙΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.6
0
0
9.6
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
5.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
3.177
3.143
0.389
1.143
0.514
0.731
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.6
9.6
0
0
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΑΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.6
0
0
9.6
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2005
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.48
5.12
ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.574
0
0.82
8.754
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
2.651
2.263
2.491
ΠΑΝΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.546
2.5
5.035
2.011
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
0.457
ΨΥΧΟΓΥΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.45
9.45
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΙΚΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.44
9.44
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΟΥΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.403
0
0
9.403
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
1.669
1.783
1.029
2.431
ΜΑΣΓΑΛΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.39
9.39
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/02/2000
5.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΥΣΑΦΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.371
0
0
9.371
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1995
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.474
3.36
0.469
2.069
ΔΑΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.27
9.27
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2000
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΚΩΝΑ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.234
0
0
9.234
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.051
2.594
0
1.211
0
0.983
1.394
ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.166
0
0
9.166
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
1.337
0
1.84
1.097
2.194
1.326
ΤΕΚΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.153
0
4.49
4.663
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
3.657
ΦΙΣΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.126
0
0
9.126
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1998
5.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.189
3.52
3.389
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.061
2.57
0
6.491
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.851
1.029
1.966
ΠΑΠΑΖΩΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
9.02
5.84
0.94
2.24
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΜΠΙΛΙΑ
ΖΩΗ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.983
0
0
8.983
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
2.274
1.6
2.526
ΠΑΠΑΔΟΜΗΤΡΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.857
0
0
8.857
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
1.234
1.131
1.6
0.434
0.526
2.766
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΕΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.846
0
0
8.846
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.754
6.091
ΠΑΓΩΝΗΣ-ΦΛΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.8
8.8
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2002
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.766
0
0
8.766
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
1.509
2.331
4.389
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΡΓΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.743
0
0
8.743
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.15
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
2.834
4.011
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΠΕΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.743
0
0
8.743
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2003
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
2.514
2.4
2.663
ΣΟΥΡΜΕΛΗ
ΑΝΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.731
0
0
8.731
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
2.069
4.011
ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΘΕΜΙΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.719
7.37
0
1.349
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1999
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.659
0
0
8.659
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/06/1994
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
0.16
0
1.577
0
0
0
2.691
2.45
0
0.48
0
ΔΙΠΛΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.64
0
0
8.64
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2000
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.337
2.697
2.606
ΚΙΚΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.633
0
0
8.633
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1987
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.617
0
0
8.617
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2000
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
1.52
2.034
1.166
0
0
1.166
1.189
ΣΤΑΜΕΛΟΥ
ΘΗΡΕΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.591
0
0
8.591
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/1986
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
1.757
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.526
0
0
8.526
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
2.777
2.777
ΚΑΤΣΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.5
8.5
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2001
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.43
8.43
0
0
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.411
0
0
8.411
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/2002
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
2.686
2.64
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.389
0
0
8.389
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1985
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.497
0
0
1.12
0.994
2.411
2.366
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.389
0
0
8.389
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
1.669
1.166
2.469
0
ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.374
4.5
0
3.874
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
2.229
ΣΠΥΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.33
4.62
3.71
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/1994
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΠΛΑΡΟΥ
ΡΟΖΑΝΝΑ
ΣΤΑΜΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.298
0
4.355
3.943
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1994
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
1.76
1.36
0
0
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.267
0
0
8.267
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1991
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΤΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.194
0
0
8.194
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/1994
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
1.68
1.749
1.76
0.983
ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.157
0
0
8.157
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/12/2001
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
1.829
1.394
1.486
2.374
ΒΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.131
0
0
8.131
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
2.629
1.029
2.371
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.126
0
0
8.126
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2001
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
3.006
2.629
1.074
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.091
0
0
8.091
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/1994
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.211
3.189
0
0
0
1.691
ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.071
4.38
0
3.691
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1985
6.51
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
1.143
1.04
0.914
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.067
0
0
8.067
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.067
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.059
5.28
0.105
2.674
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1992
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0.526
1.029
ΤΕΝΤΖΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.046
0
0
8.046
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/06/1992
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
0
1.886
0
0
1.486
2.571
ΠΑΣΚΑΛΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.034
0
0
8.034
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2000
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
1.794
2.171
0.549
2.194
ΛΥΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.023
5.44
0
2.583
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2000
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
0
1.474
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.017
4.42
2.02
1.577
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0.446
0.526
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΑΦΝΗ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
8.011
0
0
8.011
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
1.966
2.183
0.411
1.509
ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.99
7.99
0
0
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.92
0
0
7.92
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.509
2.251
1.783
1.874
0
0
0
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.863
0
0
7.863
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1998
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
1.326
2.297
1.6
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.846
0
0.875
6.971
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2001
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.314
2.583
1.074
0
0
0
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.831
1.88
0
5.951
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1990
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
0.526
0
3.391
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.777
0
2.44
5.337
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.291
0
0
0.823
1.12
0
2.103
ΞΕΝΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΔΜΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.76
0
0
7.76
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/01/1998
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
2.88
1.28
ΠΕΤΑΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.737
0
0
7.737
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
1.166
2.606
2.549
ΓΚΟΥΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.7
0
0
7.7
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1995
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
1.543
2.226
1.189
0
0
0
ΣΟΥΡΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.691
0
0
7.691
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
1.943
2.194
1.806
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.661
5.03
1.785
0.846
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.846
ΖΥΜΗ
ΜΟΣΧΟΥΛΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.646
0
0
7.646
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2002
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.36
1.257
0.869
0
1.337
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.595
3.47
4.125
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1998
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.574
0
6.74
0.834
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2003
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
0
ΔΑΚΑΝΑΛΗ
ΕΥΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.509
0
0
7.509
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
2.137
1.806
1.394
0.96
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.393
0.97
0
6.423
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.326
1.531
1.006
1.326
ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.348
0
0.765
6.583
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2000
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
1.726
0.846
0.48
1.783
ΣΑΛΕΜΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.331
0
0
7.331
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1990
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.817
2.966
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.257
0
0
7.257
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
7.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.263
0.914
0.491
1.829
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.257
0
0
7.257
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
2.034
0
0
0
1.131
1.417
1.269
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.223
0
0
7.223
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
1.646
1.303
1.406
0.457
1.029
ΛΑΖΑΡΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.223
0
0
7.223
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1997
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.389
2.64
1.646
0.549
ΒΑΡΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.189
0
0
7.189
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1988
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.166
2.366
1.109
1.12
0.926
ΖΑΝΔΕ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.189
0
0
7.189
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
0
0.846
2.949
1.657
0.869
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.154
0
0
7.154
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
3.543
0.48
0.091
0.754
0
ΚΙΤΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.109
0
0
7.109
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/1993
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
1.463
1.829
1.349
0
0
0
0
ΚΟΥΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.03
7.03
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1999
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
7.006
0
0
7.006
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1993
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
2.194
1.143
2.274
ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.931
0
0
6.931
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1994
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0
0
1.989
0.537
1.623
0
0
0
2.634
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.903
0
0
6.903
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
1.486
1.634
2.126
ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.857
0
0
6.857
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1994
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
2.88
1.257
1.897
0
0
0
0
ΜΥΣΟΥΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.806
2.76
0
4.046
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1996
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.046
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.8
6.8
0
0
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1992
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.686
0
0
6.686
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2003
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
2.617
2.56
ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.667
0
0
6.667
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.663
0
0
6.663
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/11/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
2.571
1.714
0
0
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.661
4.33
0
2.331
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
1.829
ΜΠΕΝΑΡΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.649
0
2.055
4.594
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1996
5.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
0
0
1.143
0.229
1.886
0
0
ΜΠΑΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.64
0
0
6.64
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
1.714
1.463
1.691
ΜΑΝΟΥΡΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.617
0
0
6.617
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
1.303
1.44
1.737
0.183
1.349
ΠΙΠΙΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.594
0
0
6.594
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.754
0.606
2.651
2.08
ΖΑΧΙΛΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.571
0
0
6.571
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1991
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.52
2.103
2.423
ΜΟΥΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.554
0
0
6.554
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
1.554
0
2.851
ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.526
0
0
6.526
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1994
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
1.84
0.629
0.549
0.971
ΣΚΙΑΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.506
0
0
6.506
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2005
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
4.403
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΙ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.469
0
0
6.469
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
0.571
1.714
1.051
1.074
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.447
4.54
0.33
1.577
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.446
0
0
6.446
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0
1.029
1.211
2.514
0
0.48
ΒΛΑΧΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.446
0
0
6.446
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
1.874
0
0
1.646
2.469
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.423
0
0
6.423
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
5.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.566
1.954
0.971
1.931
ΚΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.416
0
1.365
5.051
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0.971
1.589
0
0.457
0.731
0.48
ΤΣΑΝΤΗΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.389
0
0
6.389
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1991
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0.674
0
1.703
1.371
0.971
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.381
3.25
0
3.131
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.143
1.074
0.343
ΧΑΤΖΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.377
0
0
6.377
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2003
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
1.554
2.789
0.937
0.434
ΠΛΕΥΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.34
0
0.98
5.36
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/01/2000
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.257
1.623
1.497
ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.31
6.31
0
0
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.286
0
0
6.286
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
2.834
1.326
1.463
0
0
0
0
ΔΟΜΑΖΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.286
0
0
6.286
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2000
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
2.377
2.423
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.274
0
0
6.274
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/03/2002
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.451
2.629
2.194
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.251
0
0
6.251
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
1.349
1.006
0
0
2.549
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ- ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.24
0
0
6.24
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1998
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
2.4
0
1.12
1.509
0
ΛΙΑΠΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.24
0
0
6.24
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/12/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
2.366
2.034
ΜΠΡΟΥΖΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.206
0
0
6.206
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.24
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
1.749
1.623
1.486
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.183
0
0
6.183
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
2.263
0
0.56
0.594
0.514
0.537
ΤΣΑΚΑΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.183
0
0
6.183
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.309
1.703
0.617
0.503
1.051
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.154
4.28
0
1.874
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0.526
0.663
ΦΩΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.135
5.27
0.865
0
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
24/10/1997
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΤΑΞΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.114
0
0
6.114
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/1998
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.194
1.806
1.04
0.503
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ
ΑΝΘΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.09
6.09
0
0
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6.023
0
0
6.023
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
1.234
1.737
0.937
1.131
ΚΑΓΙΑΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
6
0
0
6
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1993
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
0.48
0
0
0.503
1.029
1.486
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ-ΜΠΕΛΟΟΥΣΟΒΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.966
0
0
5.966
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.686
1.806
0.457
0.446
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.931
0
0
5.931
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1993
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
2.32
1.006
0.983
ΤΑΛΙΓΚΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.931
0
0
5.931
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
1.874
1.76
0.88
1.074
ΤΖΙΟΜΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.92
0
0
5.92
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/2005
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
1.874
2.469
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.886
0
0
5.886
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1985
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
1.211
1.029
2.16
ΚΟΝΤΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.874
0
0
5.874
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.577
0.823
2.446
ΓΡΑΜΜΕΝΑΝΔΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.851
0
0
5.851
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1996
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
2.994
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΝΕΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.84
0
0
5.84
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
3.989
ΜΑΚΡΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.829
0
0
5.829
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
2.126
1.006
1.577
ΜΑΤΣΕΛΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.771
4.01
1.03
0.731
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1989
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
ΓΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.737
0
0
5.737
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.38
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
0.983
0.48
0
0
0
0
1.371
0.937
ΠΑΤΣΙΚΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.737
0
0
5.737
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
1.097
0.777
1.269
ΜΠΙΛΛΑ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.696
0
2.45
3.246
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1985
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0.709
0.777
ΣΟΛΔΑΤΟΥ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.623
0
0
5.623
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2002
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
1.829
1.737
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.589
0
0
5.589
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1994
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
0
0
0
1.303
1.509
1.577
ΠΑΠΑΖΕΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.589
0
0
5.589
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
1.806
1.189
0.846
1.12
ΚΩΒΑΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.58
5.58
0
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1997
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΙΚΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.577
0
0
5.577
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
2.789
2.354
ΓΙΟΒΑΝΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.52
0
0
5.52
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/04/2001
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.469
2.331
2.72
ΤΑΠΑΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.52
0
0
5.52
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2002
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
1.154
2.126
ΓΑΛΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.486
0
0
5.486
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/04/1995
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4
0.811
0
0
0
0
0
0.274
ΚΑΡΠΟΥΖΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.486
0
0
5.486
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
1.109
0
1.829
ΜΠΟΥΚΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.451
0
0
5.451
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
2.286
0
1.886
ΝΤΑΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.417
0
0
5.417
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1997
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
1.851
2.423
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.406
0
0
5.406
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.086
2.217
1.029
1.074
ΠΥΡΓΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.36
0
0
5.36
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1991
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
0.686
2.72
ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.349
0
0
5.349
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.697
2.651
ΧΑΤΖΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.326
0
0
5.326
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.56
1.874
0
0.891
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.323
0
0
5.323
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2003
8.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
2.74
ΛΑΠΠΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.319
0.41
3.515
1.394
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/1994
5.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
ΕΞΑΡΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.303
0
0
5.303
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.234
2.023
0.926
ΚΙΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.184
0.99
0
4.194
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1987
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
1.989
1.211
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.166
0
0
5.166
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
1.223
2.297
ΧΑΣΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.1
5.1
0
0
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΚΚΙΔΟΥ
ΣΟΝΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.051
0
0
5.051
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
0.503
1.371
ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.04
5.04
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΒΙΔΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.03
5.03
0
0
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/1994
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.029
0
0
5.029
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1992
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
1.874
0
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
5.029
0
0
5.029
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2005
5.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
2.183
2.16
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.937
0
0
4.937
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
2.149
1.486
ΠΕΡΔΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.914
0
0
4.914
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.257
1.417
1.691
ΜΑΣΤΑΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.914
0
0
4.914
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/2004
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.743
0.914
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.846
0
0
4.846
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.663
1.714
0
1.051
0.869
ΠΑΛΑΙΟΜΗΧΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.846
0
0
4.846
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.623
0
1.509
0.411
1.303
ΝΕΤΤΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.834
0
0
4.834
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1992
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
1.577
0
0
0.503
0.914
ΙΑΚΩΒΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.834
0
0
4.834
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
0.64
1.063
1.143
ΚΥΡΒΕΗ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.823
0
0
4.823
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0.434
1.509
1.874
0
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.811
0
0
4.811
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.56
0.789
0.526
0
0.389
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.8
0
0
4.8
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/2002
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.297
1.92
1.531
0
ΚΑΙΣΑΡΗ
ΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.777
0
0
4.777
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1987
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
1.394
1.303
0
0
0
0
ΤΣΙΑΒΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.777
0
0
4.777
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1997
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
2.743
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.766
0
0
4.766
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
2.103
1.771
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.754
0
0
4.754
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
2.583
0
0.903
ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.725
0
0.725
4
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1992
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.051
1.349
ΣΑΠΚΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.72
0
0
4.72
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
2.229
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.674
0
0
4.674
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.194
0
1.28
1.143
0.091
0
0
0
0.789
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.663
0
0
4.663
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1995
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
1.063
1.966
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.661
0
0
4.661
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.767
0.1
0
0
0
0
1.029
2.766
ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.64
0
0
4.64
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
2.011
1.371
ΡΟΪΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.606
0
0
4.606
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
1.394
0.846
2.069
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.571
0
0
4.571
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/10/2001
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.503
0.594
1.006
1.44
ΚΥΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.566
0.04
0.995
3.531
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1994
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
1.223
1.269
0.48
ΤΣΑΠΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.549
0
0
4.549
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2001
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
1.714
1.097
ΧΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.469
0
0
4.469
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.354
2.114
ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.457
0
0
4.457
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
2.469
0.937
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.02
ΧΗΜΙΚΟΙ
4.434
0
0
4.434
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1994
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0