ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΚΑΡΑΛΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.083
2.15
0
8.933
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΜΑΡΜΑΡΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
54.644
0
0
54.644
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1998
6.76
ΟΧΙ
36.978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.933
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
42.454
19.14
4.485
18.829
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
17.8
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
32.678
18.86
4.885
8.933
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/2003
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΚΑΛΑΘΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
31.783
19.1
3.75
8.933
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
ΚΑΡΑΦΟΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.692
17.28
2.275
10.137
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.549
8.4
ΜΟΥΝΤΖΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
29.067
19.25
0
9.817
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.503
8.4
ΚΟΝΤΟΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
27.963
17.44
2.89
7.633
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
ΣΟΦΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
27.451
19.26
0
8.191
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
7.733
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
27.083
19.35
0
7.733
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2005
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26.687
18.92
0
7.767
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26.63
19.23
0
7.4
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
ΣΤΑΪΚΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
26.423
19.09
0
7.333
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.333
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.52
16.83
0
8.69
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
0.96
6.667
ΜΑΚΡΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
25.51
18.81
0
6.7
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2003
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
ΤΣΕΡΝΙΣΟΒΑ-ΜΕΛΛΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.96
0
0
24.96
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1981
10
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
3.331
3.16
0
7.1
8.9
ΓΡΑΜΜΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.905
15.77
3.025
6.11
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.11
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.542
6.64
6.875
11.027
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
1.257
0.549
0
2.849
5.767
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.134
16.4
2.945
4.789
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
3.509
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
24.007
17.55
0
6.457
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/10/1999
8.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
5.474
ΦΙΛΟΥ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
23.498
18.56
0
4.938
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.938
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΛΕΜΟΝΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
23.199
16.91
0
6.289
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/2004
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.046
0.686
1.486
0.811
3.26
ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.786
18.02
1.72
3.046
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.046
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
22.694
9.82
5.6
7.274
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.274
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
21.733
15.65
2.38
3.703
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/1998
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.703
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
21.39
19.95
0
1.44
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0.48
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
21.309
14.88
0
6.429
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.429
ΠΙΛΙΔΟΥ
ΑΓΑΠΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
20.126
16.52
0
3.606
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
2.531
ΓΑΒΡΙΗΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.567
17.75
0
1.817
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1995
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
ΤΣΕΚΟΥΡΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.464
13.63
4.84
0.994
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
8.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
ΜΑΪΣΤΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.45
16.25
0
3.2
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.109
2.091
ΑΞΗ
ΦΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.33
15.51
0
3.82
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
ΚΡΕΖΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.25
18.86
0.39
0
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΕΒ
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
ΚΟΙΟΥ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.24
16.72
0
2.52
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.119
15.21
0
3.909
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
2.926
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
19.047
16.27
0
2.777
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/01/1999
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
ΑΝΟΙΚΤΟΜΑΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.945
11.81
1.355
5.78
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
1.851
0.549
2.18
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.58
14.96
0
3.62
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/2005
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
ΘΩΔΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.551
18.22
0
0.331
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
ΤΣΙΤΟΥΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΝΘΟ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.5
15.4
3.1
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1995
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.474
16.82
0.9
0.754
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1999
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.13
18.13
0
0
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
18.12
14.82
0
3.3
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
0
0
0
0
0
0
2.843
ΜΠΕΡΤΣΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.885
7.23
6.055
4.6
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1987
6.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΝΔΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.82
15.5
0
2.32
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2002
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
ΠΕΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.774
15.34
0
2.434
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
0.823
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.701
12.6
3.855
1.246
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
ΚΑΡΚΑΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.616
14.07
0
3.546
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/11/2003
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.546
ΣΑΡΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.571
16.2
0
1.371
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΚΟΖΑΟΥ
ΖΩΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.545
13.98
3.565
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΑΠΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.52
13.18
4.34
0
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.504
16.11
0
1.394
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
5.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.391
14.5
0
2.891
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2006
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.891
ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.34
13.15
4.19
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/1998
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
17.03
17.03
0
0
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΜΠΟΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.935
12.65
1.085
3.2
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
2.194
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.789
16.24
0
0.549
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1999
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.688
10.85
2.815
3.023
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2002
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.023
ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.551
13.62
0
2.931
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.931
ΚΑΡΕΤΣΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.441
13.19
0
3.251
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2003
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
2.92
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.423
12.09
3.91
0.423
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/02/1995
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
0
0
0
0
0
0
ΑΠΕΙΡΑΝΘΙΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.26
7.81
4.29
4.16
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.897
ΤΣΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
16.07
16.07
0
0
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1996
6.31
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΟΥΣΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.92
15.92
0
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΤΚΑ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.761
13.67
0
2.091
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
8.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.091
ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.64
15.64
0
0
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.612
11.74
1.035
2.837
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1997
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.837
ΜΑΡΟΥΚΛΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.591
12.5
0
3.091
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.091
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.574
12.2
0
3.374
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2001
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.374
ΑΝΤΥΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.54
15.54
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΟΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.424
14.51
0
0.914
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΡΕΜΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.411
11.88
0
3.531
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.537
2.469
ΝΤΕΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.4
15.4
0
0
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/2004
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.36
15.36
0
0
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΕΛΕΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.15
15.15
0
0
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2006
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
15.133
0
0
15.133
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2004
7.26
ΟΧΙ
0
15.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.891
9.58
2.205
3.106
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
2.786
ΜΗΝΤΕΛΗΣ
ΓΙΑΣΕΜΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.883
10.84
2.58
1.463
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
ΤΣΟΥΜΠΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.694
7.39
0
7.304
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/1997
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.367
0
0.16
0.777
0
0
0
0
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.681
11.31
0
3.371
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
2.617
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.66
11.66
3
0
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.537
10.89
0
3.647
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
6.81
ΟΧΙ
0
1.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.37
14.37
0
0
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/01/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14.296
12.23
0
2.066
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.066
ΧΑΤΖΗΛΑΡΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
14
14
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1993
6.99
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΤΣΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.83
13.83
0
0
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.631
0
3.185
10.446
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1993
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.651
0.994
3.154
2.16
1.486
ΛΥΜΠΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.6
13.6
0
0
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1995
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.6
13.6
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΡΑΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.49
13.49
0
0
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.355
8.88
4.475
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΑΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.19
6.66
4.77
1.76
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2002
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0.457
0.503
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.171
4.6
6.34
2.231
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1990
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.231
0
ΜΑΚΚΙΝΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
13.018
7.34
1.815
3.863
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1991
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
0
0
0
0.571
0.914
1.371
ΧΑΛΑΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.937
9.38
1.9
1.657
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/2002
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.901
8.33
0
4.571
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.571
0
ΦΡΙΓΓΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.82
12.82
0
0
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΚΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.74
12.74
0
0
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1998
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΡΑΧΙΜΟΒΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΙΚΤΩΡ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.446
9.36
0
3.086
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2003
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
1.28
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.34
12.34
0
0
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1993
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΜΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ- ΡΟΖΑΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.326
10.69
0.15
1.486
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
ΡΟΚΟΜΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.275
8.16
4.115
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΙΩΓΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.247
9.25
0
2.997
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.997
ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.185
8.63
3.555
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.091
4.96
0
7.131
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/06/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
4.251
ΜΠΑΧΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
12.059
8.39
0
3.669
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
2.24
ΘΕΙΑΚΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.581
8.89
0
2.691
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.691
ΠΑΝΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.55
11.55
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1995
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.385
8.85
2.535
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/10/2003
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.331
10.6
0
0.731
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
ΛΙΑΜΠΟΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.314
0
1.27
10.044
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1995
6.74
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
0.914
8.467
ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.265
8.64
2.625
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1997
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.23
11.23
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2001
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.109
0
0
11.109
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2000
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
4.709
3.223
ΝΑΖΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
11.1
11.1
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
7.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΔΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.99
10.51
0
0.48
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.96
10.96
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.87
10.87
0
0
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
5.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΟΥΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.72
10.72
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.7
10.7
0
0
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2003
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΝΟΛΑΖΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.696
8.57
0
2.126
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.554
ΒΑΞΕΒΑΝΕΛΛΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.646
9
0
1.646
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.503
0
ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.63
10.63
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.451
0
0
10.451
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1986
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.743
7.709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.43
10.43
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΛΕΤΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.42
10.42
0
0
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.41
10.41
0
0
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2003
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΙΣΓΑΡΑ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.274
7.6
1.325
1.349
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1997
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.27
10.27
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.25
10.25
0
0
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.23
10.23
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
7.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΓΟΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.11
5.31
4.8
0
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1997
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΩΡΙΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
10.096
0
0
10.096
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1984
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
0
0
1.463
0
0
0
0
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.99
9.99
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΝΝΕΤΙΔΗ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.989
0
0
9.989
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1996
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.829
2.366
2.034
1.451
1.394
0
0.914
ΠΡΑΣΣΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.96
9.96
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1999
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΥΛΑΣ
ΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.936
8.93
0
1.006
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.929
6.18
0
3.749
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
1.303
0
0
0
1.76
ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.89
9.89
0
0
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ
ΑΓΛΑΪΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.8
9.8
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.72
9.72
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΛΑΡΑ
ΜΕΡΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.6
0
0
9.6
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1997
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.331
0.594
0.891
1.554
1.623
2.263
2.343
ΠΑΛΑΣΚΑ
ΦΛΩΡΙΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.566
0
0
9.566
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1996
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.383
0.114
5.349
0
1.097
0.526
1.097
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.471
5.06
0
4.411
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.331
2.08
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.35
9.35
0
0
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΑΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.287
7.47
0
1.817
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2000
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
ΖΑΓΟΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.27
7.19
0
2.08
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.6
ΑΛΒΑΝΟΥ
ΛΥΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.251
0
0
9.251
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1985
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
0
0
0
1.951
0
0
0
0
ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.201
6.63
0
2.571
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.023
ΣΑΛΕΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.191
7.5
0
1.691
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.18
9.18
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΜΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.056
0
0
9.056
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1988
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.233
0
0
0
0
0
0.434
0.389
ΓΙΑΝΤΣΙΔΟΥ ΓΙΟΒΑΝΑΚΗ
ΑΓΑΘΗ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
9.051
0
0
9.051
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1987
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0
0
2.834
1.874
0
2.674
0
0
0
0
0
0
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.99
8.99
0
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΡΟΜΠΟΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.98
8.98
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/09/2004
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΜΑΡΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.857
0
0
8.857
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.006
1.131
0.549
1.829
2.034
2.309
ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.767
0
0
8.767
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1993
5.79
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.756
7.83
0
0.926
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.646
0
0
8.646
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1990
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
2.429
0.571
2.034
0.571
0
0
ΚΟΥΡΕΛΕΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.611
6.76
0
1.851
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
ΘΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.606
0
0
8.606
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
2.651
1.36
2.834
ΖΑΡΑΦΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.604
0
0.44
8.164
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/05/1985
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
0
0
0
0.594
1.029
0.549
0.48
0.846
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΩΗ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.569
0
0
8.569
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1994
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
1.257
2.537
3.083
0.64
0
0
ΜΕΤΑΞΑ-ΜΑΡΙΑΤΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.433
0
0
8.433
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/1989
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.42
0
0
8.42
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
5.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
3.897
3.974
ΡΑΓΙΑ
ΒΑΪΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.4
8.4
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΜΙΤΖΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.36
8.36
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
8.33
8.33
0
0
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.94
7.94
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1999
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΓΚΟΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.88
7.88
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΣΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.87
7.87
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.658
0
0
7.658
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1990
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
6.767
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΖΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.639
4.71
0
2.929
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.929
ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.63
7.63
0
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΟΒΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.566
0
0
7.566
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/1989
6.3
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.823
1.543
0.88
1.211
0
0
1.966
ΡΑΓΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.429
6.16
0
1.269
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.269
ΝΤΑΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.33
7.33
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2003
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.314
0
0
7.314
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
7.35
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.714
1.714
1.714
ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
7.28
0
0
7.28
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1988
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
2.743
0
0
0
0
0.606
0
0
0
0.491
2.366
0
0
0
0
0.343
0
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.867
0
0
6.867
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1985
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.867
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.584
2.47
0
4.114
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.103
ΚΑΡΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.51
6.51
0
0
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.494
0
0
6.494
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0.137
2.206
3.42
0
0
0
ΠΑΓΚΟΖΙΔΟΥ
ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.37
6.37
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.25
6.25
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.23
6.23
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1999
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΟΥ
ΣΤΑΘΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.114
0
0
6.114
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1992
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.674
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
ΚΟΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.023
2.72
0
3.303
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.274
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΒΙΟΛΕΤΤΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
6.013
2.47
0
3.543
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
1.051
ΤΡΙΧΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.82
0
5.82
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1993
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.501
5.09
0
0.411
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2000
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΒΑΛΚΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.49
0
5.49
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1993
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.451
0
0
5.451
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1992
5.76
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
3.977
ΞΥΠΤΕΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.337
0
0
5.337
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.337
ΦΟΥΝΤΑ
ΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.234
0
0
5.234
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
1.029
0.526
2.171
ΛΕΚΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
5.063
0
0
5.063
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1991
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0.686
3.76
0
0
0
0
0
0
0
ΘΩΔΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.99
4.99
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2006
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΤΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.75
4.75
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΚΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.72
0
0
4.72
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/1999
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
2.469
0.674
0
0
0
0
ΚΑΡΑΒΙΔΑ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.43
4.43
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΓΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.389
0
0
4.389
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/1992
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
1.554
1.92
ΜΗΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.31
0
4.31
0
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΣΙΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.149
0
0
4.149
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/1990
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.64
1.337
1.12
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.114
0
0
4.114
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
1.383
0.663
0.526
0.903
ΔΟΥΓΑΛΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΑΡΚΟ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.08
0
0
4.08
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1993
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.48
1.749
0.914
ΜΟΥΣΟΥΡΑ
ΚΛΕΙΩ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.066
0
0
4.066
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1999
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
0
0
0
0
3.014
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.034
0
0
4.034
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/08/1991
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
0
0
1.44
ΓΚΑΡΛΕΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.034
0
0
4.034
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1995
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0.789
2.446
0
0
0.48
ΣΤΑΥΡΗ
ΜΑΡΟΥΛΙΤΣΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4
0
0
4
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1999
5.6
ΟΧΙ
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.887
3.27
0
0.617
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΣΟΥΛΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.771
0
0
3.771
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1993
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
0.583
1.154
0
0
1.794
ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.749
0
0
3.749
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
5.6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.211
0.503
0.434
ΖΙΟΜΠΟΡΑ-ΚΥΡΑΛΕΟΥ
ΖΩΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.669
0
0
3.669
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/09/1988
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
1.074
0
0
0
ΧΙΟΝΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.669
3.28
0
0.389
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΝΤΑΛΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.666
1.62
0
2.046
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.046
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΗ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.64
0
0
3.64
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/01/2004
7.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.64
ΚΩΤΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.4
0
1.32
2.08
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.246
0
0
3.246
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.074
1.6
ΤΑΤΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.246
0
0
3.246
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.297
0.549
0.423
1.314
ΓΑΛΩΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.246
0
0
3.246
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/04/2003
5.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
1.463
ΔΕΛΛΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.23
3.23
0
0
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΙΩΡΗ
ΑΛΕΞΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.2
0
0
3.2
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1992
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
1.234
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.13
3.13
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2000
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.074
0
0
3.074
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/11/1990
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0
0
1.76
0.503
ΣΜΕΡΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
3.024
2.59
0
0.434
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.834
0
0
2.834
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2004
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
1.051
1.166
ΑΓΡΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.804
1.82
0.115
0.869
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.411
ΔΙΒΡΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.617
0
0
2.617
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/2007
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.617
ΚΟΤΣΕΤΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.571
0
0
2.571
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1991
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.429
0
0
0.411
0
0
0.731
ΚΟΤΡΩΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.53
2.53
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
8.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.48
0
0
2.48
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2000
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.354
0
0
2.354
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.486
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.331
0
0
2.331
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0.526
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.297
0
0
2.297
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/05/2006
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.297
ΜΗΝΑ
ΑΝΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.286
0
0
2.286
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
1.017
0.731
ΚΑΡΟΥΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.274
0
0
2.274
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/2005
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.274
ΤΣΙΜΗΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.126
0
0
2.126
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/12/2003
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0.891
0
ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.08
0
0
2.08
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1999
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.194
1.886
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.034
0
0
2.034
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1996
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.503
0.48
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2.034
0
0
2.034
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/2003
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
2
2
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΡΟΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.977
0
0
1.977
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2006
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.977
0
0
1.977
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2006
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.497
ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.931
0
0
1.931
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
6.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
0
0.411
0.594
ΜΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.92
0
0
1.92
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0.434
0.846
ΒΑΪΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.784
1.11
0
0.674
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2004
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0.331
ΔΑΜΑΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.737
0
0
1.737
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/01/2005
9.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.669
0
0
1.669
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1988
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.097
0
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.646
0
0
1.646
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/02/2006
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0.914
ΠΑΣΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.627
1.01
0
0.617
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1991
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΜΥΡΩΝ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.577
0
0
1.577
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
0.503
ΚΑΛΥΒΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.554
0
0
1.554
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
ΛΟΥΚΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.531
0
0
1.531
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/07/1997
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.434
0
0
ΚΕΓΚΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.474
0
0
1.474
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.246
0.229
ΤΣΟΧΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.417
0
0
1.417
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/2002
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
ΚΟΥΛΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.394
0
0
1.394
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1994
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.394
0
0
1.394
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2006
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.394
ΚΡΙΝΤΗΡΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.337
0
0
1.337
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/1992
8.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0
0.389
0
0
0.446
ΚΟΥΦΟΥ
ΔΟΥΚΙΣΣΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.334
0
0
1.334
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.334
ΜΕΤΣΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.326
0
0
1.326
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2003
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.8
ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΤΕΡΓΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.303
0
0
1.303
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
ΜΠΕΛΜΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.303
0
0
1.303
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.269
0
0
1.269
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2005
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.537
0.731
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΟΥ
ΞΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.234
0
0
1.234
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1996
7.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.23
1.23
0
0
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΙΑΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.12
0
0
1.12
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.571
0
0
0
ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.1
1.1
0
0
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1995
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.074
0
0
1.074
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/1994
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0.617
0
0
ΒΑΜΒΑΚΕΛΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.029
0
0
1.029
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/2004
9.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΜΠΟΜΠΟΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
1.029
0
0
1.029
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/2006
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
ΚΑΛΥΚΑΚΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.99
0.99
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.983
0
0
0.983
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2007
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
ΖΗΒΑΛΑ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.96
0
0
0.96
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1994
6.22
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
0.457
0
ΝΙΤΑΔΩΡΑΚΗ
ΛΙΛΙΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.96
0
0
0.96
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2000
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.96
0
0
0.96
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/2002
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0.411
0
ΜΠΟΛΤΣΗ
ΟΛΓΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.951
0.38
0
0.571
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1992
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.937
0
0
0.937
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
ΤΣΑΓΚΑΜΙΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.869
0
0
0.869
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2004
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΒΛΑΧΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.869
0
0
0.869
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2006
9.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.835
0
0.835
0
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1989
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.834
0
0
0.834
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/2005
8.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.834
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2002
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
0
0
0
0
ΓΟΥΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.823
0
0
0.823
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2005
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
ΡΩΦΑΛΙΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.8
0
0
0.8
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.8
0
0
0.8
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/02/2003
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.8
0
0
0.8
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0.48
ΚΟΥΜΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.777
0
0
0.777
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2006
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΑΓΓΕΛΙΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.72
0.72
0
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΤΖΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.69
0.69
0
0
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΡΕΤΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.637
0.34
0
0.297
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/04/2005
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.617
0
0
0.617
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2006
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
ΚΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.606
0
0
0.606
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1999
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.606
0
0
ΜΟΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/05/2006
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΣΚΟΔΡΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΟΥ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2007
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
ΓΚΑΛΙΔΗ
ΑΝΝΑ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/10/2005
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1990
6.02
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/1999
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΣΤΑΝΕΛΟΥΔΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΚΑΛΥΒΑ
ΣΟΦΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΓΚΟΥΖΙΩΤΗ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΜΠΙΤΣΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.48
0.48
0
0
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/10/2004
8.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΑΟΥΣ
ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΙΕΛ
ΝΤΥΤΕΡ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.457
0
0
0.457
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/06/1996
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΛΑΜΑΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.457
0
0
0.457
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1997
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΝΤΟΥΜΑ
ΛΕΛΟΥΔΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2006
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΜΙΓΚΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.389
0
0
0.389
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2003
9.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΣΤΑΪΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.389
0
0
0.389
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/2005
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.32
0
0
0.32
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0
0
0
0
0
ΞΥΦΤΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.32
0
0
0.32
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.28
0.28
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΥΧΙΤΣΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.274
0
0
0.274
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
ΤΥΛΙΓΑΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.251
0
0
0.251
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2006
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.229
0
0
0.229
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/2004
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
ΤΣΟΛΧΑ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.194
0
0
0.194
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.194
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.149
0
0
0.149
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1987
5.75
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
0.091
0
0
0.091
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2005
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
38.904
13.99
0
24.914
320
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/2004
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
7.081
8.9
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.04
ΒΙΟΛΟΓΟΙ
4.056
3.53
0
0.526
321
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0