ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.646
0
0
1.646
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
25/05/1988
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.137
0
0
0.137
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΚΟΥΓΙΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
87.467
0
0
87.467
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1984
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
0
8.133
8.633
8.4
9.167
8.467
9.1
9.267
8.667
8.867
ΧΡΥΣΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
51.5
0
0
51.5
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/04/1986
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.433
8.867
8.467
9.6
0
0
0
8.667
8.467
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
48.648
0
0
48.648
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
6.5
ΟΧΙ
31.015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
8.9
ΒΥΡΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
35.204
18.01
6.92
10.274
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
0
8.4
ΚΟΝΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
26.338
15.66
3.535
7.143
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
0
1.28
4.217
ΡΑΠΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
24.172
15.65
0.025
8.497
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
5.554
ΒΑΡΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
23.03
16.19
6.84
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.869
16.72
0
6.149
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/2003
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.149
ΤΣΙΝΙΚΟΣΜΑΟΓΛΟΥ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
22.24
15.68
0
6.56
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1991
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206
1.417
1.2
0
1.737
ΚΟΥΚΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.657
0
0
21.657
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0
2.971
5.989
5.76
6.594
ΚΟΥΖΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.34
19.1
0
2.24
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
ΚΑΡΠΟΥΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
21.191
15.83
2.355
3.006
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/03/2002
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.177
0.651
1.177
ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
20.67
15.29
5.38
0
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.994
7.44
0
12.554
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1989
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
0.96
2.669
0.96
2.011
0.503
2.914
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.86
17.51
2.35
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/07/2002
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΘΕΜΙΩΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.857
16.9
0
2.957
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/2005
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.957
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.834
16.9
0
2.934
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.934
ΡΕΠΟΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.299
18.51
0
0.789
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.789
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
19.063
9.94
0
9.123
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
3.017
2.231
3.166
0
0
0
0
ΠΑΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
18.13
18.13
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/05/2004
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
17.56
17.56
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΗΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
17.249
15.86
0.955
0.434
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1989
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.894
15.98
0
0.914
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
ΣΑΡΡΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.78
16.78
0
0
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.645
13.16
3.405
0.08
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.08
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.28
16.28
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/1988
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
16.069
14.13
1.07
0.869
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
26/11/1986
7.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.697
0
0
0.171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.79
15.79
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1990
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΕΥΓΕΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.439
0
0
15.439
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1987
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
6.633
1.943
0
2.034
0
0
1.971
0
ΚΑΛΑΘΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.41
12.54
2.87
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
15.121
12.95
0
2.171
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
ΡΑΣΟΥΛΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.565
14.54
0.025
0
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΔΗ
ΑΛΙΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.301
9.57
0
4.731
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
1.349
0.869
0.549
0
0
ΧΙΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
14.28
12.49
1.79
0
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΑ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.714
10.98
1.82
0.914
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1986
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0
0
ΜΗΝΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.627
5.81
0
7.817
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1989
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.063
2.629
2.126
ΚΑΓΚΕΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.604
12.29
0
1.314
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/2002
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.56
0
0.754
ΨΥΧΟΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.49
13.49
0
0
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/2005
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΛΙΑ
ΦΛΩΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΖΑΦΕΙ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.463
0
0
13.463
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
2.217
1.6
1.463
1.691
1.897
1.92
2.126
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.361
12.23
0
1.131
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
ΓΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.32
10.02
0
3.3
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.31
13.31
0
0
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.276
0
0
13.276
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.189
4.897
5.19
0
0
0
ΣΤΑΦΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ- ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.227
10.09
0
3.137
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.137
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
13.108
9.46
2.665
0.983
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0
ΚΡΙΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.69
12.69
0
0
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/2002
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.666
6.7
0
5.966
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1990
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
1.326
0
0
0.32
0.526
1.509
1.417
ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.58
12.58
0
0
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΗΠΟΥΡΟΥ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.52
9.48
0
3.04
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/1990
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
2.126
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.509
0
0
12.509
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1995
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.766
1.143
1.78
0
1.509
2.957
2.354
ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.48
12.48
0
0
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΠΙΔΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.19
12.19
0
0
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.15
8.79
0
3.36
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/2003
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.926
2.434
ΝΤΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
12.06
12.06
0
0
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.986
9.3
0
2.686
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1987
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
2.183
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.886
10.72
0
1.166
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/03/1998
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.166
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.855
6.3
5.555
0
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΥΛΩΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.837
6.26
0
5.577
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
3.863
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΓΩΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.38
11.38
0
0
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΣΑΪΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.294
6.72
1.26
3.314
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.749
0.514
0.48
ΑΓΓΕΛΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.28
0
0
11.28
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1997
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
0.686
0.709
1.68
2.651
2.446
1.874
ΡΟΥΣΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.265
6.5
4.765
0
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/04/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.166
0
0
11.166
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1988
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
1.6
2.343
2.011
1.463
1.097
1.52
ΗΣΑΪΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
11.011
0
0
11.011
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.389
6.623
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.977
9.88
0
1.097
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.933
10.43
0
0.503
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
6.73
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΓΚΟΓΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.852
0
0
10.852
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/1992
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
0
2.297
1.989
0
0
0
0
ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.55
10.55
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.408
0
0
10.408
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/1985
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.733
0
0
0
0
0
1.189
0.526
0.96
ΤΣΟΔΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.2
10.2
0
0
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/2001
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΒΕΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.079
8.49
0
1.589
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0
0.777
ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.057
0
0
10.057
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1981
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
0
1.691
1.666
0
0
0
0
ΠΑΤΡΑ
ΑΓΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
10.041
8.99
0
1.051
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/07/1998
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.989
0
0
9.989
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/1995
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.64
1.554
1.874
1.44
2.126
1.783
ΚΑΤΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.78
9.78
0
0
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.62
0
0
9.62
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/04/1988
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7
0
0
0
3.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΣΑ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.6
9.6
0
0
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΙΜΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.577
0
0
9.577
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1990
6.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
1.291
2.709
2.331
1.84
0
0
0
0
ΣΑΛΙΑΡΑΚΗ
ΒΑΣΩ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.538
0
0
9.538
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1988
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.971
6.567
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.455
0
0
9.455
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1987
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
0
1.76
1.029
0
0
0
0
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.269
9.12
0
0.149
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/1995
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.149
0
0
ΚΑΡΑΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.189
0
0
9.189
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.703
2.666
3.82
0
0
0
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.12
9.12
0
0
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
9.029
0
0
9.029
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1997
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
0
0
0
0
2.72
1.851
0
1.646
ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.93
8.93
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.786
7.38
0
1.406
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/11/2004
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.406
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΑΝΝΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.72
0
0
8.72
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1993
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
1.303
0.811
0.96
1.12
1.6
1.577
ΤΣΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.359
7.49
0
0.869
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1998
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.354
0
0
8.354
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
2.88
1.611
0.72
0.697
2.217
ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.966
0
0
7.966
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/09/1990
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.246
0
1.577
1.886
1.257
0
0
0
0
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.74
7.74
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2002
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΣΣΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.623
0
0
7.623
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1990
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
2.549
2.24
ΣΑΝΔΑΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.5
0
0
7.5
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
5.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.706
3.149
0
1.646
ΤΣΑΛΚΙΤΖΗ
ΟΛΓΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.32
7.32
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.291
0
0
7.291
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
2.629
2.583
KΟΥΤΣΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.143
0
0
7.143
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.926
2.4
1.291
0.526
0
0
ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
7.07
7.07
0
0
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΡΛΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.88
0
0
6.88
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
1.554
1.051
1.851
1.006
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.78
6.78
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2004
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.7
6.7
0
0
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2005
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.697
0
0
6.697
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1989
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
1.349
1.051
0.229
0
0.137
0
ΣΠΥΡΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.621
0
3.01
3.611
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.851
0.8
0.96
ΤΖΕΡΕΤΑ
ΚΥΡΑΝΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.596
0
0
6.596
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
0
0
0
0
0
0
0
4.333
0
0
0
0
0
0
0
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.45
4.57
1.88
0
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1996
6.1
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.446
0
0
6.446
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.469
2.606
0
1.371
ΤΑΚΟΥΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.37
4.93
1.44
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1986
6.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΕΪΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.27
6.27
0
0
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.17
6.17
0
0
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2003
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΑ
ΜΑΛΒΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.08
6.08
0
0
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΙΤΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.06
6.06
0
0
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1992
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
6.05
6.05
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2000
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.966
0
0
5.966
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2000
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
2.88
2.469
ΜΠΑΚΑΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.88
5.88
0
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΚΑΡΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.861
2.36
0.465
3.036
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/04/1986
6.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.533
0
0
0.503
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.82
5.82
0
0
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΕΛΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.809
2.8
0
3.009
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.009
ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.64
5.64
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΡΟΓΑΛΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.509
0
0
5.509
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
1.303
2.08
0.891
ΓΚΙΖΑ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.311
3.78
0
1.531
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0.274
0.32
ΓΚΙΖΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.23
5.23
0
0
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/10/2005
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΩΒΟΙΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
5.18
5.18
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/2002
8.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.757
0
0
4.757
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
1.234
2.951
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.754
0
0
4.754
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
0.983
2.011
ΖΙΩΓΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.74
0
0
4.74
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/10/2001
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.717
2.023
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.671
0
0
4.671
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1999
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.023
2.649
ΜΑΡΑΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.64
4.64
0
0
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2001
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΪΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.371
3.32
0
1.051
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
ΔΗΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.24
0
0
4.24
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/07/1993
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.771
0
0
0
0
0.891
0
1.577
0
0
0
0
ΚΑΠΛΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.2
4.2
0
0
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.16
0
0
4.16
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.171
1.006
0.983
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ
ΜΕΛΑΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.043
2.74
0
1.303
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4
2.08
0
1.92
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1994
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.869
0
ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4
0
0
4
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/2004
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.634
1.783
0.583
ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.99
3.99
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΥΡΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.744
0
1.55
2.194
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.67
3.67
0
0
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2005
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.586
0
0
3.586
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/1999
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.671
0
0.914
0
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.577
0
0
3.577
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/06/1998
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.88
2.697
0
0
0
ΚΟΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.55
3.55
0
0
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/2003
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.509
0
0
3.509
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/1988
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0.937
0
0
0
0
0
ΣΑΧΑΡΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.497
0
0
3.497
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1984
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
0.823
1.097
0.434
0
0
0
ΠΛΑΚΕΝΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.463
0
0
3.463
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1996
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.217
0
0
0
1.097
0.983
1.166
ΤΣΑΛΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.46
0
0
3.46
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1988
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
1.86
0
0
0
0
ΧΑΛΒΑΝΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.28
3.28
0
0
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/2005
5.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
3.051
0
0
3.051
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/2006
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
2.091
ΑΡΓΥΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.869
0
0
2.869
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/02/1989
7.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.337
1.006
0.526
0
0
0
0
0
0
ΚΥΔΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.77
2.77
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1998
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.72
0
0
2.72
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.549
0.503
1.097
ΓΚΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.71
2.71
0
0
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1999
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.69
0
2.69
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2004
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΪΤΣΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.617
0
0
2.617
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1991
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.051
0.594
0.469
0
0
0
ΑΓΑΠΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.617
0
0
2.617
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0.549
1.406
ΠΑΛΛΑΣΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.59
2.59
0
0
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.549
0
0
2.549
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1985
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
0
0.651
0
0
0
0
0
1.497
0.057
0
0
0
0
0
0
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.514
0
0
2.514
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1988
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.754
0.571
0
0
ΚΥΡΙΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.297
0
0
2.297
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1999
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.303
0.491
0.503
ΓΚΑΡΛΑΟΥΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.29
2.29
0
0
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΚΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΑΚΩΒ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.286
0
0
2.286
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1988
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΑΜΕΙΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.103
0
0
2.103
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/1991
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.103
ΚΟΡΩΝΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
2.057
0
0
2.057
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
1.554
ΚΟΥΤΛΙΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.966
0
0
1.966
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2000
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0.983
ΒΟΥΡΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.92
0
0
1.92
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/1993
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.909
0
0
1.909
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/10/1990
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
1.383
0
0
0
0
0
ΒΡΟΝΤΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.85
1.77
0.08
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/02/1990
6.23
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.82
1.82
0
0
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/2006
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/1984
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΕ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1990
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
0
0.526
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΔΡΙΑΝΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.806
0
0
1.806
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
0.891
ΘΕΟΔΟΣΟΓΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.74
1.74
0
0
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.726
0
0
1.726
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2003
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
0.971
0
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.406
0
0
1.406
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0.126
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.405
0.44
0.965
0
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΛΟΥΣΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.38
1.38
0
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/2001
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.349
0
0
1.349
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/1989
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
0
0
0
0
ΛΑΥΡΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.349
0
0
1.349
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1998
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
0
0
0
0
0
0
0
ΒΛΑΧΟΥ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.303
0
0
1.303
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
0.571
0
0.411
ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.291
0
0
1.291
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1998
6.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
0.674
0.229
ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΙΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.257
0
0
1.257
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1989
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.22
0
1.22
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.189
0
0
1.189
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/1988
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
1.097
0
0
1.097
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/02/1993
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.99
0.99
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/2006
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.94
0.94
0
0
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.937
0
0
0.937
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
ΚΑΛΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.51
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.914
0
0
0.914
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.914
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.8
0
0
0.8
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/05/1984
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΟΥΝΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.64
0
0
0.64
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΛΕΥΚΗ
ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.549
0
0
0.549
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
ΠΟΥΛΙΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/2003
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.423
0
0
0.423
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1994
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
ΚΟΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΕΡΑΣΣΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.411
0
0
0.411
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1993
5.86
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.32
0
0
0.32
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/03/2001
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.251
0
0
0.251
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/10/1993
6.99
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
ΠΕΤΡΟΒΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.183
0
0
0.183
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
ΦΛΑΜΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.135
0
0.135
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.11
0.11
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2002
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.069
0
0
0.069
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/2005
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
0
ΧΟΥΣΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
8.84
8.84
0
0
201
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/2006
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
4.469
0
0
4.469
202
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
1.577
1.223
1.189
ΤΡΙΛΙΡΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ04.05
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
0.75
0
0.75
0
203
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2004
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0