ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.247
0
0
26.247
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
8.847
8.6
ΚΑΛΛΙΑΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.88
0
0
18.88
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.6
8.333
8.947
0
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.463
0
0
10.463
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.863
8.6
ΚΑΡΑΜΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΝΙΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.297
0
0
10.297
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/03/2006
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.73
8.567
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
18.242
0
0.975
17.267
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/12/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
8.6
ΖΕΡΒΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
10.537
2.07
0
8.467
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.467
ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7.5
5.16
0
2.34
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2006
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
ΠΕΡΔΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.457
0
0
0.457
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
7.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΣΥΜΕΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
0.297
0
0
0.297
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.297
ΚΟΝΤΟΥ
ΒΕΝΕΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
118.816
0
0.775
118.041
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1993
7.25
ΟΧΙ
109.474
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.567
ΤΖΟΥΒΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
72.598
17.2
3.005
52.393
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
7.467
0
2.56
2.971
0
3.92
4.38
7.349
8.213
8.6
ΣΥΡΙΓΟΥ
ΘΕΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
62.448
0
0
62.448
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1986
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.833
8.667
0
9.5
9.267
7
8.8
0
0.8
0
0
0
0.411
0
0
7.9
0
0.27
0
ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΡΟΥΣΣΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
59.438
15.62
6.84
36.978
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
5.91
ΟΧΙ
36.978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΡΕΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.447
17.79
2.2
31.457
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
10.627
17.2
ΜΑΡΚΑΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
51.023
17.46
7.76
25.803
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
3.34
3.83
17.133
ΒΕΝΤΙΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
50.329
18.49
7.2
24.639
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.82
1.88
5.149
7.19
8.6
ΜΠΑΡΟΥΦΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
49.033
16.31
5.765
26.958
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
8.82
9.1
8.467
ΣΙΟΝΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
48.644
17.68
7.535
23.429
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.95
0
7.556
4.323
8.6
ΠΑΛΙΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
47.912
18.07
7.855
21.987
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.34
15.377
ΤΕΡΖΑΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.977
12.34
6.075
28.562
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.92
2.73
3.92
7.425
8.567
ΚΑΚΚΑΒΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.72
14.36
0
32.36
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1991
6.88
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
8.6
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
46.483
2.4
4.705
39.378
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.52
ΟΧΙ
23.904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.667
6.808
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.539
17.83
6.66
21.049
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
7.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.51
1.34
12.389
ΚΑΛΠΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
45.325
15.26
6.875
23.19
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.98
0
3.41
3.2
8.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
43.148
19.19
5.195
18.763
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/02/2005
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
4.16
11.503
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΚΤΙΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.96
10.48
8.31
24.17
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
11.31
3.06
8.6
ΚΟΥΡΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.645
14.06
7.385
21.2
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
2.88
7.68
8.6
ΒΟΪΔΑΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.453
18.06
7.08
17.313
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
0.78
3.27
3.06
8.133
ΚΟΥΓΓΟΥΛΕΡΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.287
11.26
0
31.027
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
8.09
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
7.467
ΜΑΜΑΝΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΙΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.164
15.45
5.785
20.929
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
0
3.056
5.333
11.603
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
42.135
17.77
4.845
19.52
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.79
2.87
3.36
2.9
8.6
ΜΟΣΧΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.728
15.96
6.655
19.113
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1997
7.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.3
3.8
8.383
ΔΕΔΕ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.516
0
0
41.516
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
6.27
ΟΧΙ
24.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
6.283
7.163
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.467
12.13
5.58
23.757
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
8.53
3.84
8.257
ΤΣΟΥΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
41.373
17.52
6.34
17.513
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.48
3.06
7.873
ΓΚΟΥΝΤΑΡΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.73
14.39
6.21
20.13
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/2001
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
0.56
4.11
6.93
6.69
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.642
14.68
6.98
18.982
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/1994
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
0
3.55
5.706
7.877
ΤΣΙΑΜΠΑΡΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.63
17.51
7.95
15.17
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.31
3.04
8.82
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ
ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
40.228
18.17
6.61
15.448
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.29
4.664
6.493
ΛΟΥΡΙΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.601
15.52
3.79
20.291
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3.75
3.39
3.42
6.111
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
39.139
11.1
7.395
20.644
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.351
0
3.36
4.83
10.103
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.746
13.01
7.81
17.926
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.934
0
3.8
6.693
6.499
ΚΑΠΕΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.594
11.83
5.4
21.364
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.263
1.074
3.65
2.15
3.6
3.86
4.767
ΝΟΥΒΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.192
16.26
7.045
14.887
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.66
4.61
6.617
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
38.116
16.22
6.955
14.941
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
4.65
6.421
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.885
13.11
8.635
16.14
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.73
3.77
8.64
ΚΕΜΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.878
16.94
8.125
12.813
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.65
1.92
7.243
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.799
17.56
7.24
12.999
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
3.35
6.259
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.788
10.52
6.955
20.313
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
8.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
0
3.567
0
0
0
0
0.98
0
8.6
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.688
14.61
6.265
16.813
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
5.27
3.15
6.773
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.562
17.31
7.785
12.467
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.4
5.787
ΒΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.534
14.83
2.955
19.749
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.37
3.81
3.91
7.659
ΒΕΡΡΟΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.462
14.25
6.315
16.897
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.87
7.08
5.947
ΚΑΤΡΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.311
19.04
4.89
13.381
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
0.56
1.89
7.841
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΕΛΕΟΝΩΡΑ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.232
15.33
6.825
15.077
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/03/2005
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
4.95
7.827
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
37.062
16.32
7.595
13.147
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.87
5.787
ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.923
15.98
7.37
13.573
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
4.224
5.989
ΟΤΖΙΑΚΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.912
15.9
1.145
19.867
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.467
0
4.93
5.67
1
0
5.8
ΛΑΔΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.861
17.98
5.355
13.526
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
4.44
6.786
ΑΡΜΕΝΟΥ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.797
15.66
4.81
16.327
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.41
2.68
7.897
ΒΑΛΑΣΗ
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.651
14.17
6.115
16.366
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
0
3.19
3.7
5.636
ΤΣΙΝΤΖΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.608
17.45
6.325
12.833
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
2.3
1.94
5.533
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.562
11.63
6.725
18.207
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
1.28
3.77
4.764
6.693
ΚΟΤΡΟΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.52
15.14
6.98
14.4
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
3.36
8.6
ΡΙΖΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.349
11.03
3.725
21.594
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.663
0
2.3
2.62
3.56
6.706
5.746
ΠΑΣΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.329
12.92
4.33
19.079
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
5.33
0
7.06
4.769
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.279
8.84
7.115
20.324
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
5.96
6.98
5.684
ΝΤΑΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΡΙΖΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.184
15.49
7.615
13.079
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.51
6.079
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.135
11.99
5.565
18.58
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
4.04
3.94
3.53
3.86
2.15
ΣΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.094
15.97
5.065
15.059
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2000
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
2.64
3.93
5.809
ΛΑΖΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
36.083
14.36
4.62
17.103
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
3.84
4.14
5.293
ΜΠΟΥΡΕΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.952
17.58
6.135
12.237
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
3.23
5.507
ΑΤΖΑΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.821
14.37
6.535
14.916
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.79
4.267
5.859
ΜΠΑΡΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.766
13.39
5.115
17.261
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.53
3.24
6.601
ΔΗΜΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.72
13.96
5.59
16.17
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.457
2.53
0
0
5.71
5.473
ΒΟΥΔΟΥΡΑΚΗ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.64
14.66
5.6
15.38
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
7.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
0
0
0
0
0
0
0
0
1.22
3.85
3.81
2.32
3.22
ΡΑΧΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.627
0
0
35.627
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
6.38
ΟΧΙ
23.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
0
3.45
3.85
4.379
ΤΣΙΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.612
14.47
5.115
16.027
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.14
3.6
3.92
4.367
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.594
9.17
6.345
20.079
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.734
0.96
3.97
6.91
6.504
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ
ΘΑΛΕΙΑ
ΑΝΕΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.496
11.75
4.945
18.801
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.011
3.074
3.566
0
0
0
0
0
0.88
1.71
5.56
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.203
14.72
6.32
14.163
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.07
3.349
2.97
5.774
ΜΑΓΓΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.163
12.88
0
22.283
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
0.114
2.377
1.92
2.28
5.886
8.037
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.119
14.79
7.88
12.449
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.66
5.389
ΜΑΛΑΙΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.109
15.2
7.4
12.509
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.42
5.669
ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
35.015
11.99
7.405
15.62
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
2.68
3.38
3.8
3
ΚΟΡΔΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.916
16.78
6.545
11.591
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.21
5.481
ΜΠΑΖΙΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.87
17.57
8.64
8.66
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
8.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.01
2.85
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.829
16.38
4.47
13.979
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0
0
2.25
3.76
6.78
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.765
17.76
6.855
10.15
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.15
5.84
ΝΤΟΥΠΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.757
14.15
4.48
16.127
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.84
3.14
6.147
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.664
14
3.91
16.754
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.65
3.46
4.539
6.106
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.662
0
7.655
27.007
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
7.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
0
17.267
8.6
ΞΑΞΙΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.613
18.53
4.76
11.323
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/05/1999
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.72
3.62
5.983
ΦΩΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.602
12.57
3.415
18.617
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.89
3.63
3.27
5.577
ΖΙΓΚΡΙΚΑ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.571
17.22
6.195
11.156
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
1.006
0
2.96
0
0.74
0
6.244
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.547
0
0
34.547
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.767
0
0
0
0
7.62
7.98
7.98
7.2
ΠΙΤΣΑ
ΦΑΝΗ-ΑΡΙΑΔΝΗ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.519
14.7
7.17
12.649
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.75
5.419
ΧΕΛΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.389
14.57
6.24
13.579
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.22
3.26
5.019
ΜΑΚΡΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.381
17.45
6.18
10.751
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.35
1.9
2.92
4.581
ΒΙΤΑΛΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΔΑΝΑΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.309
14.63
2.725
16.954
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
3.06
0
3.31
3.58
5.684
ΣΤΟΪΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.27
16.79
2.89
14.59
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.38
3.84
3.38
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ
ΖΩΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.256
17.1
7.665
9.491
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
6.911
ΖΗΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.193
15.82
0
18.373
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
8.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.35
5.47
6.553
ΠΑΝΑΚΟΥ
ΑΜΑΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.191
11.87
7.5
14.821
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2001
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
0
0
6.7
5.461
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.189
13.08
3.875
17.234
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
5.99
1.18
4.864
ΠΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.141
9.13
5.18
19.831
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
3.97
5.7
6.311
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.139
14.58
7.565
11.994
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.667
0
0
0
3.27
5.057
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.121
11.55
6.815
15.756
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
3.46
5.54
4.136
ΝΤΑΜΠΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.086
15.08
4.65
14.356
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.12
2.86
6.176
ΦΟΥΤΑΚΗ
ΡΟΔΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
34.05
10.07
7
16.98
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
3.73
7.13
4.01
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.975
11.28
3.925
18.77
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
4.03
3.48
3.84
3.52
ΔΙΒΑΝΗ
ΒΑΪΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.952
15.6
6.985
11.367
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
3.26
4.867
ΚΟΥΛΕΝΤΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.951
10.3
3.375
20.276
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.52
0
3.49
5.631
6.634
ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.839
13.13
6.875
13.834
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.76
4.38
5.694
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.81
17.15
4.34
12.32
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
5.85
3.33
ΦΑΚΑ
ΑΡΕΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.759
13.19
7.99
12.579
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
3.54
5.689
ΜΠΟΥΤΣΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.756
15.88
4.1
13.776
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.46
4.471
5.854
0
2.99
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ
ΑΡΣΕΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.686
11.26
5.225
17.201
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.22
2.95
3.62
4.751
ΜΠΑΡΕΚΑ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.64
13.35
1.8
18.49
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
3.82
2.71
3.39
3.21
3.52
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.635
8.27
6.615
18.75
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.84
0
3.7
6.9
3.31
ΒΑΖΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΤΣΑ-ΣΤΕΛΛΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.629
10.1
5.135
18.394
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.83
1.04
3.49
3.49
5.824
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.613
14.81
7.15
11.653
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
2.93
5.403
ΚΑΠΑΝΤΑΪΔΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.606
15.97
5.75
11.886
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.87
1.02
4.354
4.641
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.595
11.89
6.565
15.14
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
3.54
5.62
3.5
ΣΠΑΘΗ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΠΑΝΑΓΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.579
8.05
5.695
19.834
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.15
2.92
3.68
3.66
5.424
ΣΙΩΖΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.578
17.24
4.255
12.083
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
0
0
2.91
1.74
5.013
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.452
8.82
3.645
20.987
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
4.41
3.87
3.57
5.177
ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.43
14.92
1.28
17.23
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.259
3.64
3.429
5.903
ΡΟΥΣΣΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.375
13.6
7.135
12.64
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.99
3.73
2.62
2.3
ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.334
14.57
3.53
15.234
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/2004
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
5.45
6.074
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΣΙΜΟΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.27
14.96
7.24
11.07
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.02
2.37
3.31
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.12
11.28
2.52
19.32
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
3.58
3.78
6.23
3.58
ΧΑΣΙΩΤΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.08
10.33
4.03
18.72
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1997
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.85
3.41
2.76
6.42
3.28
ΡΟΜΠΟΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.068
11.49
7.755
13.823
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
1.14
3.48
3.74
4.323
ΒΛΑΧΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.035
9.99
5.685
17.36
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.01
3.81
4.914
4.626
ΚΟΚΟΛΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
33.006
14.9
7.09
11.016
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
0
5.16
5.116
ΠΑΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.985
12.09
5.905
14.99
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.106
5.323
6.561
ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.929
9.41
6.47
17.049
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.05
4.37
5.629
ΜΥΛΩΝΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.916
11.54
2.33
19.046
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.82
3.91
6.34
3.976
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ
ΜΟΣΧΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.805
14.61
8.015
10.18
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.34
2.46
2.38
2
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.798
8.44
3.925
20.433
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.149
5.05
2.62
2.95
3.54
4.124
ΧΑΣΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.785
13.86
5.265
13.66
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
5.6
4.78
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΙΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.764
15.91
4.79
12.064
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
3.28
5.074
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.73
10.61
2.47
19.65
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
8.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
6.75
3.62
3.65
2.93
ΚΩΦΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΦΩΤΙΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.705
14.93
7.435
10.34
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.49
0
3.05
3.21
3.59
ΒΑΡΕΛΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.6
16.29
7.4
8.91
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
2.43
3.4
ΚΑΤΣΙΝΗ
ΠΟΠΗ-ΙΣΑΒΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.595
17.36
5.635
9.6
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
3.18
3.15
0
ΧΥΤΑ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.589
6.65
6.84
19.099
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.62
3.77
3.58
3.71
4.419
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ-ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.5
11.4
6.32
14.78
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/2004
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.69
3.83
3.49
ΣΑΡΓΙΩΤΗ
ΒΙΚΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.449
17.78
0
14.669
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
0
4.65
6.899
ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.415
12.76
6.175
13.48
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.53
3.68
3.34
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗ
ΒΑΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.399
8.48
7.795
16.124
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
3.95
5.654
4.6
ΚΟΥΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.371
16.42
0
15.951
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/2005
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
7.679
7.199
ΖΙΑΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.363
12.6
3.91
15.853
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.47
3.62
5.243
ΘΕΡΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.178
17.11
7.205
7.863
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
2.34
2.223
ΧΑΝΤΖΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.173
10.81
4.93
16.433
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.443
4.06
3.48
3.3
3.15
ΜΠΟΥΤΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.171
13.48
3.2
15.491
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
1.98
1.9
6.124
2.544
ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.129
13.19
7.91
11.029
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
3.18
4.519
ΠΑΠΑΛΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΗΣΑΪΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.124
12.51
2.715
16.899
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
3.25
2.72
2.56
2.68
4.729
ΜΠΑΓΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.08
17.59
6.96
7.53
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
2.45
2.92
ΒΛΑΜΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.071
12.49
7.475
12.106
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
3.33
5.406
ΚΟΥΡΚΟΥΤΖΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
32.056
4.42
6.9
20.736
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.51
2.62
3.9
6.59
4.116
ΚΟΥΡΤΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.918
14.97
6.355
10.593
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
3.683
3.53
ΒΕΡΒΕΡΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.914
16.2
6.275
9.439
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
2.76
5.359
ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.84
12.17
2.83
16.84
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
4.08
4.04
2.65
2.38
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΠΑΝΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.836
9.34
5.555
16.941
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
4.381
4.033
4.379
3.966
ΚΑΣΟΥΜΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.741
6.87
4.365
20.506
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
3.42
3.74
5.34
5.076
ΑΡΓΥΡΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΑΣΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.65
12.32
5.41
13.92
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/02/2004
7.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.92
3.44
3.36
3.2
ΚΕΚΕΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.64
12.82
4.2
14.62
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
3.49
3.84
3.34
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.621
15.75
6.96
8.911
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
3.75
3.55
ΓΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.6
12.31
6.4
12.89
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1998
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
3.58
3.9
3.39
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.57
16.12
6.27
9.18
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.64
3.54
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.564
15.25
0
16.314
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.58
4.64
6.094
ΓΙΟΒΑΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.502
11.28
5.575
14.647
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
3.44
3.98
4.757
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.486
7.51
7.74
16.236
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
4.01
3.5
4.92
3.12
ΚΟΥΒΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.477
3.7
0
27.777
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
1.326
7.48
7.68
5.54
5.271
ΠΕΤΑΣΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.474
10.97
4.17
16.334
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/2004
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.804
3.91
6.62
ΡΑΠΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.468
17.61
5.655
8.203
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.27
5.933
ΛΥΓΚΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.428
13.4
7.855
10.173
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1996
7.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.103
1.85
0
2.22
3
ΚΟΛΟΒΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.425
12.47
5.355
13.6
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.934
3.84
6.826
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.418
10.05
2.995
18.373
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/08/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
8.833
8.9
ΚΟΖΙΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.392
6.28
6.365
18.747
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.294
5.73
6.723
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.35
15.98
5.93
9.44
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
3.45
3.62
0
ΨΑΛΤΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.344
6.14
3.315
21.889
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.76
3.8
6.134
5.194
ΜΥΛΩΝΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.291
12.52
6.825
11.946
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.22
3.36
5.366
ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΛΕΩΝΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.207
7.28
4.31
19.617
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
3.06
3.2
4.934
5.063
ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.197
13.17
0
18.027
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.03
3.8
10.197
ΒΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.167
11.98
6.33
12.857
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
2
1.92
1.9
5.397
ΜΑΡΓΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.137
7.37
5.61
18.157
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
3.36
4.941
6.076
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.095
11.22
5.425
14.45
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.77
3.59
3.75
3.34
ΛΙΑΛΙΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.07
9.24
4.22
17.61
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2004
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.08
3.16
5.54
6.83
ΤΕΦΤΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
31.057
10.69
5.52
14.847
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.467
0
0
0
0
2.9
1.46
2.9
3.12
ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.999
12.55
0.14
18.309
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.52
3.85
1.92
5.119
2.9
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.931
7.35
5.075
18.506
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
1.51
3.15
3.37
3.69
4.986
ΠΕΤΡΙΔΟΥ
ΦΕΒΡΩΝΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.92
15.95
5.88
9.09
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.17
0
2.8
3.12
ΣΟΚΟΡΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.908
7.16
5.965
17.783
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
4.14
1.717
3.16
4.52
3.56
ΤΕΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.9
10.48
6.23
14.19
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
3.67
3.84
3.3
ΠΑΤΣΕΑΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.885
9.5
7.175
14.21
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.84
2.93
3.48
ΚΑΨΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.871
9.47
5.615
15.786
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
1.646
3.62
3.91
5.079
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.87
14.75
7.64
8.48
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
5.43
ΔΡΟΓΟΥΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.87
17.81
3.98
9.08
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.591
6.489
ΧΑΝΤΖΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.834
14.91
3.42
12.504
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
2.83
3.3
2.19
3.864
ΒΑΣΣΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.799
12.57
5.2
13.029
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/1993
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0
4.029
3.8
4.571
ΚΙΚΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.738
9.71
4.025
17.003
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.45
6.093
3.56
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.73
12.64
7.94
10.15
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
3.32
3.31
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.645
14.32
7.235
9.09
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
2.36
3.4
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.601
10.95
5.84
13.811
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
3.25
2.96
4.911
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.536
5.89
5.5
19.146
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
3.76
1.97
6.996
3.41
ΚΑΝΔΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.515
6.98
3.595
19.94
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.32
0
6.47
6.7
3.45
ΛΟΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.475
11.35
4.725
14.4
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
0.98
3.28
3.34
3.2
ΚΑΤΣΩΧΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.367
0
6.41
23.957
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1993
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.767
0
0
2.68
3.89
3.74
3.87
3.01
ΧΑΤΖΗΜΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.362
9.04
4.745
16.577
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1997
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.649
3.8
4.996
5.133
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.296
13.45
4.15
12.696
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
3.81
5.426
ΠΩΠΟΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.295
11.94
2.955
15.4
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.54
3.75
4.54
ΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.256
11.01
5.41
13.836
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
3.56
3.76
4.136
ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.225
10.81
1.745
17.67
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.03
2.61
4.174
3.946
ΤΣΟΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.203
10.17
7.83
12.203
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.49
5.233
ΓΙΑΛΚΟΒΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.2
15.37
5.78
9.05
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1998
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.49
2.97
3.59
ΤΣΟΓΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.185
13.04
3.515
13.63
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
4.001
0
6.429
ΜΑΝΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.168
7.8
5.955
16.413
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.539
4.11
4.434
3.33
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.167
15.9
8.15
6.117
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.117
ΚΑΤΟΥΝΗ
ΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.148
15.39
6.005
8.753
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
8.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.163
3.69
3.14
0.76
0
ΚΟΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.135
6.4
6.725
17.01
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.02
3.18
3.97
3.42
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
30.107
8.1
5.8
16.207
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.95
5.53
6.727
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.93
9.15
5.41
15.37
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
4.04
4.33
3.32
3.2
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.899
7.79
4.41
17.699
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
3.46
3.78
3.79
4.929
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.89
12.17
6.73
10.99
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.76
3.54
ΣΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.841
0
0
29.841
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.56
9.133
6.259
6.551
3.337
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.84
15.7
6.98
7.16
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1992
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.48
2.4
2.28
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.76
17.64
6.55
5.57
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.93
2.64
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.719
4.69
5.06
19.969
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/2004
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.15
6.22
3.71
7.889
ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.697
0
2.33
27.367
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
6.3
ΟΧΙ
27.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΑΙΛΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.677
17.35
5.41
6.917
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.42
4.497
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.67
6.66
0
23.01
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
8.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
5.821
2.5
0
6.614
7.526
ΖΙΩΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.65
8.09
2.9
18.66
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
5.47
3.47
3.26
3.38
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.631
18.78
5.89
4.961
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.961
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.623
15.83
0
13.793
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
4.52
5.703
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΡΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.595
13.17
4.625
11.8
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
0
2.34
2.47
3.29
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.54
9.65
4.29
15.6
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/02/1996
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.7
3.37
3.31
3.38
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.457
13.53
6.56
9.367
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.14
8.227
ΜΠΟΤΣΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.435
12.02
7.215
10.2
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.666
2.634
2.6
2.3
ΠΑΣΧΑΛΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.219
0
6.35
22.869
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0
0
5.633
5.326
4.71
0
0
0
ΚΟΥΛΙΟΥΜΠΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.194
9.1
5.55
14.544
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.034
2.72
3.44
3.93
3.42
ΣΛΙΑΚΑ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.104
15.1
6.19
7.814
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.04
3.234
3.54
ΖΗΝΔΡΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.055
12.85
2.385
13.82
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
2.84
0.74
3.24
1.68
2.86
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.034
11.29
6.44
11.304
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
0
0
4.22
4.744
ΜΑΥΡΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
29.027
8.61
6.08
14.337
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.74
2.74
3.54
2.44
3.877
ΜΗΤΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΟΔΥΣΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.953
17.44
6.29
5.223
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
2.389
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.932
7.33
4.015
17.587
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1996
6.92
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.67
3.45
0
8.467
ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.895
7.19
7.135
14.57
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
3.51
4.55
3.55
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.87
13.4
5.61
9.86
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.39
5.22
2.25
ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.86
5.37
4.35
19.14
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.69
3.54
6.13
3.54
ΤΣΙΩΓΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.832
6.74
4.845
17.247
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.98
5.58
6.687
ΞΕΝΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.825
11.38
7.325
10.12
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
3.66
3.06
ΝΤΑΛΑΟΥΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.82
10
6.24
12.58
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.04
3
2.73
ΠΑΤΚΟΥ
ΖΩΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.815
5.93
3.535
19.35
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.43
3.1
5.76
4.46
3.6
ΜΟΥΣΤΑΚΑΚΗΣ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.749
0.22
7.335
21.194
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.2
0
7.994
ΜΠΟΥΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.737
11.99
7.82
8.927
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.35
2.34
3.237
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.725
10.37
7.355
11
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.92
3.39
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.694
11.28
3.48
13.934
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
3.81
2.14
3.14
2.604
ΓΑΛΑΝΗ
ΑΙΜΙΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.685
6.06
6.975
15.65
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2002
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
0
3.86
3.76
5.5
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ
ΑΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.68
15
3.91
9.77
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/04/2003
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.27
2.97
3.53
ΖΟΥΜΑΔΑΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.675
0.46
5.005
23.21
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.21
6.66
3.79
7.19
3.36
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.654
6.11
0
22.544
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.85
ΟΧΙ
22.544
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΚΟΥΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.629
0
4.735
23.894
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.33
6.21
5.983
6.371
ΓΟΥΣΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.61
10.13
8.2
10.28
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3.28
ΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.576
2.68
7.15
18.746
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.57
3.88
6.09
5.206
ΦΙΤΣΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.524
12
4.565
11.959
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.009
0
0
5.34
4.61
ΜΠΕΚΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.507
15.94
0.89
11.677
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
3.42
0
5.597
ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.48
6.19
4.2
18.09
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.61
3.54
3.68
3.35
ΝΟΥΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.45
10.3
5.39
12.76
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
3.14
1.86
3.69
2.27
ΚΙΝΑΛΗ
ΕΥΔΟΞΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.445
12.14
5.685
10.62
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.49
3.7
3.43
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.426
12.03
0
16.396
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2005
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
5.99
6.606
ΧΙΟΝΑ
ΣΜΑΡΩ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.391
17.17
6.105
5.116
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.116
ΟΥΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.39
11.36
2.41
14.62
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/09/2002
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
0
3.53
2.78
5.45
ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.38
7.67
7.26
13.45
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.38
0
3.91
3.83
3.33
ΚΑΤΩΠΟΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.372
5.39
7.265
15.717
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
4.08
3.77
5.924
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.362
8.15
7.355
12.857
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.669
4.381
3.807
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.275
7.63
5.625
15.02
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/07/2001
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.63
3.03
3.84
4.52
ΜΕΞΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.275
0
7.815
20.46
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
4.734
6.86
5.036
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.266
0
5.205
23.061
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.351
4.06
11.77
4.88
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.264
17.07
7.5
3.694
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0
0
0
0
0
0
2.163
ΜΑΤΤΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.255
9.24
6.615
12.4
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
7.52
2.66
ΡΟΠΑΚΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.254
3.71
5.16
19.384
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
0
6.15
6.34
6.209
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.25
6.34
4.14
17.77
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
4.11
3.42
3.88
3.34
ΣΑΜΑΡΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.229
13.82
3.625
10.784
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/1992
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.33
4.714
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.212
0.53
7.625
20.057
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
3.68
3.71
6.707
3.26
ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.21
0
3.26
24.95
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.97
2.979
4.411
9.06
4.53
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.175
4.94
6.675
16.56
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
1.83
3.06
4.65
3.22
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.165
12.3
4.225
11.64
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/2001
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.58
1.92
3.8
3.34
ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.165
13.81
7.725
6.63
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.11
2.32
2.2
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΞΑΝΘΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.145
14
7.255
6.89
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
2.12
2.97
ΚΑΤΑΠΟΔΗ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
28.05
9.18
4.56
14.31
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.24
3.73
3.5
2.76
3.08
ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.997
9.86
7.75
10.387
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1995
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
0
3.56
1.9
1.56
0
ΒΙΤΤΕ
ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
ΧΕΡΜΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.995
13.82
5.955
8.22
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/1990
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
2.78
0
1.9
1.74
ΤΡΙΓΚΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.99
18.95
6.02
3.02
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
ΚΑΠΝΙΣΗ
ΠΗΓΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.974
8.41
5.425
14.139
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.68
3.08
3.72
4.659
ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.891
15.63
0
12.261
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.94
3.8
0
0
4.521
ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.867
14.82
0
13.047
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2005
8.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.44
5.607
ΓΚΙΤΣΑ
ΑΝΘΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.83
1.35
8.18
18.3
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.7
5.49
6.8
3.31
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.79
7.91
4.66
15.22
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1994
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.38
3.56
3.68
3.37
3.23
ΝΑΠΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.741
14.48
7.57
5.691
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1994
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
3.109
1.44
0
0
0
0
0
0
ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.74
13.39
6.59
7.76
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
4.61
ΜΙΚΟΥΔΗ
ΜΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.72
8.16
7.19
12.37
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.05
2.48
3.71
3.13
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.719
10.61
2.725
14.384
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.14
3.87
0
2.48
4.894
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.703
6.26
4.33
17.113
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
3.96
1.9
3.55
3.85
3.35
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.685
12.38
7.005
8.3
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.71
3.22
3.37
ΓΙΑΓΙΑΚΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.66
9.58
4.61
13.47
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1995
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
3.49
3.47
3.38
ΣΠΑΤΙΔΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.649
0
4.7
22.949
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/08/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5.18
6.3
7.469
ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΩΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.597
5.93
4.23
17.437
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
4.84
4.274
0
2.57
3.353
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.57
5.02
3.16
19.39
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.91
3.85
5.97
5.66
ΔΕΛΗΓΚΙΑΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.53
11.95
3.31
12.27
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2002
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.02
0
3.11
3.8
3.34
ΤΣΑΝΤΙΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.49
14.8
6.49
6.2
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/2000
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.5
1.36
3.34
ΚΑΔΔΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.485
6.4
3.995
17.09
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
3.62
3.49
2.97
3.26
ΤΖΙΩΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.409
10.35
1.485
15.574
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
4.08
1.98
2.394
6.023
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.375
9.9
6.855
10.62
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.54
3.7
3.38
ΔΑΓΡΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.303
10.51
3.28
13.513
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.834
8.679
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.289
10.12
7.875
9.294
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2000
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.89
0
3.78
4.624
ΤΖΑΛΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.165
5.85
6.275
15.04
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
0
2.43
3.5
3.54
3.33
ΚΛΕΠΚΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.08
12.74
6.99
7.35
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/07/1993
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.71
2.38
2.26
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΡΙΞΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.015
8.05
4.905
14.06
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1995
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.47
0
3.52
3.67
3.4
ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.015
12.09
7.305
7.62
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.36
1.2
3.06
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
27.005
13.3
7.105
6.6
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.46
2.35
1.79
ΝΤΑΦΟΥ
ΒΑΪΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.99
11.48
6.1
9.41
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
3.82
3.34
ΠΑΠΑΗΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.98
17.39
6.55
3.04
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.98
17.81
6.95
2.22
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
ΓΙΟΒΑ
ΡΟΔΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.945
18.34
5.525
3.08
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.08
ΜΗΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.944
6.61
6.375
13.959
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.67
2.72
8.569
ΤΣΑΚΜΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.84
2.76
5.64
18.44
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.94
3.57
2.65
2.47
5.78
3.03
ΚΙΤΣΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.828
9.98
5.805
11.043
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
0.629
0
0
3.05
2.8
2.13
ΛΙΑΡΑ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.818
10.16
6.325
10.333
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
3.22
4.313
ΛΙΑΓΚΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.8
10.06
7.4
9.34
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.78
3.16
3.4
ΚΟΥΣΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.764
5
5.88
15.884
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2000
7.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.89
3.55
5.104
3.34
ΟΥΡΔΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.72
19.85
0
6.87
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/2005
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.56
0
3.31
ΣΤΟΛΤΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.716
15.5
6.63
4.586
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2001
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.326
0
0
0
2.26
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.705
16.89
6.575
3.24
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.24
ΜΠΕΡΤΖΕΜΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.675
13.67
5.235
7.77
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
2.13
3.3
ΝΤΑΡΜΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.666
6.47
4.84
15.356
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.25
1.646
2.78
5.3
3.38
ΜΑΚΡΗ
ΕΥΘΑΛΙΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.62
15.14
5.8
5.68
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
0
0
0
2.94
ΠΑΤΡΙΚΑΛΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.57
12.73
6.9
6.94
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/10/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.67
3.27
ΠΕΝΝΙΑ
ΒΕΡΝΤΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.531
17.1
0
9.431
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.23
2.99
3.211
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.48
3.33
4.43
18.72
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/12/1997
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4.06
3.46
3.8
3.4
ΓΚΟΒΑΡΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.426
3.36
4.335
18.731
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.28
3.67
3.86
5.531
3.39
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.42
13.74
7.36
5.32
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.21
0
2.11
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.405
11.67
6.775
7.96
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1997
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.86
0
1.86
1.96
2.28
ΒΑΣΣΗ
ΜΥΡΤΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.405
19.14
4.325
2.94
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΑΣΗΜΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.4
5.19
3.98
17.23
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.43
3.21
2.7
3.65
3.24
ΓΚΑΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.399
11.07
5.53
9.799
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.109
1.17
0
2.48
3.04
ΜΠΙΤΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.31
15.75
6.78
3.78
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
0
0
0
ΠΑΛΑΠΑΪΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.309
16.88
0
9.429
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/2006
7.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.429
ΣΑΛΑΜΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.28
11.97
7.59
6.72
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
2.56
2.24
ΔΑΛΚΑΛΙΤΣΗ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.255
15.86
4.785
5.61
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/2003
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.01
0
2.6
ΖΑΓΓΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.196
4.69
1.825
19.681
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
2.99
3.2
0
5.65
6.31
ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.195
18.92
3.875
3.4
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/10/2004
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.105
0
7.325
18.78
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
7.63
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.39
3.96
3.74
3.47
3.22
ΑΔΑΜΟΥ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.06
10.89
0
15.17
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
4
3.78
1.089
1.88
3.37
ΝΥΧΤΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.05
0
7.05
19
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
4.05
3.99
3.92
3.23
ΓΩΓΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
26.033
5.55
4.93
15.553
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/12/1997
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
4.263
2
3.8
1.64
ΦΑΪΤΑΤΖΙΑΔΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.995
0
5.235
20.76
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/11/2001
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.06
3.79
3.92
7.289
3.701
ΘΕΟΦΙΛΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.99
14.79
7
4.2
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.34
2.86
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.97
13.27
2.41
10.29
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
0
3.33
1.1
2.84
ΣΑΜΑΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.96
16.23
5.58
4.15
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
3.41
ΜΟΥΣΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.96
15.15
3.44
7.37
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.19
1.8
3.38
ΣΠΗΛΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.95
10.21
3.16
12.58
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/2002
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.69
2.33
1.94
1.96
1.66
ΤΖΙΩΤΑΚΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.93
15.8
7.22
2.91
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.93
10.07
6.81
9.05
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
8.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.9
0
3.27
2.04
2.84
ΓΚΑΤΖΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.926
9.02
2.605
14.301
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.58
3.88
3.841
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.91
8.68
4.61
12.62
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/2001
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.7
3.3
3.56
0.84
3.22
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.9
15.08
7.49
3.33
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1991
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.33
ΚΟΛΙΟΚΙΤΣΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.782
2.92
4.325
18.537
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.33
2.82
5.897
3.43
ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.745
9.88
5.825
10.04
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
3.21
3.38
ΝΤΟΥΒΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.695
13.35
2.565
9.78
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.78
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
ΑΝΝΑ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.681
7.59
7.485
10.606
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/07/1995
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.27
3.856
ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.673
12.2
2.86
10.613
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/10/2003
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.57
3.623
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.665
0
7.055
18.61
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
3.97
3.93
3.81
3.21
ΓΥΦΤΑΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.63
14.04
6.64
4.95
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.64
3.31
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.575
17.3
5.375
2.9
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/01/2003
7.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
ΡΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.575
11.8
6.235
7.54
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.06
1.84
2.35
2.29
ΠΑΠΑΡΝΑΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.49
10.1
3.95
11.44
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.39
4.65
3.4
ΨΩΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.475
18.75
4.115
2.61
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1998
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.61
ΔΑΚΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.47
5.26
4.83
15.38
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1996
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.69
4.89
3.11
3.49
1.2
ΤΣΑΛΙΜΗ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.466
0
6.11
19.356
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.366
1.714
0
0
0
0
0
5.537
6.519
3.22
ΓΑΛΑΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.44
12.83
6.29
6.32
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.02
1.59
0
1.71
ΣΙΣΩΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.39
4.32
4.94
16.13
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.53
3.48
6.12
ΟΡΤΑΞΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.36
13.88
5.5
5.98
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/11/2004
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
0
3.26
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.331
0
5.39
19.941
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1999
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.3
4.02
5.141
3.35
3.13
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.295
5.92
5.005
14.37
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/02/2000
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
4.86
1.92
3.72
1.99
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.295
4.45
6.285
14.56
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.34
3.19
3.81
3.86
3.36
ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.29
7.37
5.24
12.68
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.55
3.05
1.2
4.02
3.86
0
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.285
5.84
7.225
12.22
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1999
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.04
0
3.17
3.76
3.25
ΜΠΙΜΠΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.27
0
6.28
18.99
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1994
8.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.79
1.7
3.53
2.57
8.4
ΛΙΑΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.261
14.13
0
11.131
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.857
6.274
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.256
7.81
5.625
11.821
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/2001
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
1.87
6.391
1.68
ΓΑΤΣΙΑΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.247
15.41
3.8
6.037
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.37
0
3.667
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
ΦΙΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.229
6.78
4.62
13.829
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.419
0.32
2.873
3.917
3.3
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.225
14.63
7.295
3.3
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/09/2005
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.191
6.41
5.44
13.341
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
5.7
5.63
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.177
0
4.44
20.737
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/1994
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
4.51
3.06
3.51
5.847
ΠΡΟΚΟΠΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.165
5.73
5.925
13.51
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1996
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.88
3.81
3.84
1.98
ΚΟΡΜΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.143
0
5.51
19.633
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/01/2004
6.45
ΟΧΙ
19.633
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.115
14.58
6.715
3.82
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/1998
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.62
0
2.2
ΖΑΡΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.044
7.67
1.72
15.654
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
2.08
4.464
4.06
2.23
ΜΑΝΤΖΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
25.02
0
2.01
23.01
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1999
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7.92
3.56
3.53
4
ΜΑΡΓΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.925
11.15
6.275
7.5
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
1.86
2
1.66
ΣΙΜΙΝΤΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.905
4.07
4.235
16.6
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/02/1993
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.067
3.233
0
0.88
0
0
0
3.26
3.16
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.895
3.78
3.005
18.11
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1998
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.03
2.53
2.72
3.5
5.12
3.21
ΜΠΟΪΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.885
16.17
5.515
3.2
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2
ΦΑΒΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.865
15.53
7.355
1.98
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/2000
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
ΠΟΥΡΓΙΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.841
0
5.79
19.051
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.69
6.16
3.47
4.731
ΞΗΡΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.835
10.73
4.475
9.63
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.28
3.09
3.26
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.817
15.49
0
9.327
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
6.567
ΝΑΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.81
9.1
3.85
11.86
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/2003
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
2.67
3.52
0.46
2.24
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
ΙΣΜΗΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.767
13.62
4.56
6.587
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.587
ΜΑΝΤΖΑΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.74
8.68
0
16.06
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/11/2003
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.72
4.007
4.341
3.991
ΛΙΑΚΑ
ΣΤΕΛΛΑ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.7
16.67
6.06
1.97
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.97
0
ΣΑΜΑΡΕΝΤΣΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.68
8.2
6.04
10.44
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.42
3.61
3.41
ΣΠΑΝΟΛΙΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.666
7.03
5.57
12.066
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/2000
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.96
3.9
0.48
3.726
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.665
7.31
7.055
10.3
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.24
3.34
1.72
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.65
16.25
6.3
2.1
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
ΚΟΤΣΙΜΠΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.554
5.68
3.445
15.429
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/1998
8.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.34
3.896
5.943
3.25
ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΑΟΥΜ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.523
10.48
1.69
12.353
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
4.71
3.863
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΟΜΝΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.495
8.42
7.205
8.87
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2003
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.68
3.84
3.35
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.49
8.71
5.24
10.54
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1993
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.45
3.88
3.21
ΚΑΡΑΛΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.46
16.15
4.94
3.37
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/2004
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.37
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.435
16.08
5.205
3.15
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/08/2003
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.15
ΓΚΑΜΖΕΛΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.425
4.84
2.925
16.66
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1999
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.98
4.2
3.4
4.84
2.24
ΠΑΤΡΑ
ΝΑΟΥΜΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.416
0
7.13
17.286
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.71
4.04
4.95
4.586
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.405
12.47
6.175
5.76
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.63
3.13
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.363
16.51
5.32
2.533
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
6.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
2.304
ΠΟΘΗΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.359
7.85
6.04
10.469
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/2001
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
1.783
2.354
5.76
ΧΑΣΠΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.329
2.96
1.575
19.794
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/01/2004
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.76
3.72
6.34
4.974
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.315
9.71
4.455
10.15
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/11/2002
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.46
3.56
3.13
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ06
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
24.28
13.86
7.19
3.23
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0