ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.52
0
0
3.52
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/07/1998
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.52
0
0
0
0
0
0
ΚΟΛΩΝΑ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.368
0
0
15.368
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/04/2003
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.111
3.523
7.733
ΦΡΑΓΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.834
0
0
8.834
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
8.4
ΣΟΥΝΙΤΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.55
6.55
0
0
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΠΟΛΙΤΩΦ
ΣΑΠΦΩ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.543
0
0
6.543
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/02/2000
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.889
3.654
ΓΟΥΒΙΩΤΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.389
0
0
0.389
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/01/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
35.411
0
0
35.411
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
9.067
17.467
8.467
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
27.344
0
0
27.344
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2000
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.577
17.333
8.433
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.165
0
0
19.165
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.76
9.133
0
0
0
4.977
3.294
ΠΑΣΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.964
6.25
0
1.714
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.714
ΜΠΑΛΤΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.555
2.63
0.925
0
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1997
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.366
0
0
0.366
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.114
0
0
0.114
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΜΠΑΡΜΠΕΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΩΚΡΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
64.828
0
0
64.828
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1984
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.809
7.219
8.6
5.7
9.167
8.467
9.133
0
8.733
0
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
58.352
0
0
58.352
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/1993
8.39
ΟΧΙ
44.37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
0
3.383
1.966
ΣΑΡΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.7
19.7
0
0
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΣΣΟΥΔΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.5
19.5
0
0
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΙΛΕΝΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.38
18.38
0
0
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/12/2002
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΓΗΣ
ΤΡΥΦΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.53
16.53
0
0
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/04/2003
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΛΑΝΗ
ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ
ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.06
15.06
0
0
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14
14
0
0
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2004
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.95
13.95
0
0
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.07
11.07
0
0
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/10/1994
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.413
9.91
0
0.503
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.41
10.41
0
0
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
7.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.736
9.61
0
0.126
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.126
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.2
7.2
0
0
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/03/2003
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗ
ΓΚΟΛΦΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.48
5.48
0
0
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/07/2003
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.08
3.94
1.14
0
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΖΟΥΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
3.32
3.32
0
0
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
1.097
0
0
1.097
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/07/1997
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0
0
ΜΑΖΩΝΑΚΗ
ΕΛΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.67
0.67
0
0
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΦΛΩΡΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
30/09/1993
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
ΤΣΑΡΠΕΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.423
0
0
0.423
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/05/2001
8.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.423
0
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.137
0
0
0.137
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/07/1997
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
ΣΙΑΦΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.091
0
0
0.091
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/08/2002
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.091
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.069
0
0
0.069
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/06/2000
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.069
ΤΣΑΝΔΗΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
0.023
0
0
0.023
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
08/07/1997
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
64.144
0
0
64.144
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/1982
5.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.133
7.867
8.233
3.477
9.133
8.933
8.833
9.533
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
63.344
0
0
63.344
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1997
6.58
ΟΧΙ
37.711
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.7
7.767
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
52.366
0
0
52.366
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1984
6.01
ΟΧΙ
26.922
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
8.7
8.144
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
50.632
0
0
50.632
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/08/1996
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
5.891
0
0.934
10.804
2.566
17.333
7.805
ΛΙΟΤΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
49.522
0
0
49.522
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/05/1993
6.49
ΟΧΙ
26.122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.733
14.667
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
47.4
0
0
47.4
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/03/1994
5.54
ΝΑΙ
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
ΜΥΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
43.347
16.18
0
27.167
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.633
9.1
9.433
ΚΥΔΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
36.983
8.96
0
28.023
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1993
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
5.451
7.066
5.897
3.223
2.503
2.557
ΒΑΒΛΕΚΑ
ΛΕΥΚΟΘΕΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
36.433
0
0
36.433
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2001
7.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.933
8.833
9.533
ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
32.565
0
0
32.565
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/01/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.911
0
8.7
0
0
0
8.667
5.033
0
3.254
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.749
0
0
31.749
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1995
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
3.051
10.541
0
8.633
0
8.7
0
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.588
10.04
0
21.548
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/07/1988
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
3.634
3.966
0
8.233
0.64
0
0
0
1.143
ΛΑΖΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
31.037
0
0
31.037
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1987
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.194
1.029
0
0
8.152
8.933
1.829
8.9
ΚΟΥΦΑΛΕΞΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
30.015
8.75
0
21.265
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1996
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.383
0
9.133
3.514
1.737
1.051
2.446
0
ΛΙΑΣΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.611
0
0
29.611
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
7.41
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.897
1.794
3.886
3.931
4.709
4.869
5.029
3.497
ΜΑΜΟΥΖΕΛΛΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
29.527
14.37
0
15.157
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/03/2001
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.126
4.831
5.414
0
2.34
0.446
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.923
7.11
0
21.813
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.564
0
0
5.767
0
2.183
8.3
0
0
0
ΛΙΑΓΚΑ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
28.519
20.69
0
7.829
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.594
0
6.686
ΜΑΝΔΑΛΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
27.28
0
0
27.28
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/1990
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.143
3.771
8.96
0
2.286
4.303
3.149
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
27.133
18.1
0
9.033
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1987
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΥΙΤΣΜΕ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
26.3
0
0
26.3
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
5.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
7.833
9.533
ΤΣΑΜΟΥΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.977
22.12
0
2.857
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/05/1997
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.857
ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.911
0
0
24.911
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
7.523
6.771
3.143
1.714
2.194
ΤΣΑΜΑΤΑΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.56
0
0
24.56
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/01/1999
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
0.96
0
3.817
4.777
4.743
7.177
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.527
0
0
24.527
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1993
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
0
5
0
2.457
0
0
4.08
9.367
ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.475
19.42
1.535
3.52
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.503
0
2.389
ΖΟΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΙΑΓΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.324
14.88
1.95
7.494
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2002
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.611
3.883
0
0
ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
24.063
0
0
24.063
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/05/1978
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.177
9.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.2
0
0
3.086
ΣΦΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.971
19.38
0
4.591
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2001
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
0
2.934
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.931
0
0
23.931
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
5.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.074
7.103
1.623
4.023
1.897
6.211
ΛΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.147
4.82
0
18.327
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/02/2005
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.96
7.833
9.533
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.06
23.06
0
0
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1988
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.031
0
0
23.031
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1972
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
7.967
7.167
0
0
2.137
1.291
2.149
0
0
1.189
ΧΑΤΖΑΚΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
23.014
0
0
23.014
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/04/1998
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
4.274
4
4.82
2.663
2.674
1.314
ΚΙΝΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.984
22.47
0
0.514
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/2005
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.514
ΓΕΝΗΤΣΑΡΙΩΤΟΥ-ΓΕΩΡΓΑ
ΜΥΡΣΙΝΗ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.894
0
0
22.894
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1984
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.439
5.035
2.823
1.257
3.211
1.791
0
0
3.337
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.834
20.32
0
2.514
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
ΜΑΛΤΕΖΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.758
0
0
22.758
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.515
6.139
2.88
7.767
0
0
0.457
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.689
22.19
0.065
0.434
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
ΧΟΝΤΖΕΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.56
17.6
0
4.96
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2002
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.669
3.291
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.54
19.78
0
2.76
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/09/2005
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.76
ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.343
19.44
0
2.903
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/06/2005
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.903
ΠΡΟΦΕΡ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.294
21.3
0
0.994
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
ΚΑΤΣΕΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.291
20.92
0
1.371
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1988
5.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.371
ΚΑΚΑΡΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.284
20.25
0
2.034
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.237
0
0
22.237
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.78
2.08
7.56
8.2
0.617
0
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.155
0
0
22.155
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
8.398
0
3.633
8.067
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΛΑΚΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.115
14.36
0
7.755
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1997
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.646
0
0
5.767
0
0
0
0
0
0.343
ΜΠΕΚΙΩΤΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
22.09
22.09
0
0
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2000
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.97
16.49
0
5.48
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.48
ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.85
21.85
0
0
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2003
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.586
18.3
0
3.286
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2004
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
ΤΣΟΥΚΑΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.46
21.46
0
0
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2000
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.406
18.84
0
2.566
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.566
ΠΕΪΚΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.38
21.38
0
0
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/2002
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.36
21.36
0
0
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1997
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΤΣΑΚΙΩΤΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.173
20.19
0
0.983
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
0.96
ΛΟΥΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.09
21.09
0
0
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΘΩΜΑΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
21.02
6.34
0
14.68
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.771
0.617
3.02
1.051
2.549
0
3.671
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.747
17.97
0
2.777
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/07/2002
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.777
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.683
17.38
0
3.303
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/04/2004
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.617
18.44
0
2.177
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.177
ΛΟΥΛΟΥΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.61
20.61
0
0
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΙΑΚΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.453
20.43
0
0.023
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.023
ΣΑΛΔΑΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.433
0
0
20.433
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.8
0
0
5.767
7.867
0
0
0
0
0
ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.41
20.41
0
0
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.37
20.37
0
0
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΥΡΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.274
0
0
20.274
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2001
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.617
5.006
1.76
9.92
2.971
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.231
18.6
0
1.631
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.631
ΦΡΑΤΖΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.08
20.08
0
0
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΑΝΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.067
19.29
0
0.777
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2005
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.411
0.366
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
20.063
19.88
0
0.183
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2003
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΝΤΟΥΝΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.959
0
0
19.959
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
0
1.794
1.931
7.4
0
0
0
ΜΠΑΚΕΛΛΑ
ΟΛΓΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.936
17.49
0
2.446
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/02/2001
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.446
ΔΕΣΥΠΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.67
19.67
0
0
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2005
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.65
19.65
0
0
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/2006
5.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.645
18.09
1.555
0
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/2003
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.57
19.57
0
0
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
25/04/2001
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.336
13.49
0
5.846
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/02/2006
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.846
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.299
18.01
0
1.289
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/07/2000
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.289
ΠΑΡΔΑΛΗ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.27
19.27
0
0
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/09/2004
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.216
17.25
0
1.966
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2003
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
ΤΣΟΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.034
17.8
0
1.234
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2006
8.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
ΣΙΜΕΛΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
19.024
14.27
0
4.754
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1992
5.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.691
3.063
ΣΥΚΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.94
18.94
0
0
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/2001
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΙΣΙΚΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.91
18.91
0
0
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΠΑ
ΝΑΤΑΣΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.88
18.88
0
0
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/03/2006
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.804
18.69
0
0.114
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
0
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.763
16.82
0
1.943
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
6.55
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
1.349
ΛΙΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.753
15.19
0
3.563
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
3.037
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΛΗΜΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.74
18.74
0
0
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.737
0
0
18.737
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.029
0
1.074
4.329
3.794
4.717
1.794
ΠΑΠΑ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.593
13.93
0
4.663
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2004
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.663
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.424
17.19
0
1.234
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/2005
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.234
ΤΣΙΩΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.314
0
0
18.314
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
23/11/1982
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.691
6.64
4.983
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.24
18.24
0
0
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2005
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.22
18.22
0
0
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.18
18.18
0
0
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/03/2003
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΟΥΜΠΑΡΗΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.061
15.25
0
2.811
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/1987
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.811
ΤΡΙΒΑΡΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
18.041
16.99
0
1.051
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/2002
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
ΘΩΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.971
0.22
0
17.751
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.897
0
0
0
0
2.969
2.857
1.897
1.943
1.189
ΔΙΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.97
17.97
0
0
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.906
17.38
0
0.526
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/11/2000
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
ΓΕΩΡΓΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.903
0
0
17.903
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1990
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
8.4
0
0
0
0
3.2
1.223
0
1.28
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.897
0
0
17.897
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1998
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.103
1.497
0
6.583
0.926
2.789
ΧΑΤΖΗΣΙΔΕΡΗ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.89
17.89
0
0
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.873
0
0
17.873
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1998
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.38
4.65
3.96
3.037
0
2.846
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.756
15.63
0
2.126
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/09/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
0.663
0
0.434
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.64
17.64
0
0
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/2003
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΙΣΣΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.588
0
0
17.588
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1999
5.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.377
7.911
9.3
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.5
17.5
0
0
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΚΟΥΦΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.47
17.47
0
0
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΓΟΥΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑ
ΑΒΡΑΑΜ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.437
16.02
0
1.417
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2003
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
0
0.434
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.38
17.38
0
0
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΔΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.264
13.85
0
3.414
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2001
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.866
0
0.549
ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.215
17.21
0.005
0
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2004
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ
ΕΥΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.194
10.26
0
6.934
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.571
2.626
ΤΡΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.19
17.19
0
0
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΛΙΓΚΑΡΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.19
17.19
0
0
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2005
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΙΛΕΜΕΖΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.06
17.06
0
0
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/05/2004
7.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΚΑΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.038
0
0
17.038
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/05/1985
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.417
2.949
0
8.067
0
0
0
0
2.606
0
0
0
0
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.03
17.03
0
0
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2006
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
17.029
0
0
17.029
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1993
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.994
3.554
0
0
0
0
1.269
1.646
3.806
2.56
2.057
1.029
0.114
ΠΕΤΣΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.93
16.93
0
0
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/03/2002
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.863
16.36
0
0.503
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/03/2004
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΚΑΤΡΑΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.856
16.17
0
0.686
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1994
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.686
ΓΚΟΥΡΛΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.83
16.83
0
0
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/2003
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΕΡΑΦΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.82
16.82
0
0
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/04/2005
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΟΚΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.771
16.2
0
0.571
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2004
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΛΑΜΑΤΩ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.663
0
0
16.663
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1983
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.68
6.9
0
0
2.737
3.346
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.43
16.43
0
0
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/03/2002
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΛΑΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.43
16.43
0
0
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2004
7.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.414
0
0
16.414
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.16
0
0
0
1.84
0.983
0.834
0.571
4.857
3.169
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.395
16.32
0.075
0
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/12/1993
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.37
16.37
0
0
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.3
0
0
16.3
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/1997
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.931
5.111
2.914
1.714
1.074
1.554
0
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.295
14.81
1.485
0
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.27
16.27
0
0
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.27
16.27
0
0
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
6.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΓΑΛΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.19
16.19
0
0
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/11/2000
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΥΣΜΑΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.17
16.17
0
0
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΛΑΠΕΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
16.08
16.08
0
0
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/1988
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΣΣΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.99
15.99
0
0
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2001
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.981
3.41
0
12.571
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.017
2.423
2.469
2.377
2.286
ΤΑΜΙΩΛΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.953
15.45
0
0.503
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2001
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΙΩΣΗΦ
ΒΑΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.94
15.94
0
0
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΦΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.928
0
0
15.928
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1988
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.629
7.733
0
3.646
0.229
1.189
0
0
0
0.503
0
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.88
15.88
0
0
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΧΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.85
15.85
0
0
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2004
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.77
15.77
0
0
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/09/2006
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.744
11.63
0
4.114
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/08/1990
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.491
1.623
0
ΓΑΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.7
15.7
0
0
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.26
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.577
0
0
15.577
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.257
7.6
0
1.96
2.76
0
0
0
ΖΟΥΛΙΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.38
15.38
0
0
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2004
7.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΠΑΖΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.331
0
0
15.331
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.76
1.726
1.006
0
1.577
0
5.263
0
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.3
15.3
0
0
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΤΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.27
15.27
0
0
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΟΥΜΠΑΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.229
0
0
15.229
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.537
7.046
0
1.646
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.22
15.22
0
0
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1998
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.15
15.15
0
0
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.13
15.13
0
0
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΡΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
15.03
15.03
0
0
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2003
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.92
14.92
0
0
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΟΥΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.891
0
0
14.891
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/02/1997
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.394
1.246
3.177
2.926
0
1.189
2.96
ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.864
14.59
0
0.274
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/12/2003
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.274
0
0
ΚΟΚΚΙΝΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.58
14.58
0
0
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2004
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.429
3.2
0
11.229
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1997
6.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.429
7.8
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.41
14.41
0
0
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/10/2004
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΥΛΙΑΣΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.4
14.4
0
0
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/1995
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.4
14.4
0
0
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΡΔΑΝΑ
ΚΟΡΑΛΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.355
8.64
1.715
4
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2004
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
1.029
1.051
ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.32
14.32
0
0
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/03/2006
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.19
14.19
0
0
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2001
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.186
13.66
0
0.526
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2002
7.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
ΖΙΟΥΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.114
0
0
14.114
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1980
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.783
4.023
6.114
0.526
1.669
ΒΙΤΣΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
14.11
14.11
0
0
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2006
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΔΡΟΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.83
13.83
0
0
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/02/2001
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΧΑΡΙΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.79
13.31
0
0.48
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΣΙΤΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.77
13.77
0
0
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2005
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.76
13.76
0
0
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/10/2005
5.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.706
13.18
0
0.526
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
ΜΠΟΖΙΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.59
13.59
0
0
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2003
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΩΣΤΙΚΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.521
11.16
0.075
2.286
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.189
0.549
0.549
ΠΑΤΑΡΓΙΑ
ΟΛΓΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.5
13.5
0
0
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/05/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΥΚΑΛΛΟΥ
ΛΟΥΚΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.47
13.47
0
0
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΤΙΜΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.44
13.44
0
0
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/2003
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΟΤΣΗ
ΣΤΕΛΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.4
13.4
0
0
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/12/1999
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΡΑΤΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.349
0
0
13.349
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1996
6.03
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
3.086
2.263
0
0
0
ΧΟΛΕΒΑ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.25
13.25
0
0
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2006
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΧΑΡΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.243
10.52
0
2.723
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/1993
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
2.231
0
0
ΓΚΟΤΖΟΡΙΔΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.18
13.18
0
0
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΗΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
13.13
13.13
0
0
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/2004
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.956
12.11
0
0.846
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1996
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
0
0.594
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.906
0
0
12.906
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1988
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
0
0
0
0
3.406
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.9
12.9
0
0
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/02/2003
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΩΖΕΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.833
0
0
12.833
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/1992
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0.571
1.211
4.217
0
0
0
0
ΠΑΤΡΑΣΚΑΚΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.83
12.35
0
0.48
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/2004
7.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.72
12.72
0
0
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/2004
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΙΤΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.58
12.58
0
0
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2005
8.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.51
12.51
0
0
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2005
7.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΣΤΟΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.5
12.5
0
0
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2000
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΦΤΟΥΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.489
11.94
0
0.549
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2005
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.47
12.47
0
0
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
ΖΩΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.414
9.74
0
2.674
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/06/2003
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0.571
0.526
0.983
ΑΥΓΕΡΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.399
11.85
0
0.549
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0
0
ΓΙΑΝΝΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.37
12.37
0
0
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/2002
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.35
12.35
0
0
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/11/2005
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΟΥΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.262
1.44
0.205
10.617
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/11/1999
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.554
2.194
2.286
2.103
0.48
ΚΑΛΑΝΤΖΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.21
12.21
0
0
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/2002
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΤΕΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.2
12.2
0
0
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/2001
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ
ΜΥΡΤΩ
ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.19
12.19
0
0
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.18
12.18
0
0
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2005
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΡΜΕΝΤΣΕΛΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.13
12.13
0
0
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΡΚΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.12
12.12
0
0
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
7.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΚΡΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12.07
12.07
0
0
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1993
6.2
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΣΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
12
10.88
0
1.12
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/04/2002
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.97
11.97
0
0
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
5.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.947
0
0
11.947
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/11/1985
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.667
3.063
1.806
0.411
0
0
0
0
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.9
11.9
0
0
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.819
11.43
0
0.389
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/09/2003
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.389
ΜΠΙΤΑΚΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.78
11.78
0
0
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
5.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΧΜΟΥΚΙΩΤΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.771
0
0
11.771
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1985
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
0
0
0
0
2.906
0
0
0
0
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.74
11.74
0
0
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/12/2002
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.716
0
0
11.716
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/11/1993
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.85
5.59
2.047
0.229
0
0
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.62
11.62
0
0
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/04/2005
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.6
0
0
11.6
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/11/1994
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.657
2.811
3.246
3.886
0
0
0
0
ΛΑΓΙΩΤΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.596
0
0
11.596
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/05/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.834
0
5.078
3.067
0
0.617
0
0
0
0
0
0
ΔΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.577
0
0
11.577
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/06/1989
5.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.594
0
0
0
0
3.989
0
0
0
0
0
1.12
2.034
0.891
0.949
ΜΑΓΓΟΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.519
0
0
11.519
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1986
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.251
2.834
4.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΟΥΜΚΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.47
11.47
0
0
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/04/2006
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΑΡΑΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.47
11.47
0
0
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/05/2006
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΟΜΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.42
11.42
0
0
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΦΕΤΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΑΝΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.41
11.41
0
0
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.351
9.18
0
2.171
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/2004
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0.937
0.663
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.333
10.83
0
0.503
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2002
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΠΡΟΚΟΠΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.325
0
0
11.325
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
27/02/1993
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.309
0
0
3.233
3.783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΡΤΖΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.26
11.26
0
0
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΝΟΥΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.23
11.23
0
0
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/2006
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΨΑΡΡΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.19
11.19
0
0
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/12/2004
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.16
11.16
0
0
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/10/1994
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.157
6.38
0
4.777
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2005
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.777
ΜΠΕΤΣΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.131
0
0
11.131
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/02/1979
5.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.056
1.792
2.816
2.336
2.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
0
0
ΓΚΙΟΥΡΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΒΟΓΔΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.1
11.1
0
0
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/12/2005
7.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΒΕΡΚΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11.018
0
0
11.018
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/03/1981
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.4
2.978
0
0
0.64
0
0
0
0
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
11
11
0
0
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/1995
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΣΑΝΗ
ΧΡΥΣΑΥΓΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.94
10.94
0
0
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/04/2003
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.89
10.89
0
0
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2002
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.85
10.85
0
0
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΛΙΣΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.823
0
0
10.823
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.286
8.537
0
0
0
ΣΙΜΟΥΛΗ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.56
10.56
0
0
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2005
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΕΝΑΚΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.531
9.64
0
0.891
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/07/1992
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0.411
ΤΣΙΝΤΑΡΗ
ΑΡΓΥΡΩ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.467
9.53
0
0.937
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.937
ΚΑΠΑΪΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.4
10.4
0
0
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/10/1999
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΓΓΕΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.394
0.66
0
9.734
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1993
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.363
2.606
3.234
1.463
0.069
ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.377
9.92
0
0.457
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/09/2003
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
ΑΒΕΡΚΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.29
10.29
0
0
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2003
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΗΛΙΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.19
10.19
0
0
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/05/2005
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΔΑΜΟΥ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.154
0
0
10.154
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.7
0
0
0
0
2.454
0
0
0
0
ΜΑΜΑΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.146
0
0
10.146
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/1999
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
2.034
4.82
1.6
1.12
0
0
ΠΟΡΙΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.109
0
0
10.109
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/09/1994
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.091
2.88
3.137
0
0
0
0
ΚΕΡΑΜΑΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.09
9.85
0
0.24
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.24
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.06
10.06
0
0
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/01/2006
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.04
10.04
0
0
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1983
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΑΒΡΙΗΛ
ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
10.003
0
0
10.003
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/1993
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.303
0
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.954
0
0
9.954
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/2000
6.28
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.977
2.229
1.554
0.549
3.646
0
ΜΑΡΟΥΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.863
0
0
9.863
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2000
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
2.629
1.966
1.726
1.737
ΤΣΙΤΣΙΛΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.851
0
0
9.851
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/04/2003
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
4
3.863
0
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.7
9.7
0
0
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2000
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.666
0
0
9.666
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/01/1993
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.806
2.469
2.626
2.766
ΛΑΘΟΥΡΗ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.664
7.47
0
2.194
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/10/2002
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
0.48
0.503
0
0
ΜΑΡΚΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.633
0
0
9.633
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/12/1983
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
4.933
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΗΚΟΥΛΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.63
9.63
0
0
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1996
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΟΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.57
9.57
0
0
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/12/2002
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.566
0
0
9.566
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1994
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
2.126
0
1.623
1.417
1.326
0.583
0
1.463
ΠΑΓΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.56
9.56
0
0
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2000
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΡΙΤΟΥ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.54
9.54
0
0
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2005
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.39
9.39
0
0
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2002
7.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΝΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.28
0
0
9.28
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2000
6.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.937
1.28
3.92
0.526
0.617
0
0
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.234
0
0
9.234
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
2.789
3.017
1.691
ΒΛΑΧΟΥΤΣΟΥ
ΘΕΤΙΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.211
0
0
9.211
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/05/2002
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
1.326
0.549
6.251
0.503
0
ΓΙΑΖΙΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.06
9.06
0
0
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/2003
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΪΝΑ
ΖΩΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.02
9.02
0
0
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/2004
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
9.014
0
0
9.014
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/1996
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
0
3.65
2.85
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.977
0
0
8.977
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.44
0
0
3.686
0
0.526
0.937
0.389
ΜΟΥΤΣΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.937
6.24
0
2.697
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/07/2005
6.94
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0.891
0.754
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.929
0
0
8.929
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.549
0
3.5
0.594
1.531
0.754
0
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.91
8.91
0
0
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/12/2005
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΛΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.816
0
0
8.816
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
30/07/1998
6.37
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
0
3.09
3.84
0
0
0
ΒΕΡΙΓΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.77
6.88
1.89
0
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/06/2004
5.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.76
8.76
0
0
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/2002
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΟΒΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.736
0
0
8.736
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/04/1978
5.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.633
0
0
2.103
0
0
0
0
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.72
8.72
0
0
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/03/1999
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.674
0
0
8.674
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2000
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.423
0.594
1.177
1.257
0.503
1.463
1.257
ΓΑΖΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.657
0
0
8.657
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1995
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.417
0
3.149
1.646
1.554
0.434
0.457
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.5
8.5
0
0
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΑΓΑΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.461
7.41
0
1.051
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/08/1987
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
0.503
ΚΟΥΦΟΔΗΜΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.434
0
0
8.434
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/2002
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.891
4.96
2.583
ΡΑΠΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.423
0
0
8.423
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/05/1996
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.474
3.966
1.063
1.92
ΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.41
8.41
0
0
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/2000
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.377
7.6
0
0.777
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2000
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
ΚΟΥΦΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.331
0
0
8.331
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1989
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.246
2.72
2.194
1.577
ΚΑΤΣΙΝΗ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.3
8.3
0
0
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/09/2005
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.28
0
0
8.28
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/05/1992
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.994
0
2.286
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.22
8.22
0
0
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/04/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΡΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.19
8.19
0
0
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/10/1993
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΕΛΤΣΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.19
8.19
0
0
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/1994
6.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΖΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.13
8.13
0
0
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.08
8.08
0
0
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1998
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.07
8.07
0
0
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/2002
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
8.05
8.05
0
0
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/12/2004
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΠΑΜΦΙΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.99
0
0
7.99
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/1990
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΑΤΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.761
5.19
0
2.571
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/2005
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.726
0.846
0
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.749
0
0
7.749
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/09/1987
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.789
0
0
0
0
2.96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.68
7.68
0
0
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2004
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.58
7.58
0
0
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/10/2001
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΜΠΟΥΡΗ-ΛΑΜΠΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.55
0
0
7.55
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1986
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
0
0
ΒΕΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.5
0
0
7.5
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/10/1997
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΕΛΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.47
7.47
0
0
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΡΙΝΤΖΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.43
7.43
0
0
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/05/2001
5.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.383
0
0
7.383
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/04/2002
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
3.737
0.617
1.749
0
0
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.38
7.38
0
0
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/02/2005
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΤΣΟΥΔΗ
ΠΑΥΛΙΝΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.29
7.29
0
0
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/07/2006
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΡΟΥΧΩΤΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.289
0
0
7.289
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/02/1995
5.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.263
0
2.843
0
0.183
0
0
ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.25
7.25
0
0
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/10/1999
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.23
6.27
0
0.96
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/01/1996
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.434
ΣΙΜΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.2
0
0
7.2
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/09/1995
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.166
0
0
7.166
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1997
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.217
0
0
1.371
1.28
1.394
0
0.903
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.16
7.16
0
0
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/04/2003
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΝΟΤΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.12
0
0
7.12
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2000
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
2.777
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΣΗΜΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.08
7.08
0
0
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/12/2005
7.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
7.067
6.61
0
0.457
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
6.19
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΓΚΑΡΕΛΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.921
5.63
0
1.291
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2000
5.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.583
0.457
0.251
ΝΑΚΟΥ
ΝΑΥΣΙΚΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.91
6.91
0
0
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1997
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.86
6.86
0
0
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/07/2004
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.829
3.82
0
3.009
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.009
ΜΠΡΙΣΙΜΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.82
6.82
0
0
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/07/1997
5.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΪΜΑΝΑΚΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.685
6.12
0.565
0
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/2002
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.673
6.49
0
0.183
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/10/2004
7.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.629
0
0
6.629
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/2003
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.263
1.874
0.48
ΛΥΜΠΕΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.621
0
0.05
6.571
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
2.823
0
0.48
0
0
0.869
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.617
0
0
6.617
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/08/1980
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.571
0
2.651
0.891
0.503
0
0
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.583
5.52
0
1.063
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/06/1997
7.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.063
0
0
ΛΕΤΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.58
3.64
0
2.94
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/05/1994
5.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.94
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.563
6.38
0
0.183
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/09/2005
8.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.183
0
ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.52
6.52
0
0
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/12/2003
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΣΤΕΡΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.467
5.85
0
0.617
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1997
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229
0
0.389
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.41
6.41
0
0
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/04/2002
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.36
6.36
0
0
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/11/1995
8.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΣΥΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.326
0
0
6.326
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2005
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.074
5.251
ΛΙΤΙΝΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.309
0
0
6.309
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/09/2001
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.531
0.983
0.526
1.12
2.149
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΙΡΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.271
4.9
0
1.371
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/2004
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0.846
ΓΑΖΩΝΑΣ
ΘΩΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.22
6.22
0
0
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/03/2003
6.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.063
5.72
0
0.343
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/12/2002
5.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.343
ΔΑΡΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
6.05
6.05
0
0
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
06/07/2005
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΕΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.977
0
0
5.977
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/2002
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.686
1.577
1.714
ΜΠΑΜΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.88
5.88
0
0
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/12/2003
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΖΕΡΒΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.794
0
0
5.794
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/12/2002
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.029
1.691
1.566
1.509
ΔΑΝΤΣΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.766
2.52
0
3.246
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2001
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
0
1.737
0.594
0
0.48
ΧΑΛΚΙΑ
ΑΣΑΝΩ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.76
0
0
5.76
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/09/1993
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.726
0
0
0
0
0.617
0.48
0
0
0.937
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ
ΧΡΥΣΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.737
0
0
5.737
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2000
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
1.006
1.2
1.006
1.931
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.67
5.67
0
0
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/06/1999
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.67
5.67
0
0
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/06/2000
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΑΙΣΤΡΕΛΛΗ
ΕΛΠΙΔΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.669
0
0
5.669
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
07/02/2003
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.114
2.937
0.274
0.343
0
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.646
0
0
5.646
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1989
6
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
0
2.697
0
1.154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.634
0
0
5.634
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/09/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0.937
2.103
1.371
0.411
0
0
ΤΣΑΓΡΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.63
5.63
0
0
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
11/04/2006
8.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΑΖΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.46
5.46
0
0
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2004
6.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΕΡΤΖΕΜΕΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.45
5.45
0
0
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/12/2003
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΛΕΞΟΥΔΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.394
0
0
5.394
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/1999
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.394
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΤΡΕΚΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.36
5.36
0
0
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/03/2001
5.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΛΚΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.35
5.35
0
0
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1999
5.97
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.2
0
0
5.2
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2000
5.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
2.811
0.377
0
0
0
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΤΟΚΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.13
5.13
0
0
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
19/11/2001
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΥΤΡΗ
ΡΟΔΟΠΗ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.12
0
0
5.12
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/06/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
1.189
0.594
1.051
1.006
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.12
0
0
5.12
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
01/06/1999
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
2.48
0
0
0
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.09
0
0
5.09
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
27/06/1990
6.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.49
3.6
0
0
0
0
ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
5.07
5.07
0
0
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/09/2006
8.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.967
0
0
4.967
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/01/1987
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΙΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.966
0.6
0
4.366
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/10/1994
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.463
1.04
0
1.863
ΤΑΜΠΑΚΗ
ΖΩΗ
ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.811
0
0
4.811
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/10/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.006
0
0
0
1.806
0
0
ΚΙΟΣΣΕ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.77
4.77
0
0
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/04/2006
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΖΟΥΜΑ
ΙΣΜΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.747
4.29
0
0.457
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/02/2004
5.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΛΙΤΣΕΣΕΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.741
3.69
0
1.051
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/12/2001
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.051
0
0
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.686
0
0
4.686
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/07/1996
5.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
1.669
1.143
ΜΟΥΜΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.667
0
0
4.667
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/03/1988
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.667
0
0
0
0
0
0
ΖΕΑΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.66
4.66
0
0
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/02/2005
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.48
0
0
4.48
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/1991
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.137
2.343
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.457
0
0
4.457
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/02/2001
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
0.754
2.206
0.686
ΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.434
0
0
4.434
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/09/2005
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.486
2.949
ΦΛΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.41
4.41
0
0
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/07/2001
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.389
0
0
4.389
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/09/1997
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.646
0.594
0.526
0.503
ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.38
0
0
4.38
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2001
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.94
2.44
0
0
0
ΠΕΤΡΑΚΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.366
0
0
4.366
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
08/07/1997
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.366
0
0
0
0
0
0
ΔΗMΗΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.26
4.26
0
0
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/2003
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΣΟΛΩΜΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΟΛΩΝ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.25
4.25
0
0
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/03/2005
6.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.229
0
0
4.229
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/05/2001
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.549
1.166
0.846
0
1.166
0.503
ΒΑΡΔΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.19
4.19
0
0
435
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
05/11/1996
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΥΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ09
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
4.183
0
0
4.183
436
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/09/1988
5.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
1.463
0
0
<