ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2006
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΖΕΥΓΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
25.983
0
0
25.983
1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.74
2.6
3.1
2.31
8.767
8.467
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.167
0
0
19.167
2
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
0
8.667
8.6
ΜΠΕΝΕΚΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
19.047
0
0
19.047
3
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1995
5.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.62
1.16
0
8.667
8.6
ΜΑΡΑΘΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΒΑΪΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.777
0
0
27.777
4
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/11/2002
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.91
2.5
3.24
2.76
8.767
8.6
ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.613
0
0
40.613
5
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/04/1994
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.9
3.99
8.057
8.3
8.767
8.6
ΤΣΑΧΤΑΝΗ
ΑΝΝΑ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.381
0
0
39.381
6
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/06/1998
5.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
8.367
8.714
8.767
8.6
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
28.98
0
0
28.98
7
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.12
3.65
3.73
2.28
8.367
7.833
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
27.724
0
0
27.724
8
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/06/2004
7.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.057
8.3
8.767
8.6
ΣΟΥΛΑΜΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
26.1
0
0
26.1
9
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.933
0
8.6
3.967
8.6
ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
24.467
0
0
24.467
10
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.48
3.62
0
8.767
8.6
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
18.45
9.85
0
8.6
11
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2005
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2.657
0
0
2.657
12
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
6.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.657
ΖΕΡΒΑΝΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1.16
0
0
1.16
13
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/04/2005
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.16
ΜΑΙΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
90.773
0
0
90.773
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
15.667
16.707
19.2
16.333
8.767
8.6
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
90.383
0
0
90.383
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1989
5.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.733
0
0
3.667
0
17.4
19.333
19.2
9.683
8.767
8.6
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
89.961
0
0
89.961
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.93
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.491
0
0
0
6.533
10.437
19.333
19.2
16.6
8.767
8.6
ΛΙΑΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
79.427
0
0
79.427
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
6.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
9.4
14.27
13.257
8.3
17.533
9.633
ΚΑΡΚΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
79.201
0
0
79.201
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.934
17.6
19.4
12.6
8.3
8.767
8.6
ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
79
0
0
79
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.3
19.267
0
8.2
17.133
8.667
8.467
ΠΟΝΤΙΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
78.7
0
0
78.7
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
17.8
19.333
12.6
8.3
8.767
8.6
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
75.763
0
0
75.763
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1986
7.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.533
8.4
9.067
0
0
1.2
0
3.5
0
0
2.606
2.057
1.669
8.3
3.031
5.433
8.6
8.767
8.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
73.633
0
0
73.633
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.4
5.767
8.267
9.267
9.7
9.6
8.267
8.767
8.6
ΝΙΚΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
72.844
0
0
72.844
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1989
5.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.8
0
0
0
0
3.267
8.8
9.7
19.2
11.711
8.767
8.6
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
72.653
12.39
4.675
55.588
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.754
9.633
9.867
8.8
9.167
8.767
8.6
ΝΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
71.621
0
0
71.621
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/12/1996
5.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
15.733
5.55
7.543
15.217
8.767
17.2
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
68.967
0
0
68.967
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1995
5.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
17.2
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΣΗΦ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
67.3
0
0
67.3
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.5
ΟΧΙ
49.933
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.6
ΚΟΛΑΞΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
67.27
0
0
67.27
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1984
8.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.531
1.371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.3
9.367
9.7
9.6
2.3
8.767
8.567
ΔΑΝΤΣΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
66.673
10.74
0
55.933
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/05/1998
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.7
9.6
8.267
7.7
8.567
ΤΣΙΟΥΛΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
65.175
0
0
65.175
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1989
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.941
9.667
9.6
8.3
8.767
8.6
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.1
0
0
62.1
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.767
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
8.6
ΔΑΜΔΑΛΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.033
0
0
62.033
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/03/1990
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.9
13.395
10.705
8.3
8.767
8.6
ΜΙΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
62.008
0
0
62.008
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
0
5.673
11.229
9.633
9.6
8.3
8.767
8.6
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.995
0
0
61.995
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.991
0
0
0
8.733
9.7
10.971
8.3
8.4
8.9
ΜΑΡΝΙΕΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.9
0
0
61.9
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.433
9.667
9.6
8.267
8.767
8.6
ΚΑΣΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.867
0
0
61.867
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
9.467
9.667
9.533
8.3
8.767
8.567
ΚΑΠΟΥΤΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.573
0
0
61.573
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9.6
8.55
8.09
9.133
8.667
8.6
ΜΗΤΚΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.268
0
0
61.268
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/2002
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.576
10.595
9.61
9.167
9.137
9.184
ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.133
0
0
61.133
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1990
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.7
9.633
9.6
8.3
8.767
8.6
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.122
0
0
61.122
40
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.2
8.89
9.6
8.3
8.767
8.6
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
61.086
0
0
61.086
41
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.886
5.467
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
8.6
ΒΕΡΓΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.971
0
0
60.971
42
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.971
0
0
0
5.667
9.4
9.667
9.6
8.3
8.767
8.6
ΜΙΣΥΡΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.961
0
0
60.961
43
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.794
5.467
8.8
9.633
9.6
8.3
8.767
8.6
ΑΡΧΟΝΤΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.9
0
0
60.9
44
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1991
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.667
9.6
8.267
8.767
8.6
ΤΣΑΜΠΟΥ
ΚΑΡΜΕΛΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.849
0
0
60.849
45
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/10/1990
6.08
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
5.467
8.7
9.667
9.6
8.3
8.767
8.6
ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΛΗΜΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.8
0
0
60.8
46
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1989
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.467
9.367
9.7
9.6
8.3
8.767
8.6
ΤΣΑΤΟΥΜΑ
ΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.667
0
0
60.667
47
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
8.8
9.667
9.6
8.3
8.767
8.6
ΚΑΡΑΤΖΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.582
0
0
60.582
48
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.749
0
0
0
5.367
9.5
9.9
8.767
9.1
8.367
7.833
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΙΛΙΠ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.567
0
0
60.567
49
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/07/1989
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
8.6
ΚΟΡΑΚΙΔΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.467
0
0
60.467
50
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
8.9
9.7
9.6
8.3
8.767
8.6
ΚΑΡΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.433
0
0
60.433
51
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/09/1989
6.71
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.667
6.2
7.967
8.333
9.6
8.3
8.767
8.6
ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.367
0
0
60.367
52
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
7.933
8.233
9.6
8.3
8.767
8.6
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
60.001
0
0
60.001
53
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
7.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.633
0
0
0
0
0
0
4.601
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
8.6
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.967
0
0
59.967
54
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.267
9.6
9.9
8.767
9.167
8.667
8.6
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.956
0
0
59.956
55
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/09/1989
8.12
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
0
0
0
0
0
0
0
5.433
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
8.567
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.833
0
0
59.833
56
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1991
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.367
9.633
9.6
8.3
8.767
8.6
ΚΕΦΑΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.788
0
0
59.788
57
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1992
7.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.154
0
0
0
3.4
8
9.7
9.6
8.3
8.767
8.867
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.6
0
0
59.6
58
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1990
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
9
7.533
0
8.8
9.133
8.367
7.833
ΣΙΑΤΡΑ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΑΣΧΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.5
0
0
59.5
59
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/03/1990
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
8.8
9.667
9.6
8.3
8.767
8.6
ΚΟΥΤΣΑΝΤΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.433
0
0
59.433
60
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/06/1990
8.33
ΟΧΙ
0
59.433
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.433
0
0
59.433
61
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.46
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.433
8.8
8.033
8.233
8.567
8.767
8.6
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.301
0
0
59.301
62
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/03/1990
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.411
3.3
7.933
8.523
9.6
8.167
8.767
8.6
ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.076
0
0
59.076
63
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/04/1995
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.343
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
9.1
8.667
8.6
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΡΟΚΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
59.024
0
0
59.024
64
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.044
0
0
5.5
7.467
4.76
7.32
8.567
8.767
8.6
ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.947
0
0
58.947
65
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1990
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.233
7.9
8.647
13.533
8.267
8.767
8.6
ΡΑΜΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.833
0
0
58.833
66
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
6.92
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.1
8.8
9.667
9.6
8.3
8.767
8.6
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.577
0
0
58.577
67
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
0
0
0
6.033
7.967
3.02
7.99
8.3
8.767
8.6
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.404
0
0
58.404
68
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.671
8.767
9.7
9.6
8.3
8.767
8.6
ΚΑΡΥΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.379
0
0
58.379
69
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/12/1990
5.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.533
0
0
0
0
0
0
0
6.633
7.967
2.546
6.067
8.267
8.767
8.6
ΜΠΟΥΚΛΑ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.231
0
0
58.231
70
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.464
8.8
9.7
9.6
8.3
8.767
8.6
ΚΛΩΝΤΖΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
58.057
0
0
58.057
71
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
5.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
3.39
7.967
8.333
9.6
8.3
8.767
8.6
ΜΠΑΤΟΥΔΑΚΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.929
0
0
57.929
72
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.42
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.767
8.877
9.133
11.952
8.6
ΣΚΟΚΛΗ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.847
0
0
57.847
73
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.18
8.733
9.7
9.6
8.3
8.767
8.567
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.827
0
0
57.827
74
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/01/1990
7.06
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
5.267
8.3
3.26
6.067
8.567
8.767
8.6
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.719
0
0
57.719
75
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.767
8.667
9.133
11.952
8.6
ΔΑΓΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.7
0
0
57.7
76
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.8
9.6
9.9
8.767
9.133
8.667
7.833
ΚΑΤΣΙΚΑΔΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.661
0
0
57.661
77
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994
8.933
9.6
9.867
8.767
9.133
8.367
0
ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.6
0
0
57.6
78
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.4
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
8.8
9.633
9.6
8.3
7.667
8.6
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.589
0
0
57.589
79
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.04
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.589
8.733
9.7
9.6
8.3
8.767
8.9
ΜΟΥΤΣΙΚΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.541
0
0
57.541
80
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/03/1989
6.66
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
2.571
4.503
0
0
0
8.6
9.6
8.3
8.767
8.6
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.536
0
0
57.536
81
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1989
6.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.5
8.747
9.6
11.022
8.767
8.6
ΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.367
0
0
57.367
82
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
6.15
ΟΧΙ
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.6
ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.314
0
0
57.314
83
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1991
8.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.281
9.867
8.8
9.133
8.367
8.867
ΠΟΔΟΠΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΛΑΤΩΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.267
0
0
57.267
84
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/04/1989
8.25
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
9.467
9.667
9.6
8.3
4.767
8.567
ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
57.198
0
0
57.198
85
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.531
0
0
0
0
8.8
9.667
9.6
8.3
8.4
8.9
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.809
0
0
56.809
86
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1992
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9.667
3.309
8.8
9.167
8.4
8.467
ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.702
0
0
56.702
87
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1995
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.28
8
9.733
8.767
9.1
8.4
11.422
ΝΤΑΦΟΥΛΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.167
0
0
56.167
88
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.367
8.9
9.7
9.6
8.3
7.7
8.6
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΖΥΓΟΥΡΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.133
0
0
56.133
89
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
8.9
9.7
9.6
8.3
7.7
8.6
ΤΑΜΠΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56.033
0
0
56.033
90
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1989
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.9
9.633
9.6
8.3
7.7
8.6
ΜΑΝΙΚΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
56
0
0
56
91
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.7
9.6
8.3
7.7
8.6
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.967
0
0
55.967
92
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/02/1989
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.667
9.6
8.3
7.7
8.6
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.967
0
0
55.967
93
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.667
9.6
8.3
7.7
8.6
ΡΑΜΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.933
0
0
55.933
94
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
8.8
9.667
9.6
8.3
8.4
7.833
ΚΟΤΣΑΦΤΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.9
0
0
55.9
95
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1989
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
8.733
9.633
9.6
8.3
7.7
8.6
ΦΑΡΑΝΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.871
0
0
55.871
96
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.63
ΟΧΙ
26.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
3.16
9.167
8.367
8.9
ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.743
0
0
55.743
97
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/07/1989
8.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.967
0
0
0
0
7.967
8.61
9.6
8.3
7.7
8.6
ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΑΚΩΒ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.733
0
0
55.733
98
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
8.367
9.6
8.3
7.7
8.6
ΡΑΠΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.733
0
0
55.733
99
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1995
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.74
4.79
8
6.62
7.483
8.8
7.7
8.6
ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.679
0
0
55.679
100
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/02/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.646
7.9
8.933
9.6
8.3
7.7
8.6
ΜΗΤΡΟΥΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.633
0
0
55.633
101
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.767
9.4
9.6
8.3
7.667
8.6
ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.609
0
0
55.609
102
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
9.6
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
ΛΥΓΔΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.558
0
0
55.558
103
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1990
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.291
0
0
0
0
7.6
9.767
8.8
9.133
8.367
8.6
ΣΑΡΙΔΟΥ
ΕΥΤΕΡΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.526
0
0
55.526
104
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1989
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.086
8
9.867
8.107
9.167
8.4
8.9
ΚΙΦΩΝΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.367
0
0
55.367
105
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/10/1989
7.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.033
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.253
0
0
55.253
106
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
9.6
9.767
8.6
9.167
8.367
7.833
ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.243
0
0
55.243
107
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
9.633
9.867
8.8
9.167
8.4
7.833
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.081
0
0
55.081
108
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1990
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.19
4.02
14.405
16.8
15.667
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
ΣΟΦΙΑ
ΜΥΡΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.067
0
0
55.067
109
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
7.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.9
9.167
9.133
8.367
8.9
ΚΟΝΤΖΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
55.033
0
0
55.033
110
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1995
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.9
8.767
9.167
9.067
8.533
ΛΙΑΠΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛ
ΕΠΑΜΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.927
0
0
54.927
111
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.9
9.027
9.133
8.367
8.9
ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.837
0
0
54.837
112
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/1990
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.97
9.167
8.4
8.767
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.833
0
0
54.833
113
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/06/1993
8.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
9.167
8.4
8.9
ΓΕΡΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.833
0
0
54.833
114
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/02/1996
7.48
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
10
8.8
9.133
8.4
8.867
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.767
0
0
54.767
115
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
9.133
8.367
8.9
ΒΙΛΛΙΩΤΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.747
0
0
54.747
116
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.76
ΟΧΙ
22.833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.313
8.3
7.7
8.6
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.742
0
0
54.742
117
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1989
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.509
9
10
8.8
9.167
8.4
7.867
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.7
0
0
54.7
118
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1996
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.867
8.8
9.167
8.367
8.9
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.667
0
0
54.667
119
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
ΣΠΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.633
0
0
54.633
120
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1990
5.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.767
8.8
9.167
8.367
8.9
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.633
0
0
54.633
121
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΛΕΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.6
0
0
54.6
122
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
9.167
8.2
8.867
ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.593
0
0
54.593
123
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/09/1989
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.467
9.733
9.6
8.3
3.16
8.767
ΚΟΚΚΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.5
0
0
54.5
124
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1993
6.81
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
9.167
8.367
8.6
ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.5
0
0
54.5
125
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/09/1995
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.167
8.4
8.6
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.5
0
0
54.5
126
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1997
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.167
8.4
8.6
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΕΥΑΓΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.467
0
0
54.467
127
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.867
8.8
9.167
8.4
8.6
ΚΥΛΙΚΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.467
0
0
54.467
128
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.9
8.8
9.167
8.4
8.6
ΖΥΓΟΥΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛΕΜ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.467
0
0
54.467
129
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.867
8.8
9.167
8.4
8.6
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.433
0
0
54.433
130
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.99
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
9.9
8.767
9.133
8.367
8.767
ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΠΑΜΕ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.4
0
0
54.4
131
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.9
8.767
9.133
8.367
8.767
ΑΜΠΕΡΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΙΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.367
0
0
54.367
132
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.9
8.767
9.133
8.367
8.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.367
0
0
54.367
133
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.9
8.767
9.133
8.367
8.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.367
0
0
54.367
134
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1997
6.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.167
8.4
8.467
ΜΠΑΝΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.367
0
0
54.367
135
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.467
9.9
8.767
9.133
8.367
8.733
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.349
0
0
54.349
136
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1995
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
8
4.046
9.07
9.167
8.233
8.467
ΖΑΛΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.3
0
0
54.3
137
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.767
8.767
9.167
8.367
8.6
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.267
0
0
54.267
138
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/12/1998
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.767
8.8
9.133
8.367
8.6
ΚΑΙΜΑΚΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.233
0
0
54.233
139
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
8.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.767
8.767
9.133
8.367
8.567
ΜΠΙΟΝΤΙΝΙ
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.233
0
0
54.233
140
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
9.9
8.767
9.133
8.367
8.567
ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.2
0
0
54.2
141
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/03/2000
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.767
8.767
9.133
8.367
8.567
ΣΙΣΚΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
54.067
0
0
54.067
142
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
0
8.9
9.7
9.6
8.3
0
8.6
ΚΙΤΣΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.9
0
0
53.9
143
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/06/1991
8.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
10
8.8
9.167
8.4
7.867
ΒΙΡΒΙΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.9
0
0
53.9
144
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
10
8.8
9.167
8.4
7.867
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΣΤΗΒ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.843
0
0
53.843
145
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.9
8.977
9.133
8.367
7.833
ΔΙΑΚΑΚΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.833
0
0
53.833
146
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1984
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.7
9.9
8.867
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.367
8.867
ΒΟΖΙΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.833
0
0
53.833
147
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1993
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.867
9
9.133
8.4
7.833
ΛΟΒΕΡΔΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.833
0
0
53.833
148
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.767
8.8
8.6
8.4
8.6
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.833
0
0
53.833
149
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.867
8.8
9.167
8.4
7.967
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.733
0
0
53.733
150
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1990
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.167
8.4
7.833
ΣΤΕΦΑΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.7
0
0
53.7
151
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.7
0
0
53.7
152
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1991
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
ΜΑΧΙΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.7
0
0
53.7
153
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1991
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
ΜΑΝΤΖΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.7
0
0
53.7
154
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.7
0
0
53.7
155
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1991
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
ΒΑΡΜΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.7
0
0
53.7
156
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.7
0
0
53.7
157
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.69
0
0
53.69
158
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.9
8.857
9.133
8.367
7.833
ΣΟΛΩΜΟΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.667
0
0
53.667
159
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/11/1990
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.667
0
0
53.667
160
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
9.1
8.367
7.833
ΤΣΙΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.633
0
0
53.633
161
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/02/1991
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.867
8.8
9.167
8.367
7.833
ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.633
0
0
53.633
162
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/06/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.867
8.8
9.167
8.367
7.833
ΣΙΜΩΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.633
0
0
53.633
163
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/05/1992
6.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.633
0
0
53.633
164
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.1
8.367
7.833
ΠΙΠΙΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.633
0
0
53.633
165
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.633
0
0
53.633
166
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.867
8.8
9.1
8.367
7.833
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΡΗΓΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.633
0
0
53.633
167
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
ΚΟΥΝΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.582
0
0
53.582
168
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/05/1990
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.349
7.5
9.767
8.8
9.167
8.4
8.6
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.567
0
0
53.567
169
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
5.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.767
8.8
9.167
8.367
7.833
ΖΑΧΑΡΗ
ΜΟΡΦΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.533
0
0
53.533
170
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
8.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.667
9.1
8.367
7.833
ΒΑΟΝΑΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.532
0
0
53.532
171
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.12
1.166
0
0
0
0
8.3
8.813
9.6
8.3
7.633
8.6
ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
172
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
ΚΟΡΜΠΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.5
0
0
53.5
173
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
ΛΙΤΣΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.467
0
0
53.467
174
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
ΛΙΒΑΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.467
0
0
53.467
175
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
7.11
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΑΝΤΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.44
0
0
53.44
176
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1998
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.7
8.8
10.04
8.4
8.6
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΚΥΒΕΛΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.397
0
0
53.397
177
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1992
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.9
8.8
8.83
8.367
7.833
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.253
0
0
53.253
178
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.833
8.007
5.14
4.773
9.167
8.367
9.967
ΚΟΤΡΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.211
0
0
53.211
179
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1995
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.611
7.9
9.767
8.067
9.033
8.233
8.6
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.133
0
0
53.133
180
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/04/2000
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.433
9.7
8.667
9.133
8.367
7.833
ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.107
0
0
53.107
181
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
9.867
8.907
9.133
8.4
8.767
ΕΛΙΣΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53.033
0
0
53.033
182
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
ΛΩΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
53
0
0
53
183
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.951
0
0
52.951
184
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/05/1992
5.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.9
9.633
3.251
8.8
9.167
8.367
7.833
ΜΠΑΚΑΛΗ
ΖΑΦΕΙΡΩ
ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.867
0
0
52.867
185
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1988
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.3
9.4
9.667
9.6
8.3
0
8.6
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΩΜΑΗ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.767
0
0
52.767
186
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/11/1988
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
9.367
9.733
9.6
8.3
0
8.6
ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.7
0
0
52.7
187
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.767
8.8
9.167
8.367
8.6
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.533
0
0
52.533
188
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1989
9.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.133
9.367
9.533
9.6
8.3
0
8.6
ΣΤΕΦΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.381
0
0
52.381
189
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1995
5.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.463
0
0
0
6.633
7.967
2.671
5.213
9.167
8.367
8.9
ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.294
0
0
52.294
190
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
12.601
12.659
8.4
8.767
ΚΑΤΣΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.236
0
0
52.236
191
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.326
0
0
0
0
0
0
0
2.423
1.154
8.267
8.267
9.6
8.3
0
12.9
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΗΓΙΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0
0
52.067
192
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.867
8.8
9.167
8.4
7.833
ΔΡΟΣΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0
0
52.067
193
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/1991
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.867
8.8
9.167
8.4
7.833
ΚΑΦΕΤΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.067
0
0
52.067
194
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.867
8.8
9.167
8.4
7.833
ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
52.033
0
0
52.033
195
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
8.44
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.999
0
0
51.999
196
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.333
7.5
2.96
7.937
8.3
5.669
8.6
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.917
0
0
51.917
197
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1990
6.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
7.567
8.663
9.6
8.3
5.92
8.6
ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.886
0
0
51.886
198
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1992
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
3.567
9.667
3.386
0
9.133
8.4
8.9
ΠΑΝΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.746
0
0
51.746
199
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
6.643
8.97
9.167
8.4
8.9
ΔΕΡΒΙΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.652
0
0
51.652
200
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
8.767
8.333
5.086
0
8.6
4.9
8.6
ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.447
0
0
51.447
201
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
9.9
9.27
9.167
5.01
8.6
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.2
0
0
51.2
202
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1989
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.567
9.467
9.667
9.6
8.3
0
8.6
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.163
20.14
5.17
25.853
203
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
7.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
2.36
3.94
3.16
15.093
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
51.027
0
0
51.027
204
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.99
3.07
9.767
8.8
9.133
8.367
8.9
ΧΟΥΒΑΡΔΑ
ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.898
0
0
50.898
205
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
7.6
8.813
9.6
8.167
3.06
10.392
ΗΛΙΑΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΟΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.88
0
0
50.88
206
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
9.767
8.8
9.167
4.88
8.6
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.562
0
0
50.562
207
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.823
5.671
6.047
8.79
6.483
8.3
5.849
8.6
ΤΣΙΝΤΟΜΗΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
50.361
0
0
50.361
208
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.377
7.6
8.393
9.6
8.3
5.49
8.6
ΔΑΜΑΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.648
0
0
49.648
209
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/02/1999
5.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.833
8.067
8.8
8.867
5.798
9.283
ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ
ΜΙΡΙΑΝΑ
ΓΙΟΒΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.587
0
0
49.587
210
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
31/10/1983
8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
9.4
9.6
8.3
0
13.52
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.507
0
0
49.507
211
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
6.64
8.8
7.433
8.4
8.567
ΔΑΓΓΑΣ
ΣΤΕΛΛΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.46
0
0
49.46
212
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1989
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
7.967
8.757
9.6
8.3
2.97
8.6
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
49.45
20.91
6.19
22.35
213
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1991
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.07
3.55
3.01
3.12
8.6
ΤΣΙΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.958
0
0
48.958
214
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/12/1990
7.01
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.874
5.467
8
6.56
6.987
8.3
3.17
8.6
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.913
0
0
48.913
215
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.5
4.38
8.767
9.133
8.367
8.767
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.887
0
0
48.887
216
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/03/1996
6.65
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.82
9.867
8.767
9.133
8.4
8.9
ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.814
0
0
48.814
217
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1991
5.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.954
8
9.04
9.6
8.3
3.32
8.6
ΚΑΤΣΟΥΦΙΔΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.651
0
0
48.651
218
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.434
7.967
8.66
9.6
8.3
3.09
8.6
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.55
0
0
48.55
219
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.13
9.9
9.12
9.133
8.367
8.9
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.494
0
0
48.494
220
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/1990
10
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.451
0
0
0
0
0
3.086
5.367
8
3.017
6.033
8.6
2.34
8.6
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.482
0
0
48.482
221
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.62
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.846
7.9
8.857
9.6
8.3
2.08
8.9
ΑΣΚΟΞΥΛΑΚΗ
ΕΛΕΑΝΑ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.307
0
0
48.307
222
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.87
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
9.767
9
8.567
2.44
8.9
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.3
0
0
48.3
223
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/06/1989
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
8.8
9.7
9.6
8.3
0
8.6
ΚΑΤΙΡΤΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΒΡΑΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.115
0
0
48.115
224
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/06/1989
6.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.011
7.933
8.71
9.6
8.3
2.96
8.6
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
48.06
0
0
48.06
225
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.327
9.767
8.8
9.167
8.4
8.6
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.983
0
0
47.983
226
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/06/1992
5.71
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
3.183
8.8
9.167
8.4
8.767
ΝΙΝΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.963
0
0
47.963
227
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.967
8.267
9.6
8.3
1.63
8.9
ΤΖΑΚΩΣΤΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.85
21.8
3.89
22.16
228
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.53
3.5
3.75
3.78
8.6
ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.68
0
0
47.68
229
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.66
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
9.9
8.767
9.167
8.367
8.6
ΤΟΛΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.623
17.21
5.49
24.923
230
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1999
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.47
0
4.02
8.4
10.033
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΓΕΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.568
0
0
47.568
231
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/11/1989
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.251
5.667
0
0
5.267
8.233
3.36
0
9.133
3.09
8.567
ΜΠΟΥΣΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.55
0
0
47.55
232
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/09/1997
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
5.92
8.887
9.133
5.41
8.6
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.391
0
0
47.391
233
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/09/1995
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
11.191
ΠΑΠΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.37
0
0
47.37
234
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.1
9.9
9.037
9.133
8.367
7.833
ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.325
19.97
5.045
22.31
235
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1994
7.42
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
7.5
0
2.78
0
2.93
8.6
ΤΣΑΤΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.223
0
0
47.223
236
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
2.29
8.8
9.167
8.4
8.9
ΚΑΤΣΟΥΔΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.182
0
0
47.182
237
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/02/1990
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
7.533
5.91
5.65
9.133
8.367
8.6
ΚΑΡΝΑΡΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.05
21.26
5
20.79
238
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/10/1991
7.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.55
2.54
3.11
2.99
8.6
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
47.027
16.86
0
30.167
239
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
7.41
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.72
6.78
3.06
3.04
8.567
ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ
ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.871
0
0
46.871
240
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/02/1996
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.405
16.8
15.667
ΛΙΒΕΡΗ
ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.82
0
0
46.82
241
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
6.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.82
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.785
21.97
3.165
21.65
242
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.3
0
0
1.68
0
3.07
8.6
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.724
0
0
46.724
243
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/05/1994
5.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
8.8
9.167
9.867
9.191
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.554
0
0
46.554
244
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
3.631
8.667
7.823
8.233
8.6
ΠΑΠΠΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.51
0
0
46.51
245
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.83
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.343
8.8
9.167
8.4
8.9
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.507
0
0
46.507
246
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
9.9
8.767
9.133
8.367
8.9
ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.457
0
0
46.457
247
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
2.59
8.8
9.167
8.4
7.833
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΗΣΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.453
0
0
46.453
248
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.32
9.867
8.8
9.167
8.4
8.9
ΚΟΥΤΣΑΥΤΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.43
0
0
46.43
249
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/09/1989
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.6
7.967
2.78
6.483
8.567
0
8.567
ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.347
0
1.58
44.767
250
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
8.6
ΔΟΥΜΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.31
0
0
46.31
251
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1994
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.46
8.667
8.623
8.893
9.1
9.567
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.267
0
0
46.267
252
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.267
9.6
8.3
0
8.567
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.067
0
0
46.067
253
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/12/1989
6.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.967
8.3
9.6
8.3
0
8.6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.06
0
0
46.06
254
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/06/1991
7.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
1.26
8.8
9.167
8.4
8.767
ΓΑΡΓΑΛΕΤΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
46.023
0
0
46.023
255
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/09/1990
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
7.967
2.69
5.6
9.167
8.4
8.9
ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.96
0
0
45.96
256
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1992
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.66
9.767
8.667
9.033
8.233
8.6
ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.96
0
0
45.96
257
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.167
0
0
0
2.56
8.8
9.167
8.367
8.9
ΜΑΝΑΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.867
0
0
45.867
258
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/09/1991
6.35
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
9.767
8.8
9.1
0
8.6
ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.817
19.52
4.8
21.497
259
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.25
3.7
0.92
3.06
8.567
ΖΩΤΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.76
17.5
5.79
22.47
260
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1998
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
6.5
1.19
3.14
8.6
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.672
19.29
6.185
20.197
261
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.83
0
0
8.4
7.967
ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΗΣΗΣ
ΑΣΤΕΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.54
0
0
45.54
262
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1990
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.04
7.967
8.067
9.6
8.3
0
8.567
ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΥΡΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.533
0
0
45.533
263
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.267
0
0
0
7.5
0
8.8
9.133
8.367
8.467
ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.454
20.3
1.4
23.754
264
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.5
6.41
8.844
ΤΖΙΜΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.415
0
0
45.415
265
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
7.25
ΟΧΙ
36.815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
ΧΟΝΤΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΑΧΑΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.371
0
0
45.371
266
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.68
11.683
9.209
6.2
8.6
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.34
0
0
45.34
267
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1989
7.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.64
0
0
0
0
7.867
8.333
9.6
8.3
0
8.6
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.34
16.51
0
28.83
268
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/1995
7.48
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.42
5.59
4.08
6.14
8.6
ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.247
0
0
45.247
269
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/12/1995
6.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.947
9.133
8.4
8.9
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΥΡΙΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.202
0
0
45.202
270
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/1990
7.56
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.367
0
0
0
0
0
0
0
1.826
4.23
3.68
9.167
8.367
8.567
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.2
0
0
45.2
271
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
9
9.167
8.367
8.9
ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.133
0
0
45.133
272
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
8.867
ΖΑΡΚΑΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.111
0
0
45.111
273
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
05/05/1999
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
2.911
8.8
9.167
8.367
7.833
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.096
0
0
45.096
274
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.5
2.063
9.267
8.767
9.067
9.433
ΣΟΥΜΑΚΗ
ΕΛΛΗ
ΠΕΛΟΠ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45.06
0
0
45.06
275
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.96
0
0
0
5.4
9.667
9.767
8.8
8.467
0
0
ΣΙΜΗΝΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45
0
0
45
276
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1992
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45
0
0
45
277
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
45
0
0
45
278
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
6.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.167
8.4
8.767
ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.987
0
0
44.987
279
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/03/1992
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.92
9.167
8.4
8.6
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.897
0
0
44.897
280
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.33
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.897
9.133
8.4
8.6
ΡΑΛΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.801
0
0
44.801
281
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/04/1990
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.017
6.633
8
2.45
5.96
9.133
3.04
8.567
ΜΠΟΚΑΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.397
0
0
44.397
282
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
5.82
3.51
9.167
8.4
7.833
ΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.37
0
0
44.37
283
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.79
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.133
8.4
8.203
ΠΑΝΩΡΓΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.37
0
0
44.37
284
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1998
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.95
7.833
9.313
2.04
8.4
7.833
ΚΟΛΟΦΩΤΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.364
0
0
44.364
285
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.767
8.93
8.933
8.833
8.9
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.348
18.14
3.46
22.748
286
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/07/2002
8.72
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.867
5.793
9.089
ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.17
0
0
44.17
287
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.36
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.937
9.133
8.367
7.833
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.14
0
0
44.14
288
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.907
9.133
8.367
7.833
ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.133
0
0
44.133
289
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/07/1991
6.86
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.967
8.8
9.167
8.367
7.833
ΠΡΑΠΑΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.1
0
0
44.1
290
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/09/1992
7.58
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
ΣΔΗΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.1
0
0
44.1
291
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/09/1998
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
ΛΥΚΟΥΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.1
0
0
44.1
292
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.4
7.833
ΝΤΟΥΣΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.067
0
0
44.067
293
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/06/2002
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.167
8.367
7.833
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.057
0
0
44.057
294
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/04/1991
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.857
9.133
8.367
7.833
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.033
0
0
44.033
295
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.033
0
0
44.033
296
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/02/1993
7.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
ΚΡΙΖΑΛΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.033
0
0
44.033
297
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/08/1993
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
ΠΕΡΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.033
0
0
44.033
298
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
ΜΑΜΑΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.033
0
0
44.033
299
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/03/1994
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
ΜΗΛΙΑΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.033
0
0
44.033
300
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/06/1994
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.4
7.833
ΜΠΑΚΑΤΣΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.033
0
0
44.033
301
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
ΜΑΛΟΥΣΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.033
0
0
44.033
302
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.833
ΔΡΙΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44.033
0
0
44.033
303
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/12/1997
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.167
8.367
7.833
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44
0
0
44
304
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44
0
0
44
305
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44
0
0
44
306
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44
0
0
44
307
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/07/1995
6.61
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44
0
0
44
308
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1996
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44
0
0
44
309
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.59
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.1
8.367
7.833
ΠΑΛΥΒΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44
0
0
44
310
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.8
9.133
8.367
7.8
ΜΑΡΤΑΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44
0
0
44
311
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
ΜΑΛΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44
0
0
44
312
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
8.767
9.133
8.367
7.833
ΑΜΠΑΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
44
0
0
44
313
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
5.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.133
8.367
7.833
ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΟΥ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.967
0
0
43.967
314
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/04/1993
7.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.967
0
0
43.967
315
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/03/1994
6.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.8
9.1
8.367
7.833
ΚΥΡΚΟΥ
ΒΕΑΤΡΙΚΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.967
0
0
43.967
316
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/05/1996
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.967
0
0
43.967
317
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.133
8.367
7.833
ΚΑΛΗΜΕΡΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.967
0
0
43.967
318
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.4
7.833
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.967
0
0
43.967
319
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/05/1999
7.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.1
8.4
7.833
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.933
0
0
43.933
320
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.8
9.167
8.367
7.833
ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.867
0
0
43.867
321
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.867
0
0
43.867
322
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
ΤΟΚΜΕΤΖΗΣ
ΑΓΑΠΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.867
0
0
43.867
323
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/10/1998
6.17
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.767
9.133
8.367
7.833
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.833
0
0
43.833
324
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/01/2003
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.733
8.767
9.133
8.367
7.833
ΖΗΚΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.8
0
0
43.8
325
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/02/2002
6.75
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.733
8.767
9.1
8.4
7.8
ΣΤΑΜΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.733
0
0
43.733
326
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/03/1997
6.38
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.767
8.6
9.167
8.367
7.833
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.7
0
0
43.7
327
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
6.17
ΟΧΙ
18.333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.367
7.833
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.7
0
0
43.7
328
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1998
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.767
9.133
8.367
7.833
ΑΛΕΞΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.667
0
0
43.667
329
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/03/1991
8.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.6
8.767
9.133
8.367
7.8
ΚΟΥΚΛΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.633
0
0
43.633
330
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/05/1999
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.033
8.967
8.833
8.867
8.933
ΓΙΟΥΡΣΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.567
0
0
43.567
331
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/12/1998
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
8.667
9.133
8.233
7.833
ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.428
6.32
0.425
36.683
332
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.62
6.62
9.929
7.48
10.034
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.182
0
0
43.182
333
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/03/1990
5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
0
0
0.994
7.967
4.86
2.7
9.1
8.367
8.6
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.15
0
0
43.15
334
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/09/1991
7.89
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
2.8
5.35
9.167
8.367
7.833
ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
43.073
12.43
0
30.643
335
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/09/2000
7.69
ΟΧΙ
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.643
ΝΟΤΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.99
17.75
4.14
21.1
336
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/2000
8.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.6
3.25
4.11
3.12
7.02
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.972
15.49
2.115
25.367
337
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.133
8.4
7.833
ΞΗΝΤΑΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.92
16.07
4.51
22.34
338
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
0.65
2.99
8.367
7.833
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.747
0
0
42.747
339
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
6.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.1
0
0
0
0
0
7.967
3.56
3.72
2.2
8.367
7.833
ΤΑΒΑΝΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.6
0
0
42.6
340
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1997
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
9.7
8.8
0
8.4
7.8
ΜΑΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΙΛΗΜΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.456
0
0
42.456
341
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
09/04/1993
6.9
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.523
8.8
9.167
8.367
8.6
ΤΣΑΓΚΡΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.256
0
0
42.256
342
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/10/1994
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.32
0
0
0
7.533
8.267
9.6
8.167
0
6.369
ΚΡΟΝΤΗΡΗ
ΗΩ-ΙΩΑΝΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.233
0
0
42.233
343
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.9
9.367
9.7
9.6
6.667
0
0
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.187
0
0
42.187
344
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/07/1992
7.2
ΟΧΙ
25.987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.367
7.833
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
42.091
0
0
42.091
345
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1990
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.537
7.6
2.72
3.7
9.167
8.4
7.967
ΔΗΜΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.99
0
0
41.99
346
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.967
8.067
8.81
6.793
3.18
6.173
ΣΥΚΑΡΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.81
0
0
41.81
347
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.22
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.75
9.9
8.8
3.16
8.367
7.833
ΠΟΛΙΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.657
0
0
41.657
348
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.2
8.3
7.603
8.4
8.153
ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.644
18.9
4.235
18.509
349
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/04/1999
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.5
3.74
2.85
3.06
6.359
ΤΖΙΛΙΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.633
0
0
41.633
350
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/09/2002
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3
9.167
8.967
9.1
9.1
ΠΑΝΤΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.618
18.62
5.325
17.673
351
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/12/1997
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4
3.69
3.18
3.14
6.263
ΡΑΦΟΥΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.613
0
0
41.613
352
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1986
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.367
1.88
0
9.133
8.367
7.833
ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.336
0
0
41.336
353
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/05/1996
6.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.44
5.963
8.8
9.167
8.367
8.6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.327
0
0
41.327
354
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.76
4.2
9.133
8.4
7.833
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.31
0
0
41.31
355
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/06/1991
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
3.05
3.26
9.167
8.367
7.833
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.253
0
0
41.253
356
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/02/1990
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.84
7.967
8.333
9.6
8.3
0
5.213
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.167
0
0
41.167
357
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/04/1990
5
ΝΑΙ
0
41.167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΥΠΡΑΙΟΣ
ΒΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
41.044
22.31
6.12
12.614
358
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2001
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.06
3.06
6.494
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.92
0
0
40.92
359
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/12/1991
5
ΟΧΙ
0
4.667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.72
8.967
8.867
9.033
8.667
ΠΛΕΣΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.885
0
0
40.885
360
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/1994
7.29
ΟΧΙ
34.87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.014
ΘΩΜΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.717
0
0
40.717
361
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/10/1990
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.52
3.84
8.99
9.167
8.367
7.833
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.653
15.07
4.89
20.693
362
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/07/2001
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.9
3.84
0
6.37
6.583
ΝΙΘΑΥΡΙΑΝΑΚΗ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.579
19.3
1.23
20.049
363
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.75
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.43
3.67
2.8
3.02
7.129
ΖΑΛΑΚΩΣΤΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝ/Ν
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.533
0
0
40.533
364
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1995
6.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.8
6.05
9.1
8.4
8.183
ΤΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.513
0
0
40.513
365
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/10/1993
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.88
0
0
0
0
7.533
4.92
5.72
3.26
8.367
7.833
ΜΑΛΤΙΔΗΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.473
0
0
40.473
366
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1998
5.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.867
8.767
9.167
4.84
7.833
ΠΕΣΣΙΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.437
0
0
40.437
367
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/07/1991
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.72
6.48
5.87
9.167
8.367
7.833
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.43
15.03
0
25.4
368
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
18/11/1993
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.167
8.4
7.833
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.295
15.46
0.945
23.89
369
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1999
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.09
3.92
4.03
4.05
3.12
5.68
ΚΟΥΚΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.19
19.49
3.57
17.13
370
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2
3.61
3.11
2.85
5.36
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.1
0
0
40.1
371
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/03/1995
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.22
3.72
8.827
9.133
8.367
7.833
ΜΑΣΟΥΡΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
40.083
0
0
40.083
372
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/12/1992
7.13
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3.78
8.937
9.167
8.367
7.833
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.97
0
0
39.97
373
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1994
5.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.6
8.887
9.133
8.367
7.983
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.823
0
0
39.823
374
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/12/1990
7.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.89
3.56
9.04
9.133
8.367
7.833
ΡΑΠΤΗ
ΣΟΦΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.797
18.84
5.27
15.687
375
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/09/2001
7.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.24
8.167
5.28
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.793
0
0
39.793
376
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/04/1990
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
1.9
2.96
9.1
8.367
7.833
ΖΑΝΝΙΔΗΣ
ΚΙΜΩΝ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.687
0
0
39.687
377
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/09/1996
6.35
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.84
2.66
8.887
9.1
8.4
7.8
ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.614
15.16
5.27
19.184
378
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/11/1999
6.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.66
5.43
3.25
3.18
4.664
ΤΑΞΕΙΔΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.477
0
0
39.477
379
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/03/1997
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.26
3
8.917
9.1
8.4
7.8
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.427
0
0
39.427
380
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/11/1993
6.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.667
2.01
2.35
9.167
8.4
7.833
ΜΠΕΤΕΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.403
0
0
39.403
381
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.633
0
6.803
6.767
8.367
7.833
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΕΤΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.37
0
0
39.37
382
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
7.09
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.16
1.554
0.869
7.533
4.377
3.02
2.49
8.767
8.6
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.33
13.47
2.05
23.81
383
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/09/1999
6.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.74
3.44
4.02
6.87
3.22
3.52
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.327
0
0
39.327
384
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1990
6.62
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.18
2.58
9.133
8.367
7.833
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.31
0
0
39.31
385
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/07/1992
6.36
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.733
8.8
9.133
8.233
3.41
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.198
14.7
2.915
21.583
386
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/05/1998
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.61
3.94
3.22
3.19
4.623
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.091
16.24
2.97
19.881
387
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/09/2002
7.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.81
3.937
5.354
6.78
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΕΥΡΩΠΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
39.008
17.67
4.505
16.833
388
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/11/1995
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.6
8.4
7.833
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑ - ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.953
12.44
5.33
21.183
389
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
8.55
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.85
3.23
2.64
3.35
4.77
5.343
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.945
16.53
4.205
18.21
390
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/12/1997
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.13
3.76
2.98
3.05
3.29
ΒΙΕΝΝΑ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΓΓΕΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.933
0
0
38.933
391
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
08/07/1994
6.82
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.9
3.7
9.133
8.367
7.833
ΜΙΑΡΗ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.931
0
0
38.931
392
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/1989
6.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.333
7.933
6.1
3.76
5.74
6.24
5.824
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.783
0
0
38.783
393
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/11/1992
7.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.88
2.77
8.8
9.133
8.367
7.833
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΩ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.748
0
0
38.748
394
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/11/1990
9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.967
0.114
0
9.167
8.4
7.967
ΠΑΣΣΑΛΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.693
16.45
4.55
17.693
395
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
21/07/1993
7.04
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.9
2.34
2.58
3.04
7.833
ΚΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟΦΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.692
0
0
38.692
396
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/02/1990
7.88
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.526
8.8
9.133
8.4
7.833
ΖΑΡΚΑΔΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.531
0
0
38.531
397
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/11/1994
6.39
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.989
8.41
5.674
3.191
0
8.4
8.867
ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.408
0
0
38.408
398
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
06/11/1996
6.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.241
8.8
9.167
8.367
7.833
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΟΛΓΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.333
0
0
38.333
399
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
20/07/1995
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.633
9.4
9.667
9.6
2.033
0
0
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.278
0
0
38.278
400
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
7.07
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.011
8.767
9.133
8.767
8.6
ΛΑΠΠΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.253
0
0
38.253
401
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1991
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.023
8.83
9.167
8.4
7.833
ΚΟΥΤΣΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.19
17.7
2.66
17.83
402
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/10/1990
7.16
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.84
3.88
3.9
2.99
3.22
ΣΙΔΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.19
20.27
2.44
15.48
403
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/01/1991
7.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.91
2.94
3.08
3.16
3.39
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.179
0
0
38.179
404
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/03/1991
7.12
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
8.8
9.167
9.96
8.952
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.157
0
0
38.157
405
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/07/1989
6.5
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.833
3.337
7.967
3.12
0
0
8.433
8.467
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.154
0
0
38.154
406
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/08/1989
7.2
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.954
0
0
0
0
0
0
0
8.8
9.167
8.4
7.833
ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ
ΑΡΕΤΗ
ΣΤΥΛΙ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.134
16.95
0
21.184
407
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/2000
7.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.44
4.28
3.23
2.68
3.771
5.783
ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.088
0
0
38.088
408
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/2002
6.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.237
8.6
8.967
3.851
8.433
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.067
0
0
38.067
409
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
07/09/1989
7.37
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.767
0
0
0
0
6.933
0
0
0
9.133
8.4
7.833
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
38.004
0
0
38.004
410
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/10/1994
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.67
6.116
6.52
9.167
7.699
7.833
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΙΣΑΑΚ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.997
0
0
37.997
411
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.92
0
7.967
6.81
5.89
3.22
4.197
7.993
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.79
0
0
37.79
412
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1994
6.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.623
8.8
9.133
8.4
7.833
ΜΑΙΠΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.75
0
0
37.75
413
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
03/03/1992
6.24
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.6
0
0
0
3.75
9.167
8.4
7.833
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΦΑΝΗ
ΓΕΩΡΓ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.698
18.62
3.215
15.863
414
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
19/11/1998
7.05
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.69
2.68
0
1.66
7.833
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.694
0
0
37.694
415
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.594
8.767
9.1
8.4
7.833
ΚΕΛΓΙΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.587
14.68
0
22.907
416
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/11/1996
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.567
2.8
3.84
3.9
2.06
2.74
ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.58
18.83
0
18.75
417
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
12/07/1994
8.18
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.48
3.96
2.89
0
2.62
7.8
ΠΑΓΩΤΗΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.56
19
0
18.56
418
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/05/2001
6.57
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.31
6.18
0
3.05
3.02
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.55
22.42
0
15.13
419
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/10/2002
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.86
1.71
0
1.56
9
ΠΟΥΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΩΝΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.507
0
0
37.507
420
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
15/05/1996
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.24
8.8
9.167
8.4
0
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.427
0
0
37.427
421
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1994
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.26
8.8
9.167
8.367
7.833
ΠΟΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.419
0
0
37.419
422
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/11/1996
6.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.286
8.767
9.167
8.367
7.833
ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.385
0
0
37.385
423
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/07/1998
6.45
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.251
8.8
9.133
8.367
7.833
ΛΩΛΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΝΙΚΟΛ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.353
0
0
37.353
424
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/12/1993
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.61
2.32
8.99
9.167
8.4
7.867
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ
ΣΑΒΒΑ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.317
15.45
0
21.867
425
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/11/1998
6.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1.96
6.067
0
3.09
2.75
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΙΧΑΗ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.237
0
0
37.237
426
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
16/10/1992
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
0
3.97
9.167
8.367
7.833
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΗΝΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.209
0
0
37.209
427
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2003
6.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.68
5.64
5.689
8.367
7.833
ΠΑΣΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.15
0
0.235
36.915
428
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1993
6.8
ΟΧΙ
28.648
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.267
0
0
ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.138
0
0
37.138
429
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/07/2000
7.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.471
8.667
9.033
8.233
7.733
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ
ΟΛΓΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.133
0
0
37.133
430
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
28/06/1990
9.16
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.567
7.933
2.87
3.2
1.36
2.17
7.8
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.101
10.41
3.89
22.801
431
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/07/1997
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.54
3.74
2.84
7.361
3.32
ΠΑΛΑΝΤΖΑ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.1
21.69
0
15.41
432
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/11/1995
7.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.52
2.5
3.69
3.22
2.05
3.43
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.09
19.95
4
13.14
433
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
05/04/1996
6.64
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.97
3.98
0
2.52
3.67
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ11
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
37.086
0
0
37.086
434
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
04/02/1991