ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΤΑΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
20.982
0
0
20.982
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
02/03/2001
7.53
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.9
3.949
9.133
0
0
0
ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
18.876
0
0
18.876
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
14/07/1989
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.143
17.733
ΓΕΡΜΕΝΙΔΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
15.209
0
0
15.209
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/07/1992
9.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.6
1.909
5.7
0
0
0
0
0
ΠΑΣΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΠΥΡΙ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
9.899
0
0
9.899
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
6.11
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.766
9.133
0
0
0
ΜΟΥΖΕΒΙΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.854
0
0
3.854
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/03/1996
7.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
3.42
ΣΙΟΥΛΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.32
0
0
0.32
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
26/11/2002
7.09
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.32
ΣΟΥΡΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.251
0
0
0.251
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
22/10/2004
7.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.114
0
0
0.114
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
29/11/2000
6.52
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.636
0
0
11.636
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
6.92
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.903
7.733
ΑΝΔΡΙΑΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
11.291
0
0
11.291
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/06/1982
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.251
0
3.106
7.933
0
0
ΚΟΚΚΙΝΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
8.9
0
0
8.9
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
15/07/2003
7.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΜΜΑΝ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
8.334
0
0
8.334
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1995
7.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
0
0
2.834
0
0
0
0
ΓΚΟΙΚΟΕΣΕΑ
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΟΖΕ-ΕΤΙΕΝ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.55
0
0
7.55
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/1999
6.78
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.486
2.267
2.797
ΙΑΤΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
7.048
0
0
7.048
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2001
7.98
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.048
0
0
0
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
6.533
0
0
6.533
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1999
6.71
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.533
0
0
0
0
0
0
0
ΜΠΟΧΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΑΔΑΜ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
5.946
0
0
5.946
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
09/07/1998
6.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.269
2.677
ΓΛΥΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
5.531
0
0
5.531
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
17/07/1990
6.58
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.966
3.566
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.697
0
0
3.697
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2001
6.4
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.709
2.989
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.531
0
0
3.531
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/06/1998
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
1.017
ΜΑΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
3.223
0
0
3.223
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/03/1998
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.543
1.68
ΒΑΡΕΛΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.754
0
0
2.754
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/11/2006
5.96
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.211
1.543
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.717
0
0
2.717
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2000
7.07
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.717
ΛΟΥΚΕΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2.606
0
0
2.606
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/10/1995
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.606
ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
2.349
0
0
2.349
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
24/06/1998
7.15
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.349
0
0
0
0
ΠΑΛΗΑΜΠΕΛΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΟΜΗΡΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.943
0
0
1.943
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/07/1988
7.84
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.943
0
0
ΓΕΩΡΓΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.326
0
0
1.326
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2004
6.31
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.097
0.229
ΜΠΙΤΖΙΩΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
1.097
0
0
1.097
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/1993
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0.503
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.811
0
0
0.811
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/08/1989
6.34
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.811
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.64
0
0
0.64
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2000
5.8
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.571
0
0
0.571
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/12/2000
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΜΠΟΚΟΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
0.571
0
0
0.571
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/11/2006
6.77
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.571
ΓΚΙΡΜΠΑΤΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/03/1999
6.39
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/03/1994
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
0
ΓΚΑΛΦΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
0.457
0
0
0.457
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
16/07/1999
8.27
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.457
0
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.206
0
0
0.206
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/03/2002
6.5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.206
0
0
ΚΑΤΕΙΝΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.04
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
0.137
0
0
0.137
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
29/11/1999
6.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137
0
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
0.137
0
0
0.137
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/10/2002
8.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.137