ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
28.333
0
0
28.333
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/06/1998
5.21
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.167
8
0
0
0
0
0
5.4
0
7.767
ΚΑΡΑΝΤΖΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
27.8
0
0
27.8
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
23/08/1986
6.25
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.7
9.4
8.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΚΑΡΑΜΟΥΧΤΑΡΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΛΕΞΑ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
15.746
0
0
15.746
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
11/11/1998
8.1
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.879
8.867
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
11.05
0
0
11.05
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2003
7.06
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.583
8.467
ΕΞΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΕΡ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
9.833
0
0
9.833
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
25/01/1999
8.54
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2.4
0
0
0
5.433
0
0
ΚΑΜΗΛΑΛΗ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
9.622
0
0
9.622
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
10/04/2006
7.43
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.989
7.633
ΒΡΑΝΤΖΑ
ΕΛΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
8.716
0
0
8.716
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/04/1999
8.72
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.983
7.733
ΜΕΓΑΡΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
6.933
0
0
6.933
8
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/12/1998
7.9
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.933
0
0
0
0
0
0
0
0
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.595
0
3.595
0
9
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/07/2001
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΜΩΚΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.851
0
0
2.851
10
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/03/2000
6.63
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.851
ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.383
0
0
1.383
11
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
20/10/2004
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
0.88
ΞΑΓΟΡΑΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΑΛΑΛΑΙΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.337
0
0
1.337
12
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.95
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.629
0.709
ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1.257
0
0
1.257
13
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
17/07/1997
8.55
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.257
0
0
0
0
0
0
0
ΤΣΙΡΟΝΙΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.64
0
0
0.64
14
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
01/06/2005
8.47
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.64
0
0
0.64
15
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2005
8.14
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.64
0
ΤΕΡΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.526
0
0
0.526
16
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
15/07/2004
7.48
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.526
0
0
0
ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.503
0
0
0.503
17
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
13/05/1991
6.7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.503
ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.48
0
0
0.48
18
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
24/10/2006
6.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.48
ΓΚΟΓΚΟΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΠΕ12.10
ΦΥΣ. ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.114
0
0
0.114
19
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
27/02/2004
7.73
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.114
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
26.667
0
0
26.667
20
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/06/1997
6.29
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.933
8.833
8.9
ΡΟΥΣΣΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
17.371
0
0
17.371
21
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
18/11/1987
6.28
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.737
9.2
0
0
0
6.433
0
ΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
12.317
0
0
12.317
22
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/03/2001
6.3
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.131
0
0
8.3
2.886
0
0
ΒΟΥΡΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
11.411
0
0
11.411
23
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/1991
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.411
7
0
0
0
0
0
0
0
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
8.9
0
0
8.9
24
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/11/2003
7.23
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.9
ΠΛΟΥΜΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
7.558
0
6.815
0.743
25
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
21/11/2002
7.49
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.743
0
ΤΣΙΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
6.729
0
0
6.729
26
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
04/11/2005
6.68
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.171
3.557
ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.06
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
3.534
0
0
3.534
27
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/10/2006
6.85
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.534
ΔΡΟΣΟΥ
ΟΛΓΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.154
0
0
3.154
28
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/03/2006
6.69
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.554
1.6
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
3.077
0
0
3.077
29
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/11/2002
6.67
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.077
ΨΥΛΛΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.943
0
0
2.943
30
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
03/03/2000
7.74
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.943
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.571
0
0
2.571
31
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
7.02
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.366
2.206
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.503
0
0
2.503
32
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
02/04/2004
6.44
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.503
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.354
0
0
2.354
33
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
13/05/1989
5
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.731
0
1.623
ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΖΩΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
2.033
0
0
2.033
34
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
10/11/1988
7
ΝΑΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.033
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΕ12.06
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
1.52
0
0
1.52
35
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/02/2007
6.8
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.52
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.869
0
0
0.869
36
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
20/07/2007
6.51
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.869
ΤΖΙΝΚΩΣΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.8
0
0
0.8
37
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
14/11/1996
6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.434
0
0
0.434
38
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/1997
7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.434
ΓΚΑΤΖΟΥΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΕ12.05
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
0.229
0
0
0.229
39
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
23/11/2004
6.61
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.229