ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΛΑΔΟΣ
ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2005
ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ 2002 (ΔΙΑ 2)
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α
ΣΤΡΑΤΟΣ
ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ
ΜΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΕ
ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1975-1976
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1976-1977
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1977-1978
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1978-1979
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1979-1980
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1980-1981
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1981-1982
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1982-1983
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1983-1984
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1984-1985
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1985-1986
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1986-1987
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1987-1988
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1988-1989
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1989-1990
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1990-1991
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1991-1992
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1992-1993
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1993-1994
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1994-1995
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1995-1996
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1996-1997
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1997-1998
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1998-1999
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1999-2000
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000-2001
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2001-2002
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2004-2005
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008
ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΑΡΑΛ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
0.594
0
0
0.594
1
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
6.6
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.594
0
0
0
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
31.237
0
0
31.237
2
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
30/06/1995
7.32
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.594
7.633
3.52
5.007
8.197
2.286
0
0
ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ
ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
15.743
0
0
15.743
3
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
12/07/2002
7.42
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.817
6.023
5.857
2.046
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
4.091
0
0
4.091
4
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
28/03/2003
7.08
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.091
ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
4
0
0
4
5
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
22/03/2002
6.91
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
ΚΑΚΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
2.834
0
0
2.834
6
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
31/10/2003
8.76
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.8
2.034
ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ
ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ12.13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
0.777
0
0
0.777
7
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
ΟΧΙ
26/09/2003
7.7
ΟΧΙ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.777
0
0